8247 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV
(Ngày đăng :24/12/2019 4:00:49 CH)


Cử tri bản Khoen On, xã Khoen On, huyện Than Uyên kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Sau kỳ họp thứ mười, trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, chuyển 31 kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri tới 10 sở, ban, ngành. Các sở, ban, ngành đã có văn bản trả lời, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp tại Báo cáo số 504/BC-HĐND ngày 03/122019, BBT Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải nội dung trả lời của các sở, ngành tỉnh, như sau:

A. NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND TỈNH

I. HUYỆN PHONG THỔ

1. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (tại Báo cáo số 958/BC-STNMT ngày 26/9/2019)

a) Cử tri xã Sin Suối Hồ kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quy hoạch các loại đất,  hiện nay tại bản Trung Hồ, xã Sin Suối Hồ một số hộ dân có diện tích canh tác đất trồng lúa, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đối chiếu với bản đồ lại nằm trong quy hoạch đất rừng; đồng thời khi quy hoạch diện tích rừng nên để dành một số diện tích cho nhân dân có thể khai hoang canh tác sản xuất thêm.

Trả lời:

Sau khi nhận được Văn bản số 346/HĐND-VP ngày 27/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 04/9/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phong Thổ và UBND xã Sin Suối Hồ họp, thống nhất, cụ thể như sau:

Đối với diện tích đất (khoảng 3,0 ha) của một số hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa): Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, thực hiện rà soát quy hoachh đối với diện tích của một số hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp. Do đó, những hộ có diện tích canh tác đất trồng lúa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể yên tâm sử dụng và đầu tư, sản xuất.

Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện rà soát để xác lập lại ranh giới quy hoạch 3 loại rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất theo đề cương kỹ thuật, dự toán được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 02/7/2019; trên cơ sở rà soát sẽ xác lập lại ranh giới đất lâm nghiệp, dự kiến đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp khoảng 190.000 ha đất có cây bụi và đất trống trảng cỏ, diện tích này có khả năng khai thác, quỹ đất này cho mục đích sản xuất nông nghiệp (gồm: đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm) để Nhân dân có thể khai hoang, sản xuất nông nghiệp.

b) Cử tri xã Mường So kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét một số diện tích đất ở, đất nông nghiệp của bản Nậm Cung nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Mường So nhưng Nhà nước không sử dụng, đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện cho nhân dân được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được xây dựng nhà ở đáp ứng nhu cầu tách hộ của các giá đình trong bản.

Trả lời: Về nội dung này, do khu công nghiệp Mường So chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt nên người sử dụng đất vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 166 Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy ngày 16/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 1182/STNMT-ĐĐB đề nghị UBND huyện Phong Thổ phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND xã Mường So hướng dẫn cử tri xã Mường So thực hiện theo đúng quy định.

2. Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 2924/PCLC-TTBV&PC ngày 10/10/2019)

Cử tri xã Mù Sang kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét bổ sung thêm cột điện của đường dây truyền tải lưới và đổi trạm biến áp công suất lớn hơn cho bản Lảng Than, xã Mù Sang.

Trả lời: Ngày 06/9/2019 Điện lực Phong Thổ đã phối hợp với UBND xã Mù Sang tiến hành kiểm tra các hộ sử dụng điện tại bản Lảng Than ĐZ 0,4kV TBA Mù Sang 2, xã Mù Sang. Điện áp tại các vị trí cột số 40, 41 cuối tuyến ĐZ 0,4kV Điện áp các pha 225-230 (V). Do đó điện áp luôn đảm bảo cấp điện cho các hộ sử dụng. Ngoài ra tiến hành kiểm tra một số hộ dân từ sau công tơ về phụ tải khách hàng đã cũ, tiết diện nhỏ không đảm bảo với công suất sử dụng.

II. HUYỆN SÌN HỒ

1. Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời (tại Công văn số 230/CTQLTN-KHKT ngày 30/9/2019)

Cử tri xã Ma Quai kiến nghị: Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu nâng cấp kênh mương thủy lợi Bum Nưa (Công ty đã hứa nâng cấp nhiều lần nhưng chưa thấy thực hiện).

Trả lời:Mương thủy lợi Bum Nưa thuộc hệ thống kênh nhánh của CTTL Ma Quai Thàng được UBND tỉnh giao Công ty đang quản lý. Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri Công ty đã phối hợp với UBND xã Ma Quai tiến hành kiểm tra hiện trạng và lên phương án nâng cấp mương thủy lợi Bum Nưa. Công ty phê duyệt tại Quyết định số 224/QĐ-CTQLTN, ngày 23/9/2019 về việc phê duyệt thiết kế + Dự toán công trình nâng cấp tuyến kênh CTTL Ma Quai Thàng, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ. Dự kiến thời gian thi công xong trong quý IV năm 2019.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 1548/BC-SNN ngày 03/10/2019)

 Cử tri xã Pa Tần kiến nghị: Sở Nông nghiệp và PTNT sớm sửa chữa khắc phục công trình cấp nước sạch Trung tâm xã bị hư hỏng trong đợt bão lũ tháng 6/2018 để đảm bảo đời sống của nhân dân.

Trả lời:

Công trình cấp nước Trung tâm xã Pa Tần được đầu tư xây dựng và đưa vào bàn giao sử dụng tháng 5 năm 2017, cấp nước cho 6 bản An Tần, Pa Tần 1+2+3+4, Cầu Phà. Sau khi bàn giao công trình hoạt động tốt đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân, nhưng do đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 24-28/6/2018, một số hạng mục của công trình đã hư hỏng nặng nên công trình không có khả năng hoạt động.

Ngay sau đợt mưa lũ kết thúc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn phối hợp với các đơn vi có liên quan rà soát đánh giá lập phương án sửa chữa, sử dụng nguồn vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết kế hoạch năm 2019 của tỉnh để sửa chữa, tuy nhiên đây là nguồn vốn nước nước ngoài, nên thực hiện theo quy định của chương trình. Đến nay công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 09/7/2019, Chủ đầu tư đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến công trình sẽ được triển khai xây dựng vào tháng 11/2019.

III. HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1. Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 2924/PCLC-TTBV&PC ngày 10/10/2019)

Cử tri bản Tòng Pẳn, Vân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc sớm đền bù cho các hộ gia đình có diện tích đất và hoa mầu bị ảnh hưởng do thi công đường điện 110kV (kiến nghị này đã được trả lời tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV nhưng đến nay nhân dân chưa nhận được bồi thường).

Trả lời:

Kiến nghị của các hộ dân bản Tòng Pẳn, Vân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường về việc đền bù ảnh hưởng dự án ĐZ 110kV Phong Thổ -Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau TBA 220kV Than Uyên.

Dự án nêu trên không thuộc thẩm quyền của Công ty Điện lực Lai Châu. Do đó Công ty đã gửi văn bản về Ban QLDA lưới điện phối hợp giải quyết kiến nghị tại văn bản số 2783/PCLC-TTBV&PC ngày 25/9/2019 và đã nhận được văn bản phúc đáp số 4449/BDALĐ-PQLCT1, ngày 27/9/2019 với nội dung như sau:

Dự án đã hoàn thành đóng điện vào ngày 04/12/2017, tuy nhiên đến nay chưa được phê duyệt phương án bồi thường GPMB. Do vậy Ban QLDA lưới điện chưa có cơ sở thực hiện chi trả tiền đền bù cho các hộ dân.

Hiện tại Ban QLDA lưới điện đang làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tam Đường hoàn thiện phương án bồi thường GPMB, đồng thời đôn đốc các đơn vị đo vẽ hoàn thiện hồ sơ trích đo, trình Sở Tài nguyên môi trường thẩm định. Sau khi phương án bồi thường GPMB cho dự án được phê duyệt, Ban QLDA lưới điện sẽ tổ chức chi trả tiền đền bù cho các hộ dân.

2. Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Báo cáo số 1050/BC-SGTVT ngày 02/10/2019)

Cử tri bản Đông Pao 1, xã Bản Hon, huyện Tam Đường kiến nghị: “Sở Giao thông Vận tải xem xét có phương án xây kè chống sạt lở và làm hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực Km15+740 đường tỉnh lộ 136”.

Trả lời:Ngày 12/9/2019 Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với UBND huyện Tam Đường, UBND xã Bản Hon tiến hành kiểm tra thực địa hiện trường khu vực đoạn Km15+650-Km15+760/ĐT.136, cụ thể:

- Về việc xây kè chống sạt lở thuộc đoạn Km15+650-Km15+670, theo đề nghị của cử tri là không khả thi vì lý do: Phía taluy dương bị sạt lở, tràn lấp rãnh dọc bê tông gây cản trở dòng chảy, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và hư hại công trình đường bộ, tại vị trí tuyến có địa hình độ dốc ngang thoải, mái taluy thấp, do đó chỉ thực hiện hót sụt, vét rãnh dọc hoàn trả kết cấu đường bộ là đảm bảo yêu cầu.

- Về việc làm hệ thống rãnh thoát nước thuộc đoạn Km15+695-Km15+735 (L=40m): Hiện tại đoạn tuyến chưa có rãnh dọc để thoát nước, Sở GTVT tiếp tục phối hợp với UBND huyện Tam Đường và UBND xã Bản Hon vận động hộ gia đình ông Tao Văn Ín hoàn trả lại phần đất của đường bộ để Sở GTVT sớm triển khai thực hiện.

IV. HUYỆN THAN UYÊN

1. Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Báo cáo số 1050/BC-SGTVT ngày 02/10/2019)

Cử tri xã Mường Than, huyện Than Uyên kiến nghị:“Sở Giao thông Vận tải xem xét đầu tư rãnh dọc quốc lộ 32 đoạn từ khu vực cây xăng đến ngã ba đường lên Phương Quang”.

Trả lời:Theo kiến nghị của cử tri, ngày 11/9/2019 Sở Giao thông vận tải đã có Tờ trình số 1024/TTr-SGTVT gửi Tổng cục ĐBVN về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2020. Sau khi được Tổng cục ĐBVN chấp thuận Sở Giao thông vận tải sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

V. HUYỆN NẬM NHÙN

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời (tại Báo cáo số 1138/BC- BQLDA ngày 14/10/2019)

a) Cử tri bản Huổi Chát, xã Nậm Manh kiến nghị:Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT xem xét, giải quyết và xác minh lại diện tích vùng ngập thủy điện Lai Châu cho những hộ đã đo đạc nhưng không có số liệu diện tích cụ thể trong danh sách bồi thường và chưa được đền bù, gồm có các hộ: Hộ ông Giàng A Mua (đã đo năm 2012, tại cột mốc 226); các hộ: Vừ A Chống, Giàng A Giắn, Giàng Sinh Minh, Vàng A Dung, Giàng A Ký, Mùa A Sùng (đã đo năm 2015, tại cột mốc 297).

Trả lời:

Đất của các hộ dân nằm dưới cos ngập 226 đã được đo đạc xong từ tháng 4 năm 2012, qua nhiều lần xác minh nguồn gốc, niêm yết công khai kết quả đo đạc, phương án bồi thường nhân dân không có ý kiến thắc mắc, và từ đó đến nay nước đã ngập. Việc kiến nghị trên là không có cơ sở. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ thì các hộ dân trên đã được bồi thường, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Diện tích thu hồi (m2)

Số tiền bồi thường đã nhận

Ghi chú

1

Giàng A Chá

17.004,3

272.004.700

 

2

Giàng A Giắn

4.138,0

43.862.800

 

3

Giàng A Mua

7.873,1

107.134.200

 

4

Mùa A Sùng

6.519,2

89.964.960

 

5

Vàng A Dung

15.043,7

208.303.060

 

6

Vừ A Chống

12.162,2

158.344.460

 

- Hộ ông Giàng A Minh đã đo đạc được 5.969,2 m2 tuy nhiên diện tích đất trên đã được UBND xã xác định là có nguồn gốc rừng phòng hộ và phát rừng làm nương năm 2012, và nhất trí không bồi thường.

- Hộ ông Giàng A Ký: Qua kiểm tra hồ sơ không có tên, trong các biên bản họp triển khai đo đạc, kiểm đếm, và niêm yết công khai cũng không có ý kiến gì. Đến nay nước đã ngập 7 năm, đã mất hết hiện trạng, hộ gia đình mới có ý kiến kiến nghị, do vậy không còn cơ sở nào để giải quyết.

- Nội dung kiến nghị này, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT tỉnh Lai Châu đã Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 819/BC-BQLDA ngày 02/7/2019.

b) Cử tri Sình Giống Lâu, bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà kiến nghị: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT xem xét, giải quyết việc gia đình ông có nương sắn tại ngã ba cầu treo Nậm Pồ, bị ảnh hưởng do thi công cầu treo tránh ngập đường TĐC Huổi Mắn, đơn vị thi công đã tiến hành đo đạc và hứa sẽ bồi thường đất nương với diện tích là 2000m2 và sản lượng hoa màu bị ảnh hưởng trước tháng 7 năm 2019; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đền bù cho gia đình.

Trả lời: Với nội dung kiến nghị của ông Sình Giống Lầu, ngày 06/8/2019 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định số 53/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt phương án bồi thường đất đai; tài sản vật kiến trúc; cây cối hoa màu; hỗ trợ sản xuất (hỗ trợ 1000 đồng/m2) cho các hộ dân bản Huổi Mắn và Huổi Lính xã Nậm Chà có đất thu hồi thực hiện xây dựng công trình cầu treo Nậm Pồ, khu TĐC Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.Ngày 06/9/2019 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu đã tổ chức chi trả tiền và các hộ đã nhận tiền đầy đủ.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời (tại Công văn số 1374/BCH-DA ngày 04/9/2019)

Cử tri Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn đề nghị:Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xem xét sớm có phương án tu sửa lại đường tuần tra biên giới (Mốc 51 - 52), hiện tại đã xuống cấp do xói mòn thành nhiều rãnh sâu, gây khó khăn trong việc đi lại tuần tra biên giới. 

Trả lời:

Tuyến đường tuần tra từ khu vực Mốc giới số 51 đến Mốc giới số 52 xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn thuộc dự án đường tuần tra biên giới Hua Bum – Nậm Tần được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt đầu tư năm 2002 và giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư với quy mô (Đường đất, bề rộng nền đường 3,0m, tổng chiều dài 36,6 km), được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2006 đến nay đã hơn 10 năm, do suất đầu tư thấp nền đường hẹp thời tiết  khí hậu trên khu vực biên giới quanh năm ẩm ướt, mưa lớn gây sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân trong khu vực, mặc dù cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Hua Bum và nhân dân trên địa bàn đã chủ động khắc phục, xong do khối lượng sạt lở lớn, kinh phí duy tu bảo trì hàng năm không có nên việc tu sửa, nâng cấp tuyến đường trên là rất khó khăn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn và sẽ đề nghị UBND tỉnh Lai Châu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo Chính phủ xem xét đầu tư kinh phí để nâng cấp tuyến đường trên.

3. Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 2924/PCLC-TTBV&PC ngày 10/10/2019)

Cử tri các bản Nậm cười, xã Hua bum, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét kéo điện lưới cho nhân dân bản Nậm Cười để nhân dân có điện lưới sử dụng.

Trả lời:

Khu vực bản nậm cười, xã Hua Bum có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thông từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước, do đó chưa triển khai thực hiện được các bước tiếp theo. Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg, ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020; dự án được bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn, PC Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Công ty Điện lực Lai Châu kính đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến với các Bộ ngành trung ương bố trí kế hoạch vốn cho dự án để sớm triển khai các bước tiếp theo của dự án.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 1548/BC-SNN ngày 03/10/2019)

Cử tri Quàng Văn Diên, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; hiện tại nhân dân dùng thuốc diệt cỏ cháy tràn lan trên địa bàn xã, rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của Nhân dân.

Trả lời:

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 230 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, trong đó có 215 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; trong đó huyện Nậm Nhùn có 2 cơ sở buôn bán thuốc BVTV. Tuy nhiên nông dân tại xã Trung Chải đa số đều ra các cửa hàng tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ mua thuốc bảo vệ thực vật về sử dụng.

- Thuốc trừ cỏ cháy nhanh có hoạt chất Paraquat đã bị loại bỏ khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam theo Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT kết từ ngày 08/02/2019. Tại thời điểm đầu đầu vụ sản xuất Xuân hè, nông dân một số các địa phương vẫn sử dụng để phun cho các cây trồng trên nương (ngô, chuối...), trong đó xã Trung Trải diện tích trồng ngô có sử dụng thuốc trừ cỏ vụ Xuân hè là 75ha, thường phun 2 lần trong vụ sản xuất.

- Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Lai Châu thuốc trừ cỏ cháy (hoạt chất Paraquat) cơ bản đã không còn trên thị trường. Kết quả thanh tra chuyên ngành 21 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp (từ ngày 17- 28/6/2019)  (Than Uyên 5, Tân Uyên 5, Tam Đường 3, thành phố Lai Châu 2, Sìn Hồ 2, Phong Thổ 4) đa số các cơ sở kinh doanh giống phân bón, thuốc BVTV  chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Kết quả không phát hiện thấy thuốc trừ cỏ cháy nhanh có hoạt chất Paraquat tại thời điểm thanh tra.

- Tuy nhiên hiện tại người dân vẫn sử dụng các thuốc trừ cỏ khác có trong danh  mục để thay thế thuốc trừ cỏ cháy. Vì vậy để quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ  trong sản xuất nông nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người, vật nuôi, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt, cần phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn  cho các thôn, bản đưa vào quy ước, hương ước trong việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong nông nghiệp. Không phun thuốc trừ cỏ xung quanh khu vực nguồn nước sinh hoạt, phải cách nguồn nước sinh hoạt có bán kính từ 500-1.000m.

VI. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp trả lời (tại Công văn số 669/CV-BQLDA ngày 04/10/2019)

Cử tri Nguyễn Phúc Hồi bản Nậm Loỏng 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châukiến nghị: Năm 2004, thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà tạm cho CBCNV Lai Châu đợt II, hộ ông Nguyễn Phúc Hồi, Bản Nậm Loỏng 3 bị thu hồi 580m2 đất. Do còn một số ý kiến chưa nhất trí với nội dung đền bù nên gia đình chưa nhận tiền bồi thường, đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Căn cứ vào Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Phương án đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng tại địa bàn xã Nậm Loỏng - xã Tam Đường để xây dựng cơ sở hạ tầng và khu nhà tạm cho CBCNV Lai Châu đợt II theo Quyết định số 114/QĐ-UB ngày 19/3/2004, Ban QLDA Chuyên ngành Xây dựng được giao chi trả tiền đền bù cho các đối tượng được bồi thường được phê duyệt tại phương án. Trong đó, hộ Ông Hồi được bồi thường số tiền là: 5.475.200 đồng.

Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu đã cùng với Hội đồng Bồi thường HT TĐC cấp tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần tiến hành chi trả số tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, Ông Hồi không đồng ý nhận tiền với lý do Nhà nước đền bù chưa thỏa đáng. Do thời gian kéo dài quá lâu (Từ năm 2004), vì vậy để đảm bảo các quy định hiện hành, ngày 23/7/2012 BQLDA các công trình của tỉnh đã tiến hành nộp Ngân sách Nhà nước số tiền: 234.494.000 đồng còn lại do các hộ chưa nhận của Phương án đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng tại địa bàn xã Nậm Loỏng - huyện Tam Đường để xây dựng cơ sở hạ tầng và khu nhà tạm cho CBCNV Lai Châu đợt II theo quyết định số 114/QĐ-UB ngày 19/3/2004, trong đó bao gồm cả số tiền của hộ Ông Hồi tại Giấy nộp trả vốn đầu tư ngày 23/7/2012 đồng thời đã lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt theo quy định.

Tại Công văn số 816/UBND-TN ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thống nhất giải quyết tồn tại, bất cập đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi nhưng chưa sử dụng tại địa bàn Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu giải quyết, xử lý đối với diện tích đất đã có quyết định  thu hồi nhưng chưa sử dụng.

VII. HUYỆN MƯỜNG TÈ

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu trả lời (tại Báo cáo số  608/BCC-LCH ngày 30/9/2019)

a) Cử tri thị trấn Mường Tè kiến nghị: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu xem xét việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Mường Tè bắt ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay tiền, trong khi người vay đã thế chấp sổ đỏ và chứng nhận bảng lương, nếu không mua bảo hiểm sẽ không được vay tiền. Thái độ phục vụ hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ tín dụng trong quá trình thẩm định hồ sơ và xét duyệt cho vay. Trong khi Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải giảm thủ tục hành chính, kịp thời giải ngân để tránh việc vay lãi suất cao bên ngoài, tín dụng đen.

Trả lời:

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Agribank Chi nhánh Lai Châu xác minh, làm rõ các nội dung kiến nghị của cử tri tại Văn bản số 342/HĐND-VP ngày 27/8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu.

Đồng thời, ngày 17/9/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã thành lập Đoàn công tác làm việc với Agribank chi nhánh huyện Mường Tè để trực tiếp nắm bắt tình hình thực tế những kiến nghị của cử tri nêu tại Văn bản số 342/HĐND-VP ngày 27/8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu.

Căn cứ kết quả làm việc trực tiếp của Đoàn công tác, Báo cáo giải trình số 762/NHNo.LCH-KTKS của Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu, Báo cáo giải trình số 38/BC-NHNo.MT của Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè và Biên bản làm việc giữa Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Mường Tè; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu xin báo cáo giải trình như sau:

- Về kiến nghị “Bắt ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay tiền”:

Bảo hiểm Bảo an tín dụng là sản phẩm dịch vụ của ABIC do Chi nhánh Agribank tham gia phân phối với vai trò là Tổng đại lý của ABIC theo Công văn hướng dẫn số 937/NHNo-NCPT ngày 27/02/2010 của Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam. Việc tuyên truyền, vận động khách hàng mua Bảo hiểm Bảo an tín dụng nhằm mục đích giúp bảo đảm khả năng trả nợ cho khách hàng khi gặp rủi ro về thương tật hoặc tử vong, qua đó giúp ngân hàng và khách hàng giảm thiểu rủi ro trong cho vay vốn tín dụng.

Thực tế, trong các năm 2017 và 2018, Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè đã có 6 khách hàng tham gia bảo hiểm được giải quyết quyền lợi Bảo hiểm Bảo an tín dụng, với tổng số tiền được đền bù gần 610 triệu đồng.

Tuy nhiên, do một số cán bộ tín dụng chưa giải thích, phổ biến rõ ràng về chính sách ưu việt của Bảo hiểm bảo an tín dụng nên dẫn đến khách hàng hiểu lầm là ngân hàng gây khó khăn, ép buộc.

Để xảy ra tình trạng trên, Ban Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Mường Tè đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với toàn thể cán bộ liên quan.

- Về kiến nghị “Thái độ phục vụ hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ tín dụng trong quá trình thẩm định hồ sơ và xét duyệt cho vay”:

Ban Thường trực MTTQ huyện Mường Tè xác nhận trong thời gian vừa qua, cử tri mới nghe thông tin từ dư luận và không nêu tên trường hợp cụ thể nào phản ánh.

Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè đã nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe với tinh thần cầu thị; đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ và nhân viên của Chi nhánh chấp hành nghiêm túc văn hóa Agribank và các quy định liên quan về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Ngân hàng.

b) Cử tri thị trấn Mường Tè đề nghị: Mở thêm chi nhánh một số ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện để có tính cạnh tranh, tạo điều kiện để Nhân dân, doanh nghiệp vay vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đồng thời đầu tư thêm cây ATM tại khu vực trung tâm huyện (khu 8) để thuận tiện cho người dân rút tiền.

Trả lời:

* Về kiến nghị mở thêm chi nhánh một số ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện Mường Tè:

Theo quy định hiện hành, việc cho phép mở rộng mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại (thành lập chi nhánh, phòng giao dịch) thuộc thẩm quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu có nhiệm vụ tham mưu và thực hiện việc chấp thuận đủ điều kiện khai trương theo đề nghị của các ngân hàng thương mại.

Ngày 12/9/2019, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã ban hành Văn bản số 562/LCH-TTGS, chấp thuận đủ điều kiện khai trương đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Lai Châu - phòng giao dịch Mường Tè tại Khu 8, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Mường Tè hiện đã có trụ sở hoạt động của 02 ngân hàng thương mại (gồm: Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè và Phòng giao dịch trực thuộc LienVietpostbank Chi nhánh Lai Châu) và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Tè.

Thực hiện chủ trương tại Kế hoạch số 1371/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tích cực tham mưu cho UBND tỉnh Lai Châu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân mở rộng mạng lưới tại các địa bàn nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện để Nhân dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng về thanh toán không dùng tiền mặt và vay vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen.

* Về kiến nghị mở thêm cây ATM tại khu vực trung tâm (khu 8) huyện Mường Tè:

Theo báo cáo của Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè và LienVietpostbank Chi nhánh Lai Châu, trong thời gian tới 02 đơn vị này sẽ đề nghị cấp trên trang bị thêm cây ATM tại huyện Mường Tè để phục vụ nhu cầu giao dịch của người dân.

B. NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HĐND TỈNH

I. HUYỆN PHONG THỔ

1. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời (tại Công văn số 1833/BCH-DA ngày 25/11/2019)

Cử tri các xã: Sì Lở Lầu, Ma Li Chải, huyện Phong Thổ kiến nghị: Quá trình thi công tuyến đường ra Mốc 72 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư đã vùi lấp một số diện tích đất sản xuất và khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, giải quyết.

Trả lời:

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giao làm Chủ đầu tư xây dựng công trình: Tuyến kè chống xói lở bảo vệ bờ suối Na Mu Chi Hồ khu vực mốc 72(2) tai Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015. Sau khi có Quyết định Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã triển khai các bước theo đúng trình tự và thi công  tuyến đường ra khu vực Mốc 72(2) hoàn thành vào tháng 7/2019. Do năm 2019 mưa lớn kéo dài gây sạt lở một số vị trí làm ảnh hưởng đến việc đi lại làm nương rẫy của nhân dân trong xã mà không ảnh hưởng đến nương rẫy và tài sản hoa mầu của nhân dân. Trong thời gian tới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục các vị trí sụt sạt đảm bảo giao thông thuận lợi cho nhân dân đi lại làm ăn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 1902/BC- SNN ngày 25/11/2019)

a) Cử tri xã Hoang Thèn kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cho các hộ gia đình trồng cao su tiểu điền được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Trả lời:

Hiện nay, cây cao su vẫn được xác định là cây đa mục đích theo Quyết định số 2855/QĐ-BNN ngày 17/09/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, từ năm 2019 diện tích trồng cây cao su sẽ được chi trả tiền DVMTR khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có cung ứng DVMTR.

- Nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp.

- Đảm bảo các tiêu chí thành rừng theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

b) Cử tri xã Ma Li Pho kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết việc người dân bản Tả Phìn, xã Ma Li Pho không được hưởng dịch vụ môi trường rừng của Thủy điện Nậm Cát.

Trả lời:

Ngày 22/11/2019, tại Trụ sở làm việc của UBND xã Ma Li Pho huyện Phong Thổ, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với Ban QLRPH huyện Phong Thổ tổ chức buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND xã Ma Li Pho và đại diện nhân dân bản Tả Phìn. Tại buổi làm việc đã thống nhất xác định từ năm 2013 đến năm 2018, bản Tả Phìn xã Ma Li Pho huyện Phong Thổ đều được hưởng tiền DVMTR từ nhà máy thủy điện Nậm Cát. Từ năm 2019, căn cứ kết quả bảo vệ rừng hàng năm của bản Tả Phìn, sẽ tiếp tục được chi trả tiền DVMTR từ nhà máy thủy điện Nậm Cát theo quy định.

II. HUYỆN SÌN HỒ

1. Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu trả lời (tại Công văn số 546/CSLC-QLKT ngày 28/11/2019)

Cử tri các xã: Nậm Cuổi, Noong Hẻo kiến nghị: Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện rà soát, xác minh cấp chứng nhận góp đất trồng cây cao su cho một số hộ dân có góp đất trồng cây cao su nhưng chưa được nhận giấy chứng nhận góp đất; đồng thời công bố sản lượng, lợi nhuận, cổ phần những nơi cao su đã khai thác cho Nhân dân góp đất được biết.

Trả lời:

Thực hiện biên bản thỏa thuận số 2974/BB-CSVN ngày 14/12/2011 giữa Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và UBND tỉnh Lai Châu về phương án “Hộ gia đình, cá nhân góp quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh với các Công ty CP cao su trồng cây cao su chia sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Từ năm 2013 đến nay Công ty cổ phần cao su Lai Châu đang triển khai công tác ký kết hợp đồng góp đất với các hộ dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có nhiều ý kiến vướng mắc của người dân, Công ty đã tổng hợp và báo cáo huyện Sìn Hồ với 2 văn bản số 57/CSLC-QLKT ngày 26/02/2019, số 258/CSLC-QLKT ngày 10/07/2019 về việc đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình ký kết hợp đồng góp đất.

Công ty đã làm việc với UBND huyện Sìn hồ, phòng TNMT, phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký huyện Sìn Hồ trong quá trình tháo gỡ ý kiến vướng mắc của các hộ dân. Tuy nhiên, số lượng ý kiến vướng mắc lớn, lực lượng tham gia giải quyết thiếu nên việc giải quyết vẫn còn rất chậm.

Kiến nghị: Kính mong HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, Sở TN&MT, UBND huyện Sìn Hồ và Phong Thổ giúp đỡ Công ty sớm chỉ đạo kiểm tra, rà soát dứt điểm các vướng mắc, tồn tại mà người dân ý kiến và cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân chưa được cấp để Công ty ký kết hợp đồng và chi trả phần trăm tiền góp đất hàng năm kịp thời cho các hộ dân, tránh người dân thắc mắc kéo dài.

Ý kiến cử tri xã Nậm Cuổi, Noong Hẻo kiến nghị công bố sản lượng, lợi nhuận, lợi nhuận, cổ phần những nơi cao su đã khai thác cho nhân dân góp đất được biết. Công ty xin trả lời như sau:

Tại Điều 4 về Phân chia giá trị sản phẩm trong nội dung Hợp đồng ký kết giữa Công ty và các hộ dân góp đất có nêu:

“Giá trị sản phẩm mủ cao su tươi được chia của người dân góp đất (năm i) = diện tích đất góp của người dân (năm i) x Năng suất bình quân của toàn Công ty trên tổng diện tích đất năm i (bao gồm đất góp và đất tổ chức thuê trồng cao su) x 10% (cố định suốt thời gian phân chia giá trị sản phẩm) x Giá trị thị trường.

Giá thị trường được tính theo thông báo giá sàn mủ cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bình quân trong năm. Công ty tính toán quy về giá thu mua mủ quy khô dạng nước khai thác tại vườn quy đông đặc theo tiêu chuẩn TSC, thông qua giám sát của cơ quan quản lý giá tỉnh Lai Châu để làm căn cứ thanh quyết toán lần 2 tại Khoản 3 Điều này”

Theo nội dung trong hợp đồng để lên được phương án chi trả cho các hộ dân góp đất theo từng năm Công ty phải tổng hợp sản lượng theo năm góp đất trong toàn Công ty, tổng hợp giá sàn bán mủ bình quân trong năm và được Sở tài chính Lai Châu thẩm định giá thị trường để chi trả cho người dân. Trên cơ sở diện tích góp đất của người dân, Công ty lập phương án chi trả có xác nhận của UBND các xã, UBND các huyện triển khai chi trả.

Việc công bố sản lượng, Công ty sẽ chỉ đạo các Nông trường trực thuộc cung cấp sản lượng từng tháng khai thác và đề nghị các xã liên hệ với các Nông trường đóng chân trên địa bàn.

III. HUYỆN THAN UYÊN

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời (tại Báo cáo số 1313/BC- BQLDA ngày 29/11/2019)

Cử tri xã Tà Mung kiến nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôncó giải pháp để phát huy hiệu quả công trình thủy lợi Nậm Mở. Hiện nay công trình vẫn chưa có nước tại các kênh chính để phục vụ sản xuất cho Nhân dân hai xã Mường Kim, Tà Mung.

Trả lời: Công trình thủy lợi Nậm Mở khu TĐC Mường Kim – Tà Mung huyện Than Uyên đã được UBND tỉnh Lai Châu điều chỉnh dự án tại QĐ số 29/QĐ-UBND tỉnh ngày 12/01/2018. Ban QLDA đã xây dựng hoàn thành và bàn giao cho công ty TNHH thủy nông quản lý sử dụng vào tháng 8/2018. Việc điều tiết nước tưới của công trình do công ty thủy nông quản lý và vận hành.

2. Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời (tại Công văn số 314/CTQLTN-KHKT ngày 27/11/2019)

Cử tri bản Phương Quang, Xuân Én xã Mường Than kiến nghị: Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông quan tâm thường xuyên tu sửa, nạo vét, điều tiết nước các tuyến mương do Công ty phụ trách đảm bảo nước phục vụ sản xuất.

Trả lời:

- Về công tác sửa chữa, nạo vét: Từ khi tiếp nhận quản lý, hàng năm CTTL Nà Khằm luôn được Công ty quan tâm sửa chữa, nạo vét. Thống kê từ năm 2016 ÷ 2018 công trình đã sửa chữa và nạo vét lớn 5 lần với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Hiện tại công trình đang thực hiện sửa chữa, nạo vét chuẩn bị tưới tiêu vụ Đông Xuân 2019-2020 với kinh phí 102 triệu, hoàn thành trước 30/11/2019.

 - Về công tác điều tiết: Công ty đã lắp đặt các giàn van điều tiết tại đầu các kênh nhánh. Hàng năm vào mùa kiệt, do tuyến kênh kéo dài gần 20km với nhiều hệ thống kênh cấp 2 Công ty đã chủ động lập kế hoạch điều tiết tưới luân phiên. Tuy nhiên thực tế những năm trước người dân không tuân thủ lịch điều tiết do công nhân quản lý, vận hành. Hướng khắc phục: Để việc điều tiết hiệu quả hơn Công ty đã phối hợp với UBND xã trong việc điều tiết; đề nghị UBND xã Mường Than tuyên truyền người dân nghiêm túc thực hiện lấy nước theo lịch điều tiết luân phiên do Công ty ban hành.

IV. HUYỆN TÂN UYÊN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (tại Báo cáo số 1244/BC-STNMT ngày 29/11/2019)

Cử tri bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc kiến nghị: Hiện nay, người dân khi làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường được nhân viên của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên trả lời quanh co (không có máy đo đạc, máy hỏng, Văn phòng thiếu người,…) gây khó khăn cho người dân, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo thời gian theo quy định.

Trả lời:

(1). Ngày 28/10/2019, sau khi có ý kiến của lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên về kiến nghị của cử tri bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc về thực hiện nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra và yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết kiến nghị của người dân theo quy định; đồng thời yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 29/10/2019, Lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết kiến nghị của cử tri bản Chom Chăng.

Sau khi làm việc với hộ gia đình, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên đã thực hiện đo đạc thửa đất cho hộ gia đình, ngày 14/11/2019 trả kết quả cho hộ gia đình để thực hiện các thủ tục tiếp theo tại UBND xã Thân Thuộc.

(2). Văn phòng Đăng ký đất đai “một cấp” được kiện toàn và đi vào hoạt động từ 01/01/2019 nên trang bị máy móc chưa đáp ứng được nhu cầu công việc chuyên môn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện chưa được trang bị máy đo đạc. Để khắc phục tình trạng nêu trên, từ đầu năm đến nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký các huyện đã chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện mượn máy đo đạc để thực hiện đo đạc địa chính thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Ngay sau khi UBND tỉnh có Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết định phân bổ ngay dự toán bổ sung và chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai khẩn trương thực hiện mua sắm máy đo đạc cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tới.

2. Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời (tại Công văn số 314/CTQLTN-KHKT ngày 27/11/2019)

Cử tri các bản Phiêng Ban, Sài Lương, xã Pắc Ta kiến nghị: Công trình thủy lợi C23 (bị hư hỏng đoạn đầu tuyến kênh mương dài 60m), công trình thủy lợi Cốc Nhủng (bị hư hỏng từ tháng 7/2019 do sạt lở đất đá, gãy mương dài 100m), hiện nay không có nước phục vụ sản xuất. Đề nghị Công ty TNHH MTV quản lý thủy nông Lai Châu sớm sửa chữa 02 công trình thủy lợi trên đảm bảo nước sản xuất cho nhân dân vụ đông xuân năm 2019 - 2020.

Trả lời:

(1). Công trình thủy lợi C23:

Hiện trạng: Hiện tại ngoài điểm vỡ hoàn toàn 60m kênh đầu mối, công trình còn bị hư hỏng 380m kênh cũ và bồi lấp nhiều tuyến kênh.Giải pháp: Công ty đang thực hiện sửa chữa 380m kênh cũ, đắp đá dẫn dòng đầu mối và nạo vét các tuyến kênh. Tiến độ kết thúc xong trước ngày 20/12/2019; Về đoạn kênh 60m đầu mối do mưa lũ năm 2018 cuốn trôi hoàn toàn. Do mưa lũ làm thay đổi dòng chẩy, vị trí đoạn kênh đầu 60m trên nằm hoàn toàn trong lòng suối với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn chưa ổn định nên Công ty chưa có kế hoạch kiên cố hoàn trả. Trước mắt Công ty có trách nhiệm đảm bảo dẫn nước trong vụ sản xuất bằng các phương án tạm.

(2). Công trình thủy lợi Bó Lun - Cóc Nhủng (Không phải thủy lợi Cóc Nhủng như phản ánh):

Hiện trạng: Mưa lũ năm 2019 đã làm sạt, bồi lấp hầu hết toàn bộ các tuyến kênh và làm đứt gẫy hoàn toàn gần 100m kênh. Kế hoạch sửa chữa: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT, Sở Tài chính cùng với Công ty rà soát hiện trạng thiệt hại. Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng của Sở NN&PTNT số 1430/BC-SNN ngày 17/9/2019 và Tờ trình số 1434/TTr-STC ngày 27/8/2019 của Sở Tài chính. UBND tỉnh đã có văn bản phê duyệt chủ trương sửa chữa số 2303/UBND-KTN ngày 15/10/2019. Về phía Công ty: Đã thực hiện xong công tác khảo sát, lập dự toán và phê duyệt thiết kế - dự toán số 254/QĐ-CTQLTN ngày 21/10/2019. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa được giao kinh phí nên chưa thực hiện được;

Kiến nghị:Hiện nay là thời điểm chuẩn bị lấy nước làm đất vụ Đông Xuân 2019-2020 nên việc sửa chữa CTTL Bó Lun - Cóc Nhủng là cấp bách. Để đảm bảo kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất, Công ty kiến nghị UBND tỉnh sớm giao bổ sung kinh phí để đơn vị thực hiện các bước tiếp theo.

V. HUYỆN NẬM NHÙN

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời (tại Báo cáo số 1313/BC- BQLDA ngày 29/11/2019)

a) Cử tri xã Nậm Chà kiến nghị:

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét lại tuyến đường tránh ngập từ bản Nậm Chà qua suối Nậm Pồ vào bản Huổi Mắn, tuyến đường này không đảm bảo chất lượng, hiện nay một số đoạn đường đã bị hư hỏng.

+ Kiểm tra và sửa lại công trình thi công đường nội bản Huổi Mắn còn một số đoạn rãnh thoát nước trong bản chưa được đầu tư theo thiết kế xây dựng đường nội bản tái định cư.

Trả lời:

- Dự án đường Nậm Pồ Nậm Chà đã thi công xong, tuy nhiên vào mùa mưa xe quá tải chạy trên tuyến đã làm ảnh hưởng một số vị trí bị lún. Vấn đề này Ban đã yêu cầu nhà thầu sửa chữa khắc phục xong.

- Đường nội bản Huổi Mắn một số vị trí rãnh thoát nước trong bản chưa được đầu tư, tuy nhiên trong quá trình thi công đường nội bản Ban đã chỉ đạo nhà thầu thi công bổ xung. Hiện nay hệ thống rãnh thoát nước đã đảm bảo.

b) Cử tri bản Giẳng, xã Mường Mô kiến nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí khu nghĩa địa cho bản Giẳng, xã Mường Mô (Bản tái định cư theo dự án thủy điện Lai Châu nhưng không có quy hoạch đất nghĩa địa), khi có người mất, các hộ phải chôn cất tại đất nương sản xuất của gia đình.

Trả lời: Thời gian trước, Ban Giẳng đang sử dụng nghĩa địa cũ và được UBND tỉnh chỉ đạo sử dụng nghĩa địa cũ của bản và không đầu tư. Nếu nghĩa địa cũ đến nay không đáp ứng yêu cầu của người dân thì đề nghị bản đề xuất cấp có thẩm quyền xin kinh phí đầu tư.

2. Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 3405/PCLC-TTBVPC ngày 02/12/2019)

a) Cử tri bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng kiến nghị:  Năm 2014, doanh nghiệp thi công làm đường điện vào huyện Mường Tè làm ảnh hưởng đến đất sản xuất của 03 hộ gia đình ông: Lò Văn Hớn, Lò Văn Lún và Lò Văn Dớm nhưng chưa được đền bù, đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu xem xét đền bù cho Nhân dân.

Trả lời:

Năm 2013 Công ty Điện lực Lai Châu thi công Dự án: Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai châu giai đoạn 2- sử dụng vốn dư; Gói thầu: EVNNPC- ADBLC-W 06AF xây lắp lưới điện các xã huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Lô thầu 06AF xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè.

Công ty Điện lực Lai Châu đã phối hợp với Trung tâm quỹ đất huyện Mường Tè và chính quyền địa phương xác minh, kê khai, kiểm đếm, bồi thường, đền bù và đã tri trả tiền đền bù cho các hộ dân thuộc các bản, xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè nơi có đường điện đi qua.

Quá trình thi công làm đường điện, đơn vị thi công không làm ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhân dân và không có ý kiến, khiếu kiện nào của các hộ dân trong quá trình thi công đường điện. Công trình thi công đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2014; Đơn vị thi công đã rút quân ra khỏi công trình/ dự án trên.

Theo kiến nghị của cử tri Doanh nghiệp thi công làm đường điện vào huyện Mường Tè làm ảnh hưởng đến đất sản xuất của 03 hộ gia đình Ông: Lò Văn Hớn, Lò Văn Lún và Lò Văn Dớm nhưng chưa được đền bù. Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân trong thời gian tới Công ty Điện lực Lai Châu cùng chính quyền địa phương sẽ xác minh lại hiện trạng Công trình /dự án tại thời điểm đơn vị thi công và hiện trạng đất sản xuất của 03 hộ gia đình tại thời điểm đơn vị thi công gói thầu/ dự án trên.

b) Cử tri Sìn Thị Lương, bản Pá Bon, xã Nậm Pì kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét giải quyết đền bù diện tích đất của gia đình từ năm 2013 Công ty đã chôn cột điện và lắp trạm biến áp nhưng đến nay chưa đền bù.

Trả lời: Công ty Điện lực Lai Châu năm 2012 thực hiện dự án ADB LC gói thầu: “Lô 8.7B  xã Hồng Thu, xã Tả Phìn, xã Ma Quai, xã Chăn Nưa” - gói thầu EVNNPC- ADBLC- W8.7- xây lắp lưới điện huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu -“dự án mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai Châu”. Trong quá trình kê khai kiểm đếm, Công ty Điện lực Lai Châu, Trung tâm quỹ đất - huyện Sìn Hồ và chính quyền địa phương xác minh kê khai kiểm đếm tại TBA và đường dây 0,4kV cấp điện cho bản Pá Bon, xã Nậm Pì (xã Chăn Nưa cũ) huyện Sìn Hồ trong quá trình kê khai các vị trí trên thuộc điểm tái định cư và đất của bản Pá Bon, xã chăn Nưa (nay là xã Nậm Pì) không thuộc diện nằm trong đất bồi thường GPMB của nhân dân. Vì vậy hộ gia đình bà Sìn Thị Lương, bản Pá Bon, xã Nậm Pì (nay là xã Chăn Nưa cũ) không thuộc diện đất đền bù tại thời điểm kê khai đền bù năm 2012, tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi cho gia đình Công ty Điện lực Lai Châu cùng chính quyền địa phương sẽ tiến hành xác minh nội dung theo kiến nghị cử tri trong thời gian tới.

VI. HUYỆN MƯỜNG TÈ

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời (tại Công văn số 1833/BCH-DA ngày 25/11/2019)

Cử tri xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè kiến nghị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xem xét, sớm thi công cầu từ trung tâm xã Pa Vệ Sủ đến đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ; đền bù giải phóng mặt bằng cho 06 hộ bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường từ trung tâm xã đến đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ.

Trả lời:

- Công trình đường từ trung tâm xã Pa Vệ Sử đến đồn Biên phòng 307 huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu được Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án tại Quyết định số 4808/QĐ-BQP ngày 31/10/2017. Giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng làm chủ đầu tư, Sau khi có Quyết định phê duyệt dự án Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường Thành, năm 2018 đơn vị thi công đã thi công xong phần mố cầu, dầm cầu, hệ thống cống, rãnh thoát nước từ vị trí làm cầu 33m đến đồn Biên phòng 307. Trong quá trình thi công do thời tiết mưa to kéo dài xảy ra lũ quét vào tháng 6 năm 2019 đã cuốn trôi 03 dầm cầu, cùng máy móc, thiết bị vật tư, vùi lấp một số công trình trên tuyến ảnh hưởng giao thông đi lại của nhân dân. Hiện nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả do thiên tai lũ quét gây ra và thi công tiếp các hạng mục theo đúng tiến độ.

- Ý kiến đền bù giải phóng mặt bằng cho 06 hộ gia đình bản Thò Ma bị ảnh hưởng (do xây dựng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử(307) chứ không phải thi công đường vào đồn Biên phòng Pa Vệ Sử).

Năm 2017, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận được công văn số 19/HĐND-VP ngày 07/2/2017 và công văn số 220/UBND-TH ngày 16/2/2017; ngay sau khi nhận được các công văn trên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp cùng Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Mường Tè, chính quyền xã Pa Vệ Sử và 06 hộ dân bị ảnh hưởng làm việc (có biên bản kèm theo) đồng thời đã có báo cáo số 780/BC-BCH ngày 05/6/2017 gửi Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. Hiện nay công trình đã được phê duyệt quyết toán (trong đó có tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng). Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đề nghị cấp trên bố trí nốt số vốn còn lại cho công trình và sẽ giải ngân cho các hộ dân trên chậm nhất trong quý I năm 2020.

2. Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Công văn số 1442/SGTVT-QLVT ngày 25/11/2019)

Cử tri thị trấn Mường Tè kiến nghị: Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên xem xét, mở tuyến xe khách từ huyện Mường Tè đi huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện cho Nhân dân hai huyện đi lại, trao đổi hàng hóa và thăm thân.

Trả lời:

Để chuẩn bị các điều kiện pháp lý cho việc mở tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô BX Mường Tè (Lai Châu) đi BX Mường Nhé (Điện Biên) và ngược lại, Sở GTVT Lai Châu đã thực hiện các bước theo quy định, cụ thể:

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã có văn bản số 657/SGTVT-QLVT ngày 22/6/2019 về việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; thống nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên cùng đề nghị Bộ GTVT bổ sung tuyến vận tải hành khách trên vào Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 19/9/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó có bổ sung tuyến BXK Mường Nhé vào Danh mục chi tiết tuyến vận tải khác cố định toàn quốc.

Căn cứ các quy định về quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khác bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã có văn bản số 1411/SGTVT-QLVT ngày 18/11/2019 về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô; thống nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đưa vào Biểu đồ chạy xe và Thông báo công khai đến các đơn vị, doanh nghiệp vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định BXK Mường Tè (Lai Châu) đi BXK Mường Nhé (Điện Biên).

Căn cứ Thông báo của các Sở GTVT Lai Châu, Điện Biên, các đơn vị, doanh nghiệp vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách nêu trên gửi Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến theo quy định về Sở GTVT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh để cơ quan quản lý tuyến thực hiện việc lựa chọn khai thác hoặc thông báo khai thác theo quy định.

3. Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 3405/PCLC-TTBVPC ngày 02/12/2019)

Cử tri huyện Mường Tè: Cử tri xã Pa Ủ kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, sớm kéo điện lưới Quốc Gia cho bản Cờ Lò và có giải pháp hạ thế lưới điện Quốc Gia cho bản Tân Biên, bản Pa Ủ.

Trả lời:

(1). Bản Tân Biên, Pa Ủ: Hiện tại các hộ dân trong bản Tân Biên, bản Pa Ủ - xã Pa Ủ đang được cấp điện bằng Thủy điện Pa Ủ do Công ty Cổ phần thủy điện Mường Tè quản lý vận hành.

Tuy nhiên, Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền đưa 02 bản nêu trên vào kế hoạch cấp điện lưới Quốc giabằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, do đó chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Theo quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020; dự án được bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

(2). Bản Cờ Lò: Hiện tại các dự án do Công ty Điện lực Lai Châu làm Chủ đầu tư hoặc làm Đại diện chủ đầu tư, chưa có dự án cấp điện cho bản Cờ Lò xã Pa Ủ.

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2015-2020: Dự án đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016, thời gian thực hiện dự án từ năm 2015-2020, dự án sẽ cấp điện cho khoảng 5.003 hộ dân tại 140 thôn, bản trên địa bàn 57 xã và 02 thị trấn thuộc 07 huyện của tỉnh Lai Châu trong đó bao gồm 1.114 hộ dân trong 34 thôn bản chưa có điện lưới Quốc gia trên địa bàn 21 xã nêu trên. Tuy nhiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn NSNN để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Ngay sau khi dự án được bố trí vốn, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ đề nghị tiếp tục đưa bản Cờ Lò- xã Pa Ủ -huyện Mường Tè vào phạm vi cấp điện trong giai đoạn TKBVTC của dự án.

Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị: HĐND tỉnh có ý kiến với các Bộ ngành trung ương bố trí kế hoạch vốn cho dự án để sớm triển khai dự án./.

Tổng hợp

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này