7305 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ, THAN UYÊN TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
(Ngày đăng :16/10/2013 12:00:00 SA)

Ngày 08 tháng 10 năm 2013, UBND huyện Mường Tè ban hành Báo cáo số 274/BC - UBND về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh. Trước đó, ngày 04 tháng 10 năm 2013, UBND huyện Than Uyên cũng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Than Uyên tại Báo cáo số 214/BC - UBND, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử đăng nội dung kiến nghị và trả lời như sau:

HUYỆN MƯỜNG TÈ

1. Cử tri xã Bum Nưa, huyện Mường Tè kiến nghị: UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đường Phiêng Luông dài 2,5 km. Tuyến mương này được xây dựng từ nay đã nứt vỡ khoảng 10 m do ảnh hưởng của mưa lũ, không sử dụng được, ảnh hưởng đến cấp nước sản xuất cho nhân dân.

Trả lời:

Thủy lợi Huổi Dỉn (Phiêng Luông) bản Phiêng Kham, xã Bum Nưa năm 2000 đã đào đắp thủ công bằng mương đất, đến năm 2004 mới được đầu tư, do công trình này đưa vào sử dụng đã lâu và do ảnh hưởng của mưa lũ đến nay đã xuống cấp, một số đoạn đã rạn nứt, mòn đáy kênh. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) kiểm tra hiện trạng công trình và đưa vào danh mục sửa chữa hàng năm, song nguồn kinh phí của tỉnh cấp còn hạn hẹp, số lượng các công trình thủy lợi cần phải tu sửa nhiều, vì vậy phải sắp xếp bố trí tu sửa theo thứ tự ưu tiên. Tuy nhiên, UBND huyện sẽ xem xét bố trí nguồn vốn để tu sửa công trình này vào những năm tiếp theo, trước mắt UBND huyện giao cho UBND xã khắc phục tạm thời những hư hỏng nhỏ để có nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.

2. Cử tri xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè kiến nghị: UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư xây dựng mương nước Ư Kha Lù Khò dài khoảng 2km, phục vụ tưới tiêu cho 20 ha để chuyển sản xuất lúa một vụ lên 2 vụ, nâng cao năng suất, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân.

Trả lời:

Thủy lợi Ư Kha Lù Khò, xã Pa Vệ Sủ đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2013 – 2014 bằng nguồn vốn WB.

3. Cử tri xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè kiến nghị: Đập tràn qua suối vào bản Seo Thèn A và Đồn Biên phòng được xây dựng từ năm 2008 nhưng có thiết kế không phù hợp, vào mùa mưa nước dâng cao, chảy xiết, người dân và chiến sĩ Đồn Biên phòng không đi lại được. Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng cầu (cử tri xã Pa Vệ Sủ).

Trả lời:

Đập tràn qua suối vào bản Seo Thèn A và 2 đập tràn qua suối nằm trên tuyến Pa Vệ Sủ - Sín Chải, xã Pa Vệ Sủ. Do khu vực đập tràn qua suối bản Seo Thèn A có địa danh phức tạp, chiều rộng lòng suối lớn, năm 2013 lũ ống lớn nhất trong lịch sử đã làm hư hỏng nặng. Vì thế, để xây dựng cầu kiên cố cần phải có nguồn kinh phí rất lớn mới thực hiện được công trình này. Vì thế, để xây dựng cầu kiên cố cần phải có nguồn kinh phí rất lớn mới thực hiện được công trình này. Tuy nhiên, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri xã Pa Vệ Sủ và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng công trình này khi có vốn của tỉnh giao.

4. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện kiểm tra, rà soát lại việc chi trả chế độ công tác phí và tiền truy lĩnh của ông Cao Ngọc Hà, cán bộ tăng cường tri thức trẻ tại xã Pa Vệ Sủ theo Nghị định 116/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Trả lời:

Hiện tại, UBND huyện chưa được cấp ngân sách bổ sung để chi trả chế độ công tác phí theo Nghị định số 116/2012/NĐ-CP ngày 24/12/2012 của Chính phủ cho cán bộ tăng cường tri thức trẻ tại các xã của huyện Mường Tè. Vì vậy, khi nào tỉnh cấp bổ sung kinh phí về cho huyện, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Phòng Nội vụ huyện) chi trả chế độ công tác phí cho ông Cao Ngọc Hà theo quy định.

HUYỆN THAN UYÊN

1. Cử tri đề nghị UBND huyện sớm quy hoạch mở rộng bến xe khách để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, hành khách.

Trả lời:

Việc thực hiện quy hoạch mở rộng Bến xe khách Than Uyên đã được UBND huyện Than Uyên thực hiện và được phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, diện tích bến xe hiện tại 1.153 m2. UBND huyện và Sở Giao thông Vận tải đã thống nhất quy hoạch lại bến xe của huyện để đảm bảo hoạt động vận tải. UBND huyện sẽ thực hiện khi dự án được phê duyệt.

2. Cử tri các bản tái định cư Bản Vi, Bản Chát, Bản Này Hày, Bản Nậm Chát, xã Mường Kim phản ánh một số chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa tri trả cho nhân dân như: hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ khai hoang và một số chính sách nhân dân chưa rõ gây nhiều thắc mắc. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát trả lời, giải thích cho nhân dân.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Bồi thường Di dân Tái định cư thủy điện Huội Quảng – Bản Chát phối hợp Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cử cán bộ, công chức, viên chức xuống các bản tái định cư để tìm hiểu, nắm rõ và trả lời giải đáp những ý kiến thắc mắc của nhân dân về các chế độ chính sách trong việc thực hiện di dân tái định cư các công trình thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.

3. Cử tri khu phố 1,2,3,4 thị trấn Than Uyên đề nghị UBND huyện quy hoạch tạo quỹ đất và hỗ trợ để nhân dân các khu phố xây dựng nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Than Uyên triển khai thực hiện rà soát quỹ đất trong các khu phố 1,2,3,4 để bố trí xây dựng nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân các khu. Hiện nay do quỹ đất eo hẹp, không có khả năng bố trí tại trung tâm các khu dân cư, vì vậy UBND thị trấn đã dự kiến bố trí đất để xây dựng nhà văn hóa chung cho khu 1 và khu 4 tại khu đất ruộng ven suối Nậm Bốn giáp khu 4 và gần khu 1 thị trấn. Đối với khu 2 dự kiến khu đất gần gốc đa của khu. Đối với khu 3, dự kiến xây dựng vào khu Trường Phổ thông dân tộc nội trú sau khi trường chuyển đến địa điểm mới. UBND thị trấn Than Uyên đang lập sơ đồ bố trí đất để trình UBND huyện duyệt, thu hồi, tạo mặt bằng xây dựng nhà văn hóa cho các khu.

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này