6802 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân tỉnh: Đổi mới toàn diện các hoạt động góp phần thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội trong tỉnh
(Ngày đăng :23/04/2019 9:04:21 CH)


Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, khóa XIV

Đến thời điểm này, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã hoạt động được hơn nửa nhiệm kỳ, nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các mặt hoạt động (về cách thức tổ chức kỳ họp, quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân) trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật và kế thừa, phát huy kinh nghiệm hoạt động từ những nhiệm kỳ trước đây.

Đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV

Về đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh khóa XIV đã tổ chức thành công 09 kỳ họp. Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị chu đáo; chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh sớm tiếp cận, chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt thông tin để giúp cho việc thẩm tra được tốt hơn.

Đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hướng thiết thực, khoa học và linh hoạt hơn, đó là: Giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại hội trường, tăng thời gian thảo luận tại tổ, tại hội trường và chất vấn. Để giảm thời gian trình bày, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất các nội dung tại kỳ họp được trình bày tóm tắt theo nhóm vấn đề, do đó dành được rất nhiều thời gian cho thảo luận, bàn bạc để đi đến thống nhất, quyết định các vấn đề tại kỳ họp.

Tại các kỳ họp, hoạt động chất vấn là hoạt động được đông đảo cử tri đặc biệt quan tâm, ở khóa này, HĐND tỉnh đã đổi mới hoạt động chất vấn theo hướng, ngoài các đại biểu thực hiện quyền chất vấn, tự lựa chọn nội dung chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh còn gợi ý và giao cho các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND nghiên cứu nội dung dự kiến chất vấn, nội dung được các tổ đại biểu bàn bạc kỹ tại buổi sinh hoạt tổ trước ngày khai mạc, Do đó vấn đề chất vấn đảm bảo là những vấn đề lớn, nổi cộm, bức xúc, được đông đảo cử tri quan tâm. Một trong những điều mang lại hiệu quả sau chất vấn, đó là: Sau phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đều có kết luận bằng văn bản và thông báo đến cá nhân bị chất vấn yêu cầu giải quyết, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo tại kỳ họp gần nhất, cùng với tích cực giám sát việc thực hiện “Lời hứa” sau chất vấn nên càng nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân người bị chất vấn trong việc giải quyết, đây là một trong những đổi mới rất hiệu quả chỉ có ở HĐND tỉnh khóa XIV này.

Đổi mới trong việc quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương

Trong những năm qua với việc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt chức năng quyết định, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, các vấn đề từ yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Qua 09 kỳ họp, ngoài quyết định các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm, 5 năm, HĐND tỉnh còn ban hành 53 Nghị quyết chuyên đề về các chế độ, chính sách, về phát triển các ngành, lĩnh vực.

Một trong những đổi mới trong việc quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương đó là: Ngay từ khâu xây dựng chương trình ban hành nghị quyết cho năm tiếp theo, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ khảo sát, nắm tình hình; một số nội dung còn tiến hành giám sát để nắm rõ vấn đề sẽ ban hành nghị quyết. Khi đưa vấn đề ra kỳ họp, chủ tọa điều hành một cách linh hoạt, dành nhiều thời gian thảo luận, bàn bạc; khi biểu quyết, với những vấn đề còn có ý kiến trái chiều, chủ tọa cho biểu quyết từng vấn đề, do đó các quyết định đảm bảo chất lượng, sát thực tế, mang tính khả thi cao.

Đổi mới hoạt động giám sát

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thời gian qua hoạt động giám sát của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, vai trò của Thường trực HĐND, các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND, cụ thể:

- Hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND được quan tâm thực hiện bảo đảm đúng quy định, nhất là việc xem xét, thảo luận kỹ các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp tại kỳ họp. Tăng cường hoạt động chất vấn tại kỳ họp.

- Hoạt động giám sát thường xuyên được tăng cường, tập trung vào việc giám sát UBND tỉnh, các cơ quan chức năng trong việc ban hành quyết định, kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thực hiện nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh giao cho các ban theo lĩnh vực theo dõi, đôn đốc để cơ quan chức năng kịp thời triển khai nghị quyết, do đó không có Nghị quyết chậm được triển khai thực hiện.

- Đối với giám sát chuyên đề: Tính đến cuối năm 2018, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh khóa XIV đã tổ chức thành công 36 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung các cuộc giám sát chuyên đề là những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện các chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh. Hình thức và phương pháp giám sát được đổi mới, từ khâu xây dựng, ban hành quyết định, chương trình, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đến kết luận và kiến nghị giám sát. Đổi mới rõ nét là việc các kiến nghị sau giám sát đảm bảo rõ ràng và được theo sát đến cùng; một số cuộc giám sát, trước khi tiến hành giám sát, Thường trực HĐND, Ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát nên các cuộc giám sát đảm bảo kỹ, sâu, làm rõ vấn đề; ngoài ra còn yêu cầu báo báo kết quả thực hiện kết luận giám sát tại kỳ họp gần nhất, nên hiệu quả giám sát được nâng lên rõ rệt.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra khu đất dự kiến bố trí tái định cư cho hộ dân bản Nậm Khao, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn

Đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh còn thường xuyên làm tốt công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, qua hơn nửa nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 05 cuộc giám sát; qua giám sát những kiến nghị chưa được giải quyết sẽ tiếp tục đề nghị giải quyết hoặc trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri, do làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát nên hầu hết các kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, được cử tri đánh giá cao.

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện tốt, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 vào ngày 20 hàng tháng, hàng tháng đều có lịch tiếp công dân tháng để thông báo cho các cơ quan, đơn vị, công dân biết; riêng đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh mặc dù rất bận công việc nhưng vẫn bố trí ít nhất 1 ngày trong quí để tiếp công dân.

Đối với việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo cũng có những đổi mới hiệu quả đó là, nhiều đơn, thư Thường trực HĐND tỉnh tổ chức gặp gỡ công dân hoặc làm việc với cơ quan chức năng để nắm tình hình trước khi chuyển đơn; khi chuyển đơn, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu rõ thời gian giải quyết và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh; một số nội dung đơn giải quyết chưa thỏa đáng, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát. Do thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc và giám sát nên hầu hết đơn của công dân được giải quyết kịp thời, không có đơn tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết.

...Góp phần thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh

Khi đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp hay đổi mới trong việc quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương đều nhằm mục đích cao nhất là ban hành những Nghị quyết chất lượng nhất, thiết thực nhất, đi vào đời sống của nhân dân hiệu quả nhất. Trong số 117 Nghị quyết, có 58 nghị quyết chuyên đề chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội các vùng, khu vực, về chế độ chính sách như: Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới; vùng tái định cư các công trình thủy điện; về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo... Do ban hành kịp thời các nghị quyết và đổi mới tích cực hơn trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân nên các chính sách sớm đi vào cuộc sống, được tiếp cận với các chính sách, giúp người dân ổn định, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Tính đến hết năm 2018, có 8/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 có khả năng hoàn thành đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 15,68%/năm (vượt Nghị quyết đề ra); GRDP bình quân đầu người ước đạt 31,4 triệu đồng/người/năm (tăng 1,72 lần so với năm 2015, đạt 78,5% mục tiêu Nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,95%/năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; các tiêu chí nông thôn mới tăng lên, bình quân 13,67 tiêu chí/xã, tăng 2,59 tiêu chí so với cuối năm 2015; có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 15 xã so với năm 2015),...

Do giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, giải quyết thỏa đáng các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, không có vụ việc phức tạp, tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân. Một số lần công dân với số lượng đông người đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh cũng được lãnh đạo tỉnh giải quyết kịp thời, do đó an ninh trật tự được ổn định, không có vấn đề nổi cộm, bức xúc lớn trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, từ những đổi mới hiệu quả các hoạt động của HĐND tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh; làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội, kinh tế phát triển, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường; cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thủy

 

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này