15249 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh thông qua kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
(Ngày đăng :24/04/2020 4:57:08 CH)


Đ/c Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp

Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về thành lập đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Từ ngày 19/3/2020 đến ngày 24/3/2020 đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Phong Thổ, Tân Uyên và giám sát qua báo cáo đối với Sở Tài chính, UBND các huyện: Tam Đường, Than Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Thành phố Lai Châu. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Đức Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng Đoàn đã tổ chức họp kết luận giám sát.

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự ủng hộ của Nhân dân góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh có những bước phát triển quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, nâng lên. Tính đến 31/12/2019 đã có 23/32 chỉ tiêu và ước đến hết năm 2020 100% chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2019 đạt 7,5%, ước thực hiện giai đoạn 2016-2020 đạt 12,83% (kế hoạch bình quân 10%/năm); GRDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 36,3 triệu đồng, ước thực hiện năm 2020 đạt 40 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt 218.000 tấn, ước năm 2020 đạt 220.000 tấn (kế hoạch 200.000 tấn); thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt 2.206 tỷ đồng, ước năm 2020 đạt 2.150 tỷ đồng (kế hoạch trên 2.000 tỷ đồng); 36,46% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ước năm 2020 đạt 40,63% (kế hoạch 35-40%); kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2016-2020 tăng 19,53% (kế hoạch tăng trên 7%); 100% xã có đường ôtô đến trung tâm xã mặt đường được cứng hóa; 91,7% thôn, bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi; 94,6% tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 80,6% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 đạt 4,86%; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 đạt 48,5%... Kết quả thực hiện 03 Chương trình trọngđiểm của tỉnh đạt kết quả khả quan, như: Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 24 xã so với năm 2015, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí, thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ước đến hết năm 2020 có 43/48 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐNDHĐND tỉnh đề ra và thực hiện tốt Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Đ/c Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 như một số chỉ tiêu kế hoạch ngành không đạt kế hoạch: Sản lượng ngô; sản lượng lúa hàng hóa, diện tích cây cao su, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, diện tích nuôi trồng thủy sản, số giường bệnh/1 vạn dân, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ các loại vác xin; đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học còn khó khăn, các chỉ tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS một số xã chưa bền vững, tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT đạt thấp; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và hiệu quả khai thác, sử dụng các trang thiết bị y tế ở một số trung tâm y tế, trạm y tế xã còn yếu, thiếu bác sỹ chuyên khoa có chuyên môn cao. Công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, nguy cơ tái nghèo cao.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Đức Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các khó khăn, hạn chế Đoàn giám sát đã chỉ ra và có giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 09/32 chỉ tiêu chưa đạt, khó đạt giai đoạn 2016-2020 để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng thời giao các thành viên Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo kết luận giám sát báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thông qua và trình HĐND tỉnh theo quy định./.

                                                                       Phạm Cường

                                                        

                                                                                      

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này