28405 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Hoạt động khác

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2013, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014
(Ngày đăng :27/12/2013 12:00:00 SA)

Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH, kế hoạch công tác năm 2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu khóa XIII, Ngày 27/12/2013, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

(Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh)


Đánh giá về kết quả hoạt động năm 2013, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận định:  Năm 2013, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động có chất lượng và hiệu quả, tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; phát huy vai trò của tập thể với tinh thần dân chủ, đổi mới, nêu cao trách nhiệm trước cử tri; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đề ra.

 - Công tác xây dựng pháp luật đã đạt được kết quả tích cực; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng luật có nhiều cải tiến, được thực hiện qua nhiều kênh với hình thức phù hợp, nhiều đối tượng tham gia. Trong năm, Đoàn đã tổ chức 08 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào 8 Dự án Luật và gửi dự thảo luật đến các cơ quan chuyên môn đề nghị góp ý vào 02 dự án Luật; phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2013 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tham gia ý kiến vào dự thảo một số Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chất lượng ý kiến tham gia được nâng lên.

- Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức giám sát 04 chuyên đề và phối hợp với các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban tư pháp của Quốc hội thực hiện 04 cuộc giám sát, khảo sát tại địa phương. Hình thức giám sát tiếp tục được đổi mới, đúng quy trình. Kết quả giám sát, khảo sát đã đánh giá khá đầy đủ, toàn diện tình hình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật ở địa phương, chỉ rõ các hạn chế và nguyên nhân, từ đó kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành TW và đề nghị cơ quan chức năng ở địa phương xem xét, giải quyết.

- Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng tăng số lượng các điểm tiếp xúc, quan tâm tiếp xúc cử tri tại các xã vùng sâu, vùng xa, ĐBKK trong tỉnh. Năm 2013, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri tại 49 điểm  với khoảng 2.450 lượt cử tri tham dự; tổng hợp trên 250 ý kiến kiến nghị cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; trong đó, có trên 40 ý kiến kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành TW.

Về hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Trong năm 2013, Đoàn đã tiếp nhận 31 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Việc xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần tích cực thúc đẩy việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Về hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội: Tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 9 lượt đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội trường và 35 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ tham gia vào các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết.Các ý kiến tham gia bám sát nội dung gợi ý của Đoàn thư ký kỳ họp, sát thực tế ở địa phương, được cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu và cử tri theo dõi đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đoàn trong năm 2013 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số đại biểu chưa thực sự giành nhiều thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, dự thảo Nghị quyết; một số ý kiến tham gia chất lượng chưa cao; nhiều kiến nghị của Đoàn qua giám sát, khảo sát chưa được cơ quan Trung ương, địa phương xem xét giải quyết kịp thời, đầy đủ; bộ phận tham mưu, giúp việc cho Đoàn còn hạn chế về số lượng dẫn đến khó khăn, trong việc tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của Quốc hội, Đoàn ĐBQh tỉnh, nhất là việc cụ thể hóa những nội dung quy định tại Nghị quyết số 27/2012/QH12 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội trên tất cả các mặt hoạt động như: xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao hoạt động năm 2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu trong Đoàn, đồng thời mong muốn năm 2014, các đại biểu Quốc hội tỉnh phát huy hơn nữa vai trò người đại biểu nhân dân, là cầu nối giữa cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước ở Trung ương, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh./.

Tin liên quan

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH CHỦ TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN ĐBQH TỈNH VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND, UBMTTQ TỈNH VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN NĂM 2015(23/06/2015 9:45:30 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH LIỆT SỸ(23/06/2015 9:43:02 SA)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TỔ CHỨC THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN PHIÊN HỌP THỨ 26 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI(23/06/2015 9:40:17 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà đội ngũ cán bộ ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2(23/06/2015 9:39:08 SA)

ĐỒNG CHÍ CHU LÊ CHINH - ỦY VIÊN BTV TỈNH ỦY, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH THĂM, ĐỘNG VIÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ TẠI HUYỆN NẬM NHÙN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014(23/06/2015 9:37:21 SA)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này