Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri HDNDVPDBQH

Việc giải quyết các kiến nghị cử tri được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc
(Ngày đăng :15/07/2019 2:56:41 CH)


Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát với Công ty Điện lực Lai Châu

Đó là ý kiến đánh giá của Đoàn giám sát sau khi thực hiện Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy, trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Sau kỳ họp thứ bảy, trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo quy định và tổng hợp được 112 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét giải quyết. Trên cơ sở các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn giám sát đã lựa chọn 25 nội dung trả lời đang chỉ đạo giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa báo cáo kết quả cụ thể để giám sát.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, việc giải quyết các kiến nghị cử tri được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, trong 25 kiến nghị của cử tri được lựa chọn giám sát, có 06 kiến nghị được giải quyết kịp thời, trả lời rõ (kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện Mường Tè, Tân Uyên, Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty Điện lực Lai Châu, Sở Giao thông vận tải); 19 kiến nghị cử tri tuy chưa được giải quyết dứt điểm, do chưa được bố trí vốn để thực hiện, song các cơ quan, đơn vị đều quan tâm đề xuất phương án giải quyết trong thời gian tới (Công ty Điện lực Lai Châu, UBND huyện Nậm Nhùn, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông), cụ thể như sau:

Đối với 06 kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy, trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh đã giải quyết xong, trả lời rõ, đó là kiến nghị của cử tri xã Nậm Manh (Nậm Nhùn) đề nghị tỉnh có chính sách đặc thù đối với việc khai thác gỗ làm nhà tại chỗ cho các hộ dân; kiến nghị của cử tri bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa (Tân Uyên) đề nghị xem xét, xây dựng hệ thống cống hộp đường trung tâm xã Phúc Khoa; kiến nghị của cử tri Giàng A Thắng, bản Huổi Chát, xã Nậm Manh (Nậm Nhùn) đề nghị đền bù cho 04 hộ dân bản Huổi Chát có diện tích đất sản xuất trên lòng hồ Thủy Điện Lai Châu thuộc địa phận xã Nậm Chà quản lý; kiến nghị của cử bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta (Tân Uyên) đề nghị hỗ trợ nguồn vốn để phục tráng giống lúa tại địa phương; kiến nghị của cử tri xã Pu Sam Cáp (Sìn Hồ) đề nghị kéo điện cho bản Nậm Béo; kiến nghị của cử tri các bản: Sin Câu, Đông Phong, Lở Thàng, xã Thèn Sin (Tam Đường) đề nghị khơi thông cống rãnh thuộc tuyến đường Mường So - Thèn Sin, Thèn Sin - San Thàng và xem xét nâng cao đập tràn đường từ Thèn Sin đi San Thàng.

Đ/c Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc với UBND xã Nậm Khao, huyện Mường Tè

Còn lại 09 kiến nghị đang được các cơ quan xem xét tiếp tục giải quyết gồm:

- Cử tri huyện Nậm Nhùn

Cử tri Lò Văn Kiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Mô kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đẩy nhanh tiến độ làm đường vào bản Hát Mé.

Kết quả: Công trình đường vào bản Hát Mé đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tích cực chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2019.

Cử tri các hộ TĐC tự nguyện xã Mường Mô kiến nghị: Sớm triển khai thực hiện đền bù đất trên cos ngập thủy điện Lai Châu.

Kết quả: Ngày 20/6/2019, Ban QLDA đã chi trả cho 97 hộ, tổng số tiền 16.674.707.000 đồng; còn 98 hộ, với khoảng 150 ha, Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang thực hiện các thủ tục để chi trả cho các hộ dân đảm bảo kế hoạch vốn, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019.

Cử tri xã Nậm Ban, Hua Bum kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, sớm kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân bản Nậm Vạc 2 xã Nậm Ban; 36 hộ dân ở bản Nậm Tảng, 07 hộ dân ở bản Pa Mu, xã Hua Bum.

Kết quả: Hiện nay nhà thầu đang tiếp tục triển khai phần khối lượng còn lại của gói thầu, dự kiến trước tháng 12 năm 2019 sẽ nghiệm thu kỹ thuật để đóng điện và cấp điện cho nhân dân khu vực bản Bản Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2, Nậm Tảng, xã Hua Bum.

Cử tri xã Pú Đao kiến nghị: Sớm bố trí vốn xây dựng Trường THCS cho xã, hiện nay Trường mượn tạm các phòng học cũ của trường Tiểu học nhưng đã xuống cấp.

Kết quả: Công trình Trường THCS xã Pú Đao đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đến nay UBND huyện Nậm Nhùn đã bố trí mặt bằng, xác định quy mô, khái toán công trình và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

- Cử tri huyện Sìn Hồ

Cử tri xã Noong Hẻo kiến nghị: Khôi phục lại đoạn đường từ ngã tư dự án đường Quốc lộ 32 - Thân Thuộc - Nậm Cần - Nậm Sỏ - Noong Hẻo - Nậm Tăm - Séo Lèng đi qua trụ sở UBND xã Noong Hẻo đến Ná Thẳm trước khi hoàn thành dự án.

Kết quả: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông đã có văn bản đề nghị, báo cáo UBND tỉnh về điều chỉnh dự án đường Quốc lộ 32 - Thân Thuộc - Nậm Cần - Nậm Sỏ - Noong Hẻo - Nậm Tăm - Séo Lèng. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, chủ đầu tư sẽ triển khai thực hiện dự án, thời gian thực hiện trong năm 2019.

Cử tri các xã Nậm Cuổi, Hồng Thu kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu dựng thêm cột và kéo điện cho các nhóm hộ mới phát sinh tại các bản: Bản Hua Cuổi, Ná Lạnh, Nậm Cọ, Pú Mạ, Nậm Hoi, Cuổi Nưa, Cuổi Tở 1,2, Nậm Coóng 1, 2 - xã Nậm Cuổi; bản Xà Chải 1- xã Hồng Thu; nhóm hộ Tà Tâu, Nậm Pậy, Phìn Hồ, Tà Ghênh - xã Phìn Hồ.

Kết quả:

Đối với xã Nậm Cuổi: Hiện tại 02 bản Ná Lạnh, Cuổi Nưa, Công ty Điện lực Lai Châu đang triển khai các thủ tục đầu tư, dự kiến cuối năm 2019 xong và đóng điện cho nhân dân hai bản. Các bản còn lại: Hua Cuổi, Nậm Cọ, Pú Mạ, Nậm Hoi, Cuổi Tở 1, 2, Nậm Coóng 1, 2, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc về kế hoạch đầu tư cho các năm tiếp theo.

Đối với xã Hồng Thu: Công ty Điện lực Lai Châu đã làm việc với UBND huyện Sìn Hồ để phê duyệt phương án đền bù cho người dân bị ảnh hưởng dự án; nếu UBND huyện Sìn Hồ phê duyệt phương án đền bù xong trước 31/8/2019, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ đóng điện cho bản Xà Chải 1 trong năm 2019.

Đối với xã Phìn Hồ: Các nhóm hộ Tà Tâu, Nậm Pậy, Tà Ghênh, đã có kế hoạch cấp điện bằng dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020”, dự án đã được Bộ Công thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuy nhiên trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 không bố trí kế hoạch vốn để thực hiện.

- Cử tri huyện Tân Uyên

Cử tri bản Pắc Lý, xã Pắc Ta kiến nghị: Tại bản Pắc Lý và bản Phiêng Ban còn thiếu khoảng 25 cột điện, đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu tiếp tục rà soát, đầu tư.

Kết quả: Công ty Điện lực Lai Châu đã báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc và được chấp thuận triển khai trong kế hoạch năm 2019, thời gian hoàn thành trong quý IV/2019.

Cử tri bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc kiến nghị: Sở Giao thông Vận tải xem xét xây kè hướng dòng bảo vệ mố cầu Nậm Cưởm tại km 379+772 đến km 379+812 Quốc lộ 32.

Kết quả: Sở Giao thông vận tải đã có Tờ trình số 1500/TTr-SGTVT ngày 29/11/2018 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa đột xuất công trình “Kè chống xói lở, bảo vệ mố cầu Nậm Cưởm”. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa có văn bản chấp thuận đầu tư sửa chữa công trình.

- Cử tri huyện Mường Tè

Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị: Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện Nậm Nghẹ đến ruộng của Nhân dân xã Bum Nưa. Hiện nay, đất đá từ khu vực thủy điện trôi xuống khu ruộng của xã, ảnh hưởng rất nhiều đến diện tích ruộng của Nhân dân nhưng chưa được kiểm đếm, đền bù.

Kết quả: Việc kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện Nậm Nghẹ đến ruộng của nhân dân bản Nậm Nghẹ xã Bum Nưa đã được UBND huyện Mường Tè, các cơ quan chức năng thực hiện, tuy nhiên, đến nay việc hỗ trợ đền bù cho các hộ dân bản Nậm Nghẹ bị ảnh hưởng về ruộng chưa thực hiện được, do chưa có kinh phí.

Cử tri bản Phiêng Kham, xã Bum Nưa kiến nghị: UBND tỉnh đầu tư cầu treo qua suối Nậm Bum để nhân dân thuận lợi đến khu sản xuất nông nghiệp (khu sản xuất gồm 7ha).

Kết quả: UBND huyện Mường Tè đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát, nếu phương án khả thi sẽ tính toán đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2020 - 2025.

Cử tri bản Phìn Khò và Gò Cứ, xã Mù Cả kiến nghị:UBND tỉnh xem xét, sớm đầu tư cụm thuỷ lợi Phìn Khò, Gò Cứ.

Kết quả:

Thuỷ lợi Phìn Khò: UBND huyện Mường Tè đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định số 98a/QĐ-UBND, ngày 21/01/2019, theo kế hoạch sẽ triển khai trong năm 2019 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2020.

Thuỷ lợi Gò Cứ: UBND huyện Mường Tè đã tổng hợp, đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn 30a giai đoạn năm 2019 - 2020 gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Khi được bố trí vốn, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện.

Cử tri xã Bum Tở kiến nghị: Sở Giao thông Vận tải sớm có kế hoạch tu sửa đoạn đường từ Thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở để nhân dân đi lại được thuận lợi.

Kết quả: Đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở, huyện Mường Tè đã được Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công nhưng chưa thực hiện được do vướng mắc thủ tục bàn giao tài sản từ đường tỉnh lộ sang đường quốc lộ. Để khắc phục tạm thời, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi trong thời gian chờ bố trí vốn, đối với những vị trí sạt lở Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục xong.

Cử tri thị trấn Mường Tè kiến nghị: UBND tỉnh xem xét có phương án cho tái định cư cho các hộ dân tại khu 9, 10, thị trấn Mường Tè; vào mùa mưa nước lòng hồ thủy điện dâng cao, thuyền chạy sóng vỗ làm đất lở và sụt lún nhiều; nếu kéo dài gây ra sạt lở, trôi nhà cửa, ruộng vườn.

Kết quả: Việc cắm biển báo hạn chế tốc độ đã được UBND huyện Mường Tè phối hợp với Cục đường sông số 9 thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài của các hộ dân, hiện nay UBND huyện và các sở, ngành tỉnh chưa có phương án để giải quyết cho các hộ dân.

- Cử tri huyện Tam Đường

Cử tri bản Phan Chu Hoa, xã Nùng Nàng kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện chi trả tiền đền bù cho khoảng 10 hộ dân của bản khi làm đường điện hạ thế năm 2016.

Kết quả: Hiện nay do chưa xác định được chủng loại đất nên chưa thực hiện được việc chi trả đền bù cho các hộ dân. Thời gian tới Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các quy trình thủ tục thực hiện chi trả đền bù cho các hộ dân theo quy định.

Đ/c Lò Văn Biên, thành viên Đoàn giám sát trao đổi với đơn vị thi công về công trình kè mặt bằng điểm TĐC Nậm Khao, Nậm Nhùn

Cử tri bản Chu Va 12, xã Sơn Bình kiến nghị: Sở Giao thông vận tải xem xét làm gờ giảm tốc trên Quốc lộ 4D đoạn đường trường tiểu học, trường Mầm non bản Chu Va 12, xã Sơn Bình.

Kết quả: Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang chuẩn bị các thủ tục đấu thầu làm gờ giảm tốc, sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ tiến hành triển khai thực hiện, thời gian thực hiện quý III/2019.

Đối với kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh (Tại Báo cáo số 468/BC-HĐND ngày 29/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu, trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh).

Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt dự án điều chỉnh bổ sung kè bảo vệ mặt bằng công trình tái định cư Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Kết quả: Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kè bảo vệ mặt bằng công trình tái định cư Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. Đến nay đang thi công dự kiến đến hết tháng 7/2019 hoàn thành dự án.

Nâng cấp tuyến mương sau Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tam Đường để thực hiện trong năm 2019.

Kết quả: Công ty TNHH một thành viên quản lý thuỷ nông Lai Châu đã thi công hoàn thành việc nâng cấp công trình.

Chỉ đạo Sở Xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ, dự toán đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng lân cận tỉnh Lai Châu đến năm 2035 đã được tỉnh phê duyệt, sớm hoàn thiện dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Kết quả: Dự án đã thực hiện xong phần lập, phê duyệt nhiệm vụ, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, khảo sát địa hình, hiện dự án đang xin ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XIV.

UBND huyện Mường Tè hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt quyết toán dự án đường giao thông Thị trấn Mường Tè đi Nậm Nhọ và thực hiện thanh toán tiền đền bù cho 21 hộ gia đình theo phương án đã được phê duyệt.

Kết quả: Đã hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt quyết toán dự án đường giao thông từ Thị trấn Mường Tè đi Nậm Nhọ và chi trả xong cho 21 hộ dân, với số tiền 210.031.727đồng.

Đối với UBND huyện Tam Đường

Yêu cầu Công ty Cổ phần T&Q di dời tài sản (lán trại, trạm biến áp và một số dụng cụ khác) ra khỏi khu vực mỏ, thời gian hoàn thành trước 31/12/2018.

Kết quả: Công ty Cổ phần T&Q chưa di dời tài sản ra khỏi khu vực mỏ. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần T&Q di dời toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Công ty và các bên liên quan ra khỏi khu vực mỏ, xong trước ngày 31/7/2019.

Sau giám sát, đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục xem xét giải quyết, cụ thể:

- Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh:

Sớm có phương án cụ thể khắc phục nguy cơ sạt lở, sụt lún, trôi nhà cửa, ảnh hưởng đến tính mạng khi vào mùa mưa cho 17 hộ dân thuộc khu 9, 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè.

Xem xét cho chủ trương điều chỉnh dự án, trong đó bổ sung đoạn tuyến từ ngã tư dự án đường Quốc lộ 32 - Thân Thuộc - Nậm Cần - Nậm Sỏ - Noong Hẻo - Nậm Tăm - Séo Lèng đi qua trụ sở UBND xã Noong Hẻo đến Ná Thẳm để Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiến hành cải tạo, sửa chữa.

- Công ty Điện lực Lai Châu:

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sớm thực hiện các thủ tục để chi trả đền bù cho các hộ dân bản Phan Chu Hoa, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường theo quy định.

- Hoàn thiện các thủ tục và đầu tư cột điệt, cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân bản Pắc Lý, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, thời gian hoàn thành quí IV/2019.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công khối lượng còn lại của gói thầu để kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân bản Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2, Nậm Tảng, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, thời gian hoàn thành trước tháng 12/2019.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện dự án công trình Trường THCS Pú Đao, huyện Nậm Nhùn theo quy mô trường sau sáp nhập.

- Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hoàn thiện các thủ tục để bồi thường cho 98 hộ dân xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn đã được đo đạc diện tích đất trên cos ngập thủy điện Lai Châu đảm bảo kế hoạch vốn, thời gian hoàn thành trước 31/7/2019.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Giải quyết dứt điểm việc Công ty Cổ phần T&Q chậm di dời tài sản (lán trại, trạm biến áp và các tài sản có liên quan) ra khỏi khu vực mỏ, thời gian hoàn thành trước 31/7/2019.

- Đối với UBND huyện Sìn Hồ: Sớm phê duyệt phương án đền bù để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án đóng điện cho Xà Chải 1, xã Hồng Thu, thời gian hoàn thành trước 31/8/2019.

Kết quả giám sát trên sẽ được Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sắp tới./.

Dương Ngọc

 

 

 

Tin liên quan

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Kết quả giải quyết và trả lời của UBND tỉnh đối với kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(19/07/2019 4:55:31 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề)(23/09/2021 9:12:55 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ năm 2019 đến 30/6/2021 trên địa bàn huyện Than Uyên(23/09/2021 10:49:22 CH)

Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức cơ bản hợp lý, phù hợp với chuyên môn được đào tạo (23/09/2021 10:17:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh(24/09/2021 10:08:50 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh(24/09/2021 10:07:10 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này