28875 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

CỬ TRI KIẾN NGHỊ UBND TỈNH, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VÀ MỘT SỐ HUYỆN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ngày đăng :17/10/2013 12:00:00 SA)


Trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 10 điểm thuộc các huyện trong tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên đề nghị xem xét, giải quyết (Tại công văn số: 132/Đ.ĐBQH-VP và 133/Đ.ĐBQH-VP ngày 16/10/2013). Ban biên tập trích đăng nội dung cử tri kiến nghị như sau:

 1. ĐỐI VỚI UBND TỈNH:

- Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị:

+ Đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn thị trấn chưa có nhà ở; thực hiện giao biên chế cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè theo vị trí việc làm.

 + Xem xét nâng mức hỗ trợ bồi thường đối với cây công nghiệp ngắn ngày cho nhân dân bản Nậm Hạ A, Nậm Hạ B, xã Can Hồ.

+ Đầu tư kinh phí cho các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia nhưng còn nợ một số tiêu chí về cơ sở vật chất như lớp học, thiết bị dạy học...

- Cử tri huyện Nậm Nhùn kiến nghị:

+ Đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở tạm Trung tâm Y tế huyện và thực hiện giao biên chế cho Trung tâm Y tế huyện theo vị trí việc làm đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế tại các xã mới chia tách.

+ UBND tỉnh xem xét, bố trí đủ biên chế giáo viên cho huyện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học; đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm trường trung tâm khu vực thị trấn Nậm Nhùn và các xã mới chia tách.

Cử tri huyện Phong Thổ kiến nghị:

+ UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí bảo tồn, tu bổ các di tích: hang Thẩm Tạo, hang Nậm Pó, lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu, lễ hội Nàng Han nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Thái.

+ Dự án quy hoạch Khu công nghiệp Mường So, trong khi chưa có nhà đầu tư thuê đất để thực hiện dự án, đề nghị giao cho các hộ gia đình, cá nhân thuê sử dụng cho đến khi Khu công nghiệp đi vào hoạt động, tránh trường hợp đất không sử dụng gây lãng phí.

2. ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Cử tri xã Can Hồ, huyện Mường Tè đề nghị BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH huyện Mường Tè tiến hành rà soát việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo phản ánh của cử tri, hiện còn khoảng 10 trẻ em là con em giáo viên trên địa bàn xã chưa được cấp thẻ.

3. ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ BỒI THƯỜNG DI DÂN TĐC TỈNH

- Cử tri xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ đề nghị:

+ Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Nùng Nàng - Nậm Tăm để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ đi thị xã Lai Châu.

+ Chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục, sửa chữa mương thủy lợi tại bản Nà Tăm 3 bị lấp do thi công tuyến đường Nùng Nàng - Nậm Tăm.

+ Giải thích rõ lý do chi trả thiếu 365 triệu đồng tiền bồi thường thiệt hại của 10 hộ gia đình tại điểm tái định cư xã Nậm Tăm 1 (gồm: Tao Văn Trái, Tao Văn Ón - vợ là Ló, Tao Văn Lả B, Tao Văn Lả, Tao Văn Phanh, Tao Văn Chung, Tao Văn Ón - vợ là Pàng, Tao Văn Ín, Tao Văn Ún, Tao Văn Sỏ).

4. ĐỐI VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Cử tri xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ đề nghị Sở sớm có hướng dẫn về cơ chế nghiệm thu hỗ trợ khai hoang ruộng, nương để UBND huyện có cơ sở nghiệm thu hỗ trợ tiền khai hoang ruộng nương cho nhân dân.

5. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ

Cử tri xã Can Hồ đề nghị:

- UBND huyện Mường Tè chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân của bản Nậm Thú, bản Nậm Lọ A có ruộng bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường tỉnh lộ 127.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng trường Mầm non cho bản Nậm Lọ 2.

6. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NẬM NHÙN

Cử tri xã Nậm Hàng kiến nghị:

- Đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty cao su Lai Châu II, Doanh nghiệp tư nhân Liên Phương và chỉ đạo các đơn vị này giải quyết dứt điểm việc quy chủ đối với diện tích của nhân dân tham gia góp đất trồng cây cao su đảm bảo đúng đối tượng, đúng diện tích, tránh nhầm lẫn gây tranh chấp giữa các hộ gia đình thuộc bản Phiêng Luông 1 và bản Huổi Pết.

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm tranh chấp đất giữa bản Phiêng Luông 1 và bản Phiêng Luông 2 trước khi quy chủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình.

7. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN UYÊN

Cử tri xã Nậm Cần đề nghị:

- UBND huyện Tân Uyên xem xét, bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi của bản Phiêng Lúc.

- Đầu tư xây mương thủy lợi cho khu TĐC Pá Tra (phục vụ tưới tiêu cho khoảng 10ha ruộng lúa của bản Pá Tra và một số bản lân cận).

- Tiếp tục bố trí kinh phí xây dựng cầu vào bản Pá Tra để đảm bảo an toàn cho nhân dân, học sinh khi qua sông. Công trình này được đầu tư xây dựng từ đầu năm 2012 đến nay đã tạm dừng thi công, hiện nay việc sử dụng mảng qua sông rất nguy hiểm, nhất là khi nước sông dâng cao.

- Cử tri bản Phiêng Lúc phản ánh: bản có 08 hộ dân không phải di chuyển nhưng bị thu hồi đất sản xuất phục vụ san gạt mặt bằng để cấp cho các hộ dân TĐC. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân này vẫn chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đầu tư nước sinh hoạt, đời sống gặp nhiều khó khăn.

- Xem xét chính sách hỗ trợ cho nhân dân bản Phiêng Bay có ruộng nằm dưới cos ngập công trình thủy điện Bản Chát.

8. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN

Cử tri xã Tà Hừa kiến nghị:

- UBND huyện sớm đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt cho bản TĐC Cáp Na 2, hiện nay người dân trong bản không có nước sinh hoạt, sản xuất, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

- Sớm chi trả tiền hỗ trợ đất sản xuất cho một số hộ dân ở bản Cáp Na 3 (đã được đo đạc, kiểm đếm từ năm 2010).

- Chỉ đạo Phòng Lao động - TB&XH hướng dẫn cho một số cựu chiến binh của xã đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc về thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp đối với người có công với cách mạng.

- Đầu tư nâng cấp đường vào bản Noong Ma.

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này