19453 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH, KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2011- 2016
(Ngày đăng :18/12/2015 3:08:11 CH)


Đ/c Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 12

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 11 đến kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu đăng tải nội dung trả lời (tại Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh), như sau:

A. TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHOÁ XIII

I. Kiến nghị cử tri bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ

Cử tri phản ánh mức phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra vào cửa khẩu theo Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh là quá cao, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu cho HĐND sửa đổi Nghị quyết trên.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Mức phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng nêu trên được xây dựng trên cơ sở có sự so sánh, tham vấn mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng ở một số tỉnh có đường biên giới tương đồng như tỉnh Lai Châu (So với Lào Cai, mức thu phí của chúng ta bằng 66,6% – 87,5%; so với tỉnh Lạng Sơn mức thu phí của chúng ta bằng 18,5% - 38,8%...). Số thu phí trên nhằm đáp ứng một phần kinh phí để duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cầu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu, phục vụ tốt hơn nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

II. Cử tri huyện Mường Tè

1. Cử tri xã Ka Lăng đề nghị UBND tỉnh nâng cấp mở rộng tuyến đường Pắc Ma – Ka Lăng, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận lợi hơn; bố trí kinh phí thực hiện di chuyển sắp xếp dân cư cho các hộ dân bản I Ca Đa, xã Ka Lăng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tuyến đường nối Pắc Ma – Ka Lăng nằm trong dự án xây dựng tuyến đường Pắc Ma –U Ma Tu Khòong đoạn Pắc Ma – Thu Lũm đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 với tổng mức đầu tư được duyệt là 211,6 tỷ đồng, quy mô đầu tư tổng chiều dài toàn tuyến 35,8 km (trong đó đoạn Pắc Ma – Ka Lăng 22,5 km) cấp công trình giao thông nông thôn A miền núi. Công trình đã hoàn thành  và đưa vào sử dụng từ năm 2011, tuy nhiên đoạn tuyến từ Pắc Ma đến ngã ba Nậm Lằn có một số vị trí thường xuyên sạt lở gây ách tắc giao thông vào mùa mưa. Ngày 01/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 30/TB-UBND sau khi kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện Mường Tè, theo đó giao UBND huyện Mường Tè phối hợp với các sở, ngành lập dự án đầu tư; UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải xem xét bố trí vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ của Trung ương để đầu tư dự án; sau khi được Trung ương bố trí vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay để đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân được thuận lợi.

2. Cử tri xã Ka Lăng đề nghị bố trí kinh phí thực hiện di chuyển sắp xếp dân cư cho các hộ dân bản I Ca Đa, xã Ka Lăng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Bản I Ca Đa, xã Ka Lăng thuộc diện di chuyển trong dự án: Bố trí sắp xếp dân cư tập trung sát biên giới điểm Hà Kho, xã Ka Lăng được phê duyệt tại Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh, trong đó có nguồn vốn sự nghiệp là 1.885 triệu đồng (hỗ trợ di chuyển, sản xuất), thời gian thực hiện dự án năm 2014 – 2015. Do nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương trong những năm qua còn hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu bố trí vốn cho các dự án. Ngày 16/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1579/UBND-VX đăng ký vốn thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư năm 2016 gửi các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính đề nghị bố trí vốn cho dự án.

3. Cử tri xã Thu Lũm đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ô tô từ trung tâm xã đến cửa khẩu U Ma Tu Khòong.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tuyến đường từ trung tâm xã Thu Lũm đến cửa khẩu U Ma Tu Khòong nằm trong dự án xây dựng tuyến đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong đoạn Thu Lũm - U Ma Tu Khòong đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 với tổng mức đầu tư 218,4 tỷ đồng, quy mô đầu tư tổng chiều dài toàn tuyến 27,3km, cấp công trình giao thông nông thôn A miền núi. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010, hiện nay tuyến đường đang khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hoá của Nhân dân trong vùng. Việc nâng cấp mở rộng tuyến đường trên là cần thiết; tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư hiện nay rất hạn hẹp, việc đầu tư sẽ được xem xét khi nhu cầu đi lại của người dân tăng lên và tỉnh có khả năng bố trí được nguồn vốn.

III. Cử tri thành phố Lai Châu

1. Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị tỉnh đầu tư hoàn thiện một số tuyến đường giao thông nội thành phố, đường vành đai, nhà máy xử lý rác thải, nước thải.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Năm 2015, UBND tỉnh đã tiếp tục bố trí vốn thực hiện đầu tư các tuyến đường, hệ thống thu gom thoát nước thải trên địa bàn thành phố, đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình: Rải asphalt đường Nguyễn Hữu Thọ, hệ thống thoát nước từ phường Quyết Thắng đến Nậm Lỏong, cải tạo hạ tầng các khu dân cư (đường số 5) thành phố Lai Châu, đường nối Quốc lộ 4D đến phố Chiêu Tấn...Theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 của UBND thành phố đã có danh mục dự án: Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu. Riêng dự án nhà máy xử lý rác thải, nước sinh hoạt, UBND tỉnh đã có Thông báo số 18/TB-UBND ngày 30/3/2015 chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai thực hiện dự án, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Đến nay dự án đang hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề nghị tỉnh nghiên cứu đề xuất với Chính phủ xem xét việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nông trường chè Tam Đường trước đây.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã có Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 12/5/2015 đề xuất với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, miễn giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có ý kiến phản hồi nên chưa có căn cứ để tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất cho những đối tượng trên. Đồng thời, cũng đề nghị người dân nghiêm túc thực hiện việc thu, nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

IV. Cử tri huyện Tam Đường

1. Cử tri đề nghị đầu tư xây dựng trạm truyền thanh cho 8 xã (Khun Há, Nùng Nàng, Sùng Phài, Bản Hon, Tả Lèng, Nà Tăm, Hồ Thầu, Giang Ma).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong số 08 trạm truyền thanh xã mà cử tri đề nghị có 01 trạm truyền thanh xã Tả Lèng đã được đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2009 và 07 trạm còn lại chưa được đầu tư xây dựng. Đối với các trạm chưa được đầu tư xây dựng đề nghị UBND các xã đăng ký, kiến nghị với UBND huyện Tam Đường tổng hợp đăng ký nhu cầu đầu tư theo Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 gửi các sở, ngành liên quan để báo cáo UBND tỉnh. (Theo Văn bản số 6733/BKHĐT-TCTT ngày 22/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 được lồng ghép vào Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới để tiếp tục thực hiện).

2. Nâng cấp kênh mương thuỷ lợi Thèn Thầu phục vụ mở rộng diện tích sản xuất, thâm canh tăng năng suất của cánh đồng Bình Lư.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thuỷ lợi Thèn Thầu, xã Khun Há được phê duyệt tại Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND huyện Tam Đường bằng nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã thuộc Chương trình 135 với tổng mức đầu tư 750 triệu đồng, năng lực thiết kế tưới cho 15ha diện tích lúa 2 vụ. Hiện nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả sau đầu tư. Đề nghị UBND huyện Tam Đường tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu nâng cấp dự án, nếu thực sự cấp thiết UBND huyện đề xuất danh mục để thực hiện trong kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sử dụng vốn Chương trình MTQG giảm nghèo.

3. Đầu tư kè chống xói lở suối Nậm Dê (8 km), Nậm Pe (5 km).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đầu tư kè chống xói lở suối Nậm Dê (8 km), Nậm Pe (5 km): Các dự án này không có trong danh mục đề xuất Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của UBND huyện Tam Đường. Đề nghị UBND huyện Tam Đường xem xét thực tế, tính cấp thiết và sự cần thiết đầu tư, hiệu quả đầu tư (Vì các tuyến kè có chiều dài 8 km và 5 km là các công trình lớn). Nếu xét thấy thực sự cần phải đầu tư thì UBND huyện đề xuất danh mục theo các quy định hiện hành của Luật Đầu tư công.

4. Đầu tư đường liên xã Bình Lư – Nà Tăm – Bản Bo.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đường liên xã Bình Lư – Nà Tăm – Bản Bo được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 10/9/2008, đầu tư theo mô hình đường giao thông nông thôn A. Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 12 năm 2010. Qua quá trình sử dụng, mặt đường bị hư hỏng một số vị trí. Do khó khăn về nguồn vốn, đề nghị UBND huyện Tam Đường phối hợp Sở Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ để sửa chữa tuyến đường trên.

5. Đề nghị tỉnh tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội ngũ cộng tác viên dân số thôn, bản giai đoạn tiếp theo và nâng lên hệ số 0,3 mức lương tối thiểu chung (hiện nay cộng tác viên dân số thôn, bản đang hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với mức “ngoài định mức của Trung ương là 50.000 đồng/người/tháng, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm để đạt 0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng”, tuy nhiên chính sách này sẽ hết hiệu lực năm 2015).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 16/11/2015 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 150/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2015. Trong đó, đã đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết Về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, dự thảo Nghị quyết đang được xây dựng và hoàn thiện để trình HĐND tỉnh, với mức hệ số hỗ trợ dự kiến được nâng lên 0,3 mức lương tối thiểu chung.

V. Cử tri huyện Tân Uyên

Cử tri xã Tà Mít đề nghị tỉnh đầu tư đường nối từ bản Nậm Khăn, xã Tà Mít với Tỉnh lộ 107 (8 km).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đường nối từ bản Nậm Khăn, xã Tà Mít với Tỉnh lộ 107 là một đoạn tuyến thuộc dự án Đường Quốc lộ 279 đi trung tâm xã Tà Mít. Dự án trên đã được UBND tỉnh đề xuất nhu cầu đầu tư sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 tại Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 26/02/2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp danh mục dự án trên báo cáo Chính phủ tại Báo cáo số 6080/BC-BKHĐT ngày 28/8/2015 báo cáo dự kiến sơ bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

VI. Cử tri huyện Sìn Hồ

Cử tri xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ đề nghị tỉnh rà soát, bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp (xã có 3 trường hợp tốt nghiệp từ năm 2014 chưa được bố trí việc làm phù hợp)

UBND tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ danh sách tên học sinh cử tuyển đã tốt nghiệp chưa được bố trí việc làm do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cung cấp (Công văn số 117/ĐĐBQH-VP ngày 04/11/2015). Trên cơ sở rà soát và kiểm tra hồ sơ sinh viên cử tuyển tốt nghiệp năm 2014 của các cơ quan chuyên môn, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ không có tên 03 trường hợp học sinh cử tuyển nêu trên.

B. TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH

Thực hiện Công văn số 222/HĐND-VP ngày 01/9/2015 của HĐND tỉnh về việc đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, UBND tỉnh trả lời như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, GIAO THÔNG, ĐIỆN, NƯỚC SẢN XUẤT VÀ VẤN ĐỀ ĐỀN BÙ GPMB, TÁI ĐỊNH CƯ

1. Cử tri huyện Than Uyên

Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 279 từ ngã 3 đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên qua huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nối đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai để Nhân dân đi lại được thuận lợi.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Quốc lộ 279 do Sở Giao thông Vận tải Lai Châu quản lý từ Km157+400 (tiếp giáp với huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đến Km166 (Ngã 3, đội 9), đoạn từ Km157+400 đi về phía Văn Bàn (nối đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai) do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai quản lý.

Đối với đoạn đường do Sở Giao thông Vận tải Lai Châu quản lý đã được sửa chữa nâng cấp cải tạo cạp mở rộng mặt đường từ 3,5m lên mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 5,5m, đầu tư sửa chữa hệ thống an toàn giao thông đảm bảo yêu cầu đối với đoạn đường từ Km157+400 đến Km160 và từ Km161 đến Km 166. Đối với đoạn đường từ Km160 đến Km161 chưa được sửa chữa. UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để sửa chữa và nâng cấp vào các năm tiếp theo.

2. Cử tri huyện Sìn Hồ

a) Cử tri xã Noong Hẻo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông tỉnh Lai Châu gia cố lại đập đầu mối kênh mương thủy lợi Tà Pả, do đập đầu mối bị thấm nước (50%), vào mùa khô nước ngấm qua đập nên không đủ nước vào kênh mương để phục tưới phục vụ 300 ha lúa và hoa mầu; đồng thời khắc phục, sửa chữa mương thủy lợi Phiêng Trạng 2, hiện có đoạn khoảng 30m bị lún, nước tràn qua thành mương, không đủ nước tưới tiêu phần ruộng cuối kênh mương.

UBND tỉnh trả lời như sau:

* Đối với nội dung gia cố lại đập đầu mối kênh mương thủy lợi Tà Pả: Vị trí đập đầu mối có hiện tượng bị rò rỉ, thấm mất nước. Tuy nhiên, lượng nước thấm qua nền đập đã được đơn vị chủ quản xử lý bằng hình thức tạo bể hạ lưu đập để thu nước vào tuyến kênh. Thời điểm hiện tại đập đầu mối đang hoạt động tốt.

Tuyến kênh đầu sau cửa thu nước dài khoảng 500m do thành kênh xây bằng đá hộc đã cũ nên hiện tại nước bị thấm qua thành kênh. Đơn vị chủ quản đã triển khai sửa chữa tuyến kênh trên sau khi thống nhất với UBND xã Noong Hẻo, đến nay việc khắc phục, sửa chữa đã được thực hiện xong.

* Đối với nội dung khắc phục, sửa chữa mương thủy lợi Phiêng Trạng 2:

Thủy lợi Phiêng Trạng 2 thuộc danh mục công trình do huyện Sìn Hồ quản lý. Vì vậy, để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp đề nghị UBND huyện Sìn Hồ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan kết hợp cùng UBND xã Noong Hẻo tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng của công trình để thống nhất phương án xử lý, khắc phục.

- Tổ chức khắc phục, sửa chữa công trình trong thời gian sớm nhất để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, đặc biệt là cấp nước tưới cho vụ Đông – Xuân 2015-2016 sắp tới.

b) Cử tri xã Căn Co đề nghị tỉnh quan tâm tu sửa Trạm Y tế xã Căn Co, làm sân, xây tường bao, làm bếp ăn cho bệnh nhân do Trạm Y tế hiện nay đã xuống cấp; đồng thời nghiên cứu đầu tư xây dựng trạm tiếp sóng truyền hình, đài phát thanh cho xã.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc sửa chữa, bổ sung hạng mục Trạm Y tế xã Căn Co nằm trong kế hoạch 2016 của UBND tỉnh trình Trung ương bố trí kinh phí có mục tiêu (hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn II do EU viện trợ)

Việc xây dựng trạm tiếp sóng truyền hình: Đề án số hoá truyền hình mặt đất theo lộ trình của Chính phủ được triển khai thực hiện trên toàn quốc từ năm 2017 đến 2020. Đến khi hoàn thành, Đề án sẽ phủ sóng truyền hình cho toàn bộ tỉnh Lai Châu.

Việc xây dựng đài phát thanh cho xã: Đã được đưa vào kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

c) Cử tri xã Chăn Nưa đề nghị tỉnh có ý kiến với Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La – Lai Châu thông báo kịp thời đến Nhân dân thời gian xả nước, tích nước lòng hồ thủy điện để Nhân dân gieo trồng và thu hoạch mùa vụ vùng bán ngập, tránh thiệt hại do ngập nước.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 12/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thuỷ điện Sơn La – khu vực tỉnh Lai Châu, trong đó có một số diện tích đất của xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ nằm trong vùng ngập, bán ngập của hồ chứa thuỷ điện Sơn La.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12/4/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Phương án sử dụng đất vùng bán ngập phải khoanh định được diện tích sử dụng đất vào từng mục đích: phát triển rừng, trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản theo mùa vụ và do Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất vùng bán ngập chủ trì, phối hợp với Chủ đập xây dựng trình UBND cấp huyện xét duyệt”. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Sìn Hồ chỉ đạo UBND xã Chăn Nưa chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án Thuỷ điện Sơn La - Lai Châu xây dựng phương án sử dụng đất vùng bán ngập thuộc địa phận hành chính của xã Chăn Nưa trình UBND huyện xét duyệt và công khai tại trụ sở UBND xã theo quy định.

3. Cử tri huyện Nậm Nhùn

a) Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho hộ gia đình ông Lò Văn Chinh, trú tại bản điểm tái định cư Nậm Hài, do mặt bằng bị sụt, lún phải dỡ nhà chuyển nơi ở khác, một số tài sản, vật liệu đã bị hư hỏng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ban Quản lý Dự án Bồi thường Di dân Tái định cư tỉnh đã trao đổi với gia đình ông Lò Văn Chinh và thống nhất với gia đình phương án hỗ trợ cho gia đình (Có biên bản nhất trí của gia đình và chứng kiến của trưởng bản). Đến nay việc chi trả đã thực hiện xong.

b) Cử tri xã bản Giẳng đề nghị xem xét sớm cho tu sửa các điểm bị sụt sạt và làm kè chắn phía trước nhà văn hóa của bản (Cử tri đã kiến nghị trước kỳ họp thứ 11, UBND tỉnh trả lời hiện nay đơn vị thi công đã khắc phục sửa chữa xong đảm bảo đi lại  thuận tiện trong nội bản). Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn chưa có đơn vị thi công nào đến khắc phục các điểm sụt sạt.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với mặt bằng Bản Giảng do mưa lũ có một số điểm bị sạt sụt, Ban Quản lý dự án Bồi thường Di dân tái định cư tỉnh đã yêu cầu nhà thầu vào thi công sửa chữa. Đến nay việc sửa chữa cơ bản đã thực hiện xong, đảm bảo thuận lợi cho đi lại của người dân và ổn định mặt bằng.

c) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án Bồi thường Di dân Tái định cư tỉnh sớm xem xét, kiểm tra lại một số mặt bằng tại điểm bản Nậm Khao, hiện nay đang có mặt bằng bị sụt lún với chiều rộng 8m, lún sâu 0,6m (Tại kỳ họp thứ 11, cử tri đã kiến nghị, song tại Báo cáo số 184/BC-UBND của UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh chưa trả lời về nội dung này)

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tại mặt bằng điểm bản Nậm Khao, Ban Quản lý dự án Bồi thường Di dân Tái định cư tỉnh đã mời trưởng bản Nậm Khao đi kiểm tra mặt bằng công trình, có biên bản làm việc cụ thể như sau: Nền nhà ông Lường Văn Kim nằm hoàn toàn trên nền đất thổ nhưng bị lún với chiều sâu khoảng 0,2m rộng 6m (nguyên nhân chủ yếu là do chủ hộ đào ao trước nền nhà làm nước ngấm xuống các khe rỗng của đất tạo nên lún). Ban Quản lý dự án Bồi thường Di dân Tái định cư tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu thi công đắp bù phần đất đã bị lún tạo độ an toàn lâu dài cho mặt bằng. Đến nay việc thi công đắp bù phần đất bị lún đã thực hiện xong.

d) Cử tri xã Trung Trải đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với cơ quan chức năng xem xét bố trí nguồn kinh phí duy tu, bảo trì đối với tuyến đường tuần tra biên giới trên địa phận của xã.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Kinh phí duy tu, bảo dưỡng tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn xã Trung Trải đã được bố trí trong dự toán năm 2016 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để triển khai thực hiện.

4. Cử tri huyện Tam Đường

Đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án chỉ đạo khắc phục và di dời 28 hộ dân thuộc bản Đông Pao 1 – xã Bản Hon nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở do thi công tuyến đường thành phố Lai Châu – Bản Hon – Bình Lư.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến của cử tri; đồng thời sẽ giao UBND huyện Tam Đường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, có báo cáo cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

5. Cử tri huyện Mường Tè

a) Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu lại đề án chuyển Phòng khám đa khoa Pắc Ma về trung tâm xã Mường Tè, vì hiện tại Phòng khám vẫn đang hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân các xã: Ka Lăng, Tá Bạ, Mù Cả và trung tâm khu vực Pắc Ma.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sở Y tế không dự kiến xây dựng đề án di chuyển địa điểm Phòng khám đa khoa Pắc Ma về trung tâm xã Mường Tè.

b) Cử tri xã Mường Tè, Thu Lũm đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh có ý kiến với Công ty Quản lý Đường bộ I thường xuyên kiểm tra việc phát quang, thu dọn và nạo vét, tu sửa cống rãnh tuyến đường thị trấn đi Thu Lũm, hiện nay công nhân chủ yếu chỉ thực hiện việc phát quang, đối với việc nạo vét, khơi thông cống rãnh chưa được quan tâm thực hiện dẫn đến bùn, rác lấp đầy cống, rãnh không thoát được nước gây nguy cơ sạt lở; Đồng thời xem xét bổ sung thêm cống thu, thoát nước đoạn đường đi qua khu vực dân cư cụm Pắc Ma xã Mường Tè (vị trí nhà ông Hiệp – bà Mây), hiện nay một đoạn dài không có cống, khi mưa xuống nước tràn qua mặt đường làm mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Qua kiểm tra đoạn đường bùn, rác lấp đầy cống, rãnh không thoát được nước gây nguy cơ sạt lở chủ yếu từ km17 đến km42 tuyến đường Mường Tè – Pắc Ma đây là dự án tránh ngập thủy điện Lai Châu do Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La triển khai thực hiện. Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La thường xuyên khơi thông cống rãnh, tuy nhiên trong mùa mưa vừa qua khối lượng sụt sạt quá lớn, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La đã rất cố gắng nhưng không thể khắc phục triệt để ngay trong ngắn hạn. Đến nay, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La đã hót sụt, khơi thông cống rãnh, hoàn thiện công trình trên tuyến và bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải quản lý.

Việc bổ sung thêm cống thu, thoát nước đoạn đường đi qua khu vực dân cư cụm Pắc Ma, xã Mường Tè: Đoạn tuyến này do các hộ dân đặt máy phát điện loại nhỏ trong phạm vi lòng rãnh thoát nước do đó hệ thống rãnh thoát nước bị đất đá bồi lấp không khơi thông được dẫn đến khi có mưa nước không kịp thoát chảy tràn qua mặt đường. Sở GTVT đã tiến hành làm việc với chính quyền xã, các hộ dân, yêu cầu các hộ dân có máy phát điện đặt trong lòng rãnh di chuyển ra khỏi phạm vi rãnh để Công ty QLĐB 1 khơi thông lại rãnh thoát nước. Trên đoạn tuyến này đã có rãnh thoát nước phi 100, nếu sau khi khơi thông hệ thống thoát nước hiện tại mà vẫn không đáp ứng được khả năng tiêu thoát nước, UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư bổ sung thêm hệ thống cống để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và độ bền công trình.

c) Cử tri xã Can Hồ đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo Ban QLDA Bồi thường Di dân TĐC tỉnh làm thêm đầu mối nước mới và xây thêm mỗi khu điểm tái định cư 2 – 3 bể nước để các hộ không có điều kiện xây bể có bể chứa nước sử dụng (Hiện tại không đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công trình Cấp nước điểm tái định cư Can Hồ đã được xây dựng theo đúng thiết kế được duyệt, tuy nhiên do thói quen sinh hoạt, sử dụng nước của người dân nên trong quá trình vận hành, sử dụng không quản lý được việc xả nước của các hộ dân (các hộ phía trên xả nhiều, dẫn đến các hộ phía cuối mạng ống bị thiếu nước). UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Bồi thường, Di dân Tái đinh cư tỉnh đề nghị chính quyền xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tiết kiệm nước, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý dự án Bồi thường, Di dân Tái đinh cư tỉnh nghiên cứu, khảo sát phương án bổ sung thêm nguồn nước, tách các đường ống cấp từ bể tập trung riêng cho từng điểm bản để nâng cao khả năng cung cấp nước cho các hộ dân. Dự kiến hoàn thành trong Quý 1, năm 2016.

d) Cử tri xã Can Hồ đề nghị nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, mưa nhiều, địa chất không ổn định đang có hiện tượng sụt làm nứt nền móng nhà, sân của nhà văn hóa; bản Nậm Hạ A có 3 hộ nằm trên mạch nước ngầm, nước đẩy tràn lên giữa nhà có nguy cơ mất an toàn, đề nghị Ban Quản lý dự án di dân Tái định cư tỉnh khẩn trương cho kiểm tra và có biện pháp khắc phục cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nhà Văn hoá Sì Thâu Chải bị hư hỏng, thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết, địa chất không ổn định. Sau mùa mưa, Ban Quản lý dự án Bồi thường, Di dân Tái định cư tỉnh đã hoàn thành việc sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước phía sau nhà.

Bản Nậm Hạ A có 03 hộ nằm trên mạch nước ngầm, hiện tại không ảnh hưởng đến nhà dân. Ban Quản lý dự án Bồi thường, Di dân, Tái định cư tỉnh đang theo dõi để xử lý.

e) Đề nghị Ban QLDA di dân TĐC tỉnh sớm thực hiện các phương án đền bù chênh lệch đất ở, đất vườn, đất sản xuất và hỗ trợ cây cối, hoa màu trên đất cho Nhân dân tái định cư của xã Can Hồ; quy hoạch và xây dựng nghĩa địa cho các điểm tái định cư; sớm có phương án cấp đất sản xuất cho Nhân dân các bản Seo Hai, Sìn Thâu Chải, đồng thời nghiên cứu xem xét phương án hỗ trợ phương tiện qua sông cho Nhân dân đi sản xuất ở bên kia bờ sông Đà.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đối với các phương án bù chênh lệch đất và giao đất sản xuất cho Nhân dân: Đến nay UBND xã Can Hồ không xác nhận “ Đơn đề nghị và cam kết” đất trên Cos của Nhân dân (Theo mẫu tại Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành quy định về công tác thu hồi, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc dự án Thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu) do vậy Ban Quản lý dự án Bồi thường Di dân Tái định cư tỉnh không có cơ sở để tổng hợp nhu cầu giao đất và tính toán phương án bù chênh lệch cho các hộ dân.

- Việc đền bù cây cối hoa mầu trên đất sản xuất, Ban Quản lý dự án Bồi thường Di dân Tái định cư tỉnh đã lập phương án và chi trả cho Nhân dân vào ngày 26/11/2014 và ngày 08/7/2015. Đến nay đã hoàn thiện việc bồi thường tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa mầu dưới Cos ngập cho toàn bộ Nhân dân xã Can Hồ.

- Về việc quy hoạch và xây dựng nghĩa trang cho các điểm tái đinh cư: Ban Quản lý dự án Bồi thường Di dân Tái định cư tỉnh đã phối hợp với đại diện thôn, bản thống nhất vị trí xây dựng khu nghĩa địa. Hiện nay đơn vị tư vấn đang tiến hành bước khảo sát, lập dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc hỗ trợ phương tiện qua sông cho Nhân dân đi sản xuất bên kia bờ Sông Đà không nằm trong chế độ chính sách (Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: Số 35/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011, Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013...). UBND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo trình Chính phủ xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống cho Nhân dân.

f) Cụm dân cư Suối Voi gồm 32 hộ hơn 200 nhân khẩu là các hộ đồng bào dân tộc Mông di cư đến từ những năm 2005, các cấp chính quyền huyện, xã đã vận động rất nhiều lần nhưng các hộ không chịu quay về nơi ở cũ. Sau khi hồ thủy điện Lai Châu tích nước, cụm dân cư này đã bị cô lập về giao thông, hiện tại xã Can Hồ gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, nắm tình hình và tuyên truyền các chủ trương, chính sách tại khu vực này do không có phương tiện giao thông đi lại, đề nghị tỉnh cho chủ trương giải pháp để giúp đỡ cơ sở.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Vấn đề này UBND tỉnh sẽ giao UBND huyện Mường Tè phối hợp với Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh kiểm tra, có báo cáo cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

6. Cử tri huyện Phong Thổ

a) Cử tri xã Bản Lang kiến nghị đường điện qua bản C5, C7 và Tả Lèng Xung đã đưa vào sử dụng nhưng đến nay Nhân dân chưa nhận được tiền đền bù. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực xem xét đền bù cho Nhân dân; Đề nghị đầu tư làm đường bê tông từ tuyến đường 132 vào bản Nà Đong và xây dựng cầu treo Nà Đong để Nhân dân đi lại được thuận lợi.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đến ngày 15/8/2015, Công ty Điện lực Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Phong Thổ thực hiện chi trả xong tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bản Nà Củng và bản Tả Lèng Xung, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

- Tuyến đường GTNT từ tỉnh lộ 132 – Nà Cúng – Kim Đồng – Nà Giang – Nà Đong, xã Bản Lang được đầu tư nâng cấp hoàn thành năm 2013 do Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ quản lý điều hành dự án; chiều dài tuyến đường 5,5km, cấp giao thông nông thôn loại A; chiều rộng nền đường 4,5m; mặt đường rộng 3,5m, kết cấu mặt đường bằng cấp phối đá dăm; hiện tại giao thông đi lại cơ bản thuận tiện.

- Danh mục đầu tư cầu treo Nà Đong, xã Bản Lang đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 về Phê duyệt, bổ sung danh mục đầu tư thuộc đề án 30a giai đoạn 2009-2020. Đây là Quyết định phê duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của huyện Phong Thổ giai đoạn 2011 – 2020. Căn cứ vào nguồn vốn được Trung ương giao và nhu cầu cấp thiết của địa phương, UBND tỉnh giao UBND huyện lựa chọn thứ tự ưu tiên trình UBND tỉnh phê duyệt. (Trong kế hoạch dự kiến đầu tư năm 2016, UBND huyện Phong Thổ chưa đầu tư công trình này).

b) Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có ý kiến với Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu sớm xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su và thu mua sản phẩm cho Nhân dân huyện Phong Thổ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cao su đại điền tỉnh Lai Châu đến năm 2020 đã quy hoạch xây dựng 07 nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn toàn tỉnh (trong đó: quy hoạch xây dựng 01 nhà máy tại tiểu vùng II, huyện Phong Thổ). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại diện tích cao su đến tuổi khai thác trên địa bàn huyện Phong Thổ còn ít, do đó chưa đáp ứng được khối lượng mủ cho nhà máy hoạt động. Để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cho người dân trồng cao su tại huyện Phong Thổ, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu đã xây dựng phương án và lựa chọn xong địa điểm xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ để tiêu thụ nguồn mủ cao su khai thác thuộc khu vực Sìn Hồ, Phong Thổ.

c) Đề nghị UBND tỉnh xem xét xây bể đựng nước cho một số bản xã Mù Sang, mùa khô các bản không có nước sinh hoạt.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện tại trong tổng số 12 bản của xã Mù Sang có 11 bản đã được đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình cấp nước bằng các hình thức khác nhau, duy nhất có bản Sảng Cải chưa được đầu tư do bản nằm trên địa phận xã Hoang Thèn. Tuy nhiên dự án cấp nước cho bản này đã được đưa vào kế hoạch Đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

II. VỀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Cử tri thành phố Lai Châu

Hiện nay Chính phủ quy định mức thu lệ phí cấp quyền sử dụng đất quá cao, Nhân dân không có khả năng để đóng phí, do đó dẫn đến việc chậm chạp trong việc cấp quyền sử dụng đất, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu có chính sách đặc thù hỗ trợ cho công nhân chè và Nhân dân huyện Tam Đường cũ khi đóng phí cấp quyền sử dụng đất, vì đây là những người có công trong xây dựng và giữ gìn mảnh đất, quê hương Tam Đường, Lai Châu.

UBND tỉnh trả lời như sau:

a. Về thu lệ phí khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Mức thu lệ phí cấp quyền sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 và được UBND tỉnh cụ thể hoá tại Quyết định số 24/2014/QĐ-HĐND ngày 20/8/2014. Mức thu phí trên được áp dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính.

b. Về việc thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc do tổ chức kinh tế (nông, lâm trường quốc doanh) được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công nhân viên mượn đất để ở.

Quy định thu tiền sử dụng đất không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. đối với kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, miễn giảm tại Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 12/5/2015. Khi có ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

2. Cử tri huyện Than Uyên

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa thôn bản, nhất là nhà văn hóa thôn bản khó khăn, Nhân dân không có điều kiện đóng góp; đồng thời chuyển kinh phí mua trang thiết bị, đồ dùng cho nhà văn hóa về cơ sở để chủ động lựa chọn trang thiết bị cho phù hợp.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với nội dung nâng mức hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa thôn bản, nhất là nhà văn hóa thôn bản khó khăn, Nhân dân không có điều kiện đóng góp: Việc thực hiện hỗ trợ đầu tư nhà văn hoá thôn bản được thực hiện theo Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh uỷ Lai Châu với mức hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa thôn bản được thực hiện theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, mức hỗ trợ trên chỉ được áp dụng thực hiện đến năm 2015. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao Sở Văn hóa, TTDL phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xem xét đánh giá, tham mưu UBND tỉnh việc triển khai thực hiện cho giai đoạn 2016-2020.

Đối với nội dung chuyển kinh phí mua trang thiết bị, đồ dùng cho nhà văn hóa về cơ sở để chủ động lựa chọn trang thiết bị cho phù hợp. Trong giai đoạn 2010-2015, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện cấp thiết bị cho các nhà văn hoá cấp xã, bản. Trong giai đoạn tới, khi chính sách tiếp tục được thực hiện, UBND tỉnh sẽ xem xét, nghiên cứu chuyển nguồn kinh phí này về cho cơ sở.

3. Cử tri huyện Tân Uyên

a) UBND tỉnh nghiên cứu sớm có hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, do hiện nay trong các quyết định luân chuyển, điều động nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn không ghi rõ thời hạn luân chuyển, điều động (thời gian nào đến thời gian nào) nên vướng mắc trong quá trình thực hiện, dẫn đến chậm chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được điều động, luân chuyển đến vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn công tác.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên bộ: Giáo dục & Đào tạo – Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP. Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ căn cứ vào thời hạn ghi trong Quyết định của cơ quan có thẩm quyền (cụ thể thời hạn luân chuyển phải thể hiện trong Quyết định là 03 năm đối với nữ và 05 năm đối với nam). Như vậy mới đủ cơ sở xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Cử tri Hội Cựu chiến binh thị trấn Tân Uyên đề nghị UBND tỉnh tăng chỉ tiêu hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho các đối tượng người có công với cách mạng vì các đối tượng này tuổi đã cao, sức khỏe yếu, hiện nay chỉ tiêu giao hàng năm rất thấp so với đối tượng được hưởng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh với tổng số đối tượng là: 363 hộ được hỗ trợ (Trong đó: xây mới 147 hộ, sửa chữa 216 hộ). Căn cứ nguồn vốn Trung ương cấp và các nguồn vốn hỗ trợ khác tỉnh đã thực hiện phân bổ cho các đối tượng để thực hiện chế độ, chính sách. Tuy nhiên, do nguồn vốn Trung ương bổ sung cho địa phương còn thiếu đến nay toàn tỉnh vẫn còn 66 hộ chưa có kinh phí triển khai thưc hiện (trong đó huyện Tân Uyên còn 11 hộ). UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách còn thiếu đề nghị Trung ương bổ sung để tổ chức triển khai thực hiện.

c) Cử tri bản Bó Lun, xã Pắc Ta đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu có chế độ, chính sách động viên đối với trưởng bản có thâm niên công tác từ 10 – 20 năm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tại Điều 13, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: “Trưởng thôn, bản, tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân quyết định”; không có điều khoản hướng dẫn chi trả mức phụ cấp thâm niên cho trưởng thôn, bản, tổ dân phố có thời gian công tác từ 10 – 20 năm.

d) Cử tri bản K2, xã Pắc Ta đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ trâu, dê bị chết do uống nước thải từ khu bãi vàng trên địa bàn xã.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện tại, chính sách hỗ trợ vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh được thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 142/2009/ QĐ-TTg ngày 31/12/2009; Số 49/2012/QĐ-TTg ngày 8/11/2012; Số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2018; Số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011; Đối với vật nuôi bị ngộ độc hoặc bị chết do ô nhiễm môi trường hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ. Do đó đối với trâu, dê bị chết do uống nước thải từ khu bãi vàng trên địa bàn xã Pắc Ta không được hỗ trợ.

Để hạn chế vật nuôi bị chết, UBND huyện Tân Uyên phối hợp với UBND xã Pắc Ta và các phòng, ban liên quan của huyện tổ chức vận động, tuyên truyền hướng dẫn người dân không chăn thả vật nuôi gần khu vực nêu trên hoặc khoanh vùng, cảnh bảo nguy hiểm khu vực này cho Nhân dân được biết.

e) UBND xã Pắc Ta đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đúng theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc chấm dứt quản lý, bảo vệ của các điểm mỏ đã hết hạn khai thác tại huyện Tân Uyên (Sau kỳ họp thứ 9, cử tri đã kiến nghị và UBND tỉnh đã trả lời:...Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Tân Uyên thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khai thác, chế biên trái phép quặng vàng tại điểm mỏ vàng Pắc Ta, đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 08/7/2014)

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện tiếp tục thực hiện kiểm tra ngăn chặn tình trạng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, trong đó có điểm quặng vàng Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 23/STNMT-ĐCKS ngày 12/01/2015 yêu cầu 07 doanh nghiệp được cấp phép khai thác vàng trước đây thực hiện nghiêm các nội dung theo Quyết định 739/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh thu hồi 1.112.330m2 đất trước đây đã cho 05 doanh nghiệp thuê để khai thác, chế biến vàng, giao cho UBND xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên quản lý (theo quy định tại các Quyết định: Số 53/QĐ-UBND; Số 54/QĐ-UBND; Số 65/QĐ-UBND; Số 66/QĐ-UBND; Số 67/QĐ-UBND). Đồng thời đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành là thành viên tổ kiểm tra liên ngành tỉnh (theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh) và UBND huyện Tân Uyên tổ chức các đợt kiểm tra, giải toả hoạt động khai thác, chế biến quặng vàng trái phép tại khu vực Pắc Ta (tháng 6, tháng 9 hàng năm).

Thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất các biện pháp để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND huyện Tân Uyên tổ chức thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý bảo vệ, ngăn chặn khai thác, chế biến trái phép khoáng sản tại khu vực Pắc Ta.

Cử tri Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu kiến nghị với Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

III. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1. Cử tri thành phố Lai Châu

a) UBND tỉnh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu đảm bảo đúng với Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nội dung này trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh cử tri đã kiến nghị và UBND tỉnh đã trả lời: “Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và khả năng cấn đối nguồn ngân sách, đề nghị tiếp tục thực hiện quy định tại Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh”. Tuy nhiên, cử tri không nhất trí và tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và để các tổ dân phố hoạt động thuận lợi, hiệu quả hơn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri và giao Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu rà soát các nội dung trên báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

b) UBND tỉnh xem xét bãi bỏ hoặc thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu vì hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và đã có hiệu lực từ ngày 10/4/2015 ( Thay thế Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Điều 4 của Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; các quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 về việc thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu để thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010.

c) UBND tỉnh xem xét, bố trí trụ sở làm việc cũ của một số cơ quan đã chuyển đến trụ sở mới như: Tòa án Nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh...để các tổ dân phố làm nhà văn hóa, vì hiện nay quỹ đất phát triển địa bàn các phường không còn để bố trí xây dựng nhà văn hóa cho các tổ dân phố.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định, trụ sở của các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng của Trung ương. Đối với các trụ sở làm việc cũ của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được xử lý như sau:

- Trụ sở làm việc cũ Văn phòng KBNN tỉnh Lai Châu: Đã được giữ lại làm nhà ở công vụ của VP KBNN tỉnh (theo Quyết định số 233/QĐ-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Lai Châu được giữ lại để bố trí trụ sở làm việc cho Chi cục Dự trữ Nhà nước Lai Châu thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc (theo Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Trụ sở làm việc cũ của Toà án Nhân dân tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh đã có Công văn số 1536/UBND-TM ngày 24/11/2011 về ý kiến đối phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của Toà án Nhân dân tối cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong đó đề nghị Toà án Nhân dân tối cao điều chuyển cơ sở nhà đất này cho UBND tỉnh Lai Châu để bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan chuyên môn địa phương, đến nay Toà án nhân dân tối cao vẫn chưa có ý kiến về nội dung đề xuất này.

2. Cử tri huyện Nậm Nhùn, Tân Uyên, Phong Thổ

Đề nghị UBND tỉnh xem xét chia tách bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn thành 2 bản Nậm Nhùn và Noong Kiêng; chia tách bản Ho Bon, xã Phúc Khoa huyện Tân Uyên, vì dân số đông ở rải rác không tập trung gây khó khăn trong việc quản lý; chia tách bản thuộc các xã của huyện Phong Thổ gồm: Xã Bản Lang đề nghị chia tách bản Thèn Thầu (201 hộ, trên 1000 khẩu), bản Nà Cúng (160 hộ sống chia cắt 2 bên bờ suối kéo dài 2km), bản Hợp I (204 hộ, trên 800 khẩu); xã Mù Sang đề nghị tách bản Lản Thang; xã Dào San đề nghị tách 2 bản Sểnh Sảng A và Sểnh Sảng B thành 3 bản.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo nguyên tắc, không chia tách các thôn, bản hiện đang sinh hoạt ổn định, ở tập trung, có từ lâu đời để tránh ảnh hưởng đến việc gắn kết cộng đồng dân cư và xáo trộn nề nếp sinh hoạt. Trường hợp thật sự cần thiết phải chia tách, thành lập bản trên, UBND các huyện: Tân Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã có liên quan tiến hành khảo sát phương án chia tách, thành lập bản. Nếu đủ điều kiện chia tách bản theo quy định của Pháp luật, UBND các huyện: Tân Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn báo cáo UBND tỉnh theo đúng trình tự pháp luật quy định về chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính.

C. TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH

Thực hiện Công văn số 326/HĐND-VP ngày 25/11/2015 của HĐND tỉnh về việc đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, UBND tỉnh trả lời như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XDCB, GIAO THÔNG, ĐIỆN, NƯỚC SẢN XUẤT, SINH HOẠT VÀ VẤN ĐỀ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ

1. Cử tri huyện Tam Đường

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo nhà thầu thi công tuyến đường Nùng Nàng – Nậm Tăm sớm khắc phục các vị trí đất sạt lở làm ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với nội dung nêu trên UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Bồi thường di dân Tái định cư tỉnh đôn đốc chỉ đạo nhà thầu khắc phục sửa chữa lại diện tích bị ảnh hưởng cho người dân. Đến nay việc thực hiện khắc phục, sửa chữa đang được nhà thầu thi công triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.

2. Cử tri huyện Tân Uyên

Cử tri xã Mường Khoa đề nghị UBND tỉnh xem xét có ý kiến chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu sửa chữa 55m mương, cống bị hỏng (thuộc bản Nậm Củng I) do thi công đường điện.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với các hư hỏng nêu trên do Nhà thầu xây lắp làm hư hỏng, Công ty Điện lực Lai Châu đã chỉ đạo khắc phục. Dự kiến hoàn thành trước Tết nguyên đán 2016.

3. Cử tri huyện Than Uyên

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải có kế hoạch kẻ lại vạch sơn chia rõ ranh giới giữa đường và sửa lại hệ thống nắp, nạo vét rãnh hai bên quốc lộ 32, hiện nay rãnh bị vỡ; bổ sung rãnh thoát nước Quốc lộ 32 khu 10 thị trấn huyện, hiện không có rãnh nước mặt đường tràn vào nhà dân gây ngập úng, khó khăn cho việc sinh hoạt và đi lại của Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nhu cầu đầu tư gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí trên, Sở Giao thông Vận tải đã đưa vào kế hoạch bảo trì đường bộ trung hạn giai đoạn 2017-2020, trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 1296/SGTVT-QLGT ngày 02/10/2015. Các vị trí vạch sơn bị mờ, Sở Giao thông Vận tải sẽ xây dựng bổ sung trong kế hoạch bảo trì năm 2016.

4. Cử tri huyện Nậm Nhùn

* Cử tri xã Mường Mô đề nghị:

Cử tri bản Tổng Pịt, xã Mường Mô có nguy cơ sạt lở, đề nghị UBND tỉnh có dự án quy hoạch, sắp xếp, di chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020, dự kiến nguồn vốn bố trí cho chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư có hạn; tỉnh đang tập trung bố trí vốn trả nợ và hỗ trợ đầu tư cho các dự án thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Do đó, đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn rà soát, ưu tiên bố trí dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn các nguồn vốn thuộc thẩm quyền UBND huyện quản lý.

Tiếp tục kiểm tra, xử lý những ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn  xã Mường Mô đã kiến nghị từ trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh chưa được giải quyết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đã trả lời ở các nội dung trên.

Xem xét, rà soát 19 hộ dân nhóm km 41 có diện tích dưới cos ngập đã được đo đạc năm 2012 nhưng đến nay không có tên trong danh sách đền bù. Đẩy nhanh tiến độ thi công, san gạt đất ở cho Nhân dân nhóm km 41 (16 hộ); sớm đóng điện để Nhân dân dựng nhà.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Diện tích đất của các hộ nhóm km 41 đã được đo năm 2012 không có tên trong danh sách đền bù, do UBND xã vẫn chưa xác nhận nguồn gốc đất mặc dù đơn vị quản lý đã đôn đốc xã nhiều lần và có văn bản gửi xã xác nhận nguồn gốc đất cho các hộ này. Do đó, các hộ này vẫn chưa đủ điều kiện để đền bù. UBND tỉnh giao UBND huyện Nậm Nhùn chỉ đạo UBND xã Mường Mô phối hợp với Ban QLDA BTDD TĐC tỉnh hoàn thiện các thủ tục để thanh toán đền bù theo quy định. Hiện nay, việc sửa chữa san gạt đất ở cho Nhân dân nhóm km 41 để làm nhà đã thực hiện xong và đang thực hiện thi công bổ sung hạng mục điện, nước phục vụ sinh hoạt của Nhân dân.

Tu sửa 16 nền nhà cho Nhân dân bản Nậm Hài để Nhân dân dựng nhà, ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đã thực hiện sửa chữa xong nền nhà cho 8 hộ dân (không phải 16 nền như kiến nghị) và đang triển khai thi công rãnh thoát nước, gia cố mái ta luy.

Kiểm tra mặt bằng bản Cang bị sạt lở nhiều, có 02 nền nhà bị sạt lở, hư hỏng, đề nghị xem xét bồi thường và di chuyển đến vị trí khác.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đã thực hiện kiểm tra và sửa chữa nền nhà cho Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tuyến đường bản Nậm Khao, bản Giảng xuống bến phà.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh giao Ban QLDA BTDD TĐC kiểm tra, có báo cáo cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

* Cử tri xã Nậm Chà đề nghị UBND tỉnh sớm thanh toán tiền đền bù diện tích dưới cos ngập đã đo đạc; đầu tư, sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt cho bản TĐC Huổi Mắn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

          Diện tích đất dưới cos ngập đã đo đạc, hiện nay đã phê duyệt phương án và sẽ tiến hành giải ngân cho các hộ trong tháng 12 này.

          Việc đầu tư, sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt cho bản TĐC Huổi Mắn Đã thi công xong phần đường ống cấp nước đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân.

* Cử tri xã Nâm Chà Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA BTDD TĐC tỉnh kiểm tra và đền bù diện tích đất nương, rẫy của Nhân dân bản Huổi Chát bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường TĐC bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đến nay Ban QLDA BTDD TĐC tỉnh đã tiến hành kiểm tra đo đạc và phê duyệt phương án bồi thường và đã giải ngân xong cho các hộ dân. Hiện nay đơn vị vẫn đang tiếp tục thi công, Ban QLDA BTDD TĐC tỉnh sẽ theo dõi và giải quyết cho các hộ đối với phần diện tích phát sinh nếu bị ảnh hưởng do thi công.

* Cử tri xã Trung Trải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Sìn Hồ trả lời rõ mức hỗ trợ theo từng thời điểm bằng văn bản; sớm giải quyết thanh toán cho 05 hộ có đất bị vùi lấp đất sản xuất, trồng cây hàng năm của gia đình, do ảnh hưởng mở tuyến đường Pa Tần - Mường Tè từ năm 2010 đến nay chưa được giải quyết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong quá trình triển khai dự án, sau khi nhận được kiến nghị của các hộ dân bản Trung Chải I, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, từ ngày 11-13/8/2015, Sở Giao thông Vận tải Lai Châu đã phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ (TTPTQĐ) xuống kiểm tra xác minh khối lượng, diện tích đất, loại đất bị ảnh hưởng, nguyên nhân làm ảnh hưởng (Có Biên bản làm việc cụ thể).

Đối với 04 chủ hộ: Hạng A Phứ, Lý A Dình, Giàng Thị Sía, Giàng Thị Sua thuộc bản Trung Chải I, ngày 06/11/2015, TTPTQĐ huyện Sìn Hồ đã tổ chức họp riêng để phổ biến chế độ chính sách hỗ trợ đối với phần diện tích đất nằm ngoài phạm vi bồi thường GPMB của dự án bị ảnh hưởng do quá trình thi công. Tuy nhiên 04 chủ hộ không đồng ý với chính sách hỗ trợ của Nhà nước với lý do đơn giá hỗ trợ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thấp.

Đối với hộ gia đình bà Vàng Thị Chứ, Bản Trung Chải I bị thu hồi 555,9m2 đất, tuy nhiên trong quá trình chi trả, TTPTQĐ huyện Sìn Hồ đã chi trả nhầm cho Hộ ông Lý A Chứ. TTPTQĐ huyện Sìn Hồ có trách nhiệm thu hồi số tiền đã chi trả nhầm cho hộ ông Lý A Chứ để thanh toán chi trả cho hộ bà Vàng Thị Chứ theo đúng quy định.

5. Cử tri huyện Phong Thổ

Cử tri xã Pa Vây Sử đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu mở đường tuần tra biên giới từ mốc 80 đến mốc 82 để thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra của xã.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đường tuần tra biên giới từ trung tâm xã Tông Qua Lìn đi từ mốc 80 đến mốc 82 đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đề xuất xây dựng tuyến đường bằng nguồn vốn Chương trình hỗ trợ quốc phòng an ninh địa bàn trọng điểm vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016 - 2020). Dự án này đã được thẩm định chủ trương đầu tư và Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất về chủ trương đầu tư tại Văn bản số 217/HĐND-VP ngày 27/8/2015. Theo quy định của Luật Đầu tư công, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn thì dự án mới được phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

6. Cử tri huyện Mường Tè

* Cử tri xã Mù Cả đề nghị UBND tỉnh xem xét tu sửa tuyến đường qua bản Mù Su, đường tuần tra biên giới thuộc xã Mù Cả bị sạt lở vào mùa mưa đi lại gặp nhiều khó khăn để cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mù Cả, Nhân dân đi lại được thuận lợi hơn. (đường ra biên giới)

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tuyến đường giao thông đến điểm định canh, định cư Mù Su, xã Mù Cả nằm trong dự án: Hạ tầng giao thông các xã Thu Lũm, Mù Cả, Tà Tổng, Pa Vây Sủ, Pa Ủ, Tá Bạ, huyện Mường Tè, là danh mục đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Dự án này đã được thẩm định chủ trương đầu tư và được thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất tại văn bản số 217/HĐND-VP ngày 27/8/2015. Theo quy định của Luật Đầu tư công, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn thì dự án mới được phê duyệt và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

* Cử tri xã Bum Tở đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí làm đường ô tô đi lại được cho bản Pa Thóong, xã Bum Tở

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn chủ trương đầu tư và Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các Chương trình MTQG và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, đề nghị UBND huyện Mường Tè xem xét tính cấp thiết đầu tư, chủ động rà soát, lựa chọn danh mục dự án này vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 các Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững.

* Cử tri Thị trấn huyện đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu bổ sung cột điện và lắp đèn chiếu sáng tại các đường ngõ xuống khu dân cư từ khu 01 đến khu 06 để tránh xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với nội dung trên yêu cầu UBND huyện Mường Tè cân đối từ nguồn kiến thiết thị chính và các nguồn khác thuộc ngân sách huyện để chỉ đạo các phòng, ban chức năng kiểm tra, rà soát và xem xét đầu tư lắp đèn chiếu sáng tại các đường ngõ xuống khu dân cư từ khu 01 đến khu 6 theo quy định.

7. Cử tri huyện Phong Thổ

* Cử tri xã các xã Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải đề nghị tỉnh xem xét kiểm tra khắc phục và hỗ trợ nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đi một số bản (bản Tỷ Phùng, bản Tả Seo Chồ) giúp Nhân dân đi lại thuận lợi hơn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tuyến đường giao thông nông thôn trên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Phong Thổ. Do đó, đề nghị UBND huyện Phong Thổ sớm tổ chức kiểm tra và có phương án khắc phục đảm bảo cho Nhân dân đi lại thuận lợi.

* Cử tri các xã Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải, Sì Lở Lầu, Tung Qua Lìn đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, trường Mần non, nhà làm việc cho cán bộ, công chức xã hiện còn thiếu và nâng cấp, sửa chữa các Trạm Y tế xã đã xuống cấp.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Về nhà văn hoá thôn, bản.

Việc đầu tư xây dựng nhà văn hoá xã, bản sẽ tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết số 13-NQ/TU và chương trình, đề án trên cơ sở khả năng cân đối vốn và huy động nguồn lực. Đề nghị UBND huyện Phong Thổ, UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động sự đóng góp của Nhân dân, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn để xây dựng nhà văn hoá theo phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm.

- Về trường Mầm non và nhà làm việc cho cán bộ.

Việc đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng sẽ được tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo các chương trình, đề án trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn. Trước mắt năm 2016 sẽ triển khai đầu tư 5 phòng học tại các trường mầm non xã Sì Lở Lầu (2 phòng học); xã Ma Ly Chải (1 phòng học); xã Vàng Ma Chải (2 phòng học); bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 chương trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

- Về các Trạm Y tế.

Trạm Y tế xã Vàng Ma Chải đã được đầu tư với quy mô đầu tư đảm bảo theo chuẩn quốc gia về Y tế xã, với tổng mức đầu tư 4.000 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Các Trạm Y tế các xã còn lại đã được đầu tư từ những năm trước, cơ bản đảm bảo số lượng phòng tối thiểu theo chuẩn quốc gia. Trạm Y tế xã Sì Lở Lầu và Trạm Y tế xã Ma Ly Chải đã được sửa chữa năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Đề án củng cố hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động y tế xã, phường, thị trấn đến năm 2015 (theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh). Trạm Y tế xã Tung Qua Lìn dự kiến được xây mới bằng nguồn vốn viện trợ của EU trong năm 2016.

* Cử tri các bản Séo Hồ Thầu, xã Pa Vây Sử đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cầu treo trên tuyến đường tuần tra biên giới cho bản.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc đầu tư xây dựng công trình cầu treo nằm trên tuyến đường tuần tra biên giới nhằm thuận lợi cho việc tuần tra biên giới là cần thiết, song do nguồn lực đầu tư công giai đoạn 2016-2020 rất hạn hẹp. Đề nghị UBND huyện Phong Thổ phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xem xét thực địa và sự cần thiết đầu tư công trình cầu treo nêu trên. Việc đề xuất đầu tư xây dựng phải tuân thủ các trình tự theo quy định của Luật Đầu tư công.

8. Cử tri huyện Tam Đường, Phong Thổ

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét chỉ đạo Điện lực Lai Châu kéo điện cho các bản chưa có điện thuộc huyện Tam Đường để Nhân dân thuận tiện trong sinh hoạt, tiếp cận được các thông tin đại chúng, nâng cao trình độ dân trí; kéo điện lưới sinh hoạt cho 20 hộ thuộc bản Séo Hồ Thầu, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ do chia tách hộ sau giai đoạn bổ sung đường điện.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Các bản chưa có điện của huyện Tam Đường sẽ được đầu tư cấp điện từ dự án: Cấp điện nông thôn từ điện lưới Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020, hiện nay dự án đã được Bộ Công thương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 11739/QĐ-BTC ngày 29/10/2015. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai khảo sát, lập dự án đầu tư trình Bộ Công thương phê duyệt. Tiến độ thực hiện dự án phụ thuộc vào lộ trình cấp vốn của ngân sách Trung ương.

II. VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Cử tri huyện Tân Uyên:

Cử tri bản Suối Lĩnh B xã Hố Mít đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng mức giá đền bù đất rừng cho Nhân dân, giá đền bù như hiện nay quá thấp: Vị trí 1: 4.000 đồng/m2, Vị trí 2: 3.000 đồng/m2

UBND tỉnh trả lời như sau:

Giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh (được HĐND tỉnh khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9), giá đất trên đã được xác định theo các phương pháp: So sánh trực tiếp, thu nhập, triết trừ, thặng dư và hệ số điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Do đó, trên cơ sở kết quả điều tra về giá đất chuyển nhượng, thu nhập từ đất, khả năng phát triển của khu vực... thì giá đất rừng sản xuất có dao động từ 20 triệu đồng/ha đến 45 triệu đồng/ha. Vì vậy, giá đất ban hành theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh, VT1: 4.000 đồng/m2, VT2: 3.000 đồng/m2 là phù hợp với quy định và tình hình thực tế địa phương.

  1. Cử tri huyện Phong Thổ:

Cử tri các xã đề nghị: Đề án 500 tri thức trẻ đến công tác tại các xã từ 01/8/2015 đến nay vẫn chưa được hưởng lương. Đề nghị UBND tỉnh sớm phân bổ ngân sách cho UBND các huyện để chi trả lương cho các đối tượng trên.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính, đối với kinh phí liên quan đến lương, trợ cấp và các khoản có tính chất tiền lương chi trả trực tiếp cho các đội viên Đề án 500 tri thức trẻ được chi trả từ nguồn cải cách tiền lương hàng năm. Do đó, để đảm bảo việc chi trả chính sách được kịp thời, UBND các huyện căn cứ tình hình tiếp nhận đội viên theo kế hoạch của tỉnh chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang năm 2015 và nguồn tăng thu ngân sách năm 2014 thực hiện cải cách tiền lương năm 2015 để thực hiện chi trả chế độ cho các đội viên theo quy định. Trường hợp sau khi sử dụng các nguồn lực nêu trên vẫn không đáp ứng được nhu cầu, UBND các huyện tổng hợp báo cáo Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh bổ sung theo quy định.

  1. Cử tri huyện Mường Tè:

Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu giảm các chỉ tiêu cử tuyển đi học Đại học, Cao đẳng các ngành không phù hợp với tình hình địa phương. Thực tế hiện nay một số ngành học xong khi ra trường không bố trí được việc làm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Từ năm 2007 trở về trước Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động giao chỉ tiêu cử tuyển cho UBND các tỉnh nói chung. Tuy nhiên, từ khi Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDDT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT có hiệu lực, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thành phố căn cứ nhu cầu của địa phương để đăng ký các ngành, nghề đào tạo, trên cơ sở đó UBND tỉnh đăng ký nhu cầu đào tạo với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực tế hiện nay, còn một số sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường ở một số ngành nghề đào tạo chưa bố trí được công việc theo vị trí việc làm, số này hầu hết là sinh viên được cử đi học trên cơ sở chỉ tiêu được giao từ năm 2007 trở về trước.

III. LĨNH VỰC KHÁC

1. Cử tri huyện Tân Uyên:

Cử tri xã Mường Khoa đề nghị UBND tỉnh xem xét việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của Công ty Minh Sơn. Hiện nay Công ty Minh Sơn không chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 08 bản tại xã Mường Khoa.

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (Tháng 7/2014) cử tri đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất giao cho Công ty Minh Sơn để trả lại cho Nhân dân do Công ty Minh Sơn không chăm sóc và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. UBND tỉnh đã trả lời: “…Hiện nay, do khó khăn về vốn Công ty Cổ phân Minh Sơn tạm dừng hoạt động. Theo báo cáo Doanh nghiệp đã và đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư trong và ngoài nước để liên kết, tiếp tục thực hiện dự án.

Để việc quản lý và sử dụng đất có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, ngày 18/6/2014 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 871/UBND-NN yêu cầu Công ty Cổ phần Minh Sơn thực hiện dự án theo đúng nội dung đã được cấp phép, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với nội dung dự án UBND tỉnh sẽ thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án đã cấp theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc thực hiện chi trả chính sách Dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ, từ năm 2012 đến nay Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là Công ty Cổ phần Minh Sơn đảm bảo theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đúng quy định hiện hành.

Năm 2012, 2013 Công ty Cổ phần Minh Sơn đã tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân các bản tham gia thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng của Công ty.

Năm 2014, 2015 Công ty Cổ phần Minh Sơn chưa thực hiện chi trả tiền cho người dân. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Công ty Cổ phần Minh Sơn thực hiện ngay việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trong thời gian sớm nhất.

Đối với nội dung kiến nghị thu hồi đất của Công ty Cổ phần Minh Sơn giao lại cho dân, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tân Uyên kiểm tra việc thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Minh Sơn để xem xét, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty Cổ phần Minh Sơn nếu không thực hiện đúng nội dung dự án. (Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất theo đúng quy định Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đất đai năm 2013)

2. Cử tri huyện Than Uyên:

Hiện nay tại điểm Che Bó - Phúc Than có 02 bãi khai thác đá vật liệu xây dựng, khi khai thác đá bắn và bụi không đảm bảo môi trường sống, ảnh hưởng tới sức khỏe của Nhân dân quanh khu vực khai thác, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tại khu vực Tre Bó thuộc xã Phúc Than, huyện Than Uyên có 02 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường, gồm:

- Mỏ đá Km 354, Quốc lộ 32, xã Phúc Than được UBND tỉnh cấp phép khai thác cho Hợp tác xã Phương Nhung tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Đối với mỏ đá trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường mỏ đá Km 354, Quốc lộ 32. Sau khi kiểm tra, nếu Hợp tác xã thực hiện đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì cấp Giấy xác nhận theo quy định; trường hợp không đảm bảo yêu cầu sẽ dừng hoạt động khai thác đến khi xây dựng các công trình bảo vệ môi trường của dự án và được xác nhận mới được hoạt động khai thác.

- Mỏ đá Tre Bó, xã Phúc Than, huyện Than Uyên  được UBND tỉnh cấp phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH Xây dựng Tuyền Phương tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 và phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 30/10/2015. Hiện tại, Công ty TNHH Xây dựng Tuyền Phương đang tiến hành thăm dò theo đề án thăm dò được phê duyệt; sau khi hoàn thành công tác thăm dò, lập báo cáo kết quả thăm dò nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng; Công ty chỉ được tiến hành khai thác khoáng sản khi đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác và phê duyệt, xác nhận công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Cử tri huyện Nậm Nhùn

Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền mở lớp đào tạo và cấp Giấy phép lái xuồng máy cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 530/SGTVT-QLPT&NL ngày 12/5/2015 của Sở GTVT Lai Châu về việc mở lớp đào tạo, thi, kiểm tra cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy nội địa, tiếp tục thông báo, hướng dẫn và rà soát, lập danh sách các tổ chức, các nhân có nhu cầu đào tạo gửi về Sở GTVT để tổng hợp.

4. Cử tri thành phố Lai Châu

* Cử tri xã San Thàng đề nghị UBND tỉnh xem xét chuyển nhà máy xi măng sang vị trí xa khu dân cư do khói bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến dân cư đang sinh sống ở khu vực xung quanh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án nhà máy xi măng đã được UBND thành phố Lai Châu cấp Giấy xác nhận số 221/XN-UBND ngày 28/6/2011, do đó quá trình giám sát, kiểm tra các hoạt động bảo vệ môi trường của nhà máy thuộc trách nhiệm của cơ quan cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường (cụ thể đối với trường hợp này là UBND thành phố Lai Châu). Tuy nhiên, trong thời gian tới UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường với chức năng là cơ quan chuyên môn, giúp quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp với UBND thành phố Lai Châu tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của nhà máy, đảm bảo hoạt động sản suất không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh khu dân cư. Trong trường hợp kiểm tra xác định thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh đưa vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để có phương án xử lý.

* Cử tri xã San Thàng đề nghị UBND tỉnh xem xét giảm tiền đóng thuế đất vì từ khi có đường tránh chợ thì đoạn đường Quốc lộ 4D qua bản Trung tâm (xã San Thàng) đã chuyển thành đường dân sinh mà Nhân dân vẫn phải đóng thuế với giá cũ là quá cao.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Giá tính tiền thuế đất được thực hiện theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu, được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 đã sát với giá thị trường. Hiện nay đoạn đường Quốc lộ 4D qua bản Trung tâm (xã San Thàng) vẫn có chợ kinh doanh (chợ Tam Đường đất), do vậy lợi thế thương mại có giảm nhưng không đáng kể. Theo Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ thì mức biến động như vậy không thuộc trường hợp được điều chỉnh Bảng giá đất, chỉ khi mức biến động tăng hoặc giảm quá 20% so với giá đất tối đa và tối thiểu của Bảng giá đất thì Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

* Cử tri phường Quyết Thắng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu giảm tiền thu lệ phí môi trường đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vì mức đóng 360.000 đồng/hộ/năm là cao.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 quy định mức thu phí môi trường là 30.000 đồng/tháng tương đương 360.000 đồng/năm để bù đắp một phần chi phí cho hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn. Mức thu này được kế thừa từ mức thu quy định tại Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh và đã được áp dụng thực hiện trong suốt 3 năm nay. Do đó, mức thu phí môi trường 360.000 đồng/năm đang thực hiện là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

D. VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH, CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI NỘI DUNG CHẤT VẤN

I. Kiến nghị cử tri

1. Nội dung trả lời tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

- Về tiền bồi thường hỗ trợ di chuyển mồ mả của người dân bản Huổi Pha, Huổi Lá xã Nậm Hăn huyện Sìn Hồ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay Ban Quản lý dự án bồi thường, di dân TĐC tỉnh đã rà soát làm thủ tục ứng tiền để chi trả cho các hộ. Tuy nhiên do công trình mới được quyết toán nên chưa bố trí được vốn năm 2015, UBND tỉnh sẽ bố trí kế hoạch vốn năm 2016 để thực hiện.

- Cử tri xã Mù Cả, huyện Mường Tè đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Mường Nhé - Pắc Ma và hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay công trình đã thi công xong. Dự kiến T12/2015 Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành kiểm tra, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng.

- Cử tri xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa đường nước sinh hoạt của Đồn Biên phòng Huổi Luông do đường nước sinh hoạt được đầu tư từ năm 2006 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng do mưa lũ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nước sinh hoạt trung tâm xã Huổi Luông phục vụ cấp nước cho xã Huổi Luông và Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ đã được UBND tỉnh giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 20/6/2014, dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh Môi trường năm 2015. Tuy nhiên, do nguồn vốn Trung ương hỗ trợ thấp nên tỉnh chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện. Dự kiến năm 2016 huyện sẽ bố trí đầu tư bằng nguồn cân đối ngân sách huyện.

- Quá trình thi công Quốc lộ 4D qua đoạn Thôn Vàng Khon, thị trấn Phong Thổ có 2 đoạn không có cống thoát nước, vào mùa mưa bị tắc gây ô nhiễm môi trường, phá hỏng nền đường, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải sớm khắc phục.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện tại đã bổ sung cống rãnh thoát nước và khắc phục xong sự cố trên.

2. Nội dung trả lời tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

- Đề nghị giải quyết dứt điểm đền bù đất nương, ruộng thu hồi của Nhân dân để chôn cột điện, gồm các xã: Mồ Sì San, Bản Lang, Huổi Luông, Ma Ly Pho, Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với 5 xã Mồ Sì San, Bản Lang, Huổi Luông, Ma Ly Pho, Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, hiện nay Công ty Điện lực đã thực hiện chi trả xong cho xã Bản Lang, xã Ma Ly Pho, còn lại xã Huổi Luông, xã Lản Nhì Thàng, xã Mồ Sì San Công ty Điện lực Lai Châu đang phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện Phong Thổ rà soát bổ sung số hộ còn thiếu, hiệu chỉnh số hộ sai khác so với phương án bồi thường đã được phê duyệt, dự kiến trình UBND huyện Phong Thổ phê duyệt bổ sung phương án bồi thường trong tháng 12 năm 2015.

- Đề nghị sớm chi trả tiền chênh lệch về đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến cho các hộ dân TĐC Huổi Luông, huyện Phong Thổ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ban Quản lý dự án bồi thường, di dân TĐC tỉnh đã phối hợp UBND thị trấn Phong Thổ tổ chức chia đất xong cho bà con TĐC, hiện nay đã lập xong phương án tính bù chênh giá trị đất sản xuất giữa nơi đi và nơi đến. Hiện nay Ban Quản lý dự án bồi thường, di dân TĐC tỉnh đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định giá đất cụ thể để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện thanh toán chi trả bù chênh cho các hộ dân. Dự kiến hoàn thành trong Quý 1, năm 2016.

- Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị có biện pháp xử lý, khắc phục đoạn cống thuộc QL 4D địa phận bản Sùng Chô.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đoạn cống thuộc Quốc lộ 4D trên địa phận bản Sùng Chô đã được khắc phục xong.

- Đầu từ làm đường bê tông đến các điểm trường TĐC tại xã; xem xét xây kè phía sau điểm trường Nậm Khao và trung tâm Mường Mô, huyện Nậm Nhùn

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với nội dung Đầu từ làm đường bê tông đến các điểm trường TĐC tại xã: Đã được đưa vào kế hoạch hỗ trợ xi măng để làm đường bê tông nội bản xã Mường Mô.

Đối với nội dung kè phía sau điểm trường Nậm Khao: UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án bồi thường, di dân TĐC tỉnh nghiên cứu, khảo sát thực tế báo cáo UBND tỉnh để xem xét xử lý.

Đối với nội dung kè trung tâm xã Nậm Khao: Đã được thi công xong.

II. Trả lời chất vấn

  1. Chất vấn tại kỳ họp thứ 10

Chất vấn giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ảnh hưởng của bãi rác thành phố Lai Châu làm ô nhiễm nguồn nước bản Nà Bỏ, xã Bản Giang: Đồng chí Giám đốc đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ xét nghiệm mẫu nước, nguồn nước; sau khi có kết quả sẽ báo cáo bằng văn bản với đại biểu.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Cấp nước sinh hoạt cho các bản Nà Bỏ, Nà Sài xã Bản Giang (Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 12/10/2015), hiện nay Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công công trình ngay khi đảm bảo thủ tục theo quy định.

2. Chất vấn tại kỳ họp thứ 11.

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, đã có 2 đại biểu chất vấn về 3 nội dung đối với UBND tỉnh và Sở Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn về việc bố trí đất TĐC cho các hộ dân thuộc thị xã Mường Lay có nguyện vọng TĐC tại thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu); về chất lượng giống lúa tẻ râu cung ứng cho bản Lùng Than và Can Hồ xã San Thàng, thành phố Lai Châu; về việc phê duyệt và khởi công dự án đường nước sinh hoạt của bản Nậm Xả, bản đầu Nậm Xả và điểm trường đầu Nậm Xả thuộc huyện Mường Tè.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Về việc bố chí đất TĐC cho các hộ dân thuộc thị xã Mường Lay có nguyện vọng TĐC tại thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu):

Ngày 27/11/2015 UBND tỉnh Lai Châu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên tại tỉnh Lai Châu, lãnh đạo 02 tỉnh đã thống nhất bằng Biên bản như sau:

+ Tỉnh Điện Biên có trách nhiệm thực hiện chi trả toàn bộ chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ (kể cả nơi đi, nơi đến) theo quy định. Riêng tiền bồi thường đất ở nơi đi, UBND tỉnh Điện Biên chuyển trả cho tỉnh Lai Châu. Hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.

+ Tỉnh Lai Châu có trách nhiệm: Sử dụng quỹ đất của dự án San gạt mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất tại trục đường Lê Duẩn, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu (đã phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu) để bố trí đất ở cho 08 hộ (không thu tiền sử dụng đất) sau khi dự án hoàn thành (dự kiến Quý II năm 2016).

+ Kính phí để bố trí 08 suất đất lấy từ chi phí bồi thường của khu TĐC thị xã Lai Châu và chi phí bồi thường đất ở nơi đi do tỉnh Điện Biên chuyển trả để thực hiện.

- Đối với chất vấn về chất lượng giống lúa tẻ râu cung ứng cho bản Lùng Than và Can Hồ, xã San Thàng, thành phố Lai Châu: Chất lượng giống lúa tẻ râu cung ứng đảm bảo chất lượng.

- Đối với dự án đường nước sinh hoạt của bản Nậm Xả, bản đầu Nậm Xả và điểm trường đầu Nậm Xả thuộc huyện Mường Tè: Đã tổ chức triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành, bàn giao trong tháng 12/2015.

                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Thủy (TH)

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này