15040 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân tỉnh HĐND tỉnh khóa XIV- Một nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật
(Ngày đăng :31/03/2021 4:59:43 CH)


Quang cảnh hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hành động”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng hành cùng với cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện tốt chức năng giám sát xã hội, ban hành nhiều quyết sách đúng ý Đảng, hợp lòng dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, từng bước đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Lai Châu có 50 đại biểu, trong đó nữ 18 đại biểu; nam 32 đại biểu. Cơ cấu, thành phần đại biểu đảm bảo định hướng và tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp Nhân dân. Các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, uy tín tiếp tục được nâng cao, là nền tảng quan trọng để xây dựng cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, có đầy đủ năng lực hoạt động.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã xây dựng quy chế hoạt động, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khẳng định rõ vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó 11 kỳ họp thường kỳ, 5 kỳ họp chuyên đề để quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Công tác chuẩn bị kỳ họp được chú trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, hợp lý; tài liệu kỳ họp được gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh kịp thời, tạo điều kiện cho đại biểu có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận xây dựng nghị quyết có chất lượng. Các nội dung đưa ra xem xét, quyết định tại kỳ họp được chuẩn bị kỹ, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung vào những vấn đề đời sống dân sinh, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

 Để có nhiều thông tin, luận cứ phục vụ công tác thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh chủ động tổ chức khảo sát, làm việc với các ngành, địa phương; chú trọng lắng nghe ý kiến người dân và hệ thống chính trị ở cơ sở. Vì vậy, báo cáo thẩm tra của các Ban có tính phản biện cao, lập luận chặt chẽ, là cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét, quyết định.

Công tác điều hành các kỳ họp được thực hiện linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng luật, phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND trước nghị trường. Việc tranh luận giữa đại biểu HĐND với cơ quan trình và giữa các đại biểu thể hiện năng lực của đại biểu được nâng lên; các căn cứ sinh động, thực tế, mang tính xây dựng cao được đưa vào nghị trường, làm rõ thêm bản chất vấn đề cần trao đổi, nhờ đó, 220 nghị quyết thông qua trong nhiệm kỳ đều được đồng thuận, nhất trí cao, nhất là, 92 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách phát triển nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quyết định chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và các chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Đ/c Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội  kiểm tra việc cấp phát sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1 tại huyện Tam Đường

Với những quyết định đúng đắn, kịp thời của HĐND tỉnh, cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, có tác động thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, được Nhân dân đồng tình tin tưởng như: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp, các chính sách về văn hóa, y tế, giáo dục, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm…

Hoạt động giám sát được đổi mới toàn diện; chất lượng, hiệu quả giám sát từng bước được nâng cao. Tại các kỳ họp, các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh được các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến để các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định.

Hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tiếp tục thu hút được sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Việc đổi mới cách thức chất vấn theo hướng rút ngắn thời gian nêu và trả lời câu hỏi, tăng số lượng đại biểu chất vấn, tranh luận trước nghị trường đã phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã có 39 lượt đại biểu chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nổi bật như chất vấn về công tác quản lý khai thác khoáng sản; quản lý chất lượng vùng chè và khắc phục tình trạng tranh chấp vùng nguyên liệu; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khắc phục sự cố sau sạt lở đất tại các công trình … Các vấn đề chất vấn đã được UBND tỉnh, các cấp, các ngành nghiêm túc tiếp thu, giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, được cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Có thể nói, qua mỗi phiên chất vấn đã thể hiện được trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và thấy rõ hơn những việc cần làm vì lợi ích của Nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Xác định hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề là một trong những hình thức giám sát quan trọng, nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được cử tri và dư luận xã hội quan tâm hoặc những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung giám sát như: Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư; đầu tư công; nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thông qua 84 cuộc khảo sát và 50 cuộc giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh đã đưa ra nhiểu kiến nghị xác đáng, đề xuất phù hợp để các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh trong công tác quản lý, điều hành; tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời giải thích, tư vấn để cơ sở có biện pháp khắc phục, tháo gỡ. Đảm bảo các chính sách pháp luật, các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được quan tâm, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của người đại biểu dân cử, góp phần mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của người dân. Đây cũng là dịp để đại biểu “Nói cho dân nghe” và “nghe dân nói” nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thông báo để cử tri tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định tại các kỳ họp. Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri tại 874 điểm tiếp xúc, với 79.344 lượt cử tri tham dự đã tổng hợp được 771 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Qua theo dõi, giám sát, cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp thu, xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và Nhân dân, là cứ liệu, là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh bàn thảo, xem xét ban hành hoặc điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được Thường trực HĐND, đại biểu HĐND quan tâm thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tiếp 57 lượt công dân, tiếp nhận 281 đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp quyền sử dụng đất, chế độ chính sách cho người dân… Qua nghiên cứu, phân loại đã kịp thời chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, khảo sát, giám sát kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, tỷ lệ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đạt trên 90%, được đông đảo cử tri đánh giá cao, tiếp tục gửi gắm niềm tin vào người đại biểu dân cử.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và đạt được nhiều kết quả nổi bật; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020. Tin tưởng rằng, HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ mới sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu của HĐND tỉnh khóa XIV và các khóa trước đây, tiếp tục cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra./.

 Tổng Hợp

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này