10495 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Bế mạc kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV
(Ngày đăng :11/12/2018 4:04:53 CH)


Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh

Sáng ngày 10/12/2018, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; nhiệm vụ năm 2019; các báo cáo, tờ trình và quyết định ban hành các nghị quyết.

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và ngân sách năm 2018, HĐND tỉnh nhận định: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các tổ chức doanh nghiệp, sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội phát triển khá, 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 cơ bản đạt và gần đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Chỉ tiêu về tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng, tăng 4,92 triệu đồng so với năm 2017; thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán giao; phát triển nông nghiệp, xây xựng nông thôn mới được đẩy mạnh; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ du lịch cơ bản phát triển khá; các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững;  hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Các đại biểu chào cờ bế mạc kỳ họp 

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, phân tích đánh giá những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể thực hiện trong năm 2019, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; xây dựng hoàn thành và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn; thực hiện quyết liệt cải cách, đổi mới công tác quản lý đầu tư công, quản lý sau đầu tư; tiến độ giải ngân, quyết toán vốn đầu tư. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về thuế; tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; rà soát, kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Tập trung sắp xếp bộ máy hành chính, sự nghiệp theo Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Đảng khóa XII theo Chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, quản trị hành chính công, đạo đức công vụ, nâng cao niềm tin của người dân và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, khám, chữa bệnh cho nhân dân; quan tâm giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới.

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2018 và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh; cơ bản các ý kiến của cử tri, kiến nghị sau giám sát, trách nhiệm sau chất vấn đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp: Có 6 lượt đại biểu chất vấn, với 7 câu hỏi đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến chậm quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; công tác giải ngân các nguồn vốn; vướng mắc trong việc giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án Chợ trung tâm thành phố Lai Châu; chất lượng tiêu chí nông thôn mới đạt thấp; nguyên nhân kéo dài 02 dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và nhà ở đô thị thị xã Lai Châu và dự án Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Lai Châu; việc dừng thi công một số gói thầu dự án đường Thành phố Lai Châu-Thị trấn Sìn Hồ và trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính dẫn đến tụt hạng về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tại kỳ họp, các câu hỏi chất vẫn đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các sở được chất vấn trả lời thẳng thắn, không né tránh, xác định rõ hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết thường kỳ theo nhiệm vụ, quyền hạn và các nghị quyết về chính sách trên một số lĩnh vực. Các nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vũ Ngọc An, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đề nghị Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

 TTDN

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Lai Châu(27/03/2023 10:40:28 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này