11910 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Ngày đăng :28/02/2023 4:42:42 CH)


Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Sáng nay, ngày 28/02/2023, sau 02 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp.

(Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Ngọc Phương báo cáo, giải trình một số nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết trình kỳ họp)

Kỳ họp đã quyết nghị, thông qua 6 Nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh, bản Nậm Cười, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn. (2) Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. (3) Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. (4) Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. (5) Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chế độ, chính sách năm 2023. (6) Nghị quyết bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh).Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp đã bám sát các quy định, nội dung, mức chi, kế hoạch phân bổ vốn của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương; chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, phù hợp với thực tế của tỉnh; kịp thời, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi để Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết; bám sát các nguyên tắc, phương án phân bổ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, chỉ đạo phân bổ sớm, kịp thời cho các đơn vị, địa phương; gắn việc triển khai thực hiện các Nghị quyết liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, được Hội đồng nhân dân thông qua với tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện. Đối với Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh, bản Nậm Cười, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn: Đề nghị UBND tỉnh quyết tâm cao, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; hành động quyết liệt, đảm bảo tiến độ dự án, hoàn thành giải ngân trong năm 2023. Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp báo cáo kết quả kỳ họp, tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri và Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện./.

Thông tin

 

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Bản Lang, Mường So huyện Phong Thổ(08/06/2023 10:13:21 SA)

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này