7209 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021
(Ngày đăng :11/12/2017 10:28:17 SA)


Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp

Sáng ngày 08/12/2017, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công năm 2017 và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; dự toán ngân sách; kế hoạch đầu tư công năm 2018; các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; các báo cáo của UBND tỉnh; các cơ quan tư pháp tại kỳ họp và các nội dung quan trọng khác như: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2030; quy định mức cho hỗ trợ các dự án sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020; mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; chi công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật…và tiến hành miễn nhiệm, bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các địa phương cơ sở; sự phối hợp hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự tích cực của doanh nghiệp, sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội phát triển khá, kết quả nổi bật đó là: Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 đều đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch; tích cực thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển; xuất khẩu hàng địa phương tăng cao; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn. Hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được chú trọng; các hoạt động văn hóa, thể thao được phát triển, coi trọng phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế chủ yếu, đó là: Chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp vùng cao, vùng biên giới còn chậm; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế; cơ sở vật chất, chuyển biến chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe, y tế dự phòng còn nhiều khó khăn; chất lượng xây dựng bản làng, khu phố văn hóa còn hạn chế; đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng này còn cao; chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính của một số sở, ngành còn chậm; năng lực điều hành hoạt động của chính quyền ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình an ninh trật tự một số địa bàn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp.

HĐND cũng khẳng định, những hạn chế, yếu kém nêu trên có trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương và của người đứng đầu chính quyền cơ quan, đơn vị cần được khắc phục.

Trên cơ sở kết quả năm 2017, chủ trương của Tỉnh ủy và dự báo tình hình, HĐND tỉnh đã quyết định kế hoạch năm 2018 với 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tài chính, thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giảm nghèo, an sinh xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 9,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,76%....

Về hoạt động giám sát: HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và báo cáo công tác Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; việc giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh và cơ quan chức năng. HĐND đánh giá cao hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành trong năm 2017, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và xác định những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, mang tính đối thoại cao giữa đại biểu và người được chất vấn. Đã có 02 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 thành viên UBND tỉnh là Giám đốc sở Tài Nguyên và Môi trường về vấn đề trách nhiệm trong việc chậm tiến độ của dự án thủy lợi Nậm Mở, huyện Than Uyên; về trách nhiệm trong việc để sai lệch, chồng lấn về diện tích khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kỳ họp đã thống nhất đưa ra chất vấn tại hội trường đối với nội dung chất vấn về cấp quyền sử dụng đất, về chậm tiến độ của thủy lợi Nậm Mở được yêu cầu trả lời bằng văn bản. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và nhận rõ trách nhiệm của mình với đại biểu và cử tri, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát tại tất cả các địa phương tỉnh để hạn chế thấp nhất tình trạng sai sót khi cấp quyền sử dụng đất, đồng thời xử lý đối với những cán bộ, công chức để xảy ra sai sót.

Kỳ họp đã xem xét thông qua 18 nghị quyết, trong đó 02 nghị quyết về miễn nhiệm, bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; 08 nghị quyết chuyên đề về: quy định thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các ban HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của UBND các cấp; chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2030; quy định mức cho hỗ trợ các dự án sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020; mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; chi công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đề nghị Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận tích cực thực hiện góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

 Tin, ảnh: TT-DN

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này