9591 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ngày đăng :30/08/2013 12:00:00 SA)

Sau kỳ họp thứ 4, trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã tổng hợp 12 ý kiến, kiến nghị gửi Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương. Ban biên tập trích đăng một số ý kiến đã được các Bộ, ngành trả lời và gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh.

Câu hỏi 1: Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính nghiên cứu và sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010; Thông tư số 32/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 17 tháng 4 năm 2008 về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010 theo hướng điều chỉnh tăng mức chi chung của dự án để phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, vì mức chi theo quy định hiện hành thấp, trong khi lương tối thiểu được điều chỉnh và tình hình giá cả thị trường tăng cao.

Trả lời:

Tại công văn số 10393/BTC-HCSN ngày 08/8/2013 về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính trả lời:

1. Ngày 20/2/2013, liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã ban hành thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015 thay thế Thông tư liên tịch số 32/2008/ TTLT-BTC-BYT ngày 17/4/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010.

2. Liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 – 2015 thây thế Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010. Dự kiến sẽ ban hành trong tháng 8/2013.

Riêng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 (là dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010), liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 163/TTLT-BTC-BYT ngày 08/10/2012 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015.

3. Nội dung và mức chi quy định tại các Thông tư ban hành và dự kiến sắp ban hành nêu trên đã được điều chỉnh đảm bảo phù hợp với các hoạt động của Chương trình, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Câu hỏi 2: Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quannghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về  chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn trả lời cử tri tỉnh Lai Châu tại kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XII sẽ phối hợp với các Bộ có liên quan nghiên cứu và đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi thời gian hưởng phụ cấp cho các đối tượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 5 năm lên 10 năm. Tuy nhiên đến nay Nghị định 61/2006/NĐ - CP chưa được sửa đổi, cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.

Trả lời:

Tại công văn số 5758/BGDĐT-VP ngày 22/8/2013 về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Ngày 23/02/2013, Chính phủ ban hành Nhgị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về ban hành chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Khoản 2, Điều 1, Nghi định số 19 bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 61 quy định như sau : “…Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi hưởng phục cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã  hội đắc biệt khó khăn quy định tại Điều 5, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…”.

Hiện nay, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đang khẩn trương chuẩn bị ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tung Qua Lìn và Mù Sang huyện Phong Thổ(04/10/2022 10:44:01 SA)

Thông báo chương trình công tác tháng 10 năm 2022 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH vầ Thường trực HĐND tỉnh(04/10/2022 8:23:56 SA)

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này