19195 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Sơ kết, đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa các Văn phòng: Tỉnh ủy - Đoàn ĐBQH tỉnh – HĐND – UBND tỉnh
(Ngày đăng :25/05/2017 3:55:53 CH)


Quang cảnh hội nghị

Chiều ngày 22/5/2017, Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa các Văn phòng. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đào Xuân Huyên – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thanh Hải – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Văn phòng, Trưởng, phó các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2016, các Văn phòng đã tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01-QC/VPTU-VPHĐND – VPUBND, ngày 11/8/2013, thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, các hoạt động của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, các Văn phòng luôn chủ động phối hợp tốt trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm, giai đoạn (toàn khóa) của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đảm bảo liên tục, thống nhất, tránh được sự chồng chéo, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở chương trình công tác đã được ban hành, các Văn phòng đã chủ động tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch và chương trình công tác đã đề ra, đảm bảo được sự thống nhất, chặt chẽ, khoa học, nhất là trong việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp, kỳ họp, các đợt giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, các chuyến công tác trong nước, nước ngoài và giải quyết hiệu quả công việc thường xuyên, đột xuất của các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thành Đồng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành - Tái định cư phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các Văn phòng luôn thực hiện nghiêm túc việc trao đổi thông tin liên quan đến các nhiệm vụ phối hợp, đảm bảo theo đúng yêu cầu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; nội dung thông tin được phản ánh trung thực, chính xác, kịp thời và bảo mật. Đối với các nhiệm vụ chính trị đột xuất của các đồng chí lãnh đạo tỉnh có thay đổi về nội dung và thời gian, các Văn phòng nghiêm túc điều chỉnh, trao đổi thông tin để chủ động phối hợp. Đồng thời làm tốt công tác khai thác, nghiên cứu tài liệu của các Văn phòng trên mạng tin học phục vụ các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc; làm tốt công tác phối hợp tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo tỉnh. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai các hoạt động của các Văn phòng theo quy chế phối hợp còn có việc chưa chặt chẽ; việc phối hợp theo dõi, đôn đốc các kết luận về các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các kết luận sau giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh chưa được thường xuyên; một số nội dung thông tin tổng hợp phục vụ công tác của các đồng chí lãnh đạo tỉnh có việc còn chưa chủ động; chưa có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, giúp việc. 

Văn phòng HĐND tỉnh bàn giao công tác đăng cai, chủ trì theo dõi, đánh giá Quy chế phối hợp giữa các Văn phòng cho Văn phòng UBND tỉnh

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đa số các đại biểu là lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc các Văn phòng nhất trí với kết quả đạt được trong công tác phối hợp. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị cần sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp, trong đó bổ sung cơ quan phối hợp là Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, rà soát bỏ nội dung giao ban định kỳ giữa lãnh đạo các Văn phòng vào thứ 6 của tuần cuối quí cho phù hợp và thay bằng thường xuyên trao đổi thông tin; cần xác định nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, từ đó có giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa trong công tác phối hợp; một số nhiệm vụ đặt ra cũng được các đại biểu tham gia theo hướng sát thực với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ của các Văn phòng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Xuân Huyên – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh (đơn vị chủ trì năm 2016) đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tích cực phát biểu tham gia ý kiến, nhiều ý kiến xác đáng, có chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia để bổ sung, hoàn thiện báo cáo; đồng chí cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị chủ trì năm 2017 sẽ tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2016 để thực hiện tốt hơn trong công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND và UBND tỉnh.

Nhân dịp này Văn phòng HĐND tỉnh đã bàn giao công tác đăng cai, chủ trì theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa các Văn phòng cho Văn phòng UBND tỉnh./.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thủy

Tin liên quan

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ (09/05/2023 5:07:27 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu(23/04/2023 10:55:36 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2023(23/04/2023 11:35:02 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/04/2023 4:12:11 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này