7190 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND tỉnh họp kết luận cuộc giám sát của HĐND tỉnh về việc đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :12/06/2017 9:18:05 SA)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về thành lập đoàn giám sát việc bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 06/4 đến ngày 20/4/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát  tại UBND tỉnh, 03 sở, ngành có liên quan, 05 huyện và giám sát trực tiếp tại 11 xã, với 22 điểm tái định cư (TĐC). Ngày 09/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành họp kết luận giám sát. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, việc ổn định đời sống Nhân dân vùng TĐC được cấp cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành trên địa bàn tỉnh, huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện: kết cấu các khu điểm TĐC được đầu tư đồng bộ, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chương trình xây dựng nông thôn mới. Các điểm TĐC đảm bảo tính bền vững, ổn định lâu dài và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa đồng bào sở tại và đồng bào TĐC, phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc; đa số các công trình đã phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ, cấp đất ở, hỗ trợ làm nhà, bố trí đất sản xuất được quan tâm đã phát huy tích cực góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, các mô hình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, bước đầu được triển khai, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được các ngành, các cấp phối hợp thực hiện. Thu nhập bình quân đầu người nhiều điểm TĐC tăng cao so với năm đầu thực hiện TĐC; an ninh lương thực cơ bản được đảm bảo; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng TĐC được bảo đảm. Đời sống Nhân dân vùng TĐC cơ bản ổn định, Nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, nhìn chung đời sống Nhân dân ngày càng phát triển.

Đ/c Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình các nội dung của đoàn Giám sát tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành liên quan và UBND các huyện có điểm TĐC giải trình làm rõ một số nội dung như: Tiến độ xây dựng công trình thủy lợi Nậm Mở, Phiêng Mựt; việc bố trí đất sản xuất cho một số hộ dân vùng TĐC; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sản xuất của một số hộ dân TĐC tự nguyện; về hiệu quả sử dụng các công trình nhà lớp học, nhà công vụ và công trình nhà văn hóa một số điểm TĐC....

Các nội dung trên đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn giải trình, làm rõ tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, sâu sát, của Đoàn giám sát trong việc tổ chức thực hiện nội dung giám sát; đoàn giám sát đã đánh giá được đúng thực trạng công tác tái định cư hiện nay, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác TĐC; đồng chí đề nghị trên cơ sở ý kiến giải trình làm rõ các nội giám sát của UBND tỉnh và các ngành liên quan, Đoàn giám sát sớm hoàn thành báo cáo kết quả giám sát, xây dựng dự thảo Nghị quyết về giám sát việc đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 6. Đồng chí đề nghị các Sở, UBND các huyện cần rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của đoàn giám sát đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn phục vụ việc giám sát của đoàn, khắc phục các hạn chế trong quá trình thống kê số liệu phục vụ các nội dung làm việc của đoàn giám sát HĐND tỉnh./.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thủy

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này