27203 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Hiệu quả từ những chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
(Ngày đăng :31/08/2020 2:35:00 CH)


Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại huyện Tân Uyên

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều chính sách tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế… các chính sách do HĐND tỉnh ban hành đã từng bước làm thay đổi đời sống Nhân dân, sản xuất nông nghiệp được chú trọng, giáo dục được quan tâm, bộ mặt vùng nông thôn có nhiều khởi sắc, từng bước thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu phát triển.

Quyết định nhiều chính sách quan trọng

Chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm của HĐND tỉnh được xây dựng căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, bảo đảm thực hiện các văn bản của cấp trên, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Lai Châu đã ban hành 90 nghị quyết chuyên đề. Bên cạnh những vấn đề quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, thu chi ngân sách địa phương, HĐND tỉnh đã lựa chọn và quyết định nhiều chính sách, biện pháp quan trọng trên một số lĩnh vực trọng điểm, những vấn đề mà cử tri và Nhân dân địa phương quan tâm như: Phí và lệ phí, chương trình giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển giao thông nông thôn, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các ngành, đặc biệt HĐND tỉnh chú trọng ban hành các chính sách phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng-an ninh các xã biên giới, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững…

Từ yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của Nhân dân

Lai Châu với đặc trưng vùng núi, thu nhập của Nhân dân chủ yếu dự vào sản xuất nông nghiệp. Nhằm hỗ trợ cho Nhân dân về kỹ thuật, giống, với mục tiêu hướng tới sản xuất nông nghiệp tập trung, HĐND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021. Theo nghị quyết, người nông dân được hỗ trợ giống lúa, ngô, hỗ trợ trồng chè, quế, sơn tra, mắc ca, hỗ trợ phát triển đàn gia súc. Sau gần 03 năm triển khai thực hiện đã đáp ứng mục tiêu của nghị quyết đề ra, trong đó trọng tâm là thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, để đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực. Kết quả, đến 6/2020, diện tích lúa gieo cấy 29.580 ha, tăng 3.133 ha so với năm 2016, vượt mục tiêu nghị quyết, 6.978 ha chè, tăng 2.868 ha so với năm 2016, diện tích cây quế đạt 6.350 ha, diện tích cây Sơn Tra 1.970 ha, cây mắc ca 2.704 ha.

Là tỉnh có 23 xã biên giới, với đường biên 965km, đời sống Nhân dân ở các xã biên giới còn nhiều khó khăn, nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội ở các xã biên giới phát triển, HĐND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 về phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 23 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020. Sau 3 năm thực hiện, thu nhập bình quân đầu người của Nhân đạt 20,13 triệu đồng/người/năm tăng 12,69 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 38.857 tấn tăng 4,6% so với năm 2015, có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ).

Tích cực giám sát, khảo sát để kịp thời sửa đổi bổ sung nội dung Nghị quyết cho phù hợp

Từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã thực hiện trên 50 cuộc giám sát, với trên 10 cuộc giám sát về tình hình triển khai nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, trong đó nổi bật là giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát nghị quyết quy định về chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2017. Sau giám sát đoàn giám sát đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và đề nghị cần chỉnh sửa nghị quyết do chưa có chính sách hỗ trợ cho cây Mắc ca, trong khi Mắc ca là một trong những loại cây mà Lai Châu xác định là cây kinh tế trọng điểm; mức hỗ trợ chưa phù hợp với Nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế phát triển và vùng kinh tế khó khăn, hay cùng một loại cây có nhiều mức hỗ trợ gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện…Từ kiến nghị đó, cuối năm 2017, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 bổ sung một số nội dung Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021. Tháng 12/2019, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế từ nghị quyết, tạo điều kiện để thực hiện chính sách đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, các Ban HĐND tỉnh còn thường xuyên quan tâm giám sát tình hình triển khai nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành về chính sách phát triển giáo dục, nhất là giáo dục vùng khó để kịp thời đề xuất các chính sách phù hợp hỗ trợ học sinh tại các khu vực khó khăn trong tỉnh.

Có thể thấy được những chính sách do HĐND tỉnh ban hành phát huy hiệu quả. Nhiệm kỳ 2016-2021 sắp kết thúc, yêu cầu đặt ra cho nhiệm kỳ tới là các đại biểu, các cơ quan chuyên môn cần đề nghiên cứu, xem xét kỹ điều kiện tình hình thực tế, những thế mạnh của tỉnh để đề xuất ban hành chính sách cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này