16312 lượt truy cập
Trang chủ Giới thiệu Hội đồng nhân dân tỉnh

Thông tin đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Ngày đăng :29/10/2021 9:12:41 SA)

THÔNG TIN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 

1. Tổ đại biểu thành phố Lai Châu (05 đại biểu)

(1). Ông Tống Thanh Bình - Tổ trưởng.

(2). Bà Giàng Thị Xoa - Tổ phó.

(3). Ông Hà Trọng Hải - Thành viên.

(4). Bà Chang Phương Thảo - Thành viên.

(5). Ông Lò Thanh Bình - Thành viên.

 

2. Tổ đại biểu huyện Tam Đường (06 đại biểu)

(1). Bà Tẩn Thị Quế - Tổ trưởng.

(2). Ông Giàng A Thanh - Tổ phó.

(3). Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Thành viên.

(4). Ông Sùng A Hồ - Thành viên.

(5). Ông Dương Quốc Hoàn - Thành viên.

(6). Bà Vàng Thị Đăm - Thành viên.

 

3. Tổ đại biểu huyện Phong Thổ (07 đại biểu)

(1). Ông Sùng A Nủ - Tổ trưởng.

(2). Bà Vương Thị Thu Hiền - Tổ phó.

(3). Ông Lò Văn Cương - Thành viên.

(4). Ông Mùa A Trừ - Thành viên.

(5). Ông Đào Xuân Huyên - Thành viên.

(6). Ông Lê Công Thành - Thành viên.

(7). Bà Triệu Thị Ánh - Thành viên.

 

 

4. Tổ đại biểu huyện Sìn Hồ (08 đại biểu)

(1). Ông Mùa A Dính - Tổ trưởng.

(2). Ông Lường Văn Quý - Tổ phó.

(3). Ông Sùng A Hồ - Thành viên.

(4). Ông Phạm Hải Đăng - Thành viên.

(5). Ông Nguyễn Xuân Thức - Thành viên.

(6). Bà Chẻo Thị Hà - Thành viên.

(7). Bà Tao Thị Chùm - Thành viên.

(8). Bà Phùng Thị Thanh Bình - Thành viên.

 

5. Tổ đại biểu huyện Nậm Nhùn (06 đại biểu)

(1). Ông Vàng A Dơ - Tổ trưởng.

(2). Bà Lò Thị Chương - Tổ phó.

(3). Ông Chu Lê Chinh - Thành viên.

(4). Ông Nguyễn Minh Hiệp - Thành viên.

(5). Ông Lò Minh Hiếu - Thành viên.

(6). Ông Thào A Pinh - Thành viên.

 

6. Tổ đại biểu huyện Mường Tè (06 đại biểu)

(1). Ông Lý Anh Hừ - Tổ trưởng.

(2). Bà Pờ Hồng Vân - Tổ phó.

(3). Ông Trần Tiến Dũng - Thành viên.

(4). Ông Lò Văn Biên - Thành viên.

(5). Bà Hoàng Thị Nhâm - Thành viên.

(6). Bà Phùng Lê Na - Thành viên.

 

7. Tổ đại biểu huyện Tân Uyên (06 đại biểu)

(1). Ông Lò Văn Học - Tổ trưởng.

(2). Ông Lò Văn Tỉnh - Tổ phó.

(3). Ông Nguyễn Sỹ Cảnh - Thành viên.

(4). Bà Khoàng Thị Thanh Nga - Thành viên.

(5). Ông Nguyễn Bảo Đông - Thành viên.

(6). Ông Lò Văn Nhung - Thành viên.

 

8. Tổ đại biểu huyện Than Uyên (06 Đại biểu)

(1). Ông Lò Hải Ươi - Tổ trưởng.

(2). Bà Tòng Thị Đoan - Tổ phó.

(3). Bà Giàng Páo Mỷ - Thành viên.

(4). Bà Đồng Thị Nghĩa - Thành viên.

(5). Ông Vũ Ngọc Duy - Thành viên.

(6). Bà Lò Thị Thanh Yên - Thành viên.

Tin liên quan

Thông tin đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(29/10/2021 9:09:47 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh(24/09/2021 10:08:50 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh(24/09/2021 10:07:10 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh(24/09/2021 10:06:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh(24/09/2021 10:04:35 SA)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này