15014 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tháng 8 năm 2019
(Ngày đăng :05/09/2019 12:00:00 SA)


Chiều ngày 04/9/2019, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành sinh hoạt Chi bộ thường kỳ để đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các văn bản khác. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Vũ Xuân Kiên - Ủy viên BCH Đảng bộ khối, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan tỉnh.

 

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ thông tin thời sự trong nước, trong tỉnh tháng 8/2019; nghe các báo cáo viên của Chi bộ tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 01/7/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Kế hoạch số 67-KH/ĐUK, ngày 16/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Kết luận nội dung tuyên truyền văn bản của Trung ương, của tỉnh, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu các văn bản có liên quan để thực hiện tốt các quan điểm, phương châm chỉ đạo của Bộ Chính trị và cấp ủy cấp trên. Vận dụng linh hoạt vào thực tế hoạt động để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 8, có 09 đảng viên tham gia ý kiến. Các ý kiến tham gia đều cơ bản nhất trí với đánh giá đã nêu trong dự thảo báo cáo và cho rằng: Trong tháng 8, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức; quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quam tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trong cơ quan; lãnh đạo đảng viên cơ quan Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.


(Đồng chí Vũ Xuân Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ khối, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan tỉnh
nhận xét, đánh giá buổi sinh hoạt tháng 8 năm 2019 của Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh)

Về nhiệm vụ tháng 9, Chi bộ xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo quy định. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Văn phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung cam kết cá nhân tu dưỡng, rèn luyện năm 2019.

Kết thúc sinh hoạt, Chi bộ tiến hành chấm điểm theo Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và thống nhất tổng số điểm 94 điểm, xếp loại khá.

Dự và phát biểu nhận xét đánh giá buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Vũ Xuân Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ khối, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đánh giá cao việc chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt của Chi bộ, các bước tiến hành đảm bảo đúng quy định, quy trình và thời gian, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy làm tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Thủy

 

Tin liên quan

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ (09/05/2023 5:07:27 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu(23/04/2023 10:55:36 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2023(23/04/2023 11:35:02 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/04/2023 4:12:11 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Tin mới nhất

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này