Trang chủ Chương trình công tác HDNDVPDBQH

Tin liên quan

Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 năm 2021(24/03/2021 1:52:39 CH)

Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 02 năm 2021(24/03/2021 1:50:48 CH)

Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021(24/03/2021 1:48:50 CH)

Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 01 năm 2021(24/03/2021 1:49:32 CH)

Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 12 năm 2020(24/03/2021 1:45:17 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề)(23/09/2021 9:12:55 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ năm 2019 đến 30/6/2021 trên địa bàn huyện Than Uyên(23/09/2021 10:49:22 CH)

Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức cơ bản hợp lý, phù hợp với chuyên môn được đào tạo (23/09/2021 10:17:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh(24/09/2021 10:08:50 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh(24/09/2021 10:07:10 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này