18267 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên
(Ngày đăng :23/04/2021 8:19:37 SA)


Quang cảnh kỳ họp

Chiều ngày 19/4, HĐND huyện Than Uyên tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2021. Dự kỳ họp có: đồng chí Lò Văn Biên, Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Hữu An, Bí thư Huyện ủy Than Uyên; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện khóa XX.

Tại kỳ họp, đồng chí Lò Văn Hương, Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Theo phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, đến năm 2030: diện tích đất nông nghiệp của huyện 62.396,97ha, diện tích đất phi nông nghiệp 8.386,50ha, diện tích đất chưa sử dụng 8.443,84ha; diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 913,48ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 56,09ha, chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 7,26ha; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng mục đích nông nghiệp 13.191,49ha, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp 609,55ha.

Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2021: diện tích đất nông nghiệp 51.114,53ha, đất phi nông nghiệp 7.284,19ha, đất chưa sử dụng 20.828,59ha; đất cần thu hồi năm 2021 là 325,39ha (trong đó: 254,55ha đất nông nghiệp, 70,84ha đất phi nông nghiệp); diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp 1.253,12ha, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp 163,17ha. Diện tích đất cần thu hồi năm 2021 trên địa bàn huyện: 325,39 ha, trong đó, đất nông nghiệp 254,55 ha, đất phi nông nghiệp 70,84 ha.

Việc quy hoạch sử dụng đất là nội dung quản lý nhà nước về đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở pháp lý để quản lý sử dụng đất có hiệu quả, tiết kiệm. Trên cơ sở quy hoạch, sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện và trụ sở xã, thị trấn; có cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi, tạo thuận lợi trong môi trường đầu tư đối với tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, du lịch…

Các ý kiến tại kỳ họp tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện và thống nhất thông qua nghị quyết quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên đề nghị: Sau kỳ họp đại biểu HĐND huyện phát huy tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tăng cường hoạt động giám sát tại cơ sở; UBND huyện, các cơ quan chuyên môn quán triệt, triển khai trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, chủ động kế hoạch tổ chức sản xuất, sử dụng đất đai, tài nguyên. Riêng đối với Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện cần quan tâm sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh./.

Minh Châu

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này