9881 lượt truy cập
Trang chủ Giới thiệu Hội đồng nhân dân tỉnh

Thông tin đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Ngày đăng :29/10/2021 9:12:41 SA)

THÔNG TIN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 

1. Tổ đại biểu thành phố Lai Châu (05 đại biểu)

(1). Ông Tống Thanh Bình - Tổ trưởng.

(2). Bà Giàng Thị Xoa - Tổ phó.

(3). Ông Hà Trọng Hải - Thành viên.

(4). Bà Chang Phương Thảo - Thành viên.

(5). Ông Lò Thanh Bình - Thành viên.

 

2. Tổ đại biểu huyện Tam Đường (06 đại biểu)

(1). Bà Tẩn Thị Quế - Tổ trưởng.

(2). Ông Giàng A Thanh - Tổ phó.

(3). Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Thành viên.

(4). Ông Sùng A Hồ - Thành viên.

(5). Ông Dương Quốc Hoàn - Thành viên.

(6). Bà Vàng Thị Đăm - Thành viên.

 

3. Tổ đại biểu huyện Phong Thổ (07 đại biểu)

(1). Ông Sùng A Nủ - Tổ trưởng.

(2). Bà Vương Thị Thu Hiền - Tổ phó.

(3). Ông Lò Văn Cương - Thành viên.

(4). Ông Mùa A Trừ - Thành viên.

(5). Ông Đào Xuân Huyên - Thành viên.

(6). Ông Lê Công Thành - Thành viên.

(7). Bà Triệu Thị Ánh - Thành viên.

 

 

4. Tổ đại biểu huyện Sìn Hồ (08 đại biểu)

(1). Ông Mùa A Dính - Tổ trưởng.

(2). Ông Lường Văn Quý - Tổ phó.

(3). Ông Sùng A Hồ - Thành viên.

(4). Ông Phạm Hải Đăng - Thành viên.

(5). Ông Nguyễn Xuân Thức - Thành viên.

(6). Bà Chẻo Thị Hà - Thành viên.

(7). Bà Tao Thị Chùm - Thành viên.

(8). Bà Phùng Thị Thanh Bình - Thành viên.

 

5. Tổ đại biểu huyện Nậm Nhùn (06 đại biểu)

(1). Ông Vàng A Dơ - Tổ trưởng.

(2). Bà Lò Thị Chương - Tổ phó.

(3). Ông Chu Lê Chinh - Thành viên.

(4). Ông Nguyễn Minh Hiệp - Thành viên.

(5). Ông Lò Minh Hiếu - Thành viên.

(6). Ông Thào A Pinh - Thành viên.

 

6. Tổ đại biểu huyện Mường Tè (06 đại biểu)

(1). Ông Lý Anh Hừ - Tổ trưởng.

(2). Bà Pờ Hồng Vân - Tổ phó.

(3). Ông Trần Tiến Dũng - Thành viên.

(4). Ông Lò Văn Biên - Thành viên.

(5). Bà Hoàng Thị Nhâm - Thành viên.

(6). Bà Phùng Lê Na - Thành viên.

 

7. Tổ đại biểu huyện Tân Uyên (06 đại biểu)

(1). Ông Lò Văn Học - Tổ trưởng.

(2). Ông Lò Văn Tỉnh - Tổ phó.

(3). Ông Nguyễn Sỹ Cảnh - Thành viên.

(4). Bà Khoàng Thị Thanh Nga - Thành viên.

(5). Ông Nguyễn Bảo Đông - Thành viên.

(6). Ông Lò Văn Nhung - Thành viên.

 

8. Tổ đại biểu huyện Than Uyên (06 Đại biểu)

(1). Ông Lò Hải Ươi - Tổ trưởng.

(2). Bà Tòng Thị Đoan - Tổ phó.

(3). Bà Giàng Páo Mỷ - Thành viên.

(4). Bà Đồng Thị Nghĩa - Thành viên.

(5). Ông Vũ Ngọc Duy - Thành viên.

(6). Bà Lò Thị Thanh Yên - Thành viên.

Tin liên quan

Thông tin đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(29/10/2021 9:09:47 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh(24/09/2021 10:08:50 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh(24/09/2021 10:07:10 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh(24/09/2021 10:06:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh(24/09/2021 10:04:35 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này