Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri HDNDVPDBQH

Kết quả giải quyết và trả lời của UBND tỉnh đối với kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh
(Ngày đăng :25/07/2019 1:58:50 CH)


Đại biểu Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường

Thực hiện Kế hoạch số 550/KH-HĐND, ngày 25/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIV, từ ngày 05/01/2019 đến ngày 20/01/2019 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 72 điểm, với 4.481 cử tri tham dự. Sau khi tổng hợp có 247 ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo UBND cấp huyện, xã giải đáp, tiếp thu tại hội nghị; 18 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 sở, ban, ngành tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến sở, ban, ngành xem xét, giải quyết; 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi đến UBND tỉnh.

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh có Báo cáo số 87/BC-UBND về việc giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn bộ nội dung trả lời của UBND tỉnh như sau:

1. Cử tri xã Bản Hon, huyện Tam Đường kiến nghị:

UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét có chế độ chính sách đặc thù ưu tiên tuyển dụng các cháu dân tộc Lự (Dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người) đã tốt nghiệp đại học vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trả lời: Hiện nay, không có văn bản hướng dẫn của Trung ương quy định việc ưu tiên tuyển dụng đối với dân tộc thiểu số có dân số dưới 10 nghìn người. Do đó, tỉnh không có căn cứ để ban hành chính sách đặc thù ưu tiên tuyển dụng riêng cho người dân tộc Lự đã tốt nghiệp đại học.

Hiện tại, tỉnh Lai Châu đang áp dụng chính sách ưu tiên cộng điểm vào kết quả thi tuyển dụng đối với những thí sinh là người dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

2. Cử tri các xã Tà Mung, Mường Kim, huyện Than Uyên kiến nghị:

Tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV, UBND tỉnh trả lời: Dự án công trình Thủy lợi Nậm Mở, Khu Tái định cư Tà Mung, Mường Kim theo kế hoạch sẽ hoàn thành thi công và bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 7/2018, nhưng thực tế công trình chỉ đón nước từ kênh chính qua các khe, chỉ có nước vào mùa mưa, mùa khô không đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân trên địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, có giải pháp đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân.

Trả lời:  Hiện nay, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xong dự án Thuỷ lợi Nậm Mở và bàn giao toàn bộ dự án vào ngày 27/8/2018 cho Công ty TNHH MTV Quản lý thuỷ nông tỉnh Lai Châu quản lý, khai thác theo quy định.

Để bổ sung nước tưới đảm bảo phục vụ sản xuất cho Nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý thuỷ nông tỉnh Lai Châu đầu tư bổ sung: 400m tuyến kênh, trong đó có bố trí 02 cửa thu nước ở các khe để bổ sung nước vào kênh; 03 điểm đấu nối vào các kênh nhánh thuộc địa phận xã Mường Kim (Dự kiến hoàn thành vào ngày 15/4/2019).

Để có giải pháp tổng thể nhằm phát huy hiệu quả toàn Dự án công trình Thuỷ lợi Nậm Mở, UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Công ty TNHH MTV Quản lý thuỷ nông tỉnh Lai Châu và UBND huyện Than Uyên nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết.

3. Cử tri huyện Phong Thổ:

- Cử tri xã Mù Sang kiến nghị: UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư nối kéo dài kè bảo vệ từ Mốc 68 đến Mốc 69 tại địa bàn xã Mù Sang để đảm bảo an toàn đường biên, mốc giới và tránh nguy cơ sạt lở.

Trả lời: Hiện tại, theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Lai Châu được giao triển khai 10 dự án kè chống xói lở bờ suối biên giới.Đến nay đã hoàn thành 7/10 dự án, 3 dự án đang triển khai thực hiện nhưng còn thiếu 75,6 tỷ đồng (trong đó dự án kè bảo vệ bờ suối khu vực Mốc số 68 thiếu 39 tỷ đồng). Tuy nhiên năm 2018 và 2019, tỉnh không được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vốn để thực hiện, do đó 03 dự án trên chưa được triển khai hoàn thành.

Về dự án kè bảo vệ từ Mốc số 68 đến Mốc 69: Dự án đã được UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung danh mục kè chống xói lở bảo vệ bờ suối biên giới,nhưng đến nay chưa có ý kiến phản hồi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc đầu tư dự án trên là cần thiết, tuy nhiên nguồn ngân sách địa phương hạn chế, ngân sách Trung ương chưa bố trí để hoàn thành các dự án đang dở dang. UBND tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri và tiếp tục đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm bố trí vốn để triển khai thực hiện.

- Cử tri xã Dào San kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

Trả lời: UBND tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh việc thực hiện chính sách đối với giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ GD&ĐT.

- Cử tri xã Hoang Thèn kiến nghị: UBND tỉnh có ý kiến với Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có mủ cao su được bán sang thị trường Trung Quốc, do hiện nay trên địa bàn huyện Phong Thổ chưa có cá nhân, đơn vị, tổ chức thu mua mủ cao su cho nhân dân.

Trả lời: Căn cứ Điều 53, Điều 54 Luật Quản lý ngoại thương; Căn cứ Khoản 3, Điều 3, Nghị định 14/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BTC ngày 27/02/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi cư dân biên giới. Theo đó, mặt hàng mủ cao su của Nhân dân xã Hoang Thèn nằm trong danh mục hàng hoá được phép mua bán, trao đổi cư dân biên giới. Đề nghị UBND huyện Phong Thổ thông báo đến các cử tri biết và đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng để đơn vị hướng dẫn làm thủ tục hải quan xuất mủ cao su sang thị trường Trung Quốc.

-Cử tri xã Ma Ly Pho kiến nghị: UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét có phương án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà công vụ cho lực lượng công an chính quy cấp xã tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Vì hiện nay, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an đưa lực lượng công an chính quy về các xã, thị trấn tuy đã tạo nên những chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự trên các địa bàn trọng điểm phức tạp, nhưng lực lượng công an chính quy cấp xã vẫn chưa có trụ sở làm việc và nhà ở, phải tận dụng cơ sở vật chất của UBND xã để vừa ở và vừa làm việc rất bất tiện.

Trả lời: Việc đầu tư trụ sở làm việc, nhà công vụ cho lực lượng công an chính quy cấp xã là cần thiết. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nguồn vốn đầu tư công ngày càng giảm, một số việc ưu tiên cho đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống thiên tai,... UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ giao cho các cơ quan chức năng tham mưu, cân đối nguồn vốn để thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Cử tri xã Lản Nhì Thàng kiến nghị: UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ lương thực cho các hộ dân di dời khỏi vùng sạt lở để nhân dân bớt khó khăn trong giai đoạn chuyển đến nơi ở mới.

Trả lời: Để hỗ trợ cho nạn nhân bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, hoả hoạn, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 935/UBND-TH ngày 28/6/2018 về việc hướng dẫn thanh toán kinh phí, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh.Theo đó tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục 1: Hỗ trợ lương thực quy định:

“1.1. Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 03 tháng cho mỗi đợt trợ giúp đối với tất cả các thành viên hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai, bão lũ, hoả hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác”.

4. Cử tri huyện Mường Tè:

- Kiến nghị 1: Cử tri bản Phiêng Kham, xã Bum Nưa kiến nghị: UBND tỉnh đầu tư cầu treo qua suối Nậm Bum để nhân dân thuận lợi đến khu sản xuất nông nghiệp (khu sản xuất có 7ha).

Trả lời: UBND tỉnh ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ giao UBND huyện Mường Tè phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu đầu tư cầu treo qua suối Nậm Bum trong thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.

- Kiến nghị 2: Cử tri bản Phìn Khò và Gò Cứ, xã Mù Cả kiến nghị: Bản Phìn Khò và Gò Cứcó số hộ, số khẩu rất đông nhưng không có ruộng nước để canh tác, nhiều năm nay nhân dân 02 bản chỉ canh tác cố định trên diện tích nương rẫy đã được quy hoạch, đất canh tác lâu năm bạc màu, năng suất thấp nhưng không thể mở rộng diện tích do quy hoạch khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm đầu tư cụm thuỷ lợi Phìn Khò, Gò Cứ; công tác khảo sát đã được tiến hành từ mấy năm nay nhưng đến nay vẫn chưa thấy triển khai thực hiện (chiều dài khoảng 3.000m, diện tích khai hoang khoảng 100ha). Khi đầu tư xong cụm thuỷ lợi này sẽ đảm bảo cho nhân dân 02 bản đủ diện tích canh tác, không phải lấn vào khu vực rừng khoanh nuôi.

Trả lời:

+ Về công trình thuỷ lợi Phìn Khò: Công trình đã được UBND huyện Mường Tè phê duyệt chủ trương sửa chữa, bảo trì, nâng cấp từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2019 tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 17/01/2019. Hiện các cơ quan chuyên môn của huyện đang thẩm định hồ sơ và thực hiện khởi công công trình.

+ Về công trình thuỷ lợi Gò Cứ: Công trình đã được UBND huyện Mường Tè giao cơ quan chuyên môn khảo sát, lập hồ sơ dự án và sẽ đầu tư khi cân đối được nguồn vốn.

- Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị:

+ Kiến nghị 1: Hiện nay, tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ”, UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ vay vốn làm nhà ở cho hộ nghèo theo giai đoạn nên khó thực hiện, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt theo từng năm, theo nhu cầu đăng ký của người dân để tổ chức thực hiện.

Trả lời: Tại Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: Tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2015-2020 như sau: Năm 2016 thực hiện hỗ trợ khoảng 10% số đối tượng,… đến năm 2020 hỗ trợ 20% số đối tượng (đảm bảo 100% số đối tượng). Do vậy, UBND tỉnh không thực hiện phê duyệt theo từng năm, theo nhu cầu đăng ký của người dân. Đề nghị UBND xã Thu Lũm căn cứ theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định.

+ Kiến nghị 2: Để giảm hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ vốn để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hỗ trợ sản xuất cho nhân dân.

Trả lời: Hiện nay, các nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đã được phân cấp cho UBND xã làm chủ đầu tư theo quy định. Yêu cầu UBND xã Thu Lũm thực hiện việc hỗ trợ cho Nhân dân theo quy định, định mức hỗ trợ đã giao về cho xã; đồng thời tập trung chỉ đạo rà soát chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất cho Nhân dân theo định hướng kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh.

5. Cử tri phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu kiến nghị:

UBND tỉnh xem xét sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ, chính sách về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể tại Điểm c, Khoản 3, Điều 2 quy định “Không xét công nhận danh hiệu “Thôn, bản, khu phố văn hóa và tương đương” đối với thôn, bản, khu phố trong năm có người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị phát hiện”. Đề nghị sửa thành “Không xét công nhận danh hiệu “Thôn, bản, khu phố văn hóa và tương đương” đối với thôn, bản, khu phố trong năm có 03 hộ trở lên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị phát hiện”; đồng thời sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Trả lời: Việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh đưa vào danh mục ban hành Nghị quyết năm 2019 tại Quyết định số 67/QĐ-HĐND ngày 01/3/2019 (trình tại Kỳ họp thứ 10).

Sau khi có Nghị quyết sửa đổi của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ thực hiện điều chỉnh Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ, chính sách về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành./.

TTDN (TH)

Tin liên quan

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Kết quả giải quyết và trả lời của UBND tỉnh đối với kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(19/07/2019 4:55:31 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2021 tại huyện Sìn Hồ(21/09/2021 4:07:23 CH)

Dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản tại xã Bản Hon và xã Bình Lư năm 2020 đã phát huy hiệu quả(19/09/2021 10:10:57 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ ba (chuyên đề)(15/09/2021 4:03:41 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Nậm Nhùn giai đoạn 2016-2021(15/09/2021 10:51:14 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cư tri chuyên đề với viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Lai Châu(15/09/2021 11:06:53 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này