30593 lượt truy cập
Trang chủ Chương trình công tác ĐBQH và HĐND Lai Châu

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh
(Ngày đăng :04/05/2017 8:06:39 SA)

Căn cứ vào chương trình làm việc tháng 5 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác tháng 5 năm 2017, cụ thể như sau.

Ngày 03 - 4/05 :

-         Đồng chí Bùi Từ Thiện, Phó  Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, triển khai cuộc giám sát của HĐND tỉnh tại huyện Tân Uyên.

 

Ngày 05/5 :

-         Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Ngày 08-10/5 :

-         Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại các huyện Than

 Uyên và Tam Đường.

 

Ngày 10 -15/5 :

-         Đồng chí Đoàn Đức Long, Phó chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV tại huyện Tân Uyên (Ngày 10-12/5).

 

-         Đồng chí Bùi Từ thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV tại huyện Than Uyên (Ngày 12- 15/5)

 

-         Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tính tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV tại thành phố Lai Châu (Ngày 13-14/5).

 

Ngày 18/5:

-         Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện Ủy Tân Uyên.

 

Ngày 22-23/5 :

-         Thường trực HĐND tiếp công đân ngày (Ngày 22/5)

 

-         Thường trực HĐND dự họp UBND tỉnh (Ngày 22-23/5)

 

-         Họp Thường trực HĐND tỉnh - phiên họp tháng 5 (Ngày 23/5)

 

Ngày 24 - 26/5 :

-         Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND tỉnh (Ngày 24-25/5).

 

-         Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị kết luận cuộc giám sát của HĐND tỉnh (Ngày 25/5).

 

-         Đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Tỉnh ủy đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Điện Biên (Ngày 25-26/5)

 

Ngày 29 -31/5

-         Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban thường vụ Tỉnh Ủy

 

Ghi Chú : Các ngày khác trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ; các công việc khác khi có kế hoạch cụ thể sẽ có thông báo sau.

          Thừa lệnh Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và thông báo đến các đồng chí biết, chủ động công việc./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (B/c);

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

-Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo chuyên viên các phòng;

- Lưu Vt.

TL.THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

( Đã Ký )

 

 

Đào Xuân Huyên

Tin liên quan

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(05/09/2023 3:56:12 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(09/08/2023 4:42:23 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 7 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(06/07/2023 4:39:31 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(01/06/2023 3:11:40 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(09/05/2023 9:00:12 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này