11204 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai
(Ngày đăng :20/05/2022 7:57:16 SA)


Đoàn giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Đó là một trong những ý kiến kết luận của đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát tại buổi giám sát về thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Sáng ngày 17/5).

 

Làm việc cùng đoàn có đồng chí Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

Theo báo cáo của Sở, giai đoạn 2016-2021, Sở đã ban hành 51 văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện công tác thu hồi, sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổng số 1.275 dự án/4.776,26 ha được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi, kết quả đến thời điểm giám sát đã thu hồi đất để thực hiện 82 công trình, dự án/445,83 ha vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội; chuyển mục đích sử dụng đất đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ đối với 57/176 ha; việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị Sở làm rõ về sự phù hợp của các loại quy hoạch, kế hoạch khác với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kết quả thực hiện chính sách của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; số dự án thực tế thu hồi, chuyển mục đích so với số dự án, công trình được phê duyệt; việc thống kê, quản lý đối với diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề về xử lý các vi phạm hành chính về đất đai; những bất cập về đơn giá bồi thường; công tác giao, cắm mốc đối với đất dôi dư, đất công ích cho xã quản lý; việc bàn giao diện tích đất trên thực địa; việc cập nhật, chỉnh lý, biến động về đất đai; chất lượng công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

Trả lời những ý kiến của Đoàn giám sát, đồng chí Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, thực hiện chủ trương của tỉnh về đảm bảo an ninh lương thực nên cần hạn chế việc thu hồi đất, nhất là đối với đất trồng lúa. Về tình trạng thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án thực hiện diện tích thấp so với phê duyệt do hồ sơ thu hồi đất chủ yếu do các nhà đầu tư tự khảo sát, lập dự án, trong đó có những diện tích để thực hiện phần phụ trợ như: Đường công vụ, lán tạm,... khi hoàn thành công trình, các công trình phụ trợ không còn sử dụng, diện tích này không nằm trong diện tích được phê duyệt nên diện tích thực tế thấp hơn; về giao đất theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/01/1999, nhiều ví trí không còn tên chủ hộ hoặc chủ hộ đã thay đổi các thông tin, nhiều hộ mất giấy chứng nhận gây khó khăn trong việc giao đất. Vấn đề xử phạt hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định về đất đai, hiện nay các đơn vị vi phạm đã nộp tiền phạt nhưng phục hồi sau vi phạm hầu hết chưa thực hiện được. Đồng chí cũng cho biết, thực tiễn cán bộ địa chính cấp huyện, cấp xã năng lực chuyên môn còn hạn chế; kinh phí đo đạc chủ yếu bố trí cho những nơi chưa được đo đạc, do đó khó khăn trong việc quản lý, sử dụng đất đai,...

 

Kết luận sơ bộ tại buổi làm việc, đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai quy định của pháp luật về đất đai; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả quan trọng; quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường; kết quả đó đã phát huy nguồn lực tài nguyên về đất đai, về kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Sở cần tiếp tục đổi mới nâng cao nhận thức trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, trước hết nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai; giao đất phải đảm bảo đúng đối tượng, mục đích; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa tiêu cực về đất đai, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong đất đai; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, cập nhật thường xuyên về dữ liệu đất đai…

Hoàng Hà

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này