19456 lượt truy cập
Trang chủ Hướng tới kỷ niệm 70 năm ĐBQH và HĐND Lai Châu

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2011 - 2016; GẶP MẶT KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2016)
(Ngày đăng :06/01/2016 11:37:49 SA)


Đ/c Giàng Páo Mỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII khai mạc hội nghị

Sáng nay (05/01/2016) Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2011 - 2016 và tô chức kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Quang Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại biểu Quốc hội khóa XIII ứng cử tại Lai Châu; đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong hoạt động xây dựng pháp luật, Đoàn đã tổ chức được 32 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia vào 35 dự án Luật; tổng hợp ý kiến tham gia vào 68 dự án Luật. Hoạt động tham gia xây dựng luật được thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, chuyên gia công tác ở các sở, ngành, đơn vị có liên quan; phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia vào một số dự án luật chuyên ngành hoặc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tự tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tổng hợp kết quả báo cáo Đoàn ĐBQH tỉnh. Tham gia phát biểu các ý kiến quan trọng liên quan đến việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo chương trình các Kỳ họp của Quốc hội. Chủ trì phối hợp với HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức 24 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó 09 cuộc thành lập Đoàn giám sát, còn lại giám sát qua báo cáo kết quả của các cơ quan chịu sự giám sát; quan tâm đôn đốc các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, do vậy đã góp phần chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong thị hành chính sách, pháp luật của địa phương. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tham gia phối hợp với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện 18 cuộc giám sát, khảo sát tại địa phương. Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện tốt vai trò trong việc tham gia các hoạt động đối ngoại. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, trong nhiệm kỳ, Đoàn đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri tại 186 điểm, tổng hợp trên 615 kiến nghị của cử tri, trong đó 145 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 470 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; tiếp 05 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 139 đơn khiếu tại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bải đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức thường xuyên các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai...

Quang cảnh Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả Đoàn ĐBQH tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ, cùng với các đại biểu Quốc hội của cả nước từ khóa I đến nay, hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã có đóng góp tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân có hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đoàn sẽ phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong hoạt động của Quốc hội, sự phát triển của đất nước và địa phương; phối hợp lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

 Hội nghị đã được nghe 6 ý kiến tham luận của các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Mường Tè, Than Uyên, Tam Đường về công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với Đoàn ĐBQH tỉnh trong các hoạt động của nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Sau khi kết thúc Hội nghị tổng kết, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016). Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 70 năm với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu cũng ôn lại quá trình hoạt động của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các khóa từ khóa I đến khóa XIII, khẳng định sự đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Quang Vinh Đại biểu Quốc hội khóa XIII phát biểu, đánh giá cao hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu trong việc tham gia thảo luận các dự án luật, xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt sự đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhất là thành phố, trung tâm hành chính tỉnh, các huyện, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh... Đồng chí Lỳ Khai Phà, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh khóa X, XI thay mặt đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh Lai Châu phát biểu cảm nghĩ, dấu ấn trong các hoạt động khi tham gia đại biểu Quốc hội, đồng chí cũng đánh giá cao kết quả hoạt động và những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu khóa XIII, đồng chí mong muốn và tin tưởng với truyền thống vẻ vang và thành tựu to lớn trong suốt 70 năm phát triển và trưởng thành, Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

 Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh thừa ủy quyền Văn phòng Quốc hội đã công bố quyết định và trao tặng kỷ niệm chương cho 12 cá nhân có nhiều cống hiến vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ VÀ GẶP MẶT:

Đ/c Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Vũ Thế Khiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

Đ/c Đinh Khắc Hiếu, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

Đ/c Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận

Quang cảnh buổi gặp mặt

Đ/c Lỳ Khai Phà, nguyên đại biểu Quốc hội khóa X, XI phát biểu tại buổi gặp mặt

Đ/c Giàng Páo Mỷ (mặc áo dài, đứng giữa) tặng quà của Đoàn cho ĐBQH khóa XIII và nguyên ĐBQH các khóa.

Đ/c Giàng Páo Mỷ, gắn kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều cống hiến vì sự nghiệp phục vụ QH

 

                                                                                                                                                                                                                Tin, ảnh:  TT-DN

Tin liên quan

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2011 - 2016; GẶP MẶT KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2016)(05/01/2016 4:29:27 CH)

PHÁT HUY VAI TRÒ TRONG THAM MƯU, PHỤC VỤ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH(31/12/2015 8:58:43 SA)

THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH VỚI ĐOÀN ĐBQH TỈNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI(31/12/2015 8:52:20 SA)

BÀI PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ CHU LÊ CHINH NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM(31/12/2015 8:42:49 SA)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN THỰC TẾ(31/12/2015 8:34:20 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này