6952 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua (*)
(Ngày đăng :11/12/2017 10:29:54 SA)


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua (*)

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, sáng ngày 08/12/2017, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại phiên bế mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc kỳ họp và giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện trong năm 2018. BBT Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu:

- Kính thưa: đ/c Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy!

- Kính thưa: Đ/c Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực HĐND Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

- Thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

- Thưa các đồng chí! 

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung của kỳ họp.

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh phấn khởi được đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; các báo cáo, tờ trình và quyết định ban hành các nghị quyết.

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, qua thẩm tra của các Ban và thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các địa phương cơ sở; sự phối hợp hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự tích cực của doanh nghiệp, sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội phát triển khá, kết quả nổi bật đó là: Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 đều đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch; tích cực thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển; xuất khẩu hàng địa phương tăng cao; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn. Hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được chú trọng; các hoạt động văn hóa, thể thao được phát triển, coi trọng phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Những kết quả đạt được trong năm 2017 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy.

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế chủ yếu, đó là: Chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp vùng cao, vùng biên giới còn chậm; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế; cơ sở vật chất, chuyển biến chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe, y tế dự phòng còn nhiều khó khăn; chất lượng xây dựng bản làng, khu phố văn hóa còn hạn chế; đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng này còn cao; chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính của một số sở, ngành còn chậm; năng lực điều hành hoạt động của chính quyền ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình an ninh trật tự một số địa bàn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương và của người đứng đầu chính quyền cơ quan, đơn vị cần được khắc phục.

Trên cơ sở kết quả năm 2017, chủ trương của Tỉnh ủy và dự báo tình hình, HĐND tỉnh đã quyết định kế hoạch năm 2018 với 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tài chính, thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giảm nghèo, an sinh xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 9,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,76%. Thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là:

(1) Về kinh tế: Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên các lĩnh vực; tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, phát triển nông nghiệp hàng hóa; phát triển chăn nuôi quy mô tập trung; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng. Thực hiện đồng bộ các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm hàng hóa của địa phương để mở rộng thị trường tiêu thụ; kiểm soát, quản lý chất lượng hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tích cực thực hiện các biện pháp phát triển nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương xiết chặt quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chi thường xuyên dành nguồn lực cho đầu tư phát triển; hạn chế tối đa việc bổ sung ngân sách chi thường xuyên; sớm phân khai nguồn lực, chính sách cho thực hiện các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND; phân bổ nguồn lực đầu tư, tăng cường quản lý ngăn ngừa thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong sửa chữa nâng cấp công trình; xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, cơ quan chức năng làm chậm tiến độ, để mất vốn do chậm giải ngân; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng, khách sạn, chợ thương mại. Đẩy mạnh cải thiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý xây dựng đô thị.

(2). Về phát triển văn hóa, xã hội: Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, nhất là giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm đầu tư xây dựng sửa chữa các công trình phụ trợ vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt tại các trường học; triển khai hiệu quả chương trình phát triển nguồn nhân lực; quản lý, kiểm soát nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện tốt chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đẩy mạnh phong trào thể đục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, các trường học; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng thôn, bản, khu dân cư, gia đình văn hóa; tăng cường công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng dan số; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; các đối tượng chính sách xã hội.

(3). Tiếp tục hoàn thiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ địa chính; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo về môi trường; chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

 (4). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số quản lý hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; ngăn ngừa xử lý kịp thời, nghiêm minh các biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà; các cấp, các ngành, người đứng đầu chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 theo kế hoạch của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế làm việc; quản lý nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị;sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; nâng cao trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành với các địa phương.

(5). Quốc phòng-an ninh và công tác đối ngoại: Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn, vi phạm an toàn giao thông; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả đối ngoại.

. HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành quán triệt lãnh đạo của Tỉnh ủy năm 2018 tiếp tục thực hiện phương châm ”Hành động – kỷ cương – hiệu quả, triển khai quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2018 phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ; đánh giá khách quan toàn diện tình hình thực hiện chỉ tiêu Đại hội đã chỉ đạo các nhiệm vụ năm 2018, 2019 để cơ bản hoàn thành các mục tiêu vào năm 2019.

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo và đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2017 và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh; cơ bản các ý kiến của cử tri, kiến nghị sau giám sát, lời hứa chất vấn đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Tại kỳ họp đã dành thời gian thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND và thành viên UBND tỉnh, các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm, nắm tình hình chất vấn người có trách nhiệm; lãnh đạo UBND tỉnh và giám đốc sở được chất vấn đã nghiêm túc trả lời, xác định trách nhiệm, đề ra biện pháp giải quyết đảm bảo phù hợp.

HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết thường kỳ theo nhiệm vụ, quyền hạn và các nghị quyết về chính sách trên một số lĩnh vực. Các nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đề nghị Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận tích cực thực hiện góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. HĐND tỉnh tin tưởng với sự tín nhiệm cao của các vị đại biểu, ông Hà Trọng Hải sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của đại biểu HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát gắn với thực hiện trách nhiệm lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ nhằm nâng cao hiệu quả trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo quy định.

Các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao năng lực hoạt động, chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Sau kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo kế hoạch để báo cáo kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh; tiếp thu, phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cấp, các sở ngành tỉnh; HĐND tỉnh ghi nhận sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND, các cơ quan tham mưu, phục vụ; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh – truyền hình Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về kỳ họp góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do BBT đặt!

 

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này