6860 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Chất vấn kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh: Thẳng thắn, trách nhiệm, trọng tâm
(Ngày đăng :12/12/2021 7:28:27 SA)


Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn đại biểu Lường Văn Quý tại kỳ họp

Sáng ngày 10/12, tiếp tục chương trình làm việc trong ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đã có 04 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn liên quan đến 05 vấn đề về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh; trách nhiệm trong công tác tham mưu, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc; nguyên nhân, giải pháp nâng cao chất nâng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; trách nhiệm và giải pháp trong việc tham mưu cấp có thẩm quyền công nhận các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh là di sản văn hóa cấp quốc gia; trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ.

Trả lời chất vấn của đại biểu Lường Văn Quý, Tổ đại biểu huyện Sìn Hồ về nguyên nhân 3 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới và những giải pháp đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cho biết, theo Kế hoạch năm 2021, tỉnh đặt ra 2 chỉ tiêu: (1) nâng cao tiêu chí bình quân đạt 15,9 tiêu chí/xã; (2) 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Pha Mu huyện Than Uyên, xã Sùng Phài thành phố Lai Châu, xã Can Hồ huyện Mường Tè, xã Khun Há huyện Tam Đường. Về kết quả thực hiện, sau khi kết thúc tháng 12, các xã, các huyện sẽ có điều tra cụ thể và báo cáo chính thức về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến 30/11/2021, toàn tỉnh đạt bình quân 15,9 tiêu chí/xã, tăng 0,6 tiêu chí/xã so với năm 2020, đạt kế hoạch đề ra. Cơ bản tăng ở những tiêu chí: Văn hoá, giáo dục, hạ tầng,… Có 1/4 xã đã được công nhận đạt chuẩn: Xã Khun Há, huyện Tam Đường cuối năm 2020 xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, đầu năm 2021 sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận. Còn 3/4 xã còn lại Ban chỉ đạo cấp huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh trong tháng 12. Theo kế hoạch, Hội đồng thẩm định tỉnh sẽ kiểm tra, thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận trong quý I năm 2022.

Tuy nhiên, UBND tỉnh đề xuất chưa công nhận 3 xã còn lại theo Kế hoạch năm 2021, nguyên nhân Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 chưa được Trung ương ban hành nên năm 2021 chưa bố trí nguồn lực đầu tư, hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh hưởng của dịch Covid bùng phát lần thứ 4, toàn tỉnh có trên 25.000 người đi lao động ngoài tỉnh bị thiếu việc làm, không có thu nhập phải quay về địa bàn. Sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giá cả thấp, tiêu thụ khó khăn. Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, thu nhập hộ nghèo khu vực nông thôn từ năm 2022 nâng từ mức dưới 700.000 đồng/người/tháng lên mức dưới 1.500.000 đồng/người/tháng, như vậy khi công nhận 3 xã đạt chuẩn vào quý I năm 2022 thì tỷ lệ hộ nghèo của các xã áp theo chuẩn mới đã có khoảng cách quá xa so với tiêu chí xã đạt chuẩn hộ nghèo (dưới 12%). Như xã Pha Mu huyện Than Uyên, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ là 10,82%, theo tiêu chí mới là 27,32%; xã Can Hồ huyện Mường Tè, theo tiêu chí cũ là 6,53%, theo tiêu chí mới là 56,62%; xã Sùng Phài thành phố Lai Châu, theo tiêu chí cũ là 9,51%, theo tiêu chí mới là 17,21%. 

Đại biểu Lường Văn Quý, Tổ đại biểu huyện Sìn Hồ chất vấn tại kỳ họp

Khi công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã này phải ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn, các chính sách cho thực hiện các chương trình mục tiêu như các chế độ cho học sinh, bảo hiểm y tế… sẽ rất khó khăn. Các nguyên nhân chủ yếu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, tính bền vững về kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã theo Kế hoạch năm 2021. UBND tỉnh đề xuất trong những năm đầu tiên chưa nên công nhận các xã đạt chuẩn ngay mà tập trung nâng cao các tiêu chí, có giao chỉ tiêu nâng cao tiêu chí bình quân, định hướng cho các xã phải đạt chuẩn và dự kiến cuối kỳ vào năm 2024, 2025, chúng ta sẽ xem xét để đánh giá các xã đạt chuẩn theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Giải pháp trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tham mưu cho Ban Chấp hành Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; sau khi nghị quyết ban hành, tập trung tập trung phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung, phát triển rừng bền vững; rà soát, lập quy hoạch cấp xã để xác định rõ nội dung và định hướng phát triển, các tiêu chí tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường,... tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò chủ thể của Nhân dân trong thực hiện dân chủ cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội; giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng. Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết tổ chức sản xuất, tăng giá trị sản xuất trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đại biểu HĐND tỉnh ủng hộ, giúp đỡ, giám sát các chính sách thực hiện nghị quyết; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia liên kết, hình thành các vùng nguyên liệu, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã và tự làm chủ trong phương án sản xuất, kinh doanh của mình theo các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đề án, nghị quyết chuyên đề đã ban hành định hướng về các ngành hàng và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đồng chí Đèo Văn Thương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Hải Đăng, Tổ đại biểu huyện Sìn Hồ về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị cai nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh; trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo lập hồ sơ đưa người vào cai nghiện ma túy bắt buộc thời gian qua: Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, trong thời gian qua, Sở đã phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh để cụ thể hóa Nghị định số 221/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ. Căn cứ Nghị định và Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (theo Điều 9, Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh) các địa phương đã tổ chức việc lập hồ sơ đưa người cai nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Sau khi có Luật Phòng chống ma túy năm 2021 (có hiệu lực 01/01/2022), Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND, ngày 29/7/2021 bãi bỏ Quyết định 17/2015/ QĐ-UBND ngày 14/8/2015 ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác lập hồ sơ đưa người cai nghiên ma túy đi cai nghiện bắt buộc theo Luật Phòng chống ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc có vướng mắc về giấy chứng nhận cho đội ngũ y, bác sỹ của trung tâm y tế các huyện đủ điều kiện để xác định tình trạng nghiện, Sở đã phối hợp với Sở Y tế tiến hành rà soát và tổ chức tập huấn cho 156 y, bác sỹ của trung tâm y tế các huyện, đến nay đã được cấp chứng chỉ, do đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc.

Về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị cai nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Hiện nay, quy mô đối tượng đang chấp hành cai nghiện tại Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh là 140 người, trong đó: năm 2021 tiếp nhận mới 128/120 chỉ tiêu, đạt 106% kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đèo Văn Thương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn tại kỳ họp

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị cai nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc, giải pháp đặt ra trong thời gian tới đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cai nghiện ma túy, tập trung tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng chống ma túy, Luật HIV/AISD, nội quy, quy chế của đơn vị… nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các học viên khi chấp hành cai nghiện tại Trung tâm. Thực hiện đúng Hướng dẫn tại Thông tư số 41/TTLT-BYT-BLĐTBXH, ngày 31/12/2010 của liên Bộ Y tế, Lao động-TBXH về quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện, trong đó tập trung thực hiện tốt giai đoạn điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội và giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để giải quyết việc làm, tạo việc làm tại chỗ cho người đang chấp hành cai nghiện tại Trung tâm; đồng thời tích cực tăng gia, sản xuất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho đối tượng. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng, kịp thời tư vấn, giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ mặc cảm, tự ti trong cuộc sống; đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cho các đối tượng. Phân công rõ trách nhiệm trực ca kíp của viên chức, thành lập các tổ tự quản, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm quy chế của đơn vị, biểu dương khen thưởng kịp thời, cho tái hòa nhập cộng đồng sớm đối với những người chấp hành tốt. Tăng cường 1 bác sỹ để thực hiện tốt quy trình khám chữa bệnh theo quy định (hiện Trung tâm chưa có bác sỹ, chỉ có y sỹ, y tá). Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung nhân lực để phục vụ công tác cai nghiện, đáp ứng quy mô ngày càng tăng trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn của đại biểu Đào Xuân Huyên, Tổ đại biểu huyện Phong Thổ về nguyên nhân tỉnh Lai Châu có ít di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; trách nhiệm của Sở và giải pháp trong thời gian tới để tham mưu cho tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng chí Lương Chiến Công, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trong những năm qua, căn cứ quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc cư trú thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh và lựa chọn đề xuất xây dựng 6 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Nghệ thuật Xòe Thái; Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông; Trò chơi Kéo co trong nghi lễ người Thái; Lễ Tủ Cải của người Dao Tuyển; Nghề dệt thủ công truyền thống của người Lự; Trường ca Xa Nhà Ca dân tộc Hà Nhì huyện Mường Tè. Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng 2 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể: Nghệ thuật Xòe Thái và thực hành Then của người Thái trong hồ sơ đề cử quốc gia “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” đề nghị UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (trong đó di sản Then đã được UNESCO ghi danh năm 2019 và Nghệ thuật Xòe Thái đã trình UNESCO, dự kiến Hội đồng UNESCO họp xét từ ngày 13 - 18/12/2021 tại Pháp).

Mặt khác, các di sản văn hóa phi vật thể thuộc đối tượng kiểm kê là di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại, bao gồm nhiều các loại hình, vì vậy trong quá trình lựa chọn đề xuất xây dựng hồ sơ khoa học cần lựa chọn di sản tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Đại biểu Đào Xuân Huyên, Tổ đại biểu huyện Phong Thổ chất vấn tại kỳ họp

Về trách nhiệm tham mưu cho tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng chí Lương Chiến Công cho biết: Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030; Quyết định 562/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030”; Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 gắn với việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định việc trả lời chất vấn đảm bảo thẳng thắn, trách nhiệm, trọng tâm được đại biểu chất vấn và đại biểu dự kỳ họp nhất trí, đánh giá cao. Đồng chí đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực được đại biểu chất vấn và báo cáo kết quả giải quyết với Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp sau. Các vị đại biểu HĐND tỉnh, các ban HĐND căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện./.

Thủy Nguyễn

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này