19783 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ SÁU - QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ngày đăng :06/03/2014 12:00:00 SA)

Sau kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 14 điểm thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh; trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp gửi đến UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền tại văn bản số 146/Đ ĐBQH - VP ngày 31/12/2013. Trên cơ sở đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh, ngày 12/02/2014 UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 21/BC-UBND về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, Ban Biên tập đăng nội dung trả lời kiến nghị cử tri như sau:

 1. Cử tri thị trấn Sìn Hồ đề nghị UBND tỉnh:

Chỉ đạo Sở Nội vụ sớm ban hành Quyết định chuyển loại viên chức cho y sĩ của các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã tốt nghiệp hệ đào tạo bác sĩ nhằm kịp thời động viên họ yên tâm công tác, phục vụ trong ngành y tế (các tỉnh Sơn La, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa…đã ban hành từ đầu năm 2013).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, việc thăng hạng viên chức từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Đến nay, Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (Y tế, giáo dục…) chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn hạng viên chức, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Bên cạnh đó, việc thăng hạng viên chức phải căn cứ vào số lượng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, đề án vị trí việc làm của Sở Y tế vẫn chưa được Bộ Nội vụ phê duyệt, do đó chưa có căn cứ để thực hiện.

2. Cử tri xã Ka Lăng, huyện Mường Tè đề nghị:

UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 29/QĐ- UBND ngày 28/9/2012 về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, theo hướng hạ thấp mức phí các dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe. Theo phản ánh của cử tri, hiện nay tổng các dịch vụ theo bảng giá người khám sức khỏe phải chi trả là 298.000 đồng, mức này cao so với khả năng chi trả của người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 đã được các ngành chức năng tham mưu xây dựng, đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ: Y tế - Tài chính và đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIII. Giá trung bình của các dịch vụ kỹ thuật tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND đối với tuyến tỉnh bằng 80%, tuyến huyện bằng 70% mức giá quy định tại Thông tư 04. Tuy nhiên, giá dịch vụ tối đa tại Thông tư 04 đã tính đúng, nhưng chưa đủ theo kết cấu giá thực tế, Nhà nước đang phải hỗ trợ thêm; theo lộ trình thì giá dịch vụ y tế sẽ phải điều chỉnh tăng trong những năm tiếp theo. Vì vậy theo quy định thì việc ban hành khung giá dịch vụ tại Quyết định 29/2012/QĐ-UBND là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh và cân đối quỹ BHYT đáp ứng mục tiêu có lợi cho người bệnh, đồng thời phát triển các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, kỹ thuật mới.

Mặt khác, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được Nhà nước đóng tiền mua thẻ BHYT, được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh; được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, vận chuyển trong thời gian nằm viện (từ bệnh viện huyện trở lên), chi phí Nhà nước hỗ trợ cho một lần khám chữa bệnh tối đa là 40 tháng lương tối thiểu. Người cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 70% tiền đóng mua thẻ BHYT (đối với hộ mới thoát nghèo trong vòng 5 năm được hỗ trợ 100%), được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh, được hỗ trợ chi phí cho một lần khám chữa bệnh tối đa là 40 tháng lương tối thiểu. Tuy nhiên, việc khám sức khoẻ (cấp giấy chứng nhận sức khoẻ) theo quy định hiện hành của Nhà nước là phải thu phí cho tất cả các đối tượng, mức phí tuỳ theo hạng bệnh viện.

Đối với Bệnh viện huyện Mường Tè thuộc bệnh viện hạng III. Khám sức khỏe chung lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không bao gồm các xét nghiệm, X-quang) mức giá: 100.000 đồng/người/lần khám; trường hợp của cử tri phải nộp với mức giá 298.000 đồng là hoàn toàn đúng mức giá quy định tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012; các dịch vụ khám sức khỏe gồm: Công khám 100.000 đồng/lần, xét nghiệm huyết học và xét nghiệm sinh hóa 132.000 đồng/lần, xét nghiệm nước tiểu 35.000 đồng/lần, chụp X- quang tim, phổi thẳng 31.000 đồng/lần.

3. Cử tri xã Sùng Phài, huyện Tam Đường đề nghị:

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện Tam Đường, Phong Thổ xác định lại địa giới hành chính xã Sùng Phài để nhân dân khai hoang, mở rộng diện tích canh tác và hưởng chính sách từ việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, vì theo bản đồ hiện trạng một số hộ dân và diện tích đất canh tác, đất rừng của xã Sùng Phài thuộc địa phận xã Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ và xã Thèn Sin, huyện Tam Đường.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu". Hiện nay, Dự án đã xin ý kiến các ngành liên quan, đang tổng hợp trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định; theo Dự án, trong năm 2014 sẽ tiến hành hiệp thương giải quyết giữa các địa phương liên quan xác định tính thống nhất của đường địa giới hành chính và các mốc địa giới trên hồ sơ, bản đồ đã lập theo Chỉ thị 364/CT với thực tế quản lý hành chính của địa phương, trong đó có điểm giữa xã Sùng Phài huyện Tam Đường với xã Thèn Sin huyện Tam Đường và xã Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ.

4. Cử tri xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đề nghị:

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 02 năm 2014 - 2015, vì hiện nay chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong giải quyết chậm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành chức năng và UBND  các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 và sẽbáo cáo kết quả tổng rà soát người có công với cách mạng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước với HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định (tháng 10/2015).

Về chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong: Đến nay, UBND tỉnh đã giải quyết được 76 trường hợp theo Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 11/12/2013. Riêng đối với huyện Tam Đường, đã tiếp nhận và thẩm định, xét duyệt 89 hồ sơ (trong đó 05 hồ sơ đã giải quyết, 75 hồ sơ chưa đủ điều kiện, 09 hồ sơ không đủ điều kiện). Trong 75 hồ sơ chưa đủ điều kiện, UBND huyện Tam Đường đã nhận về và hoàn thiện lại, gửi Sở Nội vụ thẩm định 31 hồ sơ của xã Thèn Sin.

5. Cử tri xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ đề nghị:

UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để nhân dân kéo điện từ các trạm biến áp đã có ở các bản về hộ gia đình, tránh trường hợp các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo quần chúng, ảnh hưởng đến an ninh khu vực biên giới.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Xã Sì Lờ Lầu có 06 bản, trong đó có 04 bản đã được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Còn 02 bản là bản Lao Chải và bản Lản Nhìn Thàng sẽ được đầu tư cấp điện theo dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu, đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 6739/QĐ-BCT ngày 18/9/2013.

6. Cử tri xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ đề nghị:

UBND tỉnh quan tâm đầu tư làm đường tuần tra biên giới từ cột mốc số 70 đến cột mốc số 71 dài khoảng 04km, để thuận lợi cho công tác tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Các dự án đường tuần tra biên giới trong những năm qua đã được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư. Năm 2014, UBND tỉnh đã quyết định khởi công 02 dự án đường tuần tra biên giới với tổng mức đầu tư là 110 tỷ đồng. Trong điều kiện ngân sách khó khăn (hằng năm Trung ương chỉ hỗ trợ 20 – 30 tỷ đồng cho nhiệm vụ đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới đất liền). Do đó, UBND tỉnh sẽ quyết định đầu tư dự án khi cân đối được ngân sách.

7. Cử tri xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn đề nghị UBND tỉnh:

a) Đầu tư tu sửa đường tuần tra biên giới từ cột mốc số 53 đến cột mốc số 50, hiện nay một số đoạn đường bị sạt, sụt khó khăn cho công tác tuần tra biên giới.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đoạn tuyến từ cột mốc số 53 đến cột mốc số 50 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới Hua Bum - Nậm Tần. Tuyến đường này có quy mô nhỏ, không thuộc cấp đường nào nên không được cấp kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. Qua kiểm tra, tuyến đường chỉ bị sụt sạt nhỏ, không được phát quang tầm nhìn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại, tuần tra biên giới. UBND tỉnh sẽ tu sửa, nâng cấp khi cân đối được ngân sách.

b) Nâng mức bồi dưỡng đối với dân quân tự vệ tham gia tuần tra biên giới lên 100.000 đ/người/ngày, vì theo Quyết định 68/2005/QĐ - UBND ngày 10/8/2005 của UBND tỉnh mức bồi dưỡng đối với dân quân tham gia tuần tra biên giới 15.000 đ/người/ngày (01 tháng không quá 10 ngày) là thấp.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong điều kiện ngân sách tỉnh trên 95% phụ thuộc vào Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh sẽ giao các ngành chức năng nghiên cứu điều chỉnh khi cân đối được ngân sách.

8. Cử tri các xã Nậm Ban, Trung Chải đề nghị:

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thôngVận tải, UBND huyện Mường Tè, Sìn Hồ giải quyết dứt điểm chế độ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường Pa Tần - Mường Tè. Vấn đề này cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Việc giải quyết đền bù 20% cho 88 hộ dân xã Nậm Ban và Trung Chải: Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ hoàn thiện xong phương án và đã được UBND huyện Sìn Hồ phê duyệt tại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 11/10/2013. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ đã tổ chức chi trả xong cho các hộ gia đình trước ngày 30/10/2013.

- Về việc 04 hộ gia đình bản Trung Chải: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ cùng chính quyền địa phương, tổ chức phúc tra và xây dựng phương án bổ sung trình UBND huyện Sìn Hồ phê duyệt để làm cơ sở thanh toán cho các hộ dân.

9. Cử tri xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn đề nghị

UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Mường Tè phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn giải quyết dứt điểm chính sách hỗ trợ sản xuất đối với 50 hộ dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La của xã Nậm Manh; chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nhà máy thủy điện Lai Châu cho 03 hộ dân thuộc bản Huổi Héo, 04 hộ dân thuộc bản Nậm Manh; chi trả tiền hỗ trợ khai hoang ruộng nước năm 2011 cho nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về chính sách hỗ trợ sản xuất đối với 50 hộ dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La của xã Nậm Manh: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Mường Tè giải quyết. Đến nay Ban QLDA huyện Mường Tè đã rút tiền về quỹ và tổ chức chi trả cho nhân dân.

Về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nhà máy thủy điện Lai Châu cho 03 hộ dân thuộc bản Huổi Héo, 04 hộ dân thuộc bản Nậm Manh: UBND huyện Mường Tè làm việc với UBND huyện Nậm Nhùn và thống nhất hình thức chi trả. Về tiền khai hoang ruộng nước, UBND huyện Mường Tè đang tổ chức lập phương án và sẽ chi trả trong kế hoạch vốn năm 2014.

10. Cử tri Trường Quân sự tỉnh kiến nghị:

a) Đề nghị UBND tỉnh bố trí quỹ đất mở rộng diện tích Trường để nâng thành trung tâm huấn luyện quân sự của tỉnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy như: phòng tin học, máy vi tính, máy chiếu. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu học tập của học viên trường phải đi thuê địa điểm, thiết bị của Trường Cao đẳng Cộng đồng; bố trí kinh phí hạ thấp cổng trường, cổng có độ dốc cao, nguy hiểm cho giảng viên, học viên và người đến liên hệ công tác.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng đề án, dự toán, gửi các cơ quan chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Đề nghị kéo dài thời gian đào tạo trung cấp quân sự từ 18 tháng lên 24 tháng, trong đó có 16 tháng học quân sự, 8 tháng học chính trị để học viên được cấp 2 bằng sau khi ra trường, gồm bằng trung cấp quân sự và bằng trung cấp chính trị. Hiện nay, các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Thanh Hóa… đã áp dụng chương trình học 24 tháng và có hiệu quả thực tiễn cao.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này