10678 lượt truy cập
Trang chủ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Hội đồng nhân dân tỉnh

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU TỪ KHÓA I ĐẾN KHÓA XV
(Ngày đăng :02/08/2013 12:00:00 SA)

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU

Từ khóa I (1946-1960) đến khóa XV (2021 - 2026)

 

 

KHÓA I: (1946 – 1960) bầu cử ngày 06/01/1946

1. Điêu Chính Chân

2. Điêu Chính Thu

KHÓA II (1960 – 1964) bầu cử ngày 08/5/1960

1. Lê Trung Đình

2. Lò Văn Hạc

3. Lò Văn Hặc

4. Hoàng A Hù

5. Chu Huy Mân

6. Giàng A Páo (Châu Mù Cang Chải)

7. Giàng A Páo (Châu Tủa Chùa)

8. Lê Tiến Quý

9. Lò Văn San

10. Lâm Sung

11. Lò Văn Tân

12. Phùng Thị Vinh

  KHÓA III: (1964 – 1971) bầu cử ngày 24/6/1964

1. Lỳ Thị Chom

2. Giàng A Páo

3. Nguyễn Bá Phủ

4. Lâm Sung

5. Pờ A Vù

KHÓA IV: (1971 – 1975) bầu cử ngày 11/4/1971

1. Lò Văn Hạc

2. Giàng A Páo

3. Lâm sung

4. Hoàng Thị Thá

5. Pờ A Vù

6. Nguyễn Văn Xã

 KHÓA V: (1975 – 1976) bầu cử ngày 06/4/1975

1. Tẩn An Dùng

2. Lò Văn Hạc

 3. Giàng A Páo

4. Lý Thị Kim Thương

5. Pờ A Vù

6. Nguyễn Văn Xã

 KHÓA VI: (1976 – 1981) bầu cử ngày 25/4/1976

1. Lò Văn Hạc

2. Chang Pố Hừ

3. Giàng A Páo

 KHÓA VII: (1981 – 1987) bầu cử ngày 26/4/1981

1. Lò Văn Hạc

2. Nguyễn Niệm

3. Giàng A Páo

4. Pờ Go Sừ

 KHÓA VIII: (1982 0 1992) bầu cử ngày 19/4/1987

1. Nguyễn Duy Bật

2. Lò Văn Inh

3. Lò Phù Mé

4. Giàng A Páo

KHÓA IX (1992 – 1997) bâu cử ngày 19/7/1992

1. Lò Văn Inh

2. Mùa Thị Mỷ

 3. Lỳ Ly Phà

4. Lê Văn Truyền

KHÓA X: (1997 – 2002) bầu cử ngày 20/7/1997

1. Hù Chà Cây

2. Mùa Thị Mỷ

3. Lỳ Khai Phà

4. Lò Văn Puốn

5. Lê Đức Tụ

 KHÓA XI: (2002 – 2007) bầu cử ngày 19/5/2002

1. Đậu Quang Chín

2. Lỳ Khai Phà

3. Vừa A Phía

4. Lù Thị Phương

5. Lý A Pò

6. Lê Đức Tụ

 KHÓA XII: (2007 – 2011) bầu cử ngày 20/5/2007

1. Giàng Páo Mỷ - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

2. Chu Lê Chinh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách

3. Đặng Văn Chiến

4. Lò Thị Phương

5. Tống Văn Thoóng

6. Trần Quốc Vượng

KHÓA XIII: (2011 – 2016) bầu cử ngày 22/5/2011

1. Giàng Páo Mỷ - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

2. Chu Lê Chinh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách

3. Lò Hải Ươi

4. Bùi Đức Thụ

5. Pờ Hồng Vân

6. Bùi Quang Vinh

KHÓA XIV: (2016 – 2021) bầu cử ngày 22/5/2016

1. Giàng Páo Mỷ - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

2. Tống Thanh Bình - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách

3. Chu Lê Chinh

4. Lò A Tư

5. Phùng Quốc Hiển

6. Nguyễn Hữu Toàn

KHÓA XV: (2021 – 2026) bầu cử ngày 23/5/2021

1. Giàng Páo Mỷ - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

2. Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách

3. Trần Hồng Minh

4. Nguyễn Hữu Toàn

5. Hoàng Thanh Bình

6. Tao Văn Giót

 

 

 

Tin liên quan

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHÓA XV(05/08/2021 11:08:59 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2011 - 2016 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 10 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG).(24/06/2015 12:18:05 CH)

HĐND các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên khai mạc kỳ họp thường kỳ cuối năm 2014(24/06/2015 12:16:57 CH)

TẬP TRUNG CAO ĐỘ, THẢO LUẬN, BÀN CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHỮNG CHỈ TIÊU TRONG TÂM ĐỀ RA TRONG NĂM 2015 (*)(24/06/2015 12:15:20 CH)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 9 KHÓA XIX(24/06/2015 12:14:17 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này