7243 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

HUYỆN TÂN UYÊN TIẾP THU GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ngày đăng :16/10/2013 12:00:00 SA)

Ngày 15/7/2013 Đoàn ĐBQH tỉnh đã có văn bản số 80/ĐĐBQH - VP về việc gửi ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII, trong đó có 03 kiến nghị của cử tri huyện Tân Uyên. Thực hiện yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh, ngày 30/9/2013 Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên có Báo cáo số 201/BC-UBND về kết quả tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử đăng nội dung kiến nghị và trả lời như sau:

1. Cử tri xã Mường Khoa đề nghị huyện cấn đối nguồn vốn đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 32 đến trung tâm xã Mường Khoa; đầu tư nâng cấp đường từ trung tâm xã đến bản Hô Tra, Hô So, vào mùa mưa nhân dân đi lại rất khó khăn.

UBND huyện trả lời:

Hiện nay tỉnh chưa cấn đối bố trí được nguồn vốn để nâng cấp 2 tuyến đường trên. Trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị nhân dân xã Mường Khoa khắc phục khó khăn, thường xuyên duy tu bảo dưỡng để giao thông được thông suốt. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục trình UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong các năm tiếp theo.

2. Đề nghị UBND huyện có phương án đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thị trấn Tân Uyên.

UBND huyện trả lời:

Năm 2013, huyện Tân Uyên được giao chuẩn bị đầu tư dự án cấp nước thị trấn huyện Tân Uyên (tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh), đến nay UBND huyện đã hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. UBND huyện sẽ tiến hành triển khai thi công xây dựng công trình ngay sau khi có quyết định cho phép triển khai của UBND tỉnh.

3. Đề nghị đầu tư công trình thủy lợi Hô Be, xã Phúc Khoa.

UBND huyện trả lời:

Công trình thủy lợi Hô Be, xã Phúc Khoa đã được đầu tư từ năm 1995, đảm bảo nước tưới cho 200 ha, đến năm 2009 đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp bằng nguồn vốn tái định cư và bàn giao cho Công ty Thủy nông tỉnh Lai Châu quản lý từ năm 2009 đến nay, năm 2012 Công ty Thủy nông tỉnh Lai Châu đã duy tu bảo dưỡng và sửa chữa nên công trình vẫn đảm bảo tưới tiêu.

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này