11289 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Khai mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề)
(Ngày đăng :15/10/2021 6:58:29 SA)


Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước khai mạc kỳ họp

Sáng nay, ngày 14/10/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận 03 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp: (1) Tờ trình, dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh. (2) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; (3) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021 và bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Để kịp thời cụ thể hóa quy định của Trung ương về mức chi đối với giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ, điều chỉnh một số nguồn vốn khác đảm bảo công tác lãnh đạo của cấp ủy, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành; bám sát quan điểm, mục tiêu, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ và thống nhất cao trong việc xem xét, quyết định các nội dung của kỳ họp; đề nghị các cá nhân, người đứng đầu ngành, lĩnh vực thực hiện nghiêm túc và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khi được Chủ tọa yêu cầu; đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời về diễn biến của kỳ họp để qua đó cử tri và Nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Tại phiên làm việc buổi sáng, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; nghe các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo nội dung thẩm tra và tiến hành thảo luận tại tổ.

Đại biểu Lò Văn Biên, Tổ đại biểu huyện Mường Tè phát biểu thảo luận tại Tổ

Tại phiên thảo luận Tổ, đã có 16 lượt đại biểu tham gia ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp, cụ thể: Tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu đề nghị đối với danh mục dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021 - 2021 có 5 nhiệm vụ chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị không đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, gồm: Hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; hỗ trợ hạ tầng các dự án phục vụ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Đối với dự thảo nghi quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh, đại biểu đề nghị sửa tên gọi thành “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1, Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh…..”; đại biểu cũng có ý kiến về quy định khung mức chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn mới chỉ quy định cho chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) và chương trình nghệ thuật dài (từ 61 đến 90 phút và trên 90 phút), không quy định đối với trường hợp chương trình dưới 30 phút và cơ quan, đơn vị nào được quy định mức cụ thể; về mức chi đối với đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu khiếu các cấp, đại biểu cho rằng chênh lệch mức giữa các đội tuyển còn cao, đề nghị rút ngắn mức chênh cho phù hợp để thu hút đội tuyển trẻ, đội tuyển thành tích cao.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Công văn số 384 của Sở Tài chính hướng dẫn các nội dung chi cho công tác bầu cử; hiện nay các huyện, thành phố đã thực hiện xong nhiệm vụ nhưng chưa được bổ sung kinh phí nên gặp khó khăn (riêng huyện Phong Thổ đã thực hiện 5.435 triệu đồng nhưng mới được giao hơn 2 tỷ); đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác cho dự án kè cột mốc 69, 69 (3) xã Mù Sang, huyện Phong Thổ để đáp ứng nguyện vọng của cử tri bị ảnh hưởng bởi dự án.

Buổi chiều, HĐND tỉnh sẽ thảo luận thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

 

Thông tin

 

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này