27741 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH, KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2011- 2016
(Ngày đăng :03/09/2015 3:22:44 CH)

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu đăng tải nội dung trả lời (tại Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh), như sau:

A. TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI

I. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI THÔNG QUA TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH

 1. Ban QL rừng phòng hộ huyện Mường Tè đề nghị hỗ trợ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng người lao động là người dân tộc thiểu số đang làm việc tại Ban.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Các đối tượng người lao động là người dân tộc thiểu số đang làm việc tại Ban quản lý rừng đã được đơn vị sử dụng lao động trích đóng bảo hiểm theo đúng quy định hiện hành.

2. Cử tri huyện Nậm Nhùn: Đề nghị cấp bổ sung kinh phí để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ Nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm sang trồng cây cao su.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh hàng năm đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh cân đối về ngân sách các huyện để tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

3. Văn phòng HĐND – UBND huyện Tam Đường phản ánh: các đối tượng thuộc biên chế sự nghiệp của đơn vị không được hưởng phụ cấp công vụ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP, 05 biên chế sự nghiệp của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tam Đường là viên chức không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ

4. Cử tri huyện Phong Thổ: Đề nghị xây cầu tạm khu vực biên giới giữa huyện Phong Thổ với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo Hiệp định được ký kết giữa hai bên không có việc xây dựng cầu tạm tại các khu vực Mốc số 62 xã Huổi Luông và Mốc số 70 xã Ma Ly Chải.

5. Cử tri huyện Mường Tè:

a) Đề nghị sớm triển khai thực hiện dự án đường Pa Tần - Mường Tè giai đoạn 2.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt tiếp tục triển khai thực hiện tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 25/11/2014. Hiện nay, đang thực hiện rải nhựa mặt đường, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân.

b) Đề nghị hướng dẫn xác định nhân khẩu, hộ khẩu và các điều kiện, trình tự, thủ tục công nhận bản đối với một số điểm, nhóm có các hộ dân di cư tự do từ nơi khác đến huyện Mường Tè.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Yêu cầu UBND huyện Mường Tè tuyên truyền, vận động người dân di cư tự do quay trở về nơi ở cũ. Việc xác định nhân khẩu, hộ khẩu của các đối tượng đề nghị huyện Mường Tè làm việc với cơ quan công an để được xác minh.

6. Cử tri xã Chăn Nưa: Đề nghị sớm phê duyệt phương án di chuyển 35 hộ dân thuộc bản Nậm Cày ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh giao UBND huyện Sìn Hồ rà soát, kiểm tra và tổ chức di chuyển trong nguồn dự phòng ngân sách huyện.

7. Cử tri xã Tà Mung đề nghị:

a) Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường liên xã Mường Kim – Tà Mung.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Than Uyên đôn đốc các đơn vị thi công tích cực triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt (đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2015).

b) Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thuỷ lợi Nậm Mở.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong quá trình thực hiện dự án gặp vướng mắc về bồi thường, GPMB trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Than Uyên tích cực phối hợp với UBND  huyện Mù Cang Chải. Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành. Yêu cầu UBND huyện Than Uyên đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2016.

8. Cử tri xã Mường Cang đề nghị:Đầu tư xây dựng cống mới Lo = 0,75m tại vị trí Km324+400 Quốc lộ 32.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiến nghị với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cho phép đầu tư xây dựng cống mới tại vị trí này (Sở Giao thông Vận tải đã có Văn bản số 835/SGTVT-QLGT ngày 13/7/2015 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam). Trong thời gian chờ ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải đã có kế hoạch sửa chữa tạm thời cống cũ để hạn chế nước tràn qua mặt đường.

9. Cử tri xã Thân Thuộc đề nghị: trả lại đường đi vào bản, do Hạt Kiểm lâm huyện Tân Uyên xây dựng trụ sở đã làm mất lối đi cũ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên tiến hành đo đạc và xây dựng phương án bồi thường. Đến nay, đơn giá đền bù đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, phê duyệt. UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương thực hiện công tác đền bù thu hồi đất, trả lại đường dân sinh vào bản Nà Bảo.

10. Cử tri xã Nùng Nàng đề nghị:

a) Bố trí bổ sung nguồn vốn để UBND huyện Tam Đường đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công tuyến đường Nùng Nàng – Bản Giang.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 29/6/2015 UBND tỉnh đã quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 số tiền là 4.585 triệu đồng để thực hiện công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

b) Phê duyệt dự án tái định cư để di chuyển một số hộ dân bản Sin Câu khỏi vùng nguy cơ sạt lở, đá rơi

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh giao UBND huyện Tam Đường rà soát, kiểm tra và tổ chức di chuyển từ nguồn dự phòng ngân sách huyện.

c) Xác minh, thống kê và kịp thời có phương án bồi thường thiệt hại cho một số hộ dân bản Sáy San 1, xã Nùng Nàng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh phối hợp với UBND xã Nùng Nàng, đơn vị thi công và các hộ dân cùng nhau xem xét, thống nhất phương án đền bù cho các hộ dân theo quy định.

11. Cử tri xã Nậm Hăn đề nghị: đầu tư đường giao thông nối giữa xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ với xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tuyến đường này nằm trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lai Châu. UBND tỉnh sẽ xem xét, đầu tư vào thời điểm thích hợp.

12. Cử tri phường Tân Phong đề nghị: Cấp đất xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố số 1, số 4.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố rà soát quỹ đất theo hướng ưu tiên xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố. Năm 2015, UBND thành phố đã bố trí, xây dựng được 6 nhà văn hóa tổ dân phố. Còn 3 tổ dân phố, UBND thành phố đang tiếp tục rà soát để thực hiện.  

13. Cử tri đề nghị sớm xây dựng đề án thành phần trong đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”.   

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành chuyên môn, UBND các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ xây dựng các dự án thành phần và tổ chức xin ý kiến Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, Ủy ban Dân tộc đã có ý kiến tham gia và Ban Dân tộc đang hoàn thiện đề án.

14. Cử tri huyện Tân Uyên đề nghị: Tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân của huyện Tân Uyên đã tham gia góp đất với Công ty Cổ phần Minh Sơn trồng rừng sản xuất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc góp đất trồng rừng giữa người dân với Công ty Cổ phần Minh Sơn đã được các bên thỏa thuận, thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Tân Uyên hướng dẫn người dân và Công ty Cổ phần Minh Sơn thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết.

15. Cử tri phường Tân Phong, phường Đoàn Kết đề nghị:

a) Xem xét sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.   

UBND tỉnh trả lời như sau:

Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và khả năng cân đối nguồn ngân sách, đề nghị tiếp tục thực hiện quy định tại Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

b) Thực hiện việc miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đến nay, Bộ Tài chính mới có Văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg. Khi nào có hướng dẫn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện.

c) Thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng dân công hoả tuyến.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Qua rà soát các chính sách, “Dân công hoả tuyến” không thuộc đối tượng được áp dụng để giải quyết chính sách theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Thống nhất với UBND tỉnh Điện Biên rà soát và giải quyết đầy đủ chính sách về hỗ trợ đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, cấp đất tái định cư cho các hộ dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tại thành phố Lai Châu. Thu hồi khoản ngân sách đã bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng và xử lý người có hành vi vi phạm tránh gây bức xúc trong Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc giải quyết chính sách về hỗ trợ đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, cấp đất tái định cư cho các hộ dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tại thành phố Lai Châu, Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh đã hoàn thành 100% theo Quyết định tiếp nhận của UBND tỉnh.

Về thu hồi và xử lý vi phạm: Trong quá trình thực hiện, tỉnh Điện Biên có sự điều chỉnh nhiều lần, một số trường hợp UBND tỉnh Lai Châu đã giải quyết chính sách, chi trả các khoản hỗ trợ, tuy nhiên sau đó tỉnh Điện Biên lại có sự điều chỉnh nhân khẩu, hộ khẩu, nghề nghiệp nên không thể thu hồi khoản đã chi trả bồi thường, hỗ trợ. Bộ Tài chính đã có văn bản chấp thuận phương án giải quyết của các tỉnh

16. Cử tri xã Lê Lợi đề nghị: Kiểm tra việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ di chuyển mồ mả cho 04 hộ gia đình của bản Pá Cuổi và 01 hộ của bản Chợ; chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân của bản Chiềng Nề bị thu hồi đất làm mặt bằng tái định cư.

UBND tỉnh trả lời như sau:

          - Về việc 04 hộ dân bản Pá Cuổi: Quá trình thực hiện thống kê đền bù cho các hộ dân Ban QLDA di dân TĐC tỉnh đã tuân thủ các quy định của Nhà nước về bồi thường hỗ trợ đối với dự án thủy điện Sơn La. Đến nay, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tại khu TĐC Lê Lợi đã hoàn thành. Trường hợp 04 hộ bản Pá Cuổi là do phát sinh sau thời điểm. Theo quy định, Ban QLDA không giải quyết việc hỗ trợ di chuyển mồ mả đối với 04 hộ trên.

- Về việc bồi thường của bản Chiềng Lề: Do tiền bồi thường về đất của các dự án mặt bằng trước đây không tổ chức chi trả mà để tính vào phương án bồi thường chênh lệch đất sản xuất. Đến nay việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân khu TĐC Lê Lợi đã hoàn thành (còn một số hộ dân không nhận tiền Ban QLDA đã nộp trả nguồn theo quy định).

Đối với các hộ chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ đề nghị cử tri cung cấp danh sách hoặc liên hệ trực tiếp với Ban TĐC tỉnh để được trả lời, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

17. Cử tri xã Bản Hon đề nghị:

a) Thực hiện chi trả chính sách thu hút đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn lập nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP. Ngày 08/7/2014 UBND đã báo cáo nhu cầu kinh phí gửi Bộ Tài chính. Ngay sau khi có kết quả thẩm định và bổ sung nguồn kinh phí của Bộ Tài chính, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

b) Quan tâm bố trí việc làm cho học sinh đã tốt nghiệp đại học hệ cử tuyển.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên  chức, bố trí sinh viên cử tuyển tốt nghiệp vào các công việc phù hợp với vị trí việc làm và chuyên ngành được đào tạo.

Đến nay còn 44 sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được bố trí công tác. Trong năm 2015, trên cơ sở chỉ tiêu đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức toàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu nhu cầu cần tuyển có chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo của sinh viên cử tuyển để bố trí, sắp xếp công việc.

II. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI THÔNG QUA TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

1. Cử tri huyện Tam Đường đề nghị:

a) UBND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng sớm chi trả tiền hỗ trợ di chuyển mồ mả, gia súc cho các hộ dân thuộc diện tái định cư thuỷ điện Sơn La từ thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên về bản Bình Luông, thị trấn Tam Đường.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định, vấn đề này thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên. Các hộ TĐC có quyền lợi liên hệ trực tiếp với UBND thị xã Mường Lay để được giải quyết.

b) Phân bổ nguồn vốn để duy tu bảo dưỡng và nâng cấp đập tràn đường Thèn Sin (Tam Đường)- Mường So (Phong Thổ).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nguồn kinh phí duy tu, bão dưỡng công trình đã được UBND tỉnh cân đối hàng năm về ngân sách huyện Tam Đường và huyện Phong Thổ. Đề nghị, UBND 2 huyện bố trí nguồn kinh phí được cân đối để thực hiện duy tu, bảo trì công trình theo quy định.

2. Cử tri huyện Tân Uyên đề nghị:

a) Đầu tư kinh phí sửa chữa công trình vệ sinh, khoan giếng cấp nước sinh hoạt cho Bệnh viện đa khoa huyện.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án  Cấp nước thị trấn huyện Tân Uyên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 với quy mô cung cấp nước sinh hoạt cho 17.500 người. Sau khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho Nhân dân thị trấn Tân Uyên trong đó có Bệnh viện đa khoa huyện.

Việc sửa chữa công trình vệ sinh, giao Sở Y tế rà soát, thực hiện.

b) Xây dựng phòng công vụ, bếp nấu ăn cho bệnh nhân tại trạm y tế xã Nậm Sỏ. Đầu tư xây dựng nhà công vụ cho trạm y tế xã Nậm Cần

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động y tế xã, phường, thị trấn đến năm 2015. Trong thời gian qua, tỉnh đã bố trí gần 65 tỷ đồng để thực hiện. Tuy nhiên, do nhu cầu đầu tư lớn, nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế nên UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

c) Giao việc quản lý công trình thủy lợi Hua Cưởm I, II cho UBND xã Trung Đồng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc quản lý các công trình thủy lợi đề nghị thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh.

d) Đầu tư, tôn tạo quần thể danh lam, thắng cảnh bản Phiêng Phát.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Quần thể danh lam, thắng cảnh bản Phiêng Phát được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Để phát huy hiệu quả, thu hút khách du lịch, giao huyện Tân Uyên nghiên cứu đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng phụ trợ từ nguồn lực xã hội hoá.

e) Nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 32 đến Trung tâm xã Mường Khoa.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh ghi nhận và sẽ xem xét triển khai dự án khi cân đối được nguồn vốn.

3. Cử tri huyện Phong Thổ đề nghị:

a) Nâng số lượng nhà văn hoá thôn bản được đầu tư, hỗ trợ cho huyện, với mức phân bổ như hiện tại là quá thấp (phân bổ từ 7 – 8 nhà văn hoá / năm)

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong các năm từ 2013 đến 2015, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 139 nhà văn hoá, trong đó có 19 nhà văn hoá xã, 120 nhà văn hoá thôn, bản tổ dân phố. Do nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp nên việc hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hoá còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ xem xét, tiếp tục cân đối, bố trí bổ sung kinh phí để hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng số lượng nhà văn hoá đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của Nhân dân.

b) Giải quyết dứt điểm đền bù đất nương, ruộng thu hồi của Nhân dân để chôn cột điện, gồm các xã: Mồ Sì San, Bản Lang, Huổi Luông, Ma Ly Pho, Lản Nhì Thàng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Năng lượng nông thôn II, tài trợ bổ sung đợt 4 tỉnh Lai Châu được UBND huyện Phong Thổ phê duyệt tại các Quyết định số: 1214a/QĐ-UBND và 1294a/QĐ-UBND ngày 10/6/2014.

Hiện tại, Công ty Điện lực Lai Châu đã thực hiện chi trả xong tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân tại 02 xã: Ma Ly Pho, Mồ Sì San và đang tiếp tục chi trả cho các hộ dân tại 03 xã còn lại.

          c) Sớm chi trả tiền chênh lệch về đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến cho các hộ dân TĐC Huổi Luông.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh đã nhiều lần tổ chức chia đất sản xuất nhưng các hộ dân không nhận. Đến cuối năm 2014 các hộ dân mới đồng ý nhận đất nên hiện nay mới chia xong và đang tiến hành tách bù chênh để chi trả tiền đất cho bà con Nhân dân.

d) Bố trí kinh phí tu sửa Quốc lộ 4D (thuộc địa bàn huyện Phong Thổ).

UBND tỉnh trả lời như sau:

QL.4D trên địa bàn tỉnh Lai Châu mới được đầu tư cải tạo, nâng cấp đưa vào khai thác sử dụng năm 2013.

Hiện trạng của đoạn tuyến trên được UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra, theo dõi. Qua kiểm tra không phát hiện sình lún, xuống cấp gây mất ATGT. Riêng vị trí Km7+630 địa phận xã Mường So do ảnh hưởng của cơn bão số 02 ngày 25/6/2015 kết hợp địa chất hang kart đã gây lún, tụt nền, mặt đường. Hiện đã được Sở Giao thông Vận tải khắc phục tạm để đảm bảo ATGT.

4. Cử tri huyện Mường Tè đề nghị:

a) Bố trí nguồn vốn đầu tư kè chắn xói mòn ruộng tại khu vực suối Nậm Bum, xã Bum Nưa.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh Lai Châu đã bổ sung kinh phí cho UBND huyện Mường Tè (tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND) thực hiện làm Kè rọ đá bảo vệ ruộng canh tác thuộc xã Bum Nưa. Hiện nay, công trình đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

b) Bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt và cầu qua suối cho điểm sắp xếp dân cư bản Pha Bu, xã Pa Ủ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Mường Tè đăng ký danh mục và xem xét đầu tư khi cân đối được nguồn vốn.

c) Sớm có chủ trương về việc giao đất ở cho 49 hộ phát sinh sau thời điểm TĐC thủy điện Lai Châu thuộc khu TĐC Nậm Củm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện Sìn Hồ, Nậm nhùn, Mường Tè tổ chức rà soát số quỹ đất còn dư tại các khu, điểm TĐC thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Lai Châu để quản lý và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất theo quy định. Trường hợp 49 hộ dân phát sinh sau TĐC của xã Mường Tè và một số hộ dân tại các khu, điểm tái định cư khác thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, không xét cấp đất theo chương trình tái định cư.

d) Sớm hạ thế điện lưới Quốc gia cho bản Pắc Ma, xã Mường Tè.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hệ thống lưới điện Quốc gia cấp điện cho bản Pắc Ma, xã Mường Tè được đầu tư cấp điện từ dự án Cấp điện cho thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đến nay, đơn vị thi công đã triển khai xây dựng được trên 65% khối lượng công việc. Tổng mức đầu tư của dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt là 415 tỷ đồng nhưng đến nay mới bố trí được 107 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương để dự án sớm hoàn thành đóng điện phục vụ Nhân dân.

5. Cử tri huyện Sìn Hồ đề nghị:

a) Chỉ đạo ngành chức năng kéo điện lưới cho các bản chưa có điện: Can Tỷ 1,2, Nậm Mạ Dạo xã Ma Quai.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hệ thống lưới điện Quốc gia cấp điện cho các bản: Can Tỷ 1, Can Tỷ 2, Nậm Mạ Dạo, xã Ma Quai được đầu tư cấp điện từ dự án Cấp điện cho thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đến nay, đơn vị thi công đã triển khai xây dựng được trên 60% khối lượng công việc. UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị để dự án sớm hoàn thành đóng điện phục vụ Nhân dân.

b) Xem xét chỉ đạo việc tiếp tục thi công tuyến đường Tà Ghênh – Nậm Mạ Dao - Nậm Mạ Thái huyện Sìn Hồ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBDN huyện Sìn Hồ tổ chức nghiệm thu, chốt khối lượng, xử lý vi phạm hợp đồng đối với đơn vị thi công chậm tiến độ. Báo cáo kết quả và đề xuất phương án tiếp tục triển khai dự án theo quy định. 

6. Cử tri huyện Nậm Nhùn đề nghị:

a) Xử lý sụt, sạt  tại khu vực mặt bằng điểm TĐC bản Cang, bản Giẳng và bản Nậm Khao.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nậm Nhùn, Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh kiểm tra các mặt bằng thuộc xã Mường Mô, kết quả cụ thể:

+ Mặt bằng điểm TĐC bản Cang: Có hiện tượng sụt sạt, nhưng không ảnh hưởng đến hộ dân.

+ Mặt bằng điểm TĐC bản Giẳng: một số vị trí đường nội bộ bị sạt lở hiện nay đơn vị thi công đã khắc phục sửa chữa xong đảm bảo đi lại thuận lợi trong nội bản.

b) Kiểm tra nguồn nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Nậm Khao, Trung tâm xã Mường Mô, hiện nay không đủ nước sinh hoạt, nguồn nước bị ô nhiễm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra thực tế nguồn nước sinh hoạt, kết quả như sau:

- Điểm tái định cư bản Nậm Khao: Nguồn nước được sử dụng bình thường, cung cấp đủ nhu cầu sử dụng của người dân; không có ý kiến, kiến nghị về vấn đề ô nhiễm nguồn nước và thiếu nước sinh hoạt.

- Tại trung tâm xã Mường Mô: Hiện tại có 2 nguồn cung cấp nước cho bản từ khe nước Huổi Hỏ và Huổi Hạ.

+ Nguồn cấp nước Huổi Hỏ: Hiện được người dân sử dụng bình thường, tuy nhiên theo phản ánh, nguồn nước không cung cấp đủ nhu cầu sinh hoạt cho toàn bộ người dân trong bản.

+ Nguồn cấp nước Huổi Hạ: Hiện tại người dân không sử dụng, do không đảm bảo vệ sinh (theo phản ánh có 03 hộ gia đình dựng lán và chăn nuôi gia súc gia, gia cầm, làm nương rẫy tại khu vực đầu nguồn cấp nước sinh hoạt, chất thải từ hoạt động chăn nuôi trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước).

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu, kết quả phân tích 14 chỉ tiêu nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT đều nằm trong giới hạn cho phép, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Để bảo vệ nguồn cấp nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nậm Nhùn tuyên truyền, vận động người dân không thả rông gia súc, gia cầm gần khu vực nguồn cung cấp nước sinh hoạt, bố trí chuồng, trại chăn nuôi cách xa đầu nguồn nước.

c) Kiểm tra lại mặt bằng tại điểm TĐC bản Nậm Hài, còn 8 hộ dân chưa có mặt bằng để xây dựng nhà ở.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Qua kiểm tra, Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh đã giao đất cho 8 hộ dân này, nhưng do mùa mưa nên các hộ chưa tiến hành dựng nhà được.

d) Đầu tư làm đường bê tông đến các điểm trường TĐC tại xã; xem xét xây kè phía sau điểm trường Nậm Khao và trung tâm Mường Mô.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Về việc đầu tư làm đường bê tông nội bản (bao gồm cả đường đến các trường học): UBND tỉnh đã chỉ đạo đưa vào Chương trình xây dựng nông thôn mới để triển khai; chính sách tái định cư của Chính phủ ban hành không đầu tư mặt đường bê tông nội bản.

- Hiện tượng sạt lở sau ta luy dương Trường mầm non Nậm Khao và trung tâm Mường Mô: UBND tỉnh đã có chủ trương xử lý. Hiện nay, Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục và triển khai thi công theo quy định.

e) Sớm thanh toán cho 96 hộ thuộc diện TĐC thủy điện Lai Châu đã được Ban QLDA đo đạc, kiểm đếm diện tích đất nương, cây cối, ao cá; Hỗ trợ cho 200 hộ bị ảnh hưởng do lòng hồ thủy điện nước dâng ngập toàn bộ diện tích đất sản xuất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Vấn đề này đã được Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh đo đạc, kiểm đếm đầy đủ, đã niêm yết công khai khối lượng cho các hộ dân. Hiện tại Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ và lập phương án bồi thường cho các hộ dân. Và sẽ thanh toán cho Nhân dân khi có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

7. Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị có biện pháp xử lý, khắc phục đoạn cống thuộc Quốc lộ 4D địa phận bản Sùng Chô.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công ty CP QL&XD cầu đường 3 phối hợp cùng UBND xã Nậm Loỏng tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục.

Do đây là tuyến Quốc lộ, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải báo cáo và đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư xây dựng cống mới tại vị trí Km25+625.

8. Đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh đề nghị đầu tư kinh phí thực hiện dự án mở đoạn đường nối đường Ngô Quyền đến Hồ Thượng thuộc thành phố Lai Châu.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tuyến đường này đã nằm trong quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố. UBND tỉnh sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng khi có điều kiện.

9. Cử tri huyện Tam Đường đề nghị:

a) Công nhận bản Tề Suối Ngài của Thị trấn Tam Đường là bản đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Bản Tề Suối Ngài đã được công nhận là bản đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc.

b) Nghiên cứu chế độ hỗ trợ đối với bệnh nhân động kinh, tâm thần không thuộc đối tượng hưởng BHXH, không thuộc hộ nghèo

UBND tỉnh trả lời như sau:

Từ năm 2013 về trước, Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế triển khai dự án sức khỏe tâm thần cộng đồng, nguồn kinh phí do TW hỗ trợ miễn phí thuốc cho các đối tượng. Từ năm 2014 đến nay, Chương trình không hỗ trợ cấp thuốc miễn phí, việc hỗ trợ, thanh toán cho các đối tượng thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

10. Cử tri huyện Tân Uyên đề nghị Cấp lại Huân chương kháng chiến cho bà Nguyễn Thị Phan, cư trú tại tổ dân phố số 2, thị trấn Tân Uyên do sai họ và quê quán.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đề nghị cá nhân bà Nguyễn Thị Phan liên hệ với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để được hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho việc chỉnh sửa, cấp lại.

11. Cử tri thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường đề nghị: đề xuất với Bộ, ngành trung ương sớm có quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo; đồng thời có chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương sớm ban hành các quy định cho địa phương thực hiện.

12. Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đề nghị:

a) Xem xét lại chính sách thu hút cán bộ, bác sỹ có trình độ tay nghề cao đến công tác tại tỉnh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong thời gian qua chính sách thu hút cán bộ, bác sỹ có trình độ tay nghề cao đến công tác tại tỉnh không đạt được như mong muốn. Nguyên nhân là do môi trường sống, điều kiện làm việc, giá cả sinh hoạt, giao thông đi lại… của tỉnh còn nhiều khó khăn, kém sức hấp dẫn. Về mức thu hút của tỉnh đã tương đương với một số tỉnh khác trong khu vực.

b) Tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế ưu tiên thực hiện Đề án 1816 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về cử cán bộ luân phiên từ bệnh viện tuyến trên hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong những năm qua các Bệnh viện tuyến Trung ương đã cử cán bộ có trình độ, tay nghề lên luân phiên hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến tỉnh của Lai Châu nhờ đó công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân các dân tộc trên điạ bàn tỉnh Lai Châu ngày càng được nâng lên, số ca bệnh nặng phải chuyển tuyến ngày một giảm.

Hiện tại Ngành y tế Lai Châu vẫn tiếp tục đề nghị Bộ Y tế cử người lên hỗ trợ về chuyên môn và cử cán bộ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương.

c) Kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế có chính sách đặc thù đối với các tỉnh khó khăn trong công tác tuyển sinh hệ đại học y chuyên tu và hệ tại chức chuyên khoa I, II. Đồng thời xem xét hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định cuả tỉnh đối với cán bộ, CCVC ngành y tế được cử đi đào tạo. Tăng cường chính sách hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học Y đối với cán bộ, CCVC ngành y tế tại tỉnh và thực hiện chế độ đãi ngộ đối với người là dân tộc Kinh đã sinh ra, lớn lên và công tác cống hiến tại Lai Châu”.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế có chính sách đặc thù đối với các tỉnh khó khăn như Lai Châu.

13. Cử tri huyện Tam Đường đề nghị cho chia tách bản Bản Giang, xã Bản Giang (120 hộ), bản Xì Mình Khan, Chin Chu Chai, Phan Chu Hoa xã Nùng Nàng để thuận tiện trong việc quản lý

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ quy định không chia tách các thôn, bản, phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn, bản, phố mới; khuyến khích việc sáp nhập thôn, bản, phố để thành lập thôn, bản, phố mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn, bản, phố.

Yêu cầu UBND huyện Tam Đường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã: Bản Giang, Nùng Nàng khảo sát phương án chia tách, thành lập bản. Trường hợp đủ điều kiện và thật cần thiết thì trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh cho chia tách, thành lập bản.

14. Cử tri huyện Tân Uyên đề nghị cho chia tách thị trấn Tân Uyên.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thực hiện Công văn số 2660/BNV-CQĐP ngày 23/6/2015 của Bộ Nội vụ (Trong đó quy định: UBND các tỉnh tạm dừng việc trình Chính phủ Hồ sơ, Đề án thành lập giải thể, nhập, chia, điều chỉnh đơn vị hành chính). Trong thời gian tới chưa thực hiện chia tách đối với thị trấn Tân Uyên.

15. Cử tri huyện Sìn Hồ đề nghị: làm rõ ranh giới giữa các xã: Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường với xã Ma Quai.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Sìn Hồ, Tam Đường và thành phố Lai Châu thực hiện nghiêm Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 16/3/2015 của Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra ngoài thực địa xác định rõ ranh giới để Nhân dân được biết tránh tình trạng xảy ra tranh chấp.

16. Ban Thường trực UBMTTQ đề nghị:

a) Quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các hội đặc thù.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Các hội đặc thù hoạt động theo pháp luật, điều lệ do đại hội thông qua và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND tỉnh không hướng dẫn, quy định thêm.

b) Rà soát, kiểm tra và có giải pháp quản lý nhằm hạn chế tình trạng người dân tại các xã biên giới sang lao động tự do tại Trung Quốc. Đồng thời có biện pháp, kế hoạch tạo công ăn, việc làm cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng công an, biên phòng nắm tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, quy định trên tuyến biên giới Việt - Trung. Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tạo công ăn, việc làm cho Nhân dân.

B. THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH.

1. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh xin tiếp thu các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Sau khi nhận được Báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 614/UBND-NLN ngày 12/5/2015 chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện.

2. Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ năm 2011 đến năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh xin tiếp thu các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Sau khi nhận được Báo cáo giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 922/UBND-NLN ngày 25/6/2015 chỉ đạo các sở ngành và địa phương triển khai thực hiện.

3. Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh xin tiếp thu các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội. Sau khi nhận được Báo cáo giám sát, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương triển khai thực hiện.

4. Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thực hiện Luật thi hành án hình sự đối với thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

UBND tỉnh trả lời như sau:

UND tỉnh xin tiếp thu các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh. Theo báo cáo, về cơ bản các phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, lực lượng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an các cấp đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; riêng lực lượng công an xã việc trang bị tư trang cá nhân còn hạn chế. Năm 2015, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh bố trí 4.223 triệu đồng để đáp ứng các yêu cầu.

5. Giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 về chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh xin tiếp thu các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh.

Năm học 2014-2015, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 30/6/2014). Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện cấp phát gạo cho học sinh 4lần/năm học và đảm bảo kịp thời.

Ngày 15/6/2015 Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh (02 tháng đầu học kỳ I năm học 2015-2016) và giao Cục dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thực hiện cấp phát. UBND tỉnh đã phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo quy định. Kế hoạch cấp phát đảm bảo kịp thời cho học sinh ngay từ đầu học kỳ.

C. VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH, CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI NỘI DUNG CHẤT VẤN

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, có 2 đại biểu chất vấn:

1. Chất vấn Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về văn hóa cơ sở.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tiếp tục triển khai Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà văn hóa các xã, phường, thị trấn; bản, khu phố trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Sở Văn hóa đang nghiên cứu, xây dựng để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế mới đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Văn hóa đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho các đối tượng trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý nhà văn hóa và Thường trực BCĐ các huyện, thành phố. Cử phương pháp viên xuống cơ sở hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động nhà văn hóa cho đối tượng được giao quản lý.

2. Chất vấn giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ảnh hưởng của bãi rác thành phố Lai Châu làm ô nhiễm nguồn nước bản Nà Bỏ, xã Bản Giang: Đồng chí Giám đốc đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ xét nghiệm mẫu nước, nguồn nước; sau khi có kết quả sẽ báo cáo bằng văn bản với đại biểu.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra, phân tích mẫu nước tại mó nước bản Nà Bỏ, xã Bản Giang (Báo cáo số 269/BC-STNMT ngày 10/4/2015, kết quả là nguồn nước bị ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh); UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát, lập dự án cấp nước sinh hoạt thay thế nguồn nước bị ô nhiễm tại mó nước Nà Bỏ, xã Bản Giang (Tại Văn bản số 582/UBND-TN ngày 07/5/2015). Dự án sẽ được phê duyệt và khởi công trong năm 2015./.

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này