28379 lượt truy cập
Trang chủ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Hội đồng nhân dân tỉnh

HĐND các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên khai mạc kỳ họp thường kỳ cuối năm 2014
(Ngày đăng :18/12/2014 12:00:00 SA)

Ngày 17/12/2014, HĐND các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên khai mạc kỳ họp thường kỳ cuối năm 2014, theo chương trình HĐND các huyện sẽ tập trung xem xét, đánh giá, thảo luận và thông qua 6 nghị quyết về tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2015; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015; quyết định chương trình ban hành nghị quyết, chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu theo quy định; một số huyện tiến hành việc miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

Đại biểu dự kỳ họp thứ 10, khóa XIX HĐND huyện Phong Thổ

Tại huyện Phong Thổ: Theo báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp cho thấy, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014 có nhiều tiến bộ, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: Chỉ tiêu về trồng mới cây cao su (đạt 282% kế hoạch); chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người của huyện (đạt 100% kế hoạch); lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo, trong năm công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn huyện là 18/18 xã, thị trấn; khám, chữa bệnh cho 148.610 lượt người…an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

 Tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch như: Chỉ tiêu về diện tích thảo quả đạt 873,2 ha (đạt 76%) kế hoạch); Trồng rừng mới 50 ha (62,5% kế hoạch); thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 99,55% kế hoạch; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 94%, số học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%.

HĐND huyện đã thảo luận xác định nguyên nhân tồn tại, hạn chế, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2015, đó là: Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành 1.710.990 triệu đồng; Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người: 15 triệu đồng/Người/năm; Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 34 nghìn tấn; Bình quân lương thực đầu người 451,5 kg/người/năm; Cây công nghiệp, trồng, chăm sóc 1.451,79 ha; Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 5%; Giá trị xuất khẩu hàng địa phương trên 2 triệu USD; Thu ngân sách trên địa bàn 21.300 triệu đồng; Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi…Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%; Tỷ lệ che phủ rừng 50%...

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Phong Thổ đã tiến hành miễn nhiệm 02 đại biểu Vừa A Tiến, đại biểu Nguyễn Hữu Hồng do chuyển công tác; Bầu bổ sung thành viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Xuân Kiên, Trưởng Công an huyện Phong Thổ.

Tại huyện Sìn Hồ: Theo đánh giá, năm 2014, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện phát triển ổn định và tăng trưởng khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 37.092 tấn, đạt 111% NQ HĐND huyện, tăng 3% so với năm 2013. Tổng diện tích cây cao su đo đạc quy chủ năm 2014 là 832,7 ha, diện tích đã làm đất phục vụ công tác trồng mới 491,9 ha; Chương trình Xây dựng nông thôn mới: 19 xã đã và đang triển khai làm đường giao thông nội bản, chiều dài ước đạt 23 km; Có 04 xã đạt từ 11 - 16 tiêu chí (Gồm các xã: Nậm Tăm, Nậm Mạ, Chăn Nưa, Lùng Thàng); 13 xã đạt từ 08 - 10 tiêu chí; 04 xã đạt từ 06 – 07 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện, các chỉ tiêu về giáo dục, y tế cơ bản đạt, một số chỉ tiêu vượt như: chỉ tiêu về khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014 của huyện còn có những tồn tại hạn chế như: tỷ lệ giải ngân đạt thấp, tính đến 30/11/2014: 84.073 triệu đồng, đạt 45,1% KH giao; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 2.137/2159 đạt 98,9%, học sinh 6 tuổi vào lớp 1: 1.998/2.022 đạt 98,8%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6: 1.533/1.593 đạt 96,2%...

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Sìn Hồ tiến hành miễn nhiệm đồng chí Từ Hữu Hà, Chủ tịch HĐND huyện do chuyển công tác đến địa phương khác; bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Mùa A Dính, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy.

Tại huyện Nậm Nhùn: Theo báo cáo tình hình phát triển triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2014 của huyện. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người 10 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với năm trước; tổng diện tích gieo trồng cây lượng thực có hạt đạt 3.607 ha, giảm 52,8 ha so với cùng kỳ năm trước, bằng 102,3% kế hoạch; sản lượng 9.571 tấn, tăng 665,7 tấn so với cùng kỳ năm trước, bằng 107,5% kế hoạch; trồng rừng mới 5 ha cây sơn tra tại xã Nậm Pì, đạt 100% kế hoạch. Cơ sở vật chất trường lớp học từng bước được đầu tư đồng bộ. Công tác huy động học sinh ra lớp ở các ngành học, bậc học tiếp tục được nâng cao; triển khai thực hiện nghiêm túc các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như: tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 01-14 tuổi trên 8.532/8.776 người, phun tẩm hóa chất diệt muỗi, phòng chống sốt rét trên địa bàn 11/11 xã, thị trấn; Tổ chức tốt công tác tuyển quân, đạt 100% kế hoạch; huấn luyện dân quân tự vệ 14/14 đầu mối, kết quả đạt khá; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại xã Nậm Hàng, kết quả đạt loại giỏi.

Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như: Tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,6% (KH: 44,1%); Về xây dựng cơ bản, khối lượng thực hiện từ đầu năm đến thời điểm báo cáo đạt 138.368 triệu đồng; giải ngân đạt 91.731 triệu đồng, bằng 64,3% kế hoạch; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 96,9%.

Tại kỳ họp này, HĐND các huyện sẽ tổ chức lấy phiến tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu theo quy định.

Tại huyện Tân Uyên: Theo báo cáo UBND huyện, năm 2014, sản lượng lương thực có hạt đạt 27.890 tấn, đạt 100,2% kế hoạch, trồng mới 71,8ha chè, tốc độ tăng đàn gia súc 6,4%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,1%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 26,150 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 11,3 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp 158,180 tỷ đồng. Có 2 xã đạt 15 tiêu chí, 6 xã đạt 10-13 tiêu chí, 1 xã đạt 9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 95% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh, 85% hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia. Văn hóa-xã hội có bước phát triển, người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe…

Năm 2015, huyện đặt ra 17 chỉ tiêu và 10 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 13,3 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt 28.000 tấn, trồng mới 80ha chè, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5%, có 2 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới…

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Tân Uyên sẽ tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016  đối với đồng chí Đinh Thế Đô – Trưởng Công an huyện Tân Uyên và Nguyễn Quốc Khánh – Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Tân Uyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Nguyễn Thị Phương.

Dự kiến, kỳ họp HĐND huyện Phong Thổ, Tân Uyên sẽ bế mạc vào ngày mai 18/12; Kỳ họp HĐND huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn bế mạc vào ngày 19/12./.

Tin liên quan

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHÓA XV(05/08/2021 11:08:59 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2011 - 2016 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 10 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG).(24/06/2015 12:18:05 CH)

HĐND các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên khai mạc kỳ họp thường kỳ cuối năm 2014(24/06/2015 12:16:57 CH)

TẬP TRUNG CAO ĐỘ, THẢO LUẬN, BÀN CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHỮNG CHỈ TIÊU TRONG TÂM ĐỀ RA TRONG NĂM 2015 (*)(24/06/2015 12:15:20 CH)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 9 KHÓA XIX(24/06/2015 12:14:17 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này