10177 lượt truy cập
Trang chủ Chương trình công tác ĐBQH và HĐND Lai Châu

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2014
(Ngày đăng :03/06/2014 12:00:00 SA)

của Thường trực HĐND tỉnh và Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Ngày 02 - 24/6:

- Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII (ngày 02 – 24/6/2014).

- Đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2014 tại huyện Than Uyên(ngày 02 – 03/6/2014).

Ngày 04 - 06/6:

- Đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh tại huyện Sìn Hồ (ngày 04 – 06/6/2014).

- Thường trực HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh (ngày 05 – 06/6/2014).

Ngày 09 - 10/6:

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh tại huyện Phong Thổ.

- Đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2014 tại huyện Tân Uyên.

Ngày 11- 12/6:

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2014 tại huyện Sìn Hồ.

Ngày 13/6:

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 16 - 17/6:

- Thường trực HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh.

Ngày 18 - 19/6:

- Đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra nắm tình hình kinh tế - xã hội tại xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ.

Ngày 24 - 25/6:

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 26 - 27/6:

- Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ghi chú:

Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ.

Các công việc khác, khi có kế hoạch cụ thể Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ có phân công sau. 

Tin liên quan

Thông báo Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(03/03/2023 2:31:00 CH)

Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2023 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh (13/02/2023 2:44:29 CH)

Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2023 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(03/01/2023 8:21:57 SA)

Thông báo chương trình công tác tháng 12 năm 2022 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu(14/12/2022 11:22:11 SA)

Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2022 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(03/11/2022 8:21:59 SA)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này