19707 lượt truy cập
Trang chủ Chương trình công tác ĐBQH và HĐND Lai Châu

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2016
(Ngày đăng :19/01/2016 9:06:25 SA)

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh

Ngày 04/01:

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 05/01:

- Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bàu Quốc hội Việt Nam;

- Thường trực HĐND tỉnh dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Nội Chính.

Ngày 06/01:

- Thường trực HĐND tỉnh dự tổng kết hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tỉnh năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016;

- Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về tổ chức kỳ họp thứ 12, triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 07 – 08/01:

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri tại một số xã trên địa bàn huyện Phong Thổ (ngày 07 – 08/01);

- Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Quân chính tổng kết công tác Biên phòng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 (ngày 08/01).

Ngày 11 - 13/01:

- Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2015 (ngày 11/01);

- Đồng chí  Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri tại một số xã trên địa bàn huyện Sìn Hồ (ngày 12 – 13/01)

Ngày 14/01:

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp năm 2015, nhiệm vụ năm 2016

Ngày 15/01:

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba.

Ngày 18/01:

Thường trực HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh

Ngày 19-28/01:

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (ngày 19 – 28/01);

- Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân (ngày 25/01).

Ghi chú:

Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ.

Các công việc khác, khi có kế hoạch cụ thể sẽ có thông báo sau. 

Tin liên quan

Thông báo Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(09/05/2023 9:00:12 SA)

Thông báo Chương trình công tác tháng 4 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(04/04/2023 8:10:00 SA)

Thông báo Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(03/03/2023 2:31:00 CH)

Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2023 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh (13/02/2023 2:44:29 CH)

Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2023 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(03/01/2023 8:21:57 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này