11304 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Thảo luận tại hội trường: Nhiều giải pháp được đặt ra
(Ngày đăng :11/12/2021 8:00:07 CH)


Đại biểu dự kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ năm, sáng ngày 10/12/2021 HĐND tỉnh tổ chức thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Có 03 đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường về 04 vấn đề liên quan đến vấn đề kết dư, chuyển nguồn ngân sách ké dài; giải pháp về đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người dân khi triển khai thực hiện dự án thủy điện; vấn đề tạo thương hiệu đối với sản phẩm nông sản trên địa bàn. Nhiều giải pháp được đặt ra.

Thảo luận về vấn đề kết dư, chuyển nguồn, đại biểu Nguyễn Xuân Thức nhận định, thời gian qua, HĐND, UBND tỉnh và chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ thị, ban hành văn bản để chỉ đạo, điều hành công tác chuyển nguồn kinh phí NSNN sang năm sau. Mục tiêu được đề ra là “Rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm mạnh số chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật” và “Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế việc ứng trước dự toán NSNN, giảm số chi chuyển nguồn sang năm sau”. Nhờ kịp thời ban hành những văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước mà ý thức kỷ luật về công tác chuyển nguồn kinh phí sang năm sau đã được quan tâm. Tuy vậy, chuyển nguồn NSNN sang năm sau để sử dụng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, trong đó có những tồn tại lặp lại trong nhiều năm, số chi chuyển nguồn có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây và chưa có biểu hiện giảm. Để giải quyết vấn đề này, đồng chí đưa ra một số giải pháp, đó là: Các đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán NSNN sát thực, nguồn lực NSNN được bố trí đảm bảo đúng, đầy đủ các nhiệm vụ chi cần thiết, quan trọng, trong đó có sự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi đơn vị. Quá trình quản lý, sử dụng ngân sách bám sát dự toán đã được phê duyệt và việc chuyển nguồn kinh phí sang năm sau tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, các quy định hiện hành. đối với các nguồn kinh phí thuộc các chương trình, dự án hết nhiệm vụ chi sớm báo cáo, chủ động chuyển trả ngân sách tỉnh hoặc báo cáo UBND các cấp điều chỉnh vốn kịp thời tránh để hết năm ngân sách mới chuyển nguồn ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra, Thanh tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, HĐND các cấp; đối với các cơ quan tài chính, kế hoạch các cấp cần tăng cường công tác hướng dẫn các đơn vị dự toán trong quản lý, sử dụng kinh phí được giao đảm bảo theo quy định. Tham mưu cho UBND các cấp phân bổ ngân sách, bổ sung, kịp thời điều chỉnh dự toán để các đơn vị thực hiện có hiệu quả kinh phí được giao.

Đại biểu Nguyễn Xuân Thức tham gia thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Xuân Thức cũng quan tâm đến vấn đề thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NNNT), theo nhận định của đại biểu, trong thời gian qua thực hiện nghị quyết của tỉnh Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào NNNT. Các cấp chính quyền trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bước đầu có những kết quả đáng mừng. Điển hình như trên 150 doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) đầu tư vào sản xuất chế biến chè, 02 doanh nghiệp (DN) đầu tư vào trồng, phát triển cây cao su, 02 DN đầu tư vào trồng cây mắc ca, một số DN, HTX đã và đang đầu tư vào sản xuất gạo, chuối, cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi công nghệ cao đang từng bước mang lại hiệu quả. Qua các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, nhiều DN tiếp tục đăng kí khảo sát, đầu tư trong thời gian tới, đây là dấu hiệu đáng mừng cho chuyển đổi mạnh mẽ tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, việc thu hút các DN, tổ chức, cá nhân đầu tư vào NNNT chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; số các DN, HTX đầu tư vào NN chiếm 2% trong tổng số DN, HTX toàn tỉnh; số DN được cấp chủ trương đầu tư chiếm 0,5% so với số DN đăng ký, cơ chế, chính sách hỗ trợ cho DN, HTX còn nhiều vấn đề cần phải được nhìn nhận và nhanh chóng tháo gỡ kịp thời như cơ chế tích tụ đất đai, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất, thủ tục hành chính...Đại biểu đề nghị UBND tỉnh, các cấp các ngành quan tâm các giải pháp, cụ thể: Khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đầu tư vào phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Tập trung thu hút đầu tư vào các vùng liên kết sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh lớn; phát triển các trung tâm dịch vụ hậu cần nông nghiệp như: trung tâm nghiên cứu và chuyển giao về giống, cơ giới hóa trong sản xuất, tài chính, thương mại, logistic. Ưu tiên thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư vào phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương; đầu tư liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác, các trang trại, hộ nông dân để sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị. Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, nông hộ đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc sản, có lợi thế của tỉnh để tiếp tục nâng cao giá trị nông sản theo định hướng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch tại các địa phương. Đồng chí cũng đưa các các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng nhiệm vụ để HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp.

Quan tâm đến vấn đề ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án thủy điện, đại biểu Nguyễn Minh Hiệp cho biết, chúng ta có cơ chế thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư các dự án thủy điện nhỏ và vừa, một số nhà máy thủy điện đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, đóng góp cho ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; một số doanh nghiệp đã hỗ trợ người dân xây dựng hạ tâng phúc lợi, tạo việc làm. Tuy nhiên, quá trình xây dựng dự án, nhiều đơn vị chưa chấp hành quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, cá biệt có nơi đơn vị thi công đổ đất, đá xuống dòng sông, suối, sử dụng vật liệu nổ, hóa chất thải ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử phạt. Theo báo cáo của UBND tỉnh, cơ quan chức năng đã xử lý 115 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, tăng 47 vụ so với năm 2020 nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức có biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện để xử lý theo quy định.

 

Đại biểu Nguyễn Minh Hiệp tham gia thảo luận

Về vấn đề tạo sản phẩm thương hiệu cho tỉnh Lai Châu, đại biểu Đào Xuân Huyên nhận định, việc UBND tỉnh vừa qua tổ chức thành công hội nghị xúc tiến về nông nghiệp là một bước đi đúng đắn, quan trọng và hiệu quả; tỉnh Lai Châu đã và đang có các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, một số sản phẩm đã đạt sản phẩm OCOP như chè, mắc ca, gạo. Tuy nhiên, để có sản phẩm có thương hiệu gắn với Lai Châu để khi nói đến Lai Châu du khách nghĩ đến sản phẩm đặc sản của địa phương đó, đại biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm có thể đưa sản phẩm gạo trở thành thương hiệu của tỉnh Lai Châu.

Giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tỉnh đã quan tâm đến việc thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp, thời gian qua tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, hội nghị được đánh giá cao và thể hiện ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị; các doanh nghiệp cho rằng khí hậu, thổ nhưỡng của Lai Châu rất phù hợp với sản xuất nông nghiệp, tạo ra được các sản phẩm đặc trưng của Tỉnh, tuy nhiên khó khăn nhất vẫn là hạ tầng giao thống kết nối, về vấn đề này hiện nay Chính phủ đã quan tâm cho phép đầu tư các tuyến nối từ cao tốc Hà Nội – Lào Cai đi Lai Châu, đặc biệt đầu tư hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, do đó sẽ thu hút được các doanh nghiệp đến với Lai Châu; Thời gian tới tỉnh sẽ tập trung giải quyết vấn đề tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp.

Về vấn đề ảnh hưởng khi xây dựng dự án thủy điện đến môi trường, do đặc thù tỉnh có địa hình dốc, lưu vực hẹp nên không tránh khỏi ảnh hưởng của môi trường, đồng chí mong đại biểu, cử tri và nhân dân chia sẻ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện “điểm nóng”, UBND tỉnh sẽ xem xét để xử lý.

Vấn đề tạo sản phẩm gắn với thương hiệu Lai Châu, hiện nay tỉnh đã có sản phẩm OCOP về gạo, có Công ty chuyên xuất khẩu gạo sang thị trường trung và cao cấp. Tuy nhiên, gạo ở các vùng phân tán, nhỏ lẻ, tư duy và việc chấp hành quy trình kỹ thuật còn hạn chế, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đến vấn đề xây dựng thương hiệu như ý kiến của đại biểu.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, tiếp thu các ý kiến cũng như đề xuất của các đại biểu để các vấn đề đại biểu quan tâm được giải quyết, phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguyễn Thủy

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này