7168 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng vào các nội dung của kỳ họp (*)
(Ngày đăng :08/12/2021 1:49:02 CH)


Đ/c Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp

Sáng nay (08/12/2021) tại hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên khai mạc, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp. BBT Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, các vị đại biểu khách mời!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021, hôm nay HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ năm. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách mời và toàn thể cử tri trong tỉnh đã đến dự và theo dõi kỳ họp. Chúc các đồng chí, các vị đại biểu và toàn thể cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi! Chúc kỳ họp thành công!

Thưa các vị đại biểu!

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh!

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh như: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp và cũng là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tích cực lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, trong đó HĐND tỉnh tổ chức 7 kỳ họp (2 kỳ họp khóa XIV, 5 kỳ họp khóa XV) để bàn, quyết định các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng Đoàn HĐND tỉnh và yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp, kéo dài của đại dịch Covid-19 cùng với thời tiết diễn biến thất thường (mưa đá, gió lốc, nắng nóng kéo dài), dịch tả lợn Châu Phi tái phát ở một số xã, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra ở một số huyện, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự đồng hành, chủ động, linh hoạt của HĐND tỉnh; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phục hồi, phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách trên địa bàn, giá trị gia tăng ngành nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt, diện tích chè trồng mới, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, thôn, bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi, hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ che phủ rừng, một số chỉ tiêu về phát triển giáo dục, y tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đối ngoại được giữ vững và tăng cường.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2021 của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, một số chỉ tiêu chưa đạt và khó đạt như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, thu nhập bình quân đầu người, tổng lượt khách du lịch, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới; việc hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, giá trị sản phẩm đầu ra chưa cao; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước chưa đảm bảo yêu cầu, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có dự án còn chậm; văn hóa - xã hội có nội dung còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; công tác quản lý đất đai, quản lý vật liệu nổ tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ; công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm.

Tại kỳ họp này, với chủ trương, quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021; xem xét, thảo luận và quyết định ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2022; quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 và một số nghị quyết quan trọng khác.

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV; xem xét các báo cáo hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh và dành thời gian phù hợp để tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.

Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, nhất là các nghị quyết trình kỳ họp đều là những nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và quyết định các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và cho cả giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương mình để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng vào các nội dung của kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc nội dung, chương trình kỳ họp đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh truyền hình trực tiếp các nội dung của kỳ họp để cử tri theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND, UBND tỉnh. HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tham gia, đóng góp ý của cử tri để hoạt động của HĐND tỉnh và công tác điều hành của UBND tỉnh ngày càng tốt hơn và hiệu quả hơn.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do BBT đặt

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này