12925 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ mười khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Ngày đăng :22/07/2019 11:21:42 SA)


Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019, sáng nay 22/7/2019, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ mười. Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, đó là: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019; xem xét, thảo luận và quyết định quyết định ban hành các nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học công nghệ; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương; chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất; sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp với quy định hiện hành; xem xét chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ VN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền; thực hiện quyền giám sát thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; báo cáo hoạt động điều hành của UBND tỉnh; hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm; giám sát thông qua chất vấn tại kỳ họp đối với UBND, thành viên UBND tỉnh về các lĩnh vực mà đại điểu HĐND, cử tri và Nhân dân quan tâm.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh, khoá XIV

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nội dung HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, nhất là một số chính sách đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng, sâu sắc, thiết thực vào các nội dung của kỳ họp để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Ngay sau phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã báo cáo trước HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo báo cáo, trong điều kiện còn khó khăn, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, sự chủ động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự đồng thuận, tích cực của Nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và đã đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 5.394 tỷ, đạt 46,5% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 6,5%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng và có nhiều tín hiệu tích cực; thu ngân sách trên địa bàn tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, lao động, việc làm được quan tâm và có tiến bộ; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chủ trương sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai thực hiện nghiêm túc; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; công tác tiếp dân ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri được nâng lên; đoàn kết các dân tộc được củng cố, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh cũng như ở từng địa phương vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; kết cấu hạ tầng KT-XH còn yếu kém, môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa thật sự thuận lợi, thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; việc triển khai và thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm chậm so với kế hoạch; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ còn khó khăn; công tác cải cách hành chính và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều mặt chưa thực sự đồng bộ, kỷ luật hành chính ở một số nơi chưa nghiêm; việc rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người còn chậm; an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiền ẩn phức tạp....

Cũng tại phiên họp buổi sáng của kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV; xem xét các báo cáo về công tác kiểm sát, kết quả công tác xét xử và thi hành án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chương trình của kỳ họp.

Các nội dung trình bày tại phiên họp buổi sáng đều được báo cáo tóm tắt.

Cũng tại phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh sẽ xem xét thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 01 đại biểu HĐND tỉnh, miễn nhiệm 01 thành viên UBND tỉnh do chuyển công tác; bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo chương trình, buổi chiều HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét các báo cáo và thảo luận tại tổ đại biểu về các nội dung của kỳ họp./.

TTDN

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này