7214 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, khóa XIV - Thảo luận bàn các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018
(Ngày đăng :11/12/2017 10:27:38 SA)


Thảo luận tại tổ vào sáng 07/12/2017, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá, phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó bàn và đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và ngân sách năm 2017; kế hoạch năm 2018.

Sau ½ ngày thảo luận tại tổ đã có trên 50 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, trong đó: 24 ý kiến tham gia vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017; kế hoạch năm 2018. Đa số đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, thống nhất, tập trung của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Kết quả thực hiện 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu dự ước đạt và vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ và bổ sung về các nội dung, cụ thể như: Bổ sung đánh giá và số liệu về kết quả thiệt hại do thiên tai, công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ; tiến độ thực hiện các dự án cấp điện quốc gia phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân; kết quả thực hiện công nghiệp chế biến nông sản (các khu, nhà máy chế biến); công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống, nguồn cung ứng giống, nhất là chất lượng cung ứng giống hỗ trợ theo các chương trình 30a, WB không bảo đảm chất lượng; công tác quản lý, giết mổ gia súc trên địa bàn tỉnh. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân chỉ tiêu tăng đàn gia súc không đạt kế hoạch đề ra là 5,28% (kết quả thực hiện năm 2017 là 4,02%); làm rõtrách nhiệm dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp; một số công trình, vốn trái phiếu không giải ngân được; phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nông thôn mới còn chậm, nhất là ở cấp huyện; giải quyết tranh chấp đất đai còn kéo dài; hiện chính sách đề bù tái định cư, giải quyết chưa dứt điểm; công tác triển khai một số nội dung giảm nghèo còn chậm; làm rõ việc bố trí ngân sách đầu tư cơ sở vật chất các trường lớp học, bố trí giáo viên; xem xét lại việc tổ chức sát hạch giáo viên, đảm bảo phát huy hiệu quả; hạn chế gây áp lực cho đội ngũ giáo viên; đánh giá hiệu quả việc huy động học sinh lớp 1, lớp 2 về học bán trú tại điểm trường trung tâm; Bổ sung đánh giá rõ việc thực hiện các dự án về y tế; điều chỉnh lại số liệu giảm nghèo: Dự ước đến hết năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,78 điểm %, xuống còn 31,03%  (tại mục 2.5. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội;ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia) với số liệu ước đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm xuống còn 30,59% (mục 2.6. Công tác dân tộc, tôn giáo) vì tỷ lệ hộ nghèo tập trung ở vùng dân tộc thiểu số, do đó tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực này phải cao hơn tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Thiện, tham gia ý kiến tại phiên thảo luận tại tổ kỳ họp thứ sáu

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ý kiến cũng tập trung đề nghị làm rõ, bổ sung vào mục tiêu, chỉ tiêu như: Làm rõ chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP, vì năm 2017 đã đạt 10,75% nhưng kế hoạch năm 2018 đề ra 9,02%; xem lại cơ sở xác định chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo kế hoạch đến năm 2018 sẽ tăng lên 30 xã, tuy nhiên có những xã có khả năng không đạt được nhưng vẫn đưa vào kế hoạch, một số xã hiện nay tiêu chí đạt thấp (xã Nùng Nàng, Tam Đường 12/19 tiêu chí); đề nghị nâng chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 0,8%; làm rõ nguyên nhân đề ra chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 tăng 63 tỷ nhưng năm 2018 lại đề ra chỉ tiêu tăng 58 tỷ (giảm so với năm 2017); cơ sở, nguyên nhân giảm các chỉ tiêu phát triển rau màu, đậu, lạc so với năm 2017; chỉ tiêu tỷ lệ sản lượng chè búp tươi và búp khô chưa phù hợp…

Về các giải pháp, các đại biều đề nghị bổ sung 4 nhóm giải pháp đó là: Tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Tập trung công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các công trình sau đầu tư. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Nâng cao trách nhiệm công vụ, thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức; xác định trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Tham gia ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ sự toán thu, chi NSĐP năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2018, các đại biểu đề nghịbổ sung đánh giá rõ: Năng lực công tác quản lý ngân sách hiệu quả chưa cao, phân bổ dự toán không phù hợp, thống nhất giữa hai kỳ họp lớn; chỉ đạo việc phân bổ ngân sách ưu tiên cho các chính sách an sinh xã hội; quan tâm đến vùng sâu, vùng xa; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách. Đại biểu đề nghị rà soát lại các dự án do UBND tỉnh thông qua không có chủ trương của Tỉnh ủy; một số nội dung chi cần xem xét kỹ về dự toán bố trí như: Kinh phí lát vỉa hè, trồng cây xanh, điện trang trí; phân tích rõ số kết dư, số chuyển nguồn.

Ngoài ra, đại biểu còn tham gia vào các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017; kế hoạch đầu tư công năm 2018; Báo cáo tình hình sử dụng biên chế; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và một số dự thảo nghị quyết.

Buổi chiều, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh báo cáo tóm tắt trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm, trước kỳ họp thứ sáu; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; tình hình giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh năm 2017 và việc thực hiện trách nhiệm sau chất vấn đối với các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh.Nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐNDtỉnh và tiến hành thảo luận tại hội trường, với 05 ý kiến thảo luận các đại biểu đã nêu vấn đề, đồng thời đề xuất giải pháp, cụ thể: Giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn; để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; về phát triển du lịch; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; về đề án phát triển cây Mắc ca,...

Nhìn chung các vấn đề đại biểu nêu ra đều được HĐND tỉnh tiếp thu, đồng thời giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Theo chương trình làm việc, sáng mai (08/12/2017), các đại biểu sẽ nghe UBND tỉnh giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ; chất vấn, thảo luận thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

TT-DN

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này