7244 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Họp thông qua kết luận giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
(Ngày đăng :23/10/2019 2:19:48 CH)


Quang cảnh buổi kết luận giám sát

Chiều ngày 22/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Đức Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã chủ trì tổ chức họp thông qua kết luận giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Dự có đồng chí Giàng A Tỉnh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo kết quả giám sát đã nhận định: Qua giám sát, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương đã được UBND tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt và bàn các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Việc giao và phân bổ kế hoạch đầu tư hàng năm từ nguồn vốn ngân sách địa phương được UBND tỉnh triển khai kịp thời, tuân thủ theo quy định và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; thực hiện giao chi tiết kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện giải ngân, tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương; yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, tránh giải ngân chậm hoặc kết dư vốn; UBND tỉnh đã thực hiện nguyên tắc phân bổ vốn cơ bản đảm bảo theo quy định của Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương được bố trí 3.482.000 triệu đồng (nguồn dự phòng 307.277 triệu đồng); tổng vốn phân bổ chi tiết 3.174.723 triệu đồng.

Đ/c Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải trình tại buổi họp kết luận giám sát

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như: Tiến độ giải ngân tại một số dự án còn chậm, có công trình năm 2019 chưa giải ngân; lĩnh vực đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỷ lệ giải ngân mới đạt 65,93%; Trách nhiệm, năng lực của một số chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán, hoàn tạm ứng khối lượng và quyết toán dự án hoàn thành chưa cao; một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến việc hoàn thành thủ tục để thu hồi vốn ứng trước ngân sách để giải ngân; Việc đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và việc phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính có việc còn chậm…

Tại buổi họp, các đại biểu dự họp đồng tình với những đánh giá của báo cáo. Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của các, sở, ngành, các chủ đầu tư; tách riêng danh mục các công trình không thuộc đầu tư công, xem xét số liệu về các công trình quyết toán; bổ sung đề nghị với UBND tỉnh sớm có phương án quản lý tài sản của các công trình đã được đầu tư của các đơn vị sau sáp nhập.

Kết luận buổi thông qua kết quả giám sát, đồng chí Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết, tổ chức triển khai đảm bảo phương án phân bổ, theo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn tuân thủ theo quy định của Luật. Tuy nhiên, qua giám sát chỉ ra một số tồn tại hạn chế, rút ra kinh nghiệm để các ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025. Đồng chí đề nghị đoàn giám sát chỉnh sửa báo cáo để trình phiên họp tháng 10 của Thường trực HĐND tỉnh.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này