28060 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI, KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT VÀ LỜI HỨA CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH
(Ngày đăng :24/07/2014 12:00:00 SA)

Tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện trả lời các kiến nghị của cử tri, lời hứa chất vấn và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 7 đến trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu đăng nội dung trả lời (tại Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh), như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRẢ LỜI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI, KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN LỜI HỨA CHẤT VẤN.

I. Kết quả thực hiện nội dung trả lời đối với các kiến nghị của cử tri

1. Về việc tiến hành hiệp thương giải quyết giữa các địa phương liên quan xác định tính thống nhất của đường địa giới hành chính và các mốc địa giới trên hồ sơ, bản đồ.

Ngày 05/3/2014, UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 238/TTr-UBND về việc thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường do đó chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

2. Về tuyến đường Pa Khoá - Noong Hẻo:

Dự án đã được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

3. Về tuyến đường Noong Hẻo - Nậm Cóong - Nậm Cuổi huyện Sìn Hồ:

Ngày 29/4/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 419 /QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Noong Hẻo - Nậm Coóng - Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ. Theo đó, toàn bộ mặt đường sẽ được láng nhựa và gia cố rãnh thoát nước dọc cho toàn tuyến.

4. Vấn đề  thanh toán tiền bồi thường 10 hộ dân tại bản Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA di dân TĐC tỉnh thực hiện giải ngân đầy đủ cho các hộ dân.

5.  Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ di chuyển mồ mả của người dân bản Huổi Pha, Huổi Lá xã Nậm Hăn

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA di dân TĐC tỉnh tổ chức kiểm tra, lập phương án trình UBND huyện Sìn Hồ phê duyệt phương án hỗ trợ di chuyển mồ mả cho các hộ. Đến ngày 31/12/2013 UBND huyện Sìn Hồ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả các hộ dân xã Nậm Hăn. Đến nay Ban QLDA di dân TĐC tỉnh đang làm thủ tục ứng tiền để chi trả cho các hộ dân.

6. Về điện lưới quốc gia cho bản Sỉnh Sảng B của xã Dào San, huyện Phong Thổ:

Hiện nay dự án đã được Công ty Điện lực Lai Châu nghiệm thu kỹ thuật và đang hoàn thiện các thủ tục để đóng điện phục vụ Nhân dân trong tháng 7/2014. Nguyên nhân chậm tiến độ là do Bản Sỉnh Sảng B không có đường ô tô, toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị phục vụ thi công đều phải vận chuyển bộ nên gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

7. Việc đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia đến các bản chưa có điện thuộc xã Huổi Luông huyện Phong Thổ để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân:

Trước tết Nguyên đán năm 2014, đã đóng điện phục vụ Nhân dân 13 bản thuộc xã Huổi Luông. Riêng bản Ngài Chồ đã thi công hoàn thành nhưng chưa đóng được điện vì một số cột điện phải di chuyển để triển khai thi công tuyến đường giao thông vào bản. Đến nay Công ty Điện lực tỉnh đã nghiệm thu kỹ thuật  để đóng điện phục vụ Nhân dân trong tháng 7/2014.

8. Về việc bàn giao đất nương cho 133 hộ TĐC từ xã Chăn Nưa về xã Huổi Luông huyện Phong Thổ:

Ngày 26/4/2014, UBND thị trấn Phong Thổ đã tiến hành họp bàn với Nhân dân. Các hộ dân đã nhất trí đăng ký nhận đất nương. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA di dân TĐC tỉnh phối hợp với UBND thị trấn Phong Thổ bàn giao đất cho Nhân dân.

          9. Về dự án thủy lợi Nậm Mở huyện Than Uyên

Hiện nay, do vẫn còn vướng mắc các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải nên chưa triển khai thi công được dự án.

10. Về việc xây dựng bếp ăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Công trình đã được UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bố trí vốn đầu tư từ nguồn vốn chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013, tiết kiệm chi thường xuyên tại NQ 58/2012/NQ-HĐND để đầu tư xây dựng.

II. Kết quả thực hiện đối với kiến nghị sau giám sát.

Kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường đến trung tâm xã Tà Mít

Đến nay, tuyến đường đến trung tâm xã Tà Mít đã thi công xong phần nền đường và công trình thoát nước, đặc biệt hạng mục cầu bê tông dự ứng lực nhịp L=2x24m (tại Km9+273,14m) đã được thông xe. Hạng mục mặt đường rải nhựa đang tiếp tục được triển khai thực hiện.    

III. Kết quả thực hiện lời hứa chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh đã có 3 đại biểu chất vấn 3 sở, ngành về các nội dung liên quan đến hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu; hiệu quả hoạt động của Trung tâm giống trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng trên địa bàn huyện Tam Đường; tình trạng chậm triển khai dự án xây dựng thủy điện của một số tập đoàn, tổng công ty sau khi xin cấp phép đầu tư.

Ngoài những nội dung được xem xét trả lời trực tiếp tại kỳ họp, một số việc cụ thể cần có thời gian xem xét giải quyết đã được 03 sở, ngành tiếp thu và hứa sẽ tiếp tục giải quyết.

Đến nay, Sở Công thương đã có Báo cáo số 327/BC-SCT ngày 03/6/2014; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số 233/SNN-BC ngày 04/6/2014; Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 553/SKHĐT-ĐKKD ngày 06/6/2014 về kết quả thực hiện lời hứa chất vấn gửi Thường trực HĐND tỉnh và  các vị đại biểu tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

B. TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI TỪ KỲ HỌP THỨ 7 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH

Trong thời gian giữa 2 kỳ họp, UBND tỉnh đã nhận được Công văn số 164/ĐĐBQH-VP ngày 31/12/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu; Công văn số 18/HĐND-VP ngày 14/02/2014 của HĐND tỉnh về việc đề nghị giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 12/02/2014 và Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 22/4/2014. (Sao gửi báo cáo đính kèm).

Thực hiện Công văn số 57/ĐĐBQH-VP ngày 12/5/2014 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc đề nghị giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh trả lời như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, LƯỚI ĐIỆN, NƯỚC SINH HOẠT VÀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG GPMB, TÁI ĐỊNH CƯ

1. Cử tri xã Tủa Sín Chải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương kéo điện lưới Quốc gia cho 10/13 bản chưa có điện của xã Tủa Sín Chải.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hệ thống lưới điện Quốc gia cấp điện cho 10 bản chưa có điện của xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ thuộc Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 6739/QĐ-BCT ngày 18/9/2013. Tiến độ thực hiện dự án do Tập đoàn Việt Nam xác định theo kế hoạch hàng năm.

2. Cử tri xã Nậm Pì đề nghị UBND tỉnh đầu tư để cứng hóa mặt đường từ QL 12 đến trung tâm xã.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sau khi xã Nậm Pì được chia tách theo Nghị quyết số 71/NQ-CP, UBND tỉnh đã sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 để đầu tư xây dựng tuyến đường đến trung tâm xã Nậm Pì với quy mô đường GTNT A, mặt láng nhựa. Đến nay công trình đã triển khai thi công đạt 40% khối lượng.

3. Cử tri xã Nậm Pì đề nghị UBND tỉnh đầu tư điện lưới quốc gia đến các bản Pề Ngài 1, Pề Ngài 2, Ma San.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc đầu tư lưới điện cho bản Pề Ngài 1, bản Pề Ngài 2 và bản Ma San xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư của Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2020 trình Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, việc đầu tư lưới điện vào các bản nêu trên có suất đầu tư cao (trên 35 triệu đồng/hộ) nên chưa được Bộ Công Thương đưa vào danh mục đầu tư của dự án.

4. Cử tri xã Bum Tở đề nghị UBND tỉnh đầu tư lại đường nước sinh hoạt bản Nậm Xả, năm 2011 do mưa lũ hệ thống nước sinh hoạt của bản đã bị hư hỏng hoàn toàn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án cấp nước sinh hoạt cho bản Nậm Xả đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục khởi công mới năm 2014 bằng nguồn vốn chương trình 134 kéo dài. Tuy nhiên, do vướng mắc về mục tiêu sử dụng nguồn vốn (vốn chương trình 134 kéo dài chỉ hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho các điểm dân cư phân tán) nên công trình chưa được khởi công xây dựng. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai dự án bằng nguồn vốn chương trình MTQG nước sạch và VSMT.

5. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để UBND huyện Mường Tè giải quyết dứt điểm việc bồi thường ngoài tuyến đối với 60 hộ dân thuộc xã Nậm Hàng và thị trấn Nậm Nhùn do thi công đường tránh ngập TL127 và đường cao su.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với tuyến đường tránh ngập TL127 do Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La - Lai Châu làm chủ đầu tư sử dụng vốn của Tập đoàn điện lực Việt Nam; UBND các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị cử tri có vướng mắc kiến nghị với UBND các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè để được giải quyết.

Đối với đường sản xuất (đường cao su) tại xã Nậm Hàng, ngày 10/6/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND bổ sung tổng mức đầu tư để UBND huyện Mường Tè (chủ đầu tư) chi trả chi phí giải phóng mặt bằng ngoài tuyến. Yêu cầu UBND huyện Mường Tè kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri.

6. Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tái định cư đối với bản Huổi Mắn, bản Tổng Pịt xã Nậm Chà vào quy hoạch tổng thể di dân TĐC thủy điện Lai Châu.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Các bản này đều nằm trên cos ngập của thủy điện Lai Châu do đó theo quy định của Chính phủ, không thể bổ sung vào Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Lai Châu.

7. Cử tri xã Bum Tở huyện Mường Tè đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để huyện Mường Tè thực hiện di chuyển, sắp xếp ổn định dân cư cho 20 hộ dân thuộc bản Pa Thoóng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

20 hộ dân thuộc bản Pa Thoóng nằm trong quy hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Mường Tè giai đoạn 2010-2015. Tuy nhiên, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho tỉnh để triển khai thực hiện chương trình còn hạn hẹp (năm 2014 Trung ương chỉ bố trí 5 tỷ đồng), do đó chưa cân đối được nguồn vốn để triển khai thực hiện.

II. VỀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Cử tri xã Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII xem xét, thông qua Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu để thay thế Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

2. Cử tri phường Quyết Thắng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người dân nhất là người dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dạy nghề cho lao động nông thôn là hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người học theo hình thức cầm tay chỉ việc, thời gian học lý thuyết ngắn, chủ yếu là thực hành kỹ năng. Hình thức đào tạo nghề cho lao đông nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng theo đúng yêu cầu, môn học theo quy định của Bộ Lao động TB&XH và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả khá vì sau thời gian đào tạo người dân đã biết ứng dụng kiến thức vào sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất như mô hình VAC, VACR... giải quyết việc làm cho bản thân và thu hút được các lao động khác tham gia.

Theo đánh giá kết quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2013, toàn tỉnh đã đào tạo được 17.338 lao động, trong số đó trên 80% số lao động sau khi học nghề tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất lao động được tăng lên hoặc có việc làm mới tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty, doanh nghiệp.

III. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1. Cử tri huyện Nậm Nhùn đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ triển khai thực hiện. Ngày 25/3/2014, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 315/SNV-CQĐP về việc phân loại hành chính cấp xã mới chia tách thành lập theo Nghị quyết số 71/NQ-CP gửi UBND các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu, trong đó bao gồm các xã mới được chia tách thành lập thuộc huyện Nậm Nhùn. Đến nay, UBND các huyện, thành phố có xã mới chia tách vẫn chưa gửi hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã đến Sở Nội vụ để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét.

2. Cử tri xã Khoen On huyện Than Uyên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Than Uyên phối hợp với UBND huyện Mù Cang Chải  sớm giải quyết tranh chấp đất sản xuất giữa bản Noong Quang với xã Chế Tạo huyện Mù Cang Chải.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 29/3/2013, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND triển khai thực hiện dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc giải quyết tranh chấp đất sản xuất giữa bản Noong Quang xã Khoen On với xã Chế Cu Nha huyện Mù Cang Chải.

Ngày 05/3/2014, UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 238/TTr-UBND về việc thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán thực hiện dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường do đó chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

3. Cử tri xã Huổi Luông huyện Phong Thổ đề nghị tỉnh cho chủ trương về việc chia tách xã.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 27/9/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 3540/BNV-CQĐP về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị. Trong đó có quy định “Trước mắt giữ ổn định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như hiện nay; chỉ điều chỉnh với từng trường hợp cụ thể khi xét thấy thực sự cần thiết và hợp lý. Tập trung xử lý cho việc điều chỉnh mở rộng, sáp nhập và thành lập mới do yêu cầu đô thị hóa nhưng không làm tăng đơn vị hành chính mới”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ, trong thời gian tới chưa xem xét việc chia tách đối với xã Huổi Luông.

4. Cử tri phường Quyết Tiến, Quyết Thắng đề nghị UBND tỉnh sớm quan tâm quy hoạch vùng chè và xây dựng thương hiệu chè Lai Châu nhằm phát huy tiềm năng kinh tế của địa phương.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Phát triển vùng chè, xây dựng thương hiệu chè Lai Châu là một trong những định hướng phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh. Năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tổng kết tình hình thực hiện đề án phát triển vùng chè tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 và xây dựng Đề án phát triển vùng chè tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 -2020.

UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện  Đề án phát triển vùng chè tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 -2020 tại cuộc họp tháng 6/2014.

5. Cử tri bản Nậm Loỏng 1, 2 phản ánh đập tràn khu vực Pò Lò Chung bị ảnh hưởng khi thi công tuyến đường 58m. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố cùng các cơ quan chuyên môn kiểm tra, sớm khắc phục để đảm bảo cung cấp nước sản xuất cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải trực tiếp kiểm tra và làm việc với UBND phường Quyết Thắng.

Công trình cấp nước tưới tiêu cho cánh đồng Pò Lò Chung bản Nậm Loỏng 1, 2 được Sở GTVT xây dựng hoàn trả kiên cố bằng hệ thống đập tràn, cống dẫn nước. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010 đến nay vẫn ổn định, khai thác tốt. Tuy nhiên, tại vị trí mép đập tràn một số hộ dân thường xuyên đào xẻ rãnh gây thất thoát một phần lượng nước tưới tiêu chung. Mặc dù nhiều lần Sở GTVT chỉ đạo nhà thầu thi công sửa chữa, khắc phục, song việc đào sẻ rãnh của bà con vẫn tái diễn.

Hiện nay, UBND thành phố đang xây dựng kiên cố hóa hệ thống kênh mương qua vị trí đập tràn này. Trước mắt, yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức bảo vệ, quản lý tốt công trình đã được Nhà nước đầu tư.

6. Cử tri xã Ma Ly Pho đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả tuyên truyền khu vực biên giới.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng Đề án tăng chương trình phát thanh và truyền hình địa phương báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2014. Trong đó có việc tăng cường thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc.

C. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH

Thực hiện Công văn số 144/HĐND-VP ngày 26/6/2014 của HĐND tỉnh về việc đề nghị xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình giải quyết như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, GIAO THÔNG, NƯỚC SINH HOẠT VÀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG GPMB, TÁI ĐỊNH CƯ

1. Cử tri huyện Tam Đường:

a) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục sạt lở thuộc tuyến đường Bản Hon - Bình Lư, hiện nay tuyến đường bị sạt lở nhiều đoạn gây khó khăn trong việc đi lại của Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án Đường Tam Đường - Bản Hon - Bình Lư gồm 02 đoạn:

          - Đoạn San Thàng - Đông Pao dài 18,8 km do Sở GTVT làm chủ đầu tư đã thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2013. Đầu tháng 6/2014, trên đoạn tuyến có xảy ra một số vị trí sạt lở nhỏ, gây tắc đường. Ngay sau khi sạt lở, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp cùng ban phòng chống lụt bão huyện Tam Đường xác minh thiệt hại và chỉ đạo Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa cầu đường 3 triển khai máy móc, thiết bị thi công hót sụt, thông tuyến kịp thời, không để xảy ra ách tắc kéo dài, đến nay đoạn tuyến trên đã đảm bảo cho các phương tiện đi lại bình thường.

          - Đoạn Đông Pao - Bình Lư do UBND huyện Tam Đường làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn thi công, chưa bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Theo báo cáo của Sở GTVT, đầu mùa mưa năm 2014, trên tuyến xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, nguy hiểm. UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tam Đường triển khai ngay việc thi công hót sụt sạt, đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong khu vực.

b) Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng (Điện, đường giao thông, trường học) để kịp thời di chuyển 40 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao thuộc bản Ngài Thầu Thấp, xã Khun Há.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay việc di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc bản Ngài Thầu Thấp xã Khun Há đã hoàn thành.

- Đối với hệ thống điện, nước sinh hoạt: UBND tỉnh đã giao UBND huyện Tam Đường sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách huyện để xử lý kịp thời nhu cầu tối thiểu về điện và nước sinh hoạt cho các hộ dân.

- Đối với đường giao thông: Hiện nay đã mở xong nền đường đến vị trí sắp xếp dân cư mới. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Tam Đường lập dự án kiên cố mặt đường để xây dựng vào cuối năm 2014 hoặc năm 2015 bằng nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Đối với trường học: UBND tỉnh đã giao UBND huyện Tam Đường phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo thống nhất địa điểm, quy mô xây dựng, lập dự án đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí vốn để triển khai thực hiện.

2. Cử tri huyện Tân Uyên:

a) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung đơn giá gạch ba vanh, hiện tại loại gạch này không có đơn giá nên địa phương khó thực hiện.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định, nhà sản xuất tự quyết định giá bán của các sản phẩm do mình sản xuất ra, để có cơ sở thông báo giá, UBND huyện Tân Uyên cần chỉ đạo phòng chức năng của huyện hướng dẫn các cơ sở sản xuất lập hồ sơ đăng ký đơn giá gạch ba vanh, gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng thẩm định yếu tố hình thành giá để làm cơ sở thông báo giá.

b) Cử tri xã Mường Khoa đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi lại đất đã giao cho Công ty Minh Sơn để trả lại cho Nhân dân vì Công ty Minh Sơn không chăm sóc và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Từ năm 2009 Công ty Cổ phần Minh Sơn được UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh với quy mô 11.331,47 ha, trong đó tại địa bàn xã Mường Khoa huyện Tân Uyên là 3.324,73 ha (tại các Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 và số 1313/QĐ-UBND ngày  20/10/2010). Việc liên kết đầu tư trồng rừng sản xuất, chia sản phẩm của Công ty CP Minh Sơn với các hộ gia đình trên địa bàn được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế có sự cam kết, thoả thuận của các bên.

Đến năm 2013, diện tích rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng của Công ty CP Minh Sơn trên địa bàn tỉnh là 1.123,34 ha. Trong đó tại xã Mường Khoa là 257,59 ha, công ty cũng đã tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến các hộ gia đình thông qua trưởng bản và có xác nhận của UBND xã.

Hiện nay, do gặp khó khăn về vốn Công ty CP Minh Sơn tạm dừng hoạt động đầu tư. Theo báo cáo Doanh nghiệp đã và đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư trong và ngoài nước để liên kết, tiếp tục thực hiện dự án.

Để việc quản lý sử dụng đất có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, ngày 18/6/2014 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 871/UBND-NN yêu cầu Công ty CP Minh Sơn thực hiện dự án đúng theo nội dung đã được cấp phép, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung dự án UBND tỉnh sẽ thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án đã cấp theo quy định của pháp luật.

3. Cử tri huyện Mường Tè:

a) Cử tri xã Can Hồ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án TĐC tỉnh khẩn trương thi công hoàn thành đường nước sinh hoạt để Nhân dân có nước sinh hoạt; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như rãnh thoát nước, đường nội bản, hiện nay mỗi khi trời mưa làm đất đá tràn vào nhà dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 14/6/2014, UBND tỉnh đã kiểm tra các công trình cấp, thoát nước tại mặt bằng khu TĐC Can Hồ, sau khi kiểm tra thực tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh đẩy nhanh tiến độ các công trình, tiến độ thực hiện đến ngày 06/7/2014 như sau:

- Về Công trình cấp nước sinh hoạt cụm điểm TĐC trung tâm khu TĐC Can Hồ: Sau khi thi công xong hạng mục đầu mối thu nước và tuyến ống, các công trình trên tuyến và bể chứa đã đi vào vận hành và sử dụng để phục vụ Nhân dân khu TĐC Can Hồ, công trình đã vận hành tốt đảm bảo đủ nước sinh hoạt. Tuy nhiên dự án đường tránh ngập 127 đang thi công (do Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư) đã đổ đất, đá thải vào khe nguồn nước làm lấp dòng chảy dẫn tới công trình thiếu nước.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh khắc phục ngay bằng cách bổ sung kéo dài tuyến ống qua vị trí đổ thải của công trình đường tránh ngập 127. Đến nay tuyến ống kéo dài đang thi công đạt khoảng 90% khối lượng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và cấp nước trở lại bình thường cho người dân trong tháng 7/2014.

- Công trình rãnh thoát nước và đường nội bộ mặt bằng cụm điểm TĐC trung tâm khu TĐC Can Hồ đã thi công xong. Hiện tại mặt bằng không có hiện tượng sụt sạt.

b) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị viễn thông sớm xây dựng trạm phát sóng VinaPhone, Viettel tại bản Phìn Khò xã Mù Cả (khu vực giáp ranh với huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên) để phục vụ cho công tác quản lý địa bàn được đảm bảo.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Để đảm bảo phủ sóng cho khu vực xã Mù Cả, huyện Mường Tè, Viễn thông Lai Châu đã đầu tư lắp đặt tại bản Ma Ký xã Mù Cả 01 trạm BTS thông tin di động mạng Vinaphone và đưa vào hoạt động từ năm 2011. Viettel Lai Châu đã lắp đặt 01 trạm BTS tại đồn Biên phòng Mù Cả hoạt động năm 2013. Tuy nhiên, do địa hình của xã và khoảng cách giữa các bản trong xã xa nên sóng điện thoại tại một số bản sóng yếu hoặc không có sóng.

Về kế hoạch xây dựng thêm trạm BTS, Viettel Lai Châu đã thực hiện khảo sát để xây dựng trạm phát sóng mới cho 02 bản Phìn Khò và Gò Cứ của xã Mù Cả huyện Mường Tè và sẽ triển khai xây dựng khi có kế hoạch vốn.

4. Cử tri huyện Nậm Nhùn đề nghị UBND tỉnh:

a) Chỉ đạo chủ đầu tư thanh toán tiền đền bù diện tích đất sản xuất và hoa màu do bị ảnh hưởng khi thi công tuyến đường Pa Tần - Mường Tè, cụ thể:

+ Đền bù diện tích đất sản xuất cho các hộ dân sau:

 (1). Vàng Xế Mà, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban: 3700 m2.

 (2). Pờ Mì So, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban     : 3000 m2.

 (3). Lò A Tạ, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban       : 1500 m2.

 (4). Lý Mì Lù, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban     : 2000 m2

 (5). Lý Lò Chống, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban: 5000 m2.

 (6). Lò Gó Xè, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban    : 2000 m2.

(7). Lò Pí Hừ, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban      : 2000 m2.

(8). Lý A Nhè, bản Trung Chải 1 xã Trung Chải: Khoảng 2 ha và 01 kênh mương.

(9). Chim Văn Dơi bản Phiêng Kham, xã Bum Nưa: 200m2 nương sắn. 

+ Đền bù sản lượng hoa màu cho 16 hộ dân thuộc bản Trung Chải 1, Trung Chải 2, xã Trung Chải.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đối với hộ ông Chim Văn Dơi bản Phiêng Kham, xã Bum Nưa: có diện tích nằm trong phạm vi thu hồi đất của gói thầu số 18 (Km55 - Km61) thuộc dự án đường Pa Tần - Mường Tè. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè đã thực hiện công tác bồi thường cho gia đình ông đúng đủ theo chế độ chính sách của Nhà nước và đã chi trả tiền bồi thường cho gia đình ông theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 1815/QĐ - UBND ngày 30/12/2010 của UBND tỉnh. Về diện tích đất thu hồi của hộ ông Chim Văn Dơi là đất rừng phòng hộ nên không được bồi thường về đất, mà chỉ tính toán bồi thường, hỗ trợ về tài sản và hoa mầu trên đất. Việc không được bồi thường về đất Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè đã giải thích trực tiếp cho gia đình.

- Đối với 07 hộ dân xã Nậm Ban và 17 hộ dân thuộc bản Trung Chải 1, Trung Chải 2 xã Trung Chải: Đây là vấn đề mới phát sinh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát và sẽ báo cáo khi có kết quả kiểm tra.

b) Xem xét hỗ trợ tiền công thuê vận chuyển tài sản cho các hộ tái định cư thuộc xã Mường Mô (di chuyển từ 01/6- 15/6/2014 theo chủ trương của tỉnh, song do doanh nghiệp không vận chuyển kịp thời nên Nhân dân tự thuê xe ngoài).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 23/5/2014 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 719/UBND-NN về việc kinh phí hỗ trợ di chuyển đến nơi ở mới của khu TĐC Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn. Theo đó, phương tiện vận chuyển do doanh nghiệp hỗ trợ, không trừ vào chi phí hỗ trợ di chuyển. Chi phí hỗ trợ di chuyển chủ đầu tư thực hiện chi trả đầy đủ cho các hộ tái định cư theo quy định. Vì vậy tiền công vận chuyển tài sản mà các hộ tự thuê xe ngoài Ban QLDA chỉ có thể chi trả cho các hộ dân theo chế độ chính sách đã quy định và hộ dân tự chi trả cho chủ xe mà các hộ dân thuê vận chuyển.

c) Chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát và sớm hoàn thành chi trả chế độ cho Nhân dân xã Mường Mô (đối với các hộ dân bản Mường Mô còn thiếu, sót gồm: hộ ông Hù Văn Thăng, Lò Thị Khỏ, Hỏ Văn Chởn, Mào Thị Dịt).

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh cử cán bộ trực tiếp làm công tác bồi thường kiểm tra tài sản, cây cối hoa màu còn thiếu sót cho các hộ, hiện tại Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt phương án bổ sung và thanh toán cho các hộ.

 d) Chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra lại việc hỗ trợ gạo thuộc dự án đường tránh ngập 127 cho bản Mường Mô và bản Giẳng xã Mường Mô, việc hỗ trợ như hiện nay là chưa hợp lý (chia bình quân cho tất cả các hộ theo nhân khẩu, nhưng cắt đối tượng hưởng lương, nghỉ chế độ mất sức hưu trí, trong khi một trong số đối tượng trên là chủ sở hữu mảnh đất bị thiệt hại (tự khai phá). Một số hộ khác không có diện tích bị ảnh hưởng nhưng vẫn được hỗ trợ).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong quá trình thi công tuyến đường tránh ngập TL127 do Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư, đất đá thải theo mưa lũ chảy về ruộng nương của các hộ dân nằm xa ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án, đã làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, nhưng không xác định được giá trị thiệt hại và đối tượng phải bồi thường theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho hỗ trợ 01 năm lương thực đối với các hộ dân có ruộng nương bị ảnh hưởng. Việc hỗ trợ thực hiện theo quy định về hỗ trợ lương thực cho các hộ TĐC và sử dụng nguồn vốn TĐC thủy điện Lai Châu.

Việc thực hiện hỗ trợ lương thực cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công dự án đường tránh ngập 127 được Ban QLDA di dân TĐC tỉnh thực hiện trên cơ sở danh sách các hộ bị ảnh hưởng do Ban QLDA nhà máy thuỷ điện Sơn La bàn giao và được UBND xã Mường Mô xác nhận. Ngày 23/5/2014 Ban QLDA di dân TĐC tỉnh đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ 01 năm gạo cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thi công tuyến đường 127 tại xã Mường Mô. Những nội dung phản ánh của Nhân dân đang được Ban QLDA di dân TĐC tỉnh phối hợp với UBND xã Mường Mô kiểm tra rà soát theo quy định.

e) Chỉ đạo cơ quan chức năng thanh toán tiền đền bù cây ăn quả lâu năm cho Nhân dân bản Chiềng Lè, Bản Chang, xã Lê Lợi thuộc dự án tái định cư thủy điện Sơn La (cây vải, giá đền bù thống nhất chuyển từ 3 triệu xuống 2 triệu nhưng vẫn chưa chi trả cho Nhân dân).

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh kiểm tra, giải quyết, Ban QLDA đã trả lời tại Công văn số 480/CV-BQLDA ngày 29/11/2013, cụ thể như sau: Số cây cổ thụ của 2 bản đã được kiểm đếm và phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND huyện Sìn Hồ với số tiền là 23.187.719 đồng (bản Chợ 829.842 đồng, bản Chiềng Nề là 22.357.877 đồng). Ban TĐC tỉnh đã tổ chức chi trả nhiều lần nhưng tập thể 2 bản không nhận với lý do bồi thường thấp. Toàn bộ số tiền 2 bản chưa nhận Ban đã nộp trả nguồn theo quy định. Đến nay nếu tập thể hai bản lại đã thống nhất với phương án bồi thường, đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh để được thanh toán số tiền trên theo quy định.

 f) Chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu mở rộng, đổ bê tông mương thoát nước 2 bên sườn mặt bằng tại điểm tái định cư Nậm Khao, xã Mường Mô để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công trình mặt bằng đường nội bộ điểm TĐC Nậm Khao, khu TĐC Mường Mô đến nay đã thi công xong. Công trình có vị trí nằm bên dưới đường tránh ngập 127 và hai bên mặt bằng có hai khe cạn tự nhiên nên việc thoát nước là thuận lợi không ảnh hưởng tới mặt bằng.

g) Xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng đền bù diện tích bị thiệt hại do làm đường vào điểm TĐC Hát Mé, xã Mường Mô và đường Km43 - Nậm Chà (qua bản Tổng Pịt, xã Mường Mô); đầu tư đường nước sinh hoạt cho bản Tổng Pịt, xã Mường Mô, do đường nước sinh hoạt đã bị vùi lấp khi làm 2 tuyến đường trên.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đối với đường vào điểm TĐC Hát Mé: UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát và xác định diện tích bị thiệt hại để làm hồ sơ thủ tục bồi thường bổ sung cho Nhân dân. Các hộ dân có thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh để được giải quyết.

- Tuyến đường Km 43 - Nậm Chà do UBND huyện Mường Tè làm chủ đầu tư, nay đã bàn giao về UBND huyện Nậm Nhùn. Đề nghị các hộ dân làm việc trực tiếp với UBND huyện Nậm Nhùn để được giải quyết theo quy định.

- Về đầu tư đường nước sinh hoạt cho bản Tỏng Pịt: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư hàng năm nếu bản không có nước sinh hoạt.

          II. VỀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Cử tri huyện Mường Tè, Tân Uyên: Đề nghị UBND tỉnh có chính sách ưu tiên tuyển dụng con em dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp (riêng xã Phúc Khoa huyện Tân Uyên có 30 cháu học xong) nhưng chưa có việc làm; có chính sách hướng nghiệp, đào tạo nghề để học sinh sau khi tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và trường THPT có cơ hội tìm việc làm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong những năm qua, việc tuyển dụng công chức, viên chức luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Hiện nay việc ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức được UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số, ít người.

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ và các ngành chức năng phải thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở. Ưu tiên tuyển dụng sinh viên người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (phù hợp với số lượng biên chế được giao). Đặc biệt là các sinh viên được tỉnh cử tuyển đi học các trường đại học, cao đẳng để tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho tỉnh.(Tại Thông báo số 38/TB-UBND ngày 18/6/2014).

 2. Cử tri huyện Mường Tè: Đề nghị UBND tỉnh xem xét cơ chế chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, đề nghị chi trả 01 lần/năm để Nhân dân có thể sử dụng lượng tiền đầu tư tái sản xuất có hiệu quả hơn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 632/QĐ-UBND, ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt đề án “Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, trong đó việc chi trả tiền được chia làm 2 lần/năm, lần 1 vào 6 tháng đầu năm, lần 2 vào cuối năm, sau khi có kết quả nghiệm thu bảo vệ rừng.

- Nguồn thu chủ yếu để chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu là nguồn uỷ thác chi trả của thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La thông qua sự điều phối của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Vì vậy việc lập kế hoạch thu chi, số lượng tiền uỷ thác chi trả tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh phụ thuộc vào quá trình thu nộp, nhận uỷ thác từ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La và uỷ thác lại của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.

- Việc chi trả làm 2 lần/năm sẽ gắn được quyền lợi và trách nhiệm của người cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong việc bảo vệ rừng: lần 1 vào khoảng tháng 6, chủ yếu là tạm ứng trên cơ sở kê khai của chủ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện và kế hoạch thu chi do UBND tỉnh phê duyệt để giải quyết phần nào khó khăn cho người dân; lần 2 được chi trả vào cuối năm sau khi có kết quả nghiệm thu, phúc tra nghiệm thu để đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, khối lượng và chất lượng rừng.

Vì vậy, việc chi trả tiền 01 lần/năm sẽ không phù hợp và khó khăn trong công tác triển khai thực hiện.

          III. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

 III. Lĩnh vực khác

1. Cử tri huyện Than Uyên: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế quan tâm bố trí bác sỹ chuyên khoa đến công tác tại bệnh viện huyện Than Uyên, vì hiện nay số bác sỹ chuyên khoa của bệnh viện ít, khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công tác đào tạo và thu hút bác sỹ chuyên khoa đến công tác tại huyện Than Uyên nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung gặp không ít khó khăn  do nguồn tuyển mới bác sỹ chuyên khoa không có mà phải đào tạo tại chỗ.

Trong những năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngành Y tế tăng cường công tác đào tạo sau đại học tuy nhiên số bác sỹ hiện có do điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện để theo học các lớp chuyên khoa. Mặt khác số bác sỹ mới tốt nghiệp ra trường chưa đủ điều kiện dự thi và đi học chuyên khoa do thời gian công tác chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế.

Để khắc phục việc thiếu Bác sỹ chuyên khoa ngày 26/5/2014 Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-SYT về thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh tỉnh Lai Châu năm 2014. Trong kế hoạch các Bệnh viện và Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh luân phiên bác sỹ, bác sỹ chuyên khoa xuống tăng cường cho các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, trung bình mỗi đợt luân phiên 1 tuần.

Sở Y tế đã và đang chỉ đạo Bệnh viện, Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh cử các kíp chuyên khoa gồm các bác sỹ có trình độ chuyên môn cao tăng cường chuyên môn nghiệp vụ chuyển giao kỹ thuật cho Trung tâm Y tế Than Uyên nói riêng và các Trung tâm Y tế trong tỉnh nói chung. Đồng thời cử các kíp chuyên khoa tại Bệnh viện huyện, Trung tâm y tế các huyện về Bệnh viện, Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh tập huấn các chuyên khoa sâu.

2. Cử tri huyện Tam Đường: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét lại việc định giá các ki ốt trong chợ trung tâm huyện Tam Đường vì giá đấu thầu các ki ốt như hiện nay là quá cao.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Giá cho thuê ki ốt chợ trung tâm huyện Tam Đường được xác định theo phương pháp tập hợp chi phí, theo hướng dẫn tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008, Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010, Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính Ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ; Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ. Giá cho thuê bình quân của chợ trung tâm huyện Tam Đường là 64.000 đ/m2 tháng (với tổng mức đầu tư nhà chợ là 24,77 tỷ đồng), trong 3 năm đầu mức giá cho thuê bằng 90% (bằng 57.600 đ/m2/tháng), so sánh với giá cho thuê các chợ: Chợ Thị trấn Mường Tè 55.600 đ/m2 tháng, 62.500 đ/m2 tháng; Chợ Đoàn Kết TP Lai Châu 55.000 đ/m2 tháng, 60.000 đ/m2 tháng; Chợ thị trấn Tân Uyên 46.700 đ/m2 tháng; Chợ Thị trấn Than Uyên 52.500 đ/m2 tháng, 138.133 đ/m2 tháng (giá cho thuê này được hình thành trước năm 2012) thì giá cho thuê các ki ốt trong chợ trung tâm huyện Tam Đường là phù hợp.

3. Cử tri huyện Mường Tè:

Cử tri xã Vàng San phản ánh: Hiện nay trên địa bàn xã Vàng San có các đơn vị khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất của Nhân dân; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá tác động môi trường và có biện pháp xử lý.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND Mường Tè tiến hành kiểm tra việc khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Vàng San huyện Mường Tè.

Trên địa bàn xã Vàng San có 02 đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng đá làm vật liệu xây dựng thông thường, hiện các đơn vị này không hoạt động và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định, gồm: Doanh nghiệp tư nhân số 24 tại mỏ đá Nà Phầy và Công ty Cổ phần Tân Phong tại mỏ đá Vàng San.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra thực tế tại mỏ đá Nà Phầy xác định do mưa lũ, đất đá sạt lở đã làm hư hỏng mương nước tưới tiêu của Nhân dân và yêu cầu Doanh nghiệp khơi thông lại dòng chảy, khắc phục hư hỏng, đảm bảo nước tưới tiêu cho Nhân dân sản xuất kịp thời vụ. Bên cạnh đó, các điểm khai thác trên đều nằm xa khu dân cư, chỉ làm ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu chứ không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của Nhân dân.

Hiện nay, điểm khai thác mỏ đá Vàng San đã được Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường của tỉnh thông qua ngày 20/5/2014; còn điểm khai thác mỏ đá Nà Phầy, Hội đồng thẩm định đang nghiên cứu hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới.

Việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trường tại các điểm mỏ đá nêu trên là cơ sở để tổ chức được cấp phép tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường trong và sau khai thác; đồng thời cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện của doanh nghiệp sau khi được cấp phép khai thác.

 D. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

  1. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện thực hiện Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND tỉnh về công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến công tác tái định cư đến Nhân dân, kế hoạch tổ chức di chuyển dân và khẩn trương hoàn thành công tác đền bù và thực hiện chính sách hỗ trợ tái định cư kịp thời đảm bảo đời sống của Nhân dân; xem xét giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri có liên quan đến công tác tái định cư.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác phối hợp với chính quyền cơ sở, các ngành liên quan sớm hoàn thành các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Có giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng (nước sinh hoạt, điện, trường học...) đảm bảo các điều kiện di chuyển dân trong năm 2014, đặc biệt các điểm đã di chuyển dân để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.

- Có giải pháp xử lý kỹ thuật đối với mặt bằng thiếu ổn định, có nguy cơ xói, sạt lở cao, ở các điểm tái định cư Nậm Khao xã Mường Tè và Nậm Hài, Nậm Khao xã Mường Mô.

- Nghiên cứu có những hình thức hỗ trợ phù hợp cho lực lượng tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân TĐC tháo dỡ nhà cửaa, vận chuyển tài sản trong quá trình di chuyển từ nơi ở cũ đến nơi ở mới.

- Xem xét, hỗ trợ cho các hộ dân bị mất đất sản xuất nông nghiệp không thuộc diện TĐC được chuyển đổi nghề nghiệp theo Quyết định số 21/2013/QĐ - UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Lai Châu.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 9 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với nội dung hỗ trợ đời sống đối với các hộ không phải di chuyển bị thu hồi đất sản xuất, hộ sở tại bị mất đất sản xuất nông nghiệp để các địa phương có sơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ gạo.

- Quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư, các ngành liên quan, chính quyền xã  phối hợp triển khai thực hiện phương án bố trí đất sản xuất cho các hộ tái định cư sau khi di chuyển để đảm bảo ổn định đời sống cho Nhân dân.

- Chỉ đạo chủ đầu tư hướng dẫn việc bố trí không gian xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ đảm bảo tính thống nhất, phù hợp cảnh quan và vệ sinh môi trường nông thôn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh xin tiếp thu các ý kiến kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Về việc hỗ trợ cho lực lượng tham gia giúp đỡ các hộ dân TĐC tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản trong quá trình di chuyển từ nơi ở cũ đến nơi ở mới: UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu đối tượng và mức hỗ trợ để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện.

Về việc hướng dẫn cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 9 của Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND: Ngày 02/6/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh trong đó đã hướng dẫn cụ thể quy định tại Khoản 1 Điều 9.

2. Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình thuỷ lợi và cấp bù miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2011 đến năm 2013

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách của nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có văn bản hướng dẫn cụ thể công tác lập dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi và thực hiện cấp bù miễn thủy lợi phí để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất.

- Chỉ đạo thực hiện cấp bù miễn thủy lợi phí theo diện tích đã được phê duyệt tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh và mức cấp bù miễn thủy lợi phí theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012.

- Giao kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí cho huyện Nậm Nhùn từ năm 2013 để thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất.

- Xem xét rà soát sửa đổi, điều chỉnh tên, danh mục công trình miễn thu thủy lợi phí được ban hành tại Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo củng cố và kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý các công trình thủy lợi từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý các công trình thủy lợi. 

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu các ý kiến kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, để thực hiện tốt việc quản lý các công trình thuỷ lợi, giải ngân được nguồn kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí do UBND cấp huyện quản lý, ngày 18/6/2014 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 870/UBND-NN chỉ đạo:

- UBND các huyện, thành phố khẩn trương thành lập và giao nhiệm vụ cho các Ban Quản lý thuỷ lợi xã và Tổ Quản lý thuỷ lợi bản; sớm phân bổ nguồn kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí tới các xã để triển khai thực hiện.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Quản lý thuỷ lợi xã và Tổ Quản lý thuỷ lợi bản.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán theo đúng quy định.

3. Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thực hiện công tác khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013

a) Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các nhà thầu thi công xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ thủ tục sớm bàn giao các gói thầu, hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng; có giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 31/3/2014 tại buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo:

- Chủ đầu tư, đơn vị quản lý điều hành dự án, các sở, ngành liên quan sớm giải quyết, khắc phục dứt điểm, kịp thời những vướng mắc, tồn tại của dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Sở Y tế (đơn vị Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm rà soát và đảm bảo cung cấp đầy đủ, chi tiết hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh theo quy định, để phục vụ công tác thi công xây dựng, thanh quyết toán từng hạng mục và toàn bộ công trình. Sớm bàn giao các gói thầu, hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng; có giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.

b) Sớm phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 về hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn dự thảo, tham mưu  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013. UBND tỉnh sẽ ban hành văn bản sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 130/2008/NQ-HĐND về nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, bố trí vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện Quyết định số 190/QĐ-UBND, ngày 22/02/2012 phù hợp với tình hình thực tế, nhất là việc đầu tư xây mới các trạm y tế xã chưa có nhà trạm hoạt động.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu sửa đổi bổ sung chế độ, chính sách thu hút cán bộ y tế đến công tác tại tỉnh Lai Châu (bác sỹ bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện đề án 1816 tại tỉnh); chế độ, chính sách đào tạo đối với cán bộ y tế, nhất là chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản bảo đảm phù hợp với thực tế.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu các ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

4. Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ năm 2011 đến năm 2013

- Xem xét rà soát mức phụ cấp một số chức danh không chuyên trách hiện còn thấp chưa khuyến khích việc tham gia (chức danh văn phòng Đảng uỷ, Phó các Đoàn thể …); rà soát, đánh giá hoạt động của một số chức danh không chuyên trách công việc kém hiệu quả như phụ trách đài truyền thanh xã, quản lý nhà văn hoá xã …để giao nhiệm vụ đó cho công chức chuyên môn đảm nhận (hiện tại một số chức danh bố trí 02 công chức).

- Xem xét ban hành quy định, hướng dẫn tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm của người hoạt động không chuyên trách theo các chức danh để thống nhất trong quản lý, bố trí sử dụng nhằm phát huy trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách.

- Xem xét có kế hoạch bố trí công chức dự bị cấp xã theo hướng ưu tiên bố trí sinh viên cử tuyển, sinh viên là người địa phương đã tốt nghiệp đại học về các xã công tác nhằm tạo nguồn cán bộ, công chức cho các xã, phường, thị trấn.

- Nghiên cứu có đề án đào tạo nguồn cán bộ cơ sở đáp ứng chất lượng để thay thế cán bộ không đạt chuẩn số còn thiếu hiện nay; có phương án giải quyết số cán bộ, công chức cao tuổi chưa đạt chuẩn về trình độ, năng lực thực thi công vụ yếu, không đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu các ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo Sở Nội vụ phải thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở. Ưu tiên tuyển dụng sinh viên người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

5. Giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2011 đến năm 2013 trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục quan tâm hơn nữa việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện các văn bản, thủ tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2014/TTLB - UBDT - BTC ngày 10/01/2014 (thay thế Thông tư số 05/2011).

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị giao, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín hàng năm đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp quan tâm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức cho người có uy tín, quan tâm công tác thi đua khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên phát huy vai trò của người có uy tín trong mọi hoạt động của địa phương.

- Quan tâm sớm công nhận các bản mới chia tách, thành lập của một số huyện, tạo điều kiện để các bản này được hưởng các chế độ, chính sách vùng đồng bào dân tộc nói chung, chính sách đối với người có uy tín nói riêng.

- Chỉ đạo kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện chính sách hàng năm, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh và các ngành liên quan rà soát, xem xét, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện các chính sách hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về việc công nhận các bản mới chia tách, thành lập của một số huyện: Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 755/UBND-TH về việc cho chủ trương chia tách thành lập 11 bản của 4 huyện (Than Uyên, Tân  Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn). Tuy nhiên, đến nay chưa có huyện nào hoàn thành các thủ tục trình duyệt theo quy định.

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này