9798 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Bế mạc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021
(Ngày đăng :13/07/2018 8:45:34 CH)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Chiều ngày 11/7/2018, sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian cho thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt phát huy đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được kết quả toàn diện: Nhiều chỉ tiêu đạt khá cao, sản xuất nông nghiệp được chú trọng phát triển; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa phương được đẩy mạnh; thu ngân sách trên địa bàn tăng khá; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác y tế được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì phát triển; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020, các đại biểu thảo luận đồng thuận đánh giá: Sau 2 năm rưỡi thực hiện kế hoạch, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm vượt kế hoạch đề ra; nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp dự ước đến hết năm 2018 đạt và vượt kế hoạch; lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; duy trì và nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng; tỷ lệ giảm nghèo vượt kế hoạch, thu nhập và đời sống của Nhân dân được nâng lên; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chất lượng hoạt động của chính quyền được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, đó là: Công tác thu nợ thuế còn nhiều khó khăn; tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt các chương trình MTQG; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu; tỷ lệ học bỏ học giảm nhưng vẫn diễn ra ở các cấp học; thiếu bác sỹ có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao; đào tạo nghề cho người lao động nông thôn đạt thấp so với kế hoạch; công tác cải cách hành chính còn chậm; tình trạng khiếu kiện vượt cấp vẫn còn diễn ra.

Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020, sau 2 năm rưỡi thực hiện, đến nay vẫn còn 02/29 chỉ tiêu thành phần đạt thấp hoặc có khả năng khó đạt (GRDP/đầu người/năm và tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch); tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng quy mô còn nhỏ bé; thu ngân sách đạt chưa cân đối được thu-chi; thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực còn chậm; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; một số vấn đề về xã hội còn khó khăn, hạn chế như: Thiếu phòng học kiên cố; tình trạng học sinh bỏ học vẫn diễn ra; thiếu bác sỹ có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ tái định cư còn làm phát sinh khiếu kiện của người có đất bị thu hồi; cải cách hành chính còn chậm, thủ tục hành chính có giảm nhưng chưa tinh gọn; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2018 nhiều nhiệm vụ quan trọng, UBND tỉnh, các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đạt còn thấp, khó đạt của năm 2018. Chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tập trung khắc phục mưa lũ, giúp đỡ đồng bào và các địa phương chịu thiệt hại của trận lũ lịch sử vừa qua; sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, nhất là nhà ở; khôi phục sản xuất, đảm bảo giao thông; vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án, các chương trình, mục tiêu, quản lý tài chính, thu ngân sách địa phương; phát triển thương mại, dịch vụ du lịch; thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công. Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phục vụ năm học mới; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp; củng cố sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình giảm nghèo bền vững...

Về hoạt động giám sát: HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trrọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và việc giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh và cơ quan chức năng. HĐND đánh giá cao hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và xác định những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, mang tính đối thoại cao giữa đại biểu và người được chất vấn. Đã có 04 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 03 thành viên UBND tỉnh, cụ thể: Chất vấn Phó Chủ tịch về việc đền bù hỗ trợ cho 10 hộ dân tái định cư tại thị trấn Phong Thổ; chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trách nhiệm trong việc chậm tham mưu điều chỉnh, thu hồi đất đã giao cho các doanh nghiệp để trồng rừng tại huyện Tam Đường nhưng chưa thực hiện; chậm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân; chất vấn Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc chậm chi trả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh phổ thông, học sinh mầm non tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ; chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về lý do chưa hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 08 hộ dân TĐC thủy Điện Sơn La tại dự án Chỉnh trang đô thị trục đường Lê Duẩn, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu

Chủ tọa đã thống nhất đưa ra chất vấn tại hội trường đối với 02 nội dung chất vấn, đó là: Việc chậm tham mưu điều chỉnh, thu hồi đất đã giao cho các doanh nghiệp để trồng rừng tại huyện Tam Đường nhưng chưa thực hiện; chậm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân; vấn đề chậm chi trả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh phổ thông, học sinh mầm non tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ. Giám đốc các sở được chất vấn đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và nhận rõ trách nhiệm của mình với đại biểu và cử tri, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, xem xét để thực hiện tốt các nội dung đại biểu chất vấn.

Kỳ họp đã xem xét thông qua 08 nghị quyết, trong đó 02 nghị quyết về miễn nhiệm, bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; 06 nghị quyết về: Nghị quyết đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh, TAND, VKSND tỉnh, các ngành, các cấp cần sớm triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, các nhiệm vụ được HĐND tỉnh thông qua, với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020./.

 

Tin, ảnh: TT-DN

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(22/03/2023 2:59:48 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát tiến độ triển khai Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại địa bàn huyện Tân Uyên(20/03/2023 9:33:55 SA)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi sáu(17/03/2023 10:47:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này