19388 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Đoàn ĐBQH tỉnh

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn
(Ngày đăng :01/03/2016 4:33:07 CH)


Đó là kết luận của đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trong buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh có 15/96 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 605.000 đồng/người/năm lên 9,92 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,48%. Tổng nguồn vốn đầu tư cho nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 là 6.315.686 triệu đồng. Đến hết năm 2013, tỉnh đã phê duyệt xong quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới ở 100% xã. Việc thực hiện các tiêu chí cụ thể đạt được kết quả tích cực. Quá trình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã có những bước chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Công tác quy hoạch vùng sản xuất, hỗ trợ sản xuất; đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi …được quan tâm, đặc biệt là các xã chuẩn bị hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương còn gặp khó khăn, trong đó có những hạn chế, bất cập liên quan đến các văn bản chính sách do trung ương ban hành chậm, bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Vì vậy, Sở đề nghị Trung ương cần nghiên cứu điều chỉnh một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện từng vùng miền; có chính sách hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm nông thôn mới các cấp, nhất là cấp xã; bố trí ngân sách phù hợp để địa phương thực hiện theo đúng lộ trình…

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở làm rõ thêm một số nội dung: tính bền vững của các tiêu chí mà 15 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số xã đã được công nhận đạt chuẩn nhưng còn “nợ” một số tiêu chí và cơ sở để công nhận các xã này khi chưa đạt tiêu chí theo quy định; một số văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương đã được sửa đổi, bổ sung nhưng Sở còn kiến nghị như tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí chợ nông thôn; công tác kiểm tra, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp…Những ý kiến, kiến nghị trên đã được đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giải trình, đồng thời đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của sở gửi đến các bộ, ngành trung ương.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Páo Mỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Sở, nội dung báo cáo bám sát đề cương gợi ý của Đoàn giám sát, số liệu chi tiết, cụ thể. Sở đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương; huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành đến các huyện, xã trong thực hiện chương trình và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số số liệu trong báo cáo chưa thống nhất; công tác tuyên truyền về chương trình đến các tầng lớp nhân dân hiệu quả chưa cao; cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa quyết liệt. Bên cạnh đó, quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, trong đó khó khăn về nguồn lực và nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới như tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước…Đề nghị Sở rà soát, đảm bảo tính thống nhất của các số liệu nêu trong báo cáo; nêu rõ hơn các kiến nghị để Đoàn giám sát có cơ sở tổng hợp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền trong việc nghiên cứu, hoàn thiện chính sách.

Theo Kế hoạch, ngày 01/3/2016, Đoàn giám sát sẽ giám sát thực tế tại huyện Phong Thổ.

 Tin, ảnh: Vũ Lương – Thanh Tùng

Tin liên quan

Tiếp tục phát huy dân chủ theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng(08/03/2016 8:38:54 SA)

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn(01/03/2016 10:26:01 SA)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ(30/10/2015 10:39:31 SA)

Đồng chí Bùi Đức Thụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá 13 tại huyện Nậm Nhùn, Mường Tè(02/10/2015 3:19:16 CH)

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND(16/09/2015 3:42:32 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này