Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát
(Ngày đăng :08/01/2020 9:39:05 SA)


Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực tế tại điểm bố trí tái định cư tại điểm TĐC xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn

Giám sát là một trong các chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân, là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, nhằm mục đích bảo đảm cho pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực hiện đúng đắn, thống nhất và hiệu quả; đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, từ đó có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Xác định được tầm quan trọng của hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thường xuyên quan tâm đổi mới giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát thông qua hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nói chung và hoạt động giám sát nói riêng.

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thời gian qua hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và từng đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được quan tâm thực hiện bảo đảm đúng quy định, nhất là việc xem xét, thảo luận kỹ các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp tại kỳ họp. Việc giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp trở thành một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 27 lượt đại biểu chất Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề nổi cộm, được đại biểu và cử tri quan tâm; hoạt động chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, mang tính đối thoại cao giữa đại biểu và người được chất vấn; các vấn đề chất vấn được trả lời thẳng thắn, xác định rõ hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Một trong những đổi mới trong hoạt động chất vấn, đó là vấn đề sau chất vấn. Sau các phiên chất vấn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đều kịp thời ban hành thông báo kết luận của chủ tọa phiên chất vấn, trong đó giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc giải quyết những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chất vấn tại kỳ họp; yêu cầu rõ thời gian báo cáo kết quả giải quyết. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh còn thường xuyên theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết đối với cơ quan chức năng hoặc người bị chất vấn, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả tại kỳ họp tiếp theo. Do đó hầu hết vấn đề chất vấn được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật như: Việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; việc xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa của tỉnh (gạo séng cù Than Uyên); việc tham mưu điều chỉnh, thu hồi đất đã giao cho các doanh nghiệp để trồng rừng nhưng chưa thực hiện và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân huyện Tam Đường; việc chậm chi trả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh phổ thông, học sinh mầm non tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ; khắc phục tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại một số huyện trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong thu mua chè tươi làm nguyên liệu,....

Đại biểu Lý Anh Hừ, Tổ đại biểu huyện Mường Tè phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Hoạt động giám sát thường xuyên được tăng cường, tập trung vào việc giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng trong việc ban hành quyết định, kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại các kỳ họp và kịp thời báo cáo tại phiên họp hàng tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; do làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc nên đến nay, 100% nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được triển khai thực, nhiều nghị quyết đã phát huy hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đối với giám sát chuyên đề: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV đã tổ chức thành công 46 cuộc giám sát chuyên đề và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Nội dung các cuộc giám sát chuyên đề được lựa chọn sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Hình thức và phương pháp giám sát chuyên đề từng bước được đổi mới, từ khâu xây dựng, ban hành quyết định, chương trình, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đến kết luận và kiến nghị giám sát. Đổi mới rõ nét là việc các kiến nghị sau giám sát được được kết luận rõ ràng, cụ thể; theo sát đến cùng việc giải quyết và yêu cầu báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh nên hiệu quả, chất lượng giám sát được nâng lên. Kết quả được thể hiện rõ ở việc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành giải quyết kịp thời theo kiến nghị của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh như: Vấn đề tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 135 cho cả giai đoạn và kế hoạch thực hiện hàng năm; bổ sung kinh phí cho các huyện để chi trả kinh phí hợp đồng mỗi xã một người có trình độ chuyên môn cao đẳng hoặc đại học làm công tác khuyến nông, khuyến lâm; phê duyệt danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức được giao biên chế sự nghiệp của tỉnh,...

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân tỉnh còn thực hiện tốt việc giám sát thông qua tổ chức các phiên giải trình giữa hai kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 04 phiên giải trình; nội dung giải trình tập trung về những vấn đề chậm được giải quyết, chưa được giải quyết hoặc giải quyết nhưng không đảm bảo quy định của pháp luật, đây là quy định mới tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Tại các phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân chậm giải quyết, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, từ đó yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân giải quyết dứt điểm trong thời gian nhất định. Qua theo dõi, đến nay các nội dung giải trình đã và đang được giải quyết, nhiều nội dung đã giải quyết xong, giải quyết nhanh, dứt điểm như: Vấn đề tổ chức phát quang tầm nhìn biên giới; công tác tham mưu thành lập sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện; việc đầu tư công trình nước sinh hoạt cho Nhân dân xã Vàng Ma Chải, Mù Sang, huyện Phong Thổ; vấn đề giải quyết đơn của công dân về lấn chiếm đất đai của 02 hộ gia đình; việc đấu giá quyền sử dụng đất Chợ Trung tâm Thành phố Lai Châu,...

Có thể khẳng định, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát định hướng của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Thông qua giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng thời kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh được các cấp, các ngành, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đánh giá cao, tin tưởng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của người có thẩm quyền. Trong thời gian tới, Hội đồng nhân tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giám sát, trong đó tăng cường giám sát chuyên đề, giải trình, chất vấn để các vấn đề nổi cộm, cử tri quan tâm sớm được giải quyết kịp thời theo quy định./.

 Tổng Hợp

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát (08/01/2020 9:37:46 SA)

Ngày làm việc thứ ba và bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIV(12/12/2019 7:59:38 SA)

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ hai(10/12/2019 9:12:18 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(09/12/2019 2:09:08 CH)

Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp (*)(09/12/2019 11:18:24 SA)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2020(27/02/2020 7:48:08 SA)

Văn phòng HĐND tỉnh: Gặp mặt đầu năm Canh tý 2020(31/01/2020 9:49:53 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết tại huyện Mường Tè (24/01/2020 2:50:18 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025(15/01/2020 9:48:55 SA)

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện cứu đói do thiên tai năm 2019 tại huyện Mường Tè(10/01/2020 10:56:07 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này