29932 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Hoạt động khác

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ngày đăng :08/01/2014 12:00:00 SA)

Sáng ngày 8/1/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh -Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lai Châu, có đồng chí Tô Như Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

(Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lai Châu)

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Hiến pháp) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Với bố cục 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992), Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến. Những quy định của Hiến pháp thể hiện sâu sắc và toàn diện chủ trương đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội; thể hiện bao quát, toàn diện hơn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiến pháp quy định rõ ràng và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư  về triển khai thi hành Hiến pháp và định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đồng chí Uông Chu Lưu -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội trình bày báo cáo về “Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đồng chí Phan Trung Lý -  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày  Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.    

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị, sau hội nghị đề nghị lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện sớm và đồng bộ các quy định của Hiến pháp trong cả nước để Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống; quán triệt sâu sắc, các quy định của Hiến pháp, bởi đây là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản của nhà nước. Tất cả các quy định của Hiến pháp phải được thực hiện, những công việc đang được cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định của Hiến pháp năm 1992 mà thẩm quyền này được giao cho cơ quan nhà nước khác thực hiện theo quy định của Hiến pháp thì phải chuyển giao cho cơ quan nhà nước đó để tiếp tục giải quyết, kể từ ngày Hiến pháp có hiệu lực; các văn bản ban hành trước ngày 01/01/2014 phải rà soát bổ sung lại; Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Bí thư các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên đôn đốc kiểm tra tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện để Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống. Định kỳ 6 tháng 1 năm xây dựng báo cáo tình hình triển khai thi hành Hiến pháp của địa phương, cơ quan mình gửi tới cơ quan có thẩm quyền tổng hợp báo cáo Bộ chính trị, Ban bí thư. Trong quá trình triển khai Hiến pháp đảm bảo nguyên tắc, nghiêm túc khẩn trương của các ngành, các cấp, đơn vị và địa phương. Đặc biệt đề cao vai trò của các cơ quan thông tấn trong triển khai thực hiện Hiến pháp.

Tin liên quan

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH CHỦ TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN ĐBQH TỈNH VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND, UBMTTQ TỈNH VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN NĂM 2015(23/06/2015 9:45:30 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH LIỆT SỸ(23/06/2015 9:43:02 SA)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TỔ CHỨC THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN PHIÊN HỌP THỨ 26 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI(23/06/2015 9:40:17 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà đội ngũ cán bộ ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2(23/06/2015 9:39:08 SA)

ĐỒNG CHÍ CHU LÊ CHINH - ỦY VIÊN BTV TỈNH ỦY, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH THĂM, ĐỘNG VIÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ TẠI HUYỆN NẬM NHÙN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014(23/06/2015 9:37:21 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này