7158 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ sáu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021
(Ngày đăng :11/12/2017 10:23:38 SA)


Đại biểu HĐND tỉnh chào cờ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu

Sáng nay (06/12/2017), tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ sáu khóa XIV.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét xem xét 25 báo cáo, 18 tờ trình, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ngân sách và kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; xem xét thông qua 18 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách và đầu tư công năm 2018; về phát triển đô thị, phát triển ngành, lĩnh vực và quy định các mức chi cho các hoạt động quan trọng khác như: Chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; chi công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; chi và hỗ trợ thực hiện các nội dung dự án pháp triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh, kỳ họp thứ sáu có nhiều nội dung quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND, các Ban HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở, nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung của kỳ họp, để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và niềm tin của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh (Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh sẽ đăng toàn văn bài phát biểu).

(Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp)

Ngay sau phát biểu khai mạc, HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017; kế hoạch năm 2018; báo cáo nêu rõ: mặc dù gặp nhiều khó khăn song các cấp, ngành đã tích cực chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ đạt một số kết quả nổi bật; 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 đều dự ước đạt và vượt kế hoạch, có chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 9%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt vượt 37% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu/người/năm (tăng 2,5 triệu so với năm 2016); phát triển nông nghiệp, xây xựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ du lịch ổn định và phát triển; các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; năng lực chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền được tăng cường; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh vẫn còn một số những khó khăn, hạn chế, yếu kém: Trong chỉ đạo điều hành thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh chưa thật quyết liệt; công tác phối hợp giữa các ngành, huyện, thành phố có việc chưa chặt chẽ, kịp thời; có việc phát sinh chưa đề cao trách nhiệm tháo gỡ khó khăn vướng mắc; phát triển sản xuất nông nghiệp vùng sâu, vùng xa còn chậm; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn thấp; tiến độ giải ngân các nguồn vốn còn chậm; cơ sở vật chất giáo dục còn khó khăn, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên một số nơi còn hạn chế; chất lượng khám chữa bệnh có việc còn hạn chế; đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp khó khăn, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Trên cơ sở đó, kế hoạch năm 2018 tập trung vào 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tài chính, thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giảm nghèo, an sinh xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 9,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26,8 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,76%. Thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Triển khai quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2018 phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, cây trồng có giá trị kinh tế cao, phát triển chăn nuôi quy mô tập trung; tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, nhất là giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; triển khai hiệu quả chương trình phát triển nguồn nhân lực; quản lý, kiểm soát nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tăng cường công tác y tế dự phòng; tiếp tục tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh...

(Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV)

Phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017; nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; nghe Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV; nghe lãnh đạo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp. HĐND tỉnh cũng đã tiến hành công tác cán bộ, miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo chương trình, buổi chiều HĐND tỉnh sẽ xem xét 06 báo cáo, 09 tờ trình, dự thảo nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2016; thực hiện dự toán, thu chi ngân sách năm 2017; phần bổ dự toán thu, chi năm 2018; kế hoạch vốn đầu tư năm 2017; kế hoạch năm 2018; về biên chế; chương trình phát triển đô thị; phẩn bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; về mức chi quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi pháp luật,...

HĐND tỉnh sẽ chuyển sang phần thảo luận tại tổ vào sáng ngày mai (07/12/2017)./.

                                                                               Tin, ảnh: TTDN

 

 

 

 

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này