9849 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Chất vấn và trả lời chất vấn: Trách nhiệm, mang tính đối thoại cao
(Ngày đăng :21/07/2022 5:08:58 CH)


Đồng chí Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn tại kỳ họp

Tại kỳ họp tám HĐND tỉnh (Sáng 20/7/20220) đã có 03 đại biểu chất vấn về 03 nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; giáo dục và đào tạo; bảo vệ và phát triển rừng. Nội dung chất vấn có trọng tâm, trọng điểm cùng tinh thần cầu thị, trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trong trả lời chất vấn, hoạt động chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, mang tính đối thoại cao giữa đại biểu và người được chất vấn. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn.

Mở đầu phiên chất vấn đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn của đại biểu Lò Thị Chương, Tổ đại biểu huyện Nậm Nhùn về vấn đề tuyển học sinh vào học THPT. Trong câu hỏi của đại biểu Lò Thị Chương có nêu: Năm học 2021 - 2022 huyện Nậm Nhùn có 629 học sinh tốt nghiệp THCS, theo chỉ tiêu giao của UBND tỉnh vào lớp 10 là 264 học sinh (vào Trường Dân tộc Nội trú THPT Nậm Nhùn 124, Trường THPT Nậm Nhùn 140 học sinh). Hiện nay dự kiến có 279 học sinh được tuyển. Trong số 350 học sinh ngoài kế hoạch tuyển sinh, hiện nay đã có 190 học sinh đã nộp hồ sơ vào Trường THPT Nậm Nhùn. Vậy số học sinh còn lại có nhu cầu học THPT có được học nữa không? UBND tỉnh có giải pháp gì để phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS nhằm hướng nghiệp cho học sinh, phát triển giáo dục nghề nghiệp,..

Trả lời câu hỏi trên, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết với hệ thống trường, lớp và đội ngũ giáo viên hiện có của huyện Nậm Nhùn thì năm học 2022 - 2023 chỉ có thể tuyển sinh 264 học sinh vào lớp 10. Đối với 350 học sinh còn lại (không trúng tuyển vào lớp 10 tại các trường trên địa bàn huyện Nậm Nhùn) nếu có nhu cầu học tập THPT có thể đăng ký xét tuyển tại các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên của các huyện lân cận. Ngoài ra, các em có thể đi học nghề tại các cơ sở nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong quá trình học nghề có thể đăng ký học hoàn thiện chương trình THPT. Về giải pháp, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn sớm tổ chức tuyển dụng hoặc hợp đồng giáo viên THPT, kiện toàn đội ngũ nhân sự cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Trên cơ sở đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, UBND huyện đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh xem xét giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

 

Chưa đồng tình với câu trả lời trên, đại biểu Lò Thị Chương xác định, các huyện lân cận là Mường Tè, Sìn Hồ đều có tình trạng học sinh không được vào học THPT do hết chỉ tiêu (Sìn Hồ còn 1.152 học sinh, Mường Tè còn 431 học sinh sẽ không được vào học THPT), do đó câu trả lời học tại các địa phương lân cận là không khả thi. Đối với việc đề nghị tuyển dụng, đại biểu Lò Thị Chương cho biết, việc tuyển dụng hoặc hợp đồng giáo viên THPT không thuộc thẩm quyền của UBND huyện, cơ sở vật chất xuống cấp. Đại biểu đề nghị thời gian tới UBND tỉnh quan tâm đến huyện, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như đội ngũ giáo viên để đảm bảo về nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Trả lời câu hỏi về phân luồng học sinh, theo trả lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thứ nhất là các giải pháp nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; thứ hai là giải pháp về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông...

Trả lời chất vấn của đại biểu Chang Phương Thảo, Tổ đại biểu Thành phố Lai Châu về trách nhiệm trong quản lý đất đai, cụ thể: Việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất cao hơn diện tích HĐND tỉnh giao; có 403 công trình, dự án đã thực hiện nhưng không thu hồi đất, 217 công trình, dự án thực hiện nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất. Trả lời câu hỏi chất vấn, đồng chí Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 05 văn bản đôn đốc, chỉ đạo có liên quan đến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án; từ năm 2016 đến nay, Sở đã tổ chức 134 cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nguyên nhân của việc diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng cao hơn diện tích được HĐND tỉnh chấp thuận là do thực hiện đo đạc thủ công nên chất lượng thiếu chính xác, bên cạnh đó hồ sơ của dự án chưa sát với thực tế, nhất là hồ sơ thiết kế và hồ sơ thi công chưa tính hết đến phạm vi bị ảnh hưởng đối với công trình dạng tuyến, diện tích còn lại của thửa đất bị thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng nên cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi theo quy định. Về trách nhiệm, đồng chí Giám đốc nhận trách nhiệm chính thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, đó là Sở còn hạn chế trong việc theo dõi, kiểm tra đối với cơ quan được ủy quyền thu hồi; trách nhiệm của UBND huyện trong chỉ đạo tổng hợp đối với phần diện tích vượt so với Nghị quyết của HĐND tỉnh nhưng đã thu hồi, trách nhiệm của chủ đầu tư không lập hồ sơ đề xuất thu hồi, chuyển mục đích đối với phần diện tích vượt.

Về nguyên nhân 403 công trình, dự án đã thực hiện nhưng không thu hồi đất, đồng chí Mai Văn Thạch cho biết việc thu hồi đất mất rất nhiều thời gian; việc bố trí nguồn vốn được phân bổ nhiều đợt trong năm; các chủ đầu tư chưa lập hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất nên chưa phát hiện được thiếu sót và chưa có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án và báo cáo HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; ngoài ra công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và phòng Tài nguyên Môi trường trong lập hồ sơ thu hồi đất, trình UBND cấp huyện phê duyệt theo nội dung được UBND tỉnh ủy quyền còn hạn chế. Về trách nhiệm, đồng chí cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường đó là chậm tham mưu để chấn chỉnh các đơn vị không lập hồ sơ giao đất và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình lập hồ sơ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại kỳ họp đồng chí Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời chất vấn của đại biểu Chẻo Thị Hà, Tổ đại biểu huyện Sìn Hồ. Về trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Đồng chí Giám đốc Sở cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 văn bản đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; 01 kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ rừng; Sở đã ban hành 02 văn bản; Chi cục Kiểm lâm ban hành 04 văn bản; Hạt Kiểm lâm các huyện, thanh phố ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường tham mưu, phối hợp với lực lượng Công an tổ chức triển khai kế hoạch số 516/KH-UBND, ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh. Như vậy, đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, các vụ vi phạm được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, các vụ vi phạm vẫn xảy ra, nguyên nhân do tình hình dịch bệnh, người dân khó khăn trong tìm kiếm việc làm, đời sống khó khăn, dẫn đến khai thác, mua, bán lâm sản, bên cạnh đó giá nông sản (sắn) tăng dẫn đến người dân phá rừng để trồng sắn. Về giải pháp, đồng chí cho biết Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác trái phép luật; xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Nhìn chung, nội dung trả lời chất vấn cơ bản được đại biểu nhất trí, đại biểu chất vấn cũng như chủ tọa kỳ họp đề nghị cơ quan chuyên môn cũng như cá nhân được chất vấn tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung đã “hứa” trước đại biểu và cử tri để thực hiện có hiệu quả hơn các nội dung đại biểu chất vấn./.

Thông tin

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(11/09/2023 8:35:50 SA)

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV của Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ(13/07/2023 2:48:44 CH)

Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh: Nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua(13/07/2023 9:45:34 SA)

Phiên thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn(13/07/2023 1:15:57 SA)

Đại biểu thảo luận tại Tổ về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh(12/07/2023 7:55:54 CH)

Tin mới nhất

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 910năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ(29/09/2023 9:57:26 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này