7230 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

CÁC BỘ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO HỌC SINH BÁN TRÚ
(Ngày đăng :14/08/2014 12:00:00 SA)

Tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và một số tỉnh đã gửi đến Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách cho học sinh bán trú theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, BBT đăng nội dung trả lời của Bộ Xây dựng (tại văn bản số 1745/BXD-QLN ngày 01/8/2014) và Bộ Tài chính (tại văn bản số 10745/BTC-TCDT ngày 04/8/2014), như sau:

Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng:

- Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo có nhu cầu vay vốn xây dựng nhà ở còn nhiều, cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2; đồng thời xem xét đổi mới cách thức hỗ trợ nhà ở cho người nghèo như: cấp tiền xây dựng nhà trước, cho phép đối tượng được hỗ trợ chủ động lựa chọn địa điểm mua vật tư.

- Nâng mức hỗ trợ từ 8,4 triệu đồng lên 15 triệu đồng/hộ để giúp đỡ các hộ nghèo có nhà ở sớm ổn định đời sống và sản xuất.

- Nghiên cứu tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở vì mức hỗ trợ hiện nay là thấp. Mức hỗ trợ cũng cần căn cứ vào đặc điểm địa lý, những hộ nghèo sinh sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa cần hỗ trợ cao hơn đối với hộ nghèo đang sinh sống tại vùng đồng bằng, thành thị vì chi phí vận chuyển cao hơn.

- Đề nghị tăng mức hỗ trợ từ ngân sách lên mức 30 đến 50 triệu đồng/nhà.

- Đề nghị sớm ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2014 - 2015.

- Đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg vì hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có trên 6.400 hộ nghèo và gần 400 hộ gia đình có công có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở.

Bộ Xây dựng trả lời:

1. Đối với kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã có trên 530.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở. Mặc dù số lượng hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở là rất lớn, tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương thì hiện nay trên cả nước vẫn còn trên 500.000 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 – 2015 chưa có nhà ở hoặc đang ở trong những căn nhà đơn sơ tạm bợ, có nhu cầu được hỗ trợ để xây dựng nhà ở an toàn, ổn định. Trước thực trạng đó, theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng nói trên.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng phương án và cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình 167 giai đoạn 2). Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành xây dựng Đề án và dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ và đã trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình 167 giai đoạn 2) để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong thời gian sớm nhất.

2. Đối với kiến nghị tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

 Theo quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thì mỗi hộ dân thuộc diện đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 7,2 triệu đồng/hộ (Đối với hộ cư trú tại vùng khó khăn được ngân sách nhà nước hỗ trợ với mức 8,4 triệu đồng/hộ) và được vay vốn ưu đãi với mức 8 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, huy động sự ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và sự đóng góp của chính hộ gia đình nên các hộ dân có thể xây dựng được căn nhà có diện tích tối thiểu 24m2, chất lượng đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng) tuổi thọ từ 10 năm trở lên như quy định của chính sách.

Đến nay, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho trên 530.000 hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của các địa phương cho thấy: với mức hỗ trợ và mức vay theo quy định nói trên, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng và sự tham gia đóng góp của chính hộ gia đình thì hầu hết các căn nhà được xây dựng đều vượt quy định về diện tích và chất lượng quy định; nhà ở có kiểu dáng, kiến trúc phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.

Do hiện nay giá cả vật liệu xây dựng đã tăng cao so với trước đây nên cần nghiên cứu nâng mức hỗ trợ để đảm bảo phù hợp với thực tế. Vì vậy, trong đề án và dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình  167 giai đoạn 2), Bộ Xây dựng đã đề xuất nâng mức hỗ trợ và mức vay ưu đãi so với mức hỗ trợ và mức vay quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Đối với những hộ cư trú tại vùng khó khăn và tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn (miền núi, vùng sâu, vùng xa), Bộ Xây dựng cũng đề xuất mức hỗ trợ cao hơn so với mức hỗ trợ cho những hộ dân cư trú tại các nơi khác. Tuy nhiên, do nhà nước có khó khăn về cân đối ngân sách, do đó ngoài mức hỗ trợ và mức vay thì cần tích cực thêm nguồn vốn từ cộng đồng và đóng góp của gia đình để mỗi hộ dân có thể xây dựng được căn nhà có diện tích tối thiểu 24 m2, đảm bảo “3 cứng” là nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng, tuổi thọ từ 10 năm trở lên như quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

3. Đối với ý kiến đề nghị đổi mới cách thức hỗ trợ nhà ở cho người nghèo như: cấp tiền xây dựng nhà trước, cho phép đối tượng được hỗ trợ chủ động lựa chọn địa điểm mưa vật tư.

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở phải đảm bảo hiệu quả cao và đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Vì vậy, sau khi chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình 167 giai đoạn 2) được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện, trong đó hướng dẫn cách thức hỗ trợ nhà ở đảm bảo theo quy định của chính sách, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của hộ gia đình, nhất là trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc chủ động lựa chọn địa điểm mua vật tư để xây nhà ở.

Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính:

Đề nghị sớm ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 15kg gạo/học sinh/tháng đối với học sinh bán trú theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính trả lời:

Để triển khai thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu tháng 7/2013, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và các bộ, ngành liên quan dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện, gửi lấy ý kiến tham gia của các địa phương, trong đó có tỉnh Lai Châu.

Trong quá trình tổng hợp ý kiến tham gia của các địa phương, do còn có những cách hiểu khác nhau về đối tượng được hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg nên Bộ Tài chính đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9767/VPCP-KGVX ngày 18/11/2013 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc tổ chức ngay việc cấp phát gạo cho học sinh cho thời hạn học kỳ I năm học 2013 – 2014; đồng thời Bộ Tài chính đã có văn bản số 16862/BTC-TCDT ngày 04/12/2013 hướng dẫn các địa phương thực hiện một số nội dung có liên quan đến việc rà soát, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ gạo; phương thức giao nhận gạo; kinh phí giao nhận và trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý, sử dụng gạo cấp phát. Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước chuẩn bị nguồn lực, tổ chức phương án vận chuyển, cấp gạo cho các địa phương đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Sau khi kết thúc việc cấp gạo cho học sinh năm học 2013 – 2014 và để chuẩn bị cho việc cấp gạo cho học sinh năm học mới 2014 – 2015, Bộ Tài chính có văn bản số 8131/BTC-TCDT ngày 19/6/2014 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh năm học vừa qua, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện; trên cơ sở đó xác định nhu cầu hỗ trợ gạo của học sinh năm học 2014 – 2015.

Căn cứ ý kiến đề xuất của các địa phương sau 01 năm triển khai thực hiện Bộ Tài chính đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tổ chức triển khai việc thực hiện cấp gạo hỗ trợ học sinh năm học 2014 – 2015 ngay từ đầu năm học./.

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này