11843 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Nghiên cứu đề xuất một số nội dung của chính sách
(Ngày đăng :21/09/2017 2:38:16 CH)


Đồng chí Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kết luận

Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Đoàn Đức Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2021 trong buổi giám sát tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 20/9/2017

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chức năng nhiệm vụ của mình đã tham mưu cho UBND tỉnh các Quyết định, văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai nghị quyết; phối hợp với sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở, một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thấp so với chính sách trước đây nên việc vận động tuyên truyền các hộ dân tham gia gặp nhiều khó khăn; công tác kiểm soát chất lượng giống ở một số nơi còn hạn chế nên sản lượng chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa tạo vùng liên kết hàng hóa tập trung giữa doanh nghiệp và người sản xuất.

Về thực hiện chính sách trong thời gian tới, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: Xem xét hỗ trợ 100% diện tích cánh đồng tập trung để sản xuất hàng hóa chất lượng cao; điều chỉnh nâng mức hỗ trợ từ 50% lên 80% đến 100% giá giống, 100% diện tích đối với các vùng sản xuất khó khăn; tiếp tục hỗ trợ kinh phí tiêm phòng quản lý, kiểm sát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; sớm phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2018.

Đối với  các nội dung thành viên Đoàn giám sát đề nghị làm rõ về tổ chức ký cam kết sử dụng đúng mục đích của các hộ dân được hỗ trợ, hướng dẫn hỗ trợ chuyển đổi phương thức chăn nuôi một số nơi chưa phù hợp, tỷ lệ giải ngân một số nội dung hỗ trợ đạt thấp… Đồng chí Hà Văn Um, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải trình, cụ thể: Do khó khăn về cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện nên hiện tại sở chưa hướng dẫn các huyện tổ chức nhân dân cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký hỗ trợ;  Tỷ lệ giải ngân một số nội dung đạt thấp do chưa đến thời điểm nghiệm thu và giải ngân theo kế hoạch. Sở đã hướng dẫn các huyện lập hồ sơ, biểu mẫu thiết kế thực hiện các đề án theo quy định; việc hỗ trợ chuyển đổi phương thức chăn nuôi trên cơ sở xây dựng mục tiêu nông thôn mới, bảo đảm vệ sinh môi trường.Trong thời gian tới, sở tiếp tục hướng dẫn chuyển giao phương thức sản xuất cho nhân thực hiện sản xuất lúa thuần chất lượng cao theo quy quy định; hướng dẫn cụ thể nội dung hỗ trợ chuyển đổi phương thức chăn nuôi.

Đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh, đồng chí Đoàn Đức Long, Trưởng đoàn giám sát kết luận: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh, các van bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện chưa toàn diện, người dân chưa nắm được mục tiêu của nghị quyết, dẫn đến đa số mục tiêu hỗ trợ đạt thấp so với mục tiêu của nghị quyết; việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giống lúa thuần, ngô lai còn bất cập đặc biệt là việc hỗ trợ theo vùng sản xuất tập trung và các vùng khác; việc lồng ghép thực hiện chính sách thực hiện còn nhiều bất cập, vướng mắc đề nghị cần nghiên cứu, hướng dẫn cơ sở thực hiện thanh quyết toán. Đồng chí đề nghị sở nghiên cứu đề xuất điều chỉnh một số nội dung của chính sách phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý về chất lượng các loại giống trước khi cung ứng cho nhân dân đưa vào sản xuất./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Thảo luận kỳ họp thứ bảy (Chuyên đề) HĐND tỉnh(29/06/2022 7:57:38 SA)

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai (18/05/2022 10:46:05 SA)

Tin mới nhất

Bế mạc Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(23/03/2023 5:30:13 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(22/03/2023 2:59:48 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này