9321 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Bên lề kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh
(Ngày đăng :17/07/2017 9:01:33 SA)


Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh

Bên lề Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến mà cử tri quan tâm để bàn và thảo luận. Sau đây là một số ý kiến được Trang Thông tin điện tử lược ghi.

Phối hợp tuyên truyền để Nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế 

 

Ông Nguyễn Văn Đối, Giám đốc Sở Y tế

Ông Nguyễn Văn Đối, Giám đốc Sở Y tế: Tại kỳ họp các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết ban hành giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Hiện nay, tỉnh Lai Châu có 94,6% tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy đối tượng áp dụng của Nghị quyết này chỉ còn 5.4%. Để hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, hiện nay kinh phí để mua bảo hiểm cũng không quá cao sẽ được giảm trừ % theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy vậy với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Lai Châu thì rất cần các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân đều ý thức được việc tham gia bảo hiểm y tế nhất là khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh. Việc ban hành Nghị quyết giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu là phù hợp và đảm bảo sự công bằng trong khám chữa bệnh giữa các đối tượng, đồng thời khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngành Y tế cũng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Ông Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Ông Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Theo chương trình Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh sẽ thông qua Nghị quyết quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Về cơ bản nội dung của Nghị quyết kế thừa những quy định trước đây đã ban hành, tuy nhiên có một số điểm cần lưu ý đối với phạm vi điều chỉnh một số cơ quan ngành dọc như Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án tỉnh nhân dân, Liên đoàn Lao động sẽ không đưa vào đối tượng phạm vi điều chỉnh của nghị quyết. Vì đây là đơn vị không phụ thuộc vào ngân sách địa phương, việc thực hiện sẽ do cơ quan cấp trên hướng dẫn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là công việc mang tính đặc thù cần có chính sách riêng. Nghị quyết ban hành lần này cũng sẽ mở rộng đối tượng áp dụng đối với một số cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập cũng sẽ được hưởng chính sách, đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh quy định. Nghị quyết được ban hành sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; là nguồn động viên cho những người trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại các cơ quan, đơn vị.

Kịp thời động viên công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy

Bà Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Bà Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho biết: Hiện Trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh có 21 công chức, viên chức, người lao động và đang trực tiếp quản lý 75 người nghiện, vì vậy phải làm việc theo ca/ngày, kể cả thứ 7, Chủ nhật, không có ngày nghỉ bù, không có phụ cấp trực và chế độ tăng giờ. Cũng từ ngày 01/11/2016 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động thành phố giải thể, Trung tâm cai nghiện bắt buộc tiếp nhận và quản lý 02 cơ sở nên rất khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, người lao động thường trực, bảo vệ 24/24 giờ trong ngày. Cán bộ ít trong khi các đối tượng đưa vào trung tâm thường mắc nhiều tiền án, tiền sự và tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS, mắc các bệnh truyền nhiễm ngày càng cao; việc cai nghiện, quản lý, giáo dục, chữa bệnh cho các đối tượng này rất khó khăn, phức tạp, khả năng phơi nhiễm cao; nhiều khi còn nguy hiểm đến tính mạng… Vì vậy khi ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh sẽ có ý nghĩa rất lớn với những người làm công tác này. Theo tờ trình “Mức trợ cấp đặc thù bằng 0,7/mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng” được điều chỉnh tăng lên “1,0 mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng” vì đây là mức trợ cấp đặc thù phù hợp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy tập trung bắt buộc của tỉnh. Nếu tăng mức trợ cấp đặc thù từ 0,7 lên 1,0 mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng thì ngân sách tỉnh chỉ tăng thêm gần 100 triệu đồng mỗi năm. Như vậy số kinh phí tăng lên không nhiều, khả năng ngân sách tỉnh cân đối được. Việc tăng mức trợ cấp không chỉ đảm bảo sự công bằng, mà còn để chia sẻ những khó khăn, kịp thời động viên đối với những người làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất có tác động lớn tới sự phát triển KT-XH của tỉnh

 

Ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái và phù hợp với nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất có tác động trực tiếp đến: Nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư; việc đảm bảo an ninh lương thực; giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất; quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh; tác động đối với việc tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam - thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc; khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ rừng.

Ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư thủy điện Lai Châu

 

Ông Phạm Đức Minh, Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn

Ông Phạm Đức Minh, Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho biết: Thực hiện chương trình tái định cư thủy điện, huyện Nậm Nhùn thực hiện di chuyển gần 2.000 hộ, trên 4.000 khẩu. Những năm qua việc ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Đối với huyện Nậm Nhùn công tác hậu tái định cư luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó chúng tôi xác định tiếp tục tăng cường quản lý quy hoạch các khu đất tái định cư; sắp xếp bố trí dân cư tái định theo quy hoạch đã được phê duyệt; tập trung rà soát, sắp xếp lại cơ cấu sản xuất, ổn định đời sống tại các vùng tái định cư trong đó tập trung đầu tư các công trình, mô hình, cơ cấu cây trồng vật nuôi cho Nhân dân; giao đất sản xuất, khuyến khích động viên Nhân dân tái định cư tích cực phát triển kinh tế, tăng thu nhập; ưu tiến bố trí nguồn lực, vốn đầu tư để Nhân dân tái định cư có cơ hội được thụ hưởng, ổn định sản xuất, đời sống, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự nông thôn tại các điểm tái định cư, đảm bảo thành quả sản xuất và ổn định cuộc sống người dân tái định cư.

Anh Chanh Nga

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát tiến độ triển khai Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại địa bàn huyện Tân Uyên(20/03/2023 9:33:55 SA)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi sáu(17/03/2023 10:47:07 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Họp Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022(15/03/2023 2:33:27 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này